Bảo Tranh

Bảo Tranh

Bảo Tranh là event đầu tiên được áp dụng dựa trên ý tưởng dự thi của nhân sĩ °•…Anh ớt…•° thuộc máy chủ Cổ Mộ Đài. Thân mời quý nhân sĩ VLTK - Công Thành Chiến cùng tham gia vui chơi giải trí với sự kiện Bảo Tranh và nếu muốn đóng góp ý tưởng cho sản phẩm, quý nhân sĩ có thể gửi về chương trình "Thiết kế Event - Hướng dẫn tính năng - Đề xuất ý tưởng VLTK - Công Thành Chiến tháng 04/2018" để nhận được những phần thưởng hấp dẫn của sự kiện. Đặc biệt, với tác phẩm xuất sắc sẽ được áp dụng chung cho cộng đồng cùng tham gia.

Như vậy, nhân sĩ °•…Anh ớt…•° sẽ nhận được full gói phần thưởng của sự kiện Bảo Tranh với những đóng góp của mình. Sau đây sẽ là thông tin chi tiết sự kiện, chúc quý nhân sĩ vui vẻ!

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 06/04 - 23h59 ngày 25/04/2018 (thời gian bảo trì có thể kéo dài hơn dự kiến).
 • Đối tượng: Nhận vật có cấp độ từ 50 trở lên.
 • Lưu ý: Trống 2x6 ô hành trang để tham gia sự kiện.

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnhGhi chú
VLTK - Công Thành Chiến
NPC Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Biện Kinh (213/194), Thành Đô (392/316), Tương Dương (198/201).
 • Chức năng:
  • Làm Tranh
  • Ghép Tranh Quý
  • Nhận phần thưởng mốc
  • Đổi Mã Bài Xích Long
 • Lưu ý: Chức năng hoạt động đến 24h00 ngày 25/04/2018.
VLTK - Công Thành Chiến
Mảnh Giấy
Yêu cầuNhận
Bản đồ 9x, diệt 500 quái 1 Mảnh Giấy
Bản đồ đặc biệt, diệt 500 quái 10 Mảnh Giấy
Đổi 500 điểm Vinh Dự tại cửa hàng Liên Đấu 100 Mảnh Giấy
VLTK - Công Thành Chiến
Mực Vẽ
Yêu cầuNhận
1 nhiệm vụ Dã Tẩu 1 Mực Vẽ
40 nhiệm vụ Dã Tẩu 100 Mực Vẽ
Diệt 1 Boss Thủy Tặc Đầu Lĩnh 100 Mực Vẽ (bến 1: x2)
Diệt 1 Boss Đại Thủy Tặc Đầu Lĩnh 500 Mực Vẽ (bến 1: x2)
Diệt 1 Boss Đại Hoàng Kim 1000 Mực Vẽ
VLTK - Công Thành Chiến
Khung Gỗ
Yêu cầuNhận
Đạt 10.000 điểm Tống Kim 20 Khung Gỗ
Đạt 20.000 điểm Tống Kim 50 Khung Gỗ
Đạt 30.000 điểm Tống Kim 100 Khung Gỗ
VLTK - Công Thành Chiến
Mảnh Lụa
 • Sử dụng Thăm May Mắn, Rương Tống Kim, Rương Vượt Ải, Rương Thủy Tặc, Rương Viêm Đế bằng Chìa Khóa Bạc nhận 50 Mảnh Lụa
VLTK - Công Thành Chiến
Mảnh Gốm
 • Tiêu diệt Boss Ngũ Tuyệt & Boss Danh Tướng nhận được 1000 Mảnh Gốm
VLTK - Công Thành Chiến
Công cụ Tạo Tranh
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các giá 1 Kim Nguyên Bảo
VLTK - Công Thành Chiến
Tranh Cơ Bản
 • Nguồn gốc: Ghép tại NPC Tổng Quản Sự Kiện theo công thức: 1 Mảnh Giấy + 1 Mực Vẽ + 1 Khung Gỗ + 5 vạn lượng = 1 Tranh Cơ Bản.
 • Phần thưởng ngẫu nhiên 1:
  • 500.000 EXP
  • 1.000.000 EXP
  • 2.000.000 EXP
  • Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt
  • Nến Bát Trân Phúc Nguyệt
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 2.000 Tranh Cơ Bản/nhân vật.
VLTK - Công Thành ChiếnVLTK - Công Thành ChiếnVLTK - Công Thành Chiến
Tranh Thủy Mặc/Tranh Lụa/Tranh Gốm
 • Nguồn gốc: Ghép tại NPC Tổng Quản Sự Kiện theo công thức:
  • 1 Mảnh Giấy + 1 Mực Vẽ + 1 Khung Gỗ + 1 Công Cụ Tạo Tranh = 1 Tranh Thủy Mặc
  • 1 Mảnh Lụa + 1 Mực Vẽ + 1 Khung Gỗ + 1 Công Cụ Tạo Tranh = 1 Tranh Lụa
  • 1 Mảnh Gốm + 5 Ngọc Lục Bảo + 1 Khung Gỗ + 2 Công Cụ Tạo Tranh = 1 Tranh Gốm
 • Phần thưởng/loại Tranh
  • 5.000.000 EXP (riêng Tranh Gốm 10.000.000 EXP)
  • Có cơ hội nhận 1 vật phẩm
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 1.000/loại Tranh/nhân vật.
VLTK - Công Thành Chiến
Mảnh Tranh Quý
 • Lưu ý: Mảnh Tranh Quý có được khi sử dụng Tranh Thủy Mặc/Tranh Lụa/Tranh Gốm
VLTK - Công Thành Chiến
Bức Tranh Quý
 • Nguồn gốc: 5 Mảnh Tranh Quý = 1 Bức Tranh Quý
 • Phần thưởng:
  • 20.000.000 EXP
  • Và có cơ hội nhận 1 vật phẩm
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 500 Bức Tranh Quý/nhân vật.

