Hương Sắc tháng 10

Hương Sắc tháng 10

Chào mừng tất cả nhân sĩ đến với tháng 10 cùng bao sự kiện đặc biệt của VLTK - Công Thành Chiến và gần nhất sẽ là Hương Sắc Tháng 10, nơi hội tụ những bảo vật của toàn cõi võ lâm, nhưng bất kỳ ai cố gắng đều có thể sở hữu được những bảo vật này! Xem và tham gia để không bỏ lỡ cơ hội hấp dẫn của tháng 10.

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 05/10 - 23h59 ngày 22/10/2018
 • Đối tượng: Nhận vật có cấp độ từ 90 trở lên tại tất cả các máy chủ
 • Lưu ý: Trống 2x6 ô hành trang để tham gia sự kiện

NPC liên quan

Hình ảnhGhi chú
VLTK - Công Thành Chiến
NPC Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Biện Kinh (213/194), Thành Đô (392/316), Tương Dương (198/201).
 • Chức năng:
  • Đổi vật phẩm
  • Nhận phần thưởng mốc
  • Đổi Mã Bài (Xích Long Câu = 120 Mã Bài, Phong Vân Bạch Mã = 110 Mã Bài)
 • Lưu ý: Chức năng hoạt động đến 23h59 ngày 22/10/2018.
VLTK - Công Thành Chiến
NPC Thủ Lĩnh Sứ Quân
 • Vị trí: Trung tâm thành thị Tương Dương (197/202)
 • Chức năng: (thông báo số điểm tích lũy hiện có)
  • Đổi mảnh trấn bang (danh sách đổi)
  • Đổi mảnh loại 1 (danh sách đổi)
  • Đổi mảnh loại 2 (danh sách đổi)
  • Cửa hàng tích lũy
 • Lưu ý: Chức năng hoạt động từ 15/10 đến 23h59 ngày 22/10/2018. Sau khi kết thúc, tổng số điểm tích lũy sẽ bị xóa bỏ toàn bộ.

Vật phẩm liên quan

Hình ảnhGhi chú
VLTK - Công Thành Chiến
Phân Bón
 • Nguồn gốc: Nhận được khi tiêu diệt quái tại các bản đồ 9x và các bản đồ đặc biệt.
 • Chức năng: Dùng để đổi vật phẩm tại Tổng Quản Sự Kiện
 • Lưu ý: Vật phẩm này hoạt động đến 23h59 ngày 22/10/2018.
VLTK - Công Thành Chiến
Hạt Giống
 • Nguồn gốc: Mỗi ngày có thể đến Quốc Công tại nha môn Tương Dương chọn “nhận năng động binh đoàn” để nhận số Hoa Hồng tương ứng với tổng điểm độ năng động tại thời điểm đến nhận (lưu ý: mỗi ngày, chỉ được nhận 1 lần duy nhất, hãy cố gắng đạt được tổng điểm cao nhất rồi mới đến nhận)
 • Chức năng: Dùng để đổi vật phẩm tại Tổng Quản Sự Kiện.
 • Lưu ý: Vật phẩm này hoạt động đến 23h59 ngày 22/10/2018.
VLTK - Công Thành Chiến
Hoa Hồng
 • Nguồn gốc: Đổi tại Tổng Quản Sự Kiện theo công thức: 2 Phân Bón + 1 Hạt Giống + 5 vạn = 1 Hoa Hồng
 • Chức năng: Sử dụng nhận 1.000.000 EXP + có cơ hội nhận 1 điểm tích lũy sự kiện
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 3.200 vật phẩm / nhân vật.
 • Lưu  ý: Vật phẩm này hoạt động đến 23h59 ngày 22/10/2018.
VLTK - Công Thành ChiếnVLTK - Công Thành Chiến
Hoa Hồng Lam
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các
  • 1 Hoa Hồng Lam giá 1 Kim Nguyên Bảo
  • Hộp 100 Hoa Hồng Lam giá 100 Kim Nguyên Bảo
 • Chức năng: Sử dụng nhận 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu EXP hoặc có cơ hội nhận 1 phần thưởng.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 1.600 vật phẩm / nhân vật.
 • Lưu ý: Vật phẩm này hoạt động đến 23h59 ngày 22/10/2018.
VLTK - Công Thành Chiến
Búa Cao Cấp
 • Nguồn gốc: Dử dụng Hoa Hồng, Hoa Hồng Lam, Búa Vàng có cơ hội nhận được.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 500.000.000 EXP + nhận được 1 phần thưởng cao cấp
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 5 vật phẩm / nhân vật.
 • Lưu ý: Vật phẩm này hoạt động đến 23h59 ngày 22/10/2018.
VLTK - Công Thành ChiếnVLTK - Công Thành Chiến
Búa Vàng/Hộp Búa Vàng
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các
  • 1 Búa Vàng giá 1 Kim Nguyên Bảo
  • Hộp Búa Vàng 100 Búa Vàng giá 100 Kim Nguyên Bảo
 • Chức năng: Sử dụng Búa Vàng nhận được EXP hoặc có tỉ lệ nhận được các phần thưởng.
 • Giới hạn sử dụng: Tối đa nhận 1 tỷ EXP/ngày, khi đạt tối đa EXP vẫn có thể tiếp tục sử dụng để có tỉ lệ trúng phần thưởng.
  Phần thưởng có cơ hội trúng
  5 triệu EXP
  Càn Khôn Giới Chỉ Rương Trấn Bang Chi Bảo
  Vô Danh Giới Chỉ Rương Hoàng Kim Loại 1
  Vô Danh Chỉ Hoàn Phong Vân Chiến Mã
  Ngẫu nhiên Quân Hàm (cấp 1) Xích Long Câu
  Ngẫu nhiên Quân Hàm (cấp 2) Rương Định Quốc (cao)
  Ngẫu nhiên Quân Hàm (cấp 3) Rương An Bang (cao)
  Ngẫu nhiên Quân Hàm (cấp 4) Rương Binh Khí (cao)
  Đá Vô Cực Thần Bí Khoáng Thạch
  Danh Tướng Lệnh -

