Hiệu Triệu Sứ Quân

Hiệu Triệu Sứ Quân

Cấp báo, Thủ Lĩnh thành Tương Dương triệu tập tất cả huynh đệ võ lâm đồng đạo lập tức trở về trung tâm tại tọa độ 197/202 để tham gia sự kiện đặc biệt Hiệu Triệu Sứ Quân, mới lạ hấp dẫn và phần quà cũng rất dễ dàng có được trong tầm tay... Hãy nhanh chóng trở về và tham gia ngay, thủ lĩnh tài ba, quà thưởng bao la!

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 26/07 - 23h59 ngày 23/08/2018
 • Đối tượng: Nhận vật có cấp độ từ 90 trở lên
 • Lưu ý: Trống 2x6 ô hành trang để tham gia sự kiện

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnhGhi chú
VLTK - Công Thành Chiến
NPC Thủ Lĩnh Sứ Quân
 • Vị trí: Trung tâm thành thị Tương Dương (197/202)
 • Chức năng: (thông báo số điểm tích lũy hiện có)
  • Ghép viên thuộc tính
  • Ghép túi hành trang
  • Cửa hàng tích lũy
 • Lưu ý: Chức năng hoạt động đến 23h59 ngày 23/08/2018. Sau khi kết thúc, tổng số điểm tích lũy sẽ bị xóa bỏ toàn bộ.

Vật phẩm liên quan

Vật phẩmThông tin
VLTK - Công Thành Chiến
Mở Tiệc Khao Quân
 • Nguồn gốc:
  • Mua tại Kỳ Trân Các giá 1 Kim Nguyên Bảo.
  • Hộp 100 cái giá 95 Kim Nguyên Bảo
 • Tính chất: Xếp chồng 250, được giao dịch, bày bán, không ném ra, bán shop 0 lượng.
 • Chức năng:
  • Chuột phải chắc chắn nhận (25.000 EXP*đẳng cấp nhân vật)
  • Có cơ hội nhận thêm 1 trong 4 phần thưởng bên dưới:
   + 1 điểm tích lũy.
   + 10 điểm tích lũy
   + 100 điểm tích lũy
   + 1.000 điểm tích lũy
 • Giới hạn:
  • Sử dụng tối đa 4.000 cái/nhân vật.
  • Sau 4.000 cái không nhận được EXP nhưng vẫn có cơ hội nhận được điểm tích lũy.
 • Hạn sử dụng: 23h59 ngày 23/08/2018
VLTK - Công Thành Chiến
Hộp Thuộc Tính (sơ)
 • Nguồn gốc: Mua tại cửa hàng Tích Lũy giá 50 điểm tích lũy.
 • Tính chất: Xếp chồng 250, được giao dịch, bày bán, không ném ra, bán shop 0 lượng.
 • Chức năng:
  • Chuột phải ngẫu nhiên nhận 1 trong 4 Viên Thuộc Tính (sơ).
  • Khi sử dụng hành trang cần có 100 vạn và 2x3 ô trống.
VLTK - Công Thành Chiến
Viên Sức Mạnh (sơ)

Viên Sinh Khí (sơ)
Viên Thân Pháp (sơ)
Viên Nội Công (sơ)
 • Nguồn gốc: Mở Hộp Thuộc Tính (sơ)
 • Tính chất: Xếp chồng 250, được giao dịch, bày bán, không ném ra, bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Nhấp phải nhận được 1 điểm thuộc tính tương ứng
 • Cách thức ghép:
  • 3 Viên (sơ) cùng loại + 200 vạn = 1 Viên (trung) cùng loại
  • Khi ghép có xác suất thành công/ thất bại
  • Thành công nhận được 1 viên trung cùng loại. Thất bại mất toàn bộ nguyên liệu cùng tiền vạn
 • Giới hạn: 200 cái cho mỗi loại/nhân vật.
 • Hạn sử dụng: 30 ngày
VLTK - Công Thành Chiến
Viên Sức Mạnh (trung)

Viên Sinh Khí (trung)
Viên Thân Pháp (trung)
Viên Nội Công (trung)
 • Nguồn gốc: Ghép 3 Viên (sơ) cùng loại
 • Tính chất: Xếp chồng 250, được giao dịch, bày bán, không ném ra, bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Nhấp phải nhận 2 điểm thuộc tính tương ứng
 • Cách thức ghép:
  • 3 Viên (trung) cùng loại + 300 vạn = 1 Viên (cao) cùng loại
  • Khi ghép có xác suất thành công/ thất bại
  • Thành công nhận 1 viên cao cùng loại. Thất bại mất toàn bộ nguyên liệu cùng tiền vạn
 • Giới hạn: 200 cái cho mỗi loại/nhân vật
 • Hạn sử dụng: 30 ngày
VLTK - Công Thành Chiến
Viên Sức Mạnh (cao)