Phần thưởng sử dụng Bức Tranh Quý

Ngẫu nhiên nhận 1
Rương Định Quốc (trung)
Rương Định Quốc (cao)
Rương An Bang(trung)
Rương An Bang(cao)
Rương Binh Khí (trung)
Rương Binh Khí (cao)
Rương Hoàng Kim loại 1 (ngẫu nhiên) 6 tháng
Rương Hoàng Kim loại 1 (ngẫu nhiên) 12 tháng
Rương Hoàng Kim loại 1 (ngẫu nhiên) vĩnh viễn
Điểm Chiến Công
Đá Vô Cực
Xích Long Câu (2 tháng)
Xích Long Câu (6 tháng)
Xích Long Câu (vĩnh viễn)
Kim Quang Bắc Kinh Chi Mộng
Kim Quang Nhã Điển Chi Hồn
Vô Danh Giới Chỉ (2 tháng)
Vô Danh Giới Chỉ (6 tháng)
Vô Danh Giới Chỉ (vĩnh viễn)
Vô Danh Chỉ Hoàn (2 tháng)
Vô Danh Chỉ Hoàn (6 tháng)
Vô Danh Chỉ Hoàn (vĩnh viễn)

Phần thưởng sử dụng Tranh Thủy Mặc/Tranh Lụa/Tranh Gốm

Nhận ngẫu nhiên 1
Quân hàm kiến nghị hiệu úy Chế tạo An Bang
Quân hàm vũ vệ hiệu úy Chế tạo Định Quốc
Quân hàm phấn uy hiệu úy Chế tạo Binh Khí
Quân hàm trung nghĩa hiệu úy Huyền Tinh cấp 1
Quân hàm thiên tướng quân Huyền Tinh cấp 2
Quân hàm tỳ tướng quân Huyền Tinh cấp 3
Quân hàm bình tây tướng quân Huyền Tinh cấp 4
Quân hàm bình đông tướng quân Huyền Tinh cấp 5
Quân hàm an bắc tướng quân Tinh Thạch cấp 1
Quân hàm an nam tướng quân Tinh Thạch cấp 2
Quân hàm trấn bắc tướng quân Tinh Thạch cấp 3
Quân hàm trấn tây tướng quân Tinh Thạch cấp 4
Binh phù cấp 1 Tinh Thạch cấp 5
Binh phù cấp 2 Tẩy Tủy Kinh 1
Binh phù cấp 3 Tẩy Tủy Kinh 2
Binh phù cấp 4 Tẩy Tủy Kinh 3
Binh phù cấp 5 Tẩy Tủy Kinh 4
Binh phù cấp 6 Võ Lâm Mật Tịch 1
Ấn Soái cấp 1 Võ Lâm Mật Tịch 2
Ấn Soái cấp 2 Võ Lâm Mật Tịch 3
Ấn Soái cấp 3 Võ Lâm Mật Tịch 4
Ấn Soái cấp 4 Bánh Trung Thu