Phần thưởng sử dụng Hoa Hồng Lam có cơ hội nhận được

Phần Thưởng Hoa Hồng Lam (HSD 23h59 ngày 22/10/2018)
VLTK - Công Thành Chiến
Mảnh Trấn Bang
(HSD vĩnh viễn)
VLTK - Công Thành Chiến
Búa Cao Cấp
VLTK - Công Thành Chiến
Mảnh Loại 1
(HSD vĩnh viễn)
VLTK - Công Thành Chiến
Mảnh Loại 2
(HSD vĩnh viễn)
VLTK - Công Thành Chiến
Đá Vô Vực
VLTK - Công Thành Chiến
Thuộc Tính (sơ)
VLTK - Công Thành Chiến
Thủy Tinh Trắng
VLTK - Công Thành Chiến
Thuộc Tính (trung)
VLTK - Công Thành Chiến
Thần Bí Khoáng Thạch
VLTK - Công Thành Chiến
Thuộc Tính (cao)
VLTK - Công Thành Chiến
Túi Hành Trang
VLTK - Công Thành Chiến
Bao Dược Tốc
VLTK - Công Thành Chiến
Mã Bài
VLTK - Công Thành Chiến
Hộp Mật Tịch Kỹ Năng (quyển trung/thượng)
VLTK - Công Thành Chiến
Tẩy Tủy Kinh (quyển 2/3/4)
VLTK - Công Thành Chiến
Bánh Trung Thu
VLTK - Công Thành Chiến
Mặt Nạ - Vương Giả Vô Song
VLTK - Công Thành Chiến
Nến Bát Trân Phúc Nguyệt
VLTK - Công Thành Chiến
Tinh Thạch (cấp 2/3/4)
VLTK - Công Thành Chiến
Chinh Phạt (sơ/trung/cao)
VLTK - Công Thành Chiến
Huyền Tinh (cấp 2/3/4)
VLTK - Công Thành Chiến
Quân Hàm/Binh Phù/Ấn Soái Lệnh
VLTK - Công Thành Chiến
Dị Dung Thuật
VLTK - Công Thành Chiến
Chế Tạo Định Quốc/An Bang/Binh Khí
VLTK - Công Thành Chiến
Ngọc Tinh Luyện
VLTK - Công Thành Chiến
Càn Khôn Giới Chỉ
VLTK - Công Thành Chiến
Vô Danh Chỉ Hoàn
VLTK - Công Thành Chiến
Quân Hàm (cấp 6)
Ngẫu nhiên Công hoặc Thủ
VLTK - Công Thành Chiến
Ấn Soái (cấp 6/7/8)
Theo môn phái người nhận
VLTK - Công Thành Chiến
Quân Hàm (cấp 7)
Ngẫu nhiên Công hoặc Thủ
VLTK - Công Thành Chiến
Binh Phù (cấp 6/7/8)
Theo môn phái người nhận
VLTK - Công Thành Chiến
Quân Hàm (cấp 8)
Ngẫu nhiên Công hoặc Thủ
VLTK - Công Thành Chiến
Dương Sa
VLTK - Công Thành Chiến
Quân Hàm (cấp 9)
Ngẫu nhiên Công hoặc Thủ