Viên Sinh Khí (cao)
Viên Thân Pháp (cao)
Viên Nội Công (cao)
 • Nguồn gốc: Ghép 3 Viên (trung) cùng loại
 • Tính chất: Xếp chồng 250, được giao dịch, bày bán, không ném ra, bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Nhấp phải nhận 3 điểm thuộc tính tương ứng
 • Giới hạn: 200 cái cho mỗi loại/nhân vật
 • Hạn sử dụng: 30 ngày
VLTK - Công Thành Chiến
Hộp Quà May Mắn
 • Nguồn gốc: Đổi tại cửa hàng tích lũy giá 2 điểm tích lũy.
 • Tính chất: Xếp chồng 250, được giao dịch, bày bán, không ném ra, bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Khi sử dụng hành trang cần 100 vạn và 2x3 ô trống.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 200 Hộp/nhân vật.
VLTK - Công Thành Chiến
Bao Dược Tốc
 • Nguồn gốc: Đổi tại cửa hàng tích lũy giá 5 điểm tích lũy.
 • Tính chất: Không xếp chồng, được giao dịch, bày bán, không ném ra, bán shop 0 lượng.
 • Chức năng:
  • Sử dụng nhận 50 bình Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn Đặc Biệt
  • Khi sử dụng tiêu hao 1 Bao + 25 vạn, xuất hiện thanh chạy 3 giây để mở.
  • Nếu di chuyển hoặc bị tấn công sẽ bị mất lần sử dụng đang mở.
  • Nếu đầy hành trang sẽ bị mất phần dư Ngũ Hoa còn lại.
  • Ngũ Hoa Đặc Biệt có chức năng x2.0 sinh lực so với Ngũ Hoa thường dùng.
VLTK - Công Thành Chiến
Lễ Bao Tích Lũy
 • Nguồn gốc: Mua tại cửa hàng tích lũy giá 20 điểm tích lũy.
 • Tính chất: Xếp chồng 250, được giao dịch, bày bán, không ném ra, bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 10 điểm tích lũy
VLTK - Công Thành Chiến
Mảnh Túi Hành Trang
 • Nguồn gốc: Nhận được khi mở Hộp Quà May Mắn
 • Tính chất: Xếp chồng 250, được giao dịch, bày bán, không ném ra, bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Ghép 10 Mảnh Túi Hành Trang + 200 vạn = 1 Túi Hành Trang tại Thủ Lĩnh Sứ Quân
VLTK - Công Thành Chiến
Túi Hành Trang
 • Nguồn gốc: Nhận được khi mở Hộp Quà May Mắn
 • Tính chất: Không xếp chồng, được giao dịch, bày bán, không ném ra, bán shop 0 lượng.
 • Chức năng:
  • Mở túi hành trang tại giao diện chính trong vòng 30 ngày
  • Khi hết hạn sử dụng 30 ngày, Túi sẽ tự đóng lại, các vật phẩm bên trong túi không bị mất có thể lấy ra nhưng không thể bỏ vào cho đến khi mở túi lại.
VLTK - Công Thành Chiến
Hộp Quà Sứ Quân
 • Nguồn gốc: Nhận được khi mở Hộp Quà May Mắn
 • Tính chất: Không xếp chồng, được giao dịch, bày bán, không ném ra, bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Khi sử dụng hành trang cần 100 vạn và 2x3 ô trống.

Cửa hàng Tích lũy

 • Lưu ý: Thời gian tạo mới sau bảo trì, giới hạn số lượng mỗi lần đổi là 10.
Vật phẩmĐiểm tích lũy đổiGiới hạn Hạn sử dụng
Hộp Quà May Mắn 2 1.000/ngày/server 23h59 ngày 23/08/2018
Bao Dược Tốc 5 300/ngày/server
Lễ Bao Tích Lũy 20 200/ngày/server
Hộp Thuộc Tính (sơ) 50 100/ngày/server

Hộp quà May Mắn

Nhận 1 vật phẩm ngẫu nhiênHạn sử dụng
3 triệu EXP 23h59 ngày 23/08/2018
Mảnh Túi Hành Trang
Túi Hành Trang
Hộp Quà Sứ Quân

Hộp quà Sứ Quân

Nhận 1 vật phẩm ngẫu nhiênHạn sử dụng
Đá Vô Cực 23h59 ngày 23/08/2018
Thần Bí Khoáng Thạch
Ngọc Tinh Luyện
Phong Vân Bạch Mã (vĩnh viễn)

Phần thưởng mốc sử dụng Mở Tiệc Khao Quân

Đạt mốc sử dụng 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000, 3.500, 4.000 sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 phần thường sau:

Vật phẩm nhậnHạn sử dụng
Mã Bài 23h59 ngày 23/08/2018
Hộp Mật Tịch Kỹ Năng (quyển thượng)
Chế tạo Định Quốc
Chế tạo An Bang
Chế tạo binh khí
Rương Đinh Quốc (trung)
Rương Định Quốc (cao)
Rương An Bang (trung)
Rương An Bang (cao)
Rương Binh Khí (trung)
Rương Binh Khí (cao)
Rương HKMP loại 1

Lưu ý: Mã Bài khi đủ 200 mảnh, có thể gửi hỗ trợ để đổi lấy 1 Phong Vân Bạch Mã.

Với các thắc mắc liên quan VLTK Công Thành Chiến, quý nhân sĩ vui lòng gửi hỗ trợ về kênh hotro.zing.vn hoặc đường dây nóng 1900 561 558 để được giải đáp nhanh chóng nhất.