Ấn Soái cấp 5 Nến Bát Trân Phúc Nguyệt
Ấn Soái cấp 6 Tiên Thảo Lộ đặc biệt
Đá Vô cực Ngọc Lục Bảo
Rương Hoàng Kim loại 1 Ngọc Tinh Luyện
Mã bài Xích Long Câu Mảnh Tranh Quý
Nhất Kỷ Càn Khôn Phù Càn Khôn Song Tuyệt Bội
Xích Long Câu Phiên Vũ (6 tháng)

Phần thưởng đạt mốc Tranh Lụa

Mốc sử dụng Tranh LụaNhận thưởng
250 1 Chế tạo An Bang
1 Chế tạo Định Quốc
1 Chế tạo Binh Khí
1 Kim Quang Lệnh
500 1 Chế tạo An Bang
1 Chế tạo Định Quốc
1 Chế tạo Binh Khí
1 Đá Vô Cực
750 1 Chế tạo An Bang
1 Chế tạo Định Quốc
1 Chế tạo Binh Khí
1 Đá Vô Cực
1 Mảnh Tranh Quý
1000 1 Chế tạo An Bang
1 Chế tạo Định Quốc
1 Chế tạo Binh Khí
1 Đá Vô Cực
1 Mảnh Tranh Quý

Phần thưởng đạt mốc Tranh Gốm

Mốc sử dụng Tranh GốmNhận thưởng
250 1.000 vạn
1 Tẩy Tủy Kinh 2
500 điểm Chiến Công
1 Kim Quang Lệnh
500 2.000 vạn
1 Tẩy Tủy Kinh 2
500 điểm Chiến Công
1 Đá Vô Cực
750 3.000 vạn
1 Tẩy Tủy Kinh 3
750 điểm Chiến Công
1 Đá Vô Cực
1 Mảnh Tranh Quý
1000 5.000 vạn
1 Tẩy Tủy Kinh 3
1000 điểm Chiến Công
1 Đá Vô Cực
1 Mảnh Tranh Quý

Phần thưởng đạt mốc Tranh Thủy Mặc

Mốc sử dụng Tranh GốmNhận thưởng
250 1.000 vạn
1 Tẩy Tủy Kinh 2
1 Võ Lâm Mật Tịch 2
1 Kim Quang Lệnh
500 2.000 vạn
1 Tẩy Tủy Kinh 2
1 Võ Lâm Mật Tịch 2
1 Đá Vô Cực
750 3.000 vạn
1 Tẩy Tủy Kinh 3
1 Võ Lâm Mật Tịch 3
1 Đá Vô Cực
1 Mảnh Tranh Quý
1000 5.000 vạn
1 Tẩy Tủy Kinh 3
1 Võ Lâm Mật Tịch 3
1 Đá Vô Cực
1 Mảnh Tranh Quý

Với các thắc mắc liên quan VLTK Công Thành Chiến, quý nhân sĩ vui lòng gửi hỗ trợ về kênh hotro.zing.vn hoặc đường dây nóng 1900 561 558 để được giải đáp nhanh chóng nhất.