Phần thưởng sử dụng Búa Cao Cấp có cơ hội nhận được

Phần thưởng Búa Cao Cấp (mở ra trang bị vĩnh viễn)
VLTK - Công Thành Chiến
Rương (Trấn Bang/Loại 1)
(HSD 31/12/2018)
VLTK - Công Thành Chiến
Quân Hàm cấp 5
Ngẫu nhiên Công hoặc Thủ
VLTK - Công Thành Chiến
Vô Danh Chỉ Hoàn
VLTK - Công Thành Chiến
Quân Hàm cấp 6
Ngẫu nhiên Công hoặc Thủ
VLTK - Công Thành Chiến
Càn Khôn Giới Chỉ
VLTK - Công Thành Chiến
Quân Hàm cấp 7
Ngẫu nhiên Công hoặc Thủ
VLTK - Công Thành Chiến
Ấn Soái (cấp 5/6/7/8/9)
Theo môn phái người nhận
VLTK - Công Thành Chiến
Quân Hàm cấp 8
Ngẫu nhiên Công hoặc Thủ
VLTK - Công Thành Chiến
Binh Phù (cấp 5/6/7/8/9)
Theo môn phái người nhận
VLTK - Công Thành Chiến
Quân Hàm (cấp 9)
Ngẫu nhiên Công hoặc Thủ
VLTK - Công Thành Chiến
Xích Long Câu
VLTK - Công Thành Chiến
Phong Vân (Bạch Mã/Chiến Mã)

Danh sách trang bị đổi mảnh tháng 10/2018

LoạiTên Trang Bị Số lượng Mảnh
Trấn Bang [Trấn Bang] Mộng Long Tử Kim Bát Nhã Giới 200
Mảnh Trấn Bang
[Trấn Bang] Phục Ma Vô Lượng Kim Cang Uyển
[Trấn Bang] Ngự Long Tấn Phong Phát Cơ
[Trấn Bang] Tê Hoàng Huệ Tâm Trường Sinh Khấu
[Trấn Bang] Bích Hải Hoàn Châu Tuyên Thanh Cân
[Trấn Bang] Thiên Quang Địa Hành Thiên Lý  Ngoa
[Trấn Bang] Đồng Cừu Ngự Long Ngọc Bội
[Trấn Bang] Ma Thị Lệ Ma Phệ Tâm Đái
[Trấn Bang] Lôi Khung Linh Ngọc ẩn Lôi Uyển
1 Tứ Không Giáng Ma Giới đao 120
Mảnh Loại 1
Tứ Không Nhuyễn Bì Hộ Uyển
Thiên Quang Hoa Vũ Mạn Thiên
Thiên Quang Song Bạo Hàn Thiết Trạc
Đồng Cừu Phi Long Đầu hoàn
Ma Thị Liệt Diệm Quán Miện
2 Mộng Long Phật Pháp Huyền Bội 80
Mảnh Loại 2
Phục Ma Phật Tâm Nhuyễn Khấu
Tứ Không Giới Luật Pháp giới
Hám Thiên Kim Hoàn Đại Nhãn Thần Chùy
Hám Thiên Hổ đầu Khẩn Thúc Uyển
Kế Nghiệp Hỏa Vân Kỳ Lân Thủ
Ngự Long Tuyệt Mệnh Chỉ hoàn
Vô Gian Bạch Ngọc Bàn Chỉ
Vô Ma Băng Tinh Chỉ Hoàn
Tê Hoàng Thúy Ngọc Chỉ Hoàn
U Lung Ngân Thềm Hộ Uyển
Minh ảo Độc Yết Chỉ Hoàn
Băng Hàn Huyền Thiên Băng Hỏa Bội
Thiên Quang Thúc Thiên Phược Địa Hoàn
Sâm Hoang Huyền Thiết Tương Ngọc Bội
Đồng Cừu Kiến Long Ban Chỉ
Địch Khái Thảo Gian Thạch giới
Ma Sát Xích Ký Tỏa Yêu Khấu
Ma Sát Cử Hỏa Liêu Thiên uyển
Ma Sát Vân Long Thổ Châu giới
Ma Thị Nghiệp Hỏa U Minh Giới
Lăng Nhạc Thiên Địa Huyền Hoàng giới
Cập Phong Thúy Ngọc Huyền Hoàng Bội
Cập Phong Thanh Tùng Pháp giới
Sương Tinh Phong Bạo chỉ hoàn

Phần thưởng đạt mốc sử dụng Hoa Hồng Lam

Đạt mốcPhần thưởng (HSD 23h59 ngày 22/10/2018)
500 250 điểm tích lũy
250 điểm chiến công (máy chủ mới x2)
1.000 250 điểm tích lũy
250 điểm chiến công (máy chủ mới x2)
1.500 500 điểm tích lũy
500 điểm chiến công (máy chủ mới x2)
VLTK - Công Thành Chiến
5 viên sinh khí (trung)
VLTK - Công Thành Chiến
1 Truy Điện

Của hàng tích lũy

Vật phẩm đổiĐiểm tích lũy
VLTK - Công Thành Chiến
Viên Sinh Khí (sơ)
(Khóa, HSD 22/10/2018)
188
VLTK - Công Thành Chiến
Bao Dược Tốc
(Khóa, HSD 22/10/2018)
10

Với các thắc mắc liên quan VLTK Công Thành Chiến, quý nhân sĩ vui lòng gửi hỗ trợ về kênh hotro.zing.vn hoặc đường dây nóng 1900 561 558 để được giải đáp nhanh chóng nhất.