Truy Tầm Cổ Vật

Truy Tầm Cổ Vật

Tất cả những tân thủ hiện đang bôn tẩu hay đua Top sôi nổi tai máy chủ mới vừa được ra mắt vào ngay 10/08/2018 tại VLTK - Công Thành Chiến, nếu đã đạt được cấp độ 90 thì có thể tham gia sự kiện Truy Tầm Cổ Vật, với rất nhiều phần thưởng là những kỳ trân dị bảo trong toàn cõi võ lâm, từ đó, bước đường hành tẩu giang hồ sẽ thêm nhiều ý nghĩa và thú vị...

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 16/08 - 23h59 ngày 23/08/2018
 • Đối tượng: Nhận vật có cấp độ từ 90 trở lên tại máy chủ mới ra mắt 10/08/2018 vừa qua.
 • Lưu ý: Trống 2x6 ô hành trang để tham gia sự kiện

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnhGhi chú
VLTK - Công Thành Chiến
NPC Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Biện Kinh (213/194), Thành Đô (392/316), Tương Dương (198/201).
 • Chức năng:
  • Đổi vật phẩm
  • Nhận phần thưởng mốc
  • Đổi Mã Bài
 • Lưu ý: Chức năng hoạt động đến 23h59 ngày 23/08/2018.

Vật phẩm liên quan

Vật phẩmChi tiết
VLTK - Công Thành Chiến
Búa Vàng
 • Nguồn gốc:
  • Bán tại Kỳ Trân Các giá 1 Kim Nguyên Bảo
  • Hộp Búa Vàng giá 95 Kim Nguyên Bảo
 • Chức năng: Sử dụng Búa Vàng nhận được EXP hoặc có tỉ lệ nhận được các phần thưởng.
 • Giới hạn sử dụng: Tối đa nhận 1 tỷ EXP/ngày, khi đạt tối đa EXP vẫn có thể tiếp tục sử dụng để có tỉ lệ trúng phần thưởng.
Phần thưởng có tỉ lệ trúng
5 triệu EXP
Càn Khôn Giới Chỉ Rương Trấn Bang Chi Bảo
Vô Danh Giới Chỉ Rương Hoàng Kim Loại 1
Vô Danh Chỉ Hoàn Phong Vân Chiến Mã
Ngẫu nhiên Quân Hàm (cấp 1) Xích Long Câu
Ngẫu nhiên Quân Hàm (cấp 2) Rương Định Quốc (cao)
Ngẫu nhiên Quân Hàm (cấp 3) Rương An Bang (cao)
Ngẫu nhiên Quân Hàm (cấp 4) Rương Binh Khí (cao)
Ngẫu nhiên Quân Hàm (cấp 5) Thần Bí Khoáng Thạch
Ngẫu nhiên Quân Hàm (cấp 6) Đá Vô Cực
Ngẫu nhiên Quân Hàm (cấp 7) Danh Tướng Lệnh
VLTK - Công Thành Chiến
Đồ Gốm
Yêu cầuNhận Đồ Gốm
Bản đồ 9x, diệt 500 quái 5
Bản đồ đặc biệt, diệt 500 quái 50
1 nhiệm vụ Dã Tẩu 1
40 nhiệm vụ Dã Tẩu 100
Diệt 1 Boss Thủy Tặc Đầu Lĩnh (bến 1: x2) 100
Diệt 1 Boss Đại Thủy Tặc Đầu Lĩnh (bến 1: x2) 500
Diệt 1 Boss Đại Hoàng Kim 1000
VLTK - Công Thành Chiến
Đồng Khối
Yêu cầuNhận Đồng Khối
Diệt Boss Sát Thủ 10
Sử dụng Thăm May Mắn 50
Đạt 20.000 điểm Tống Kim 20
Đạt 30.000 điểm Tống Kim 50
Đạt 50.000 điểm Tống Kim 100
Sử dụng Rương Tống Kim, Rương Vượt Ải, Rương Thủy Tặc, Rương Viêm Đế bằng Chìa Khóa Bạc 50
VLTK - Công Thành Chiến
Nghệ Nhân
Yêu cầuNhận Nghệ Nhân
Tiêu diệt Boss Ngũ Tuyệt và Boss Danh Tướng 20
Diệt Boss Tần Thủy Hoàng 250
Bán tại Kỳ Trân Các giá 1 Kim Nguyên Bảo 1
Bán Hộp Nghệ Nhân giá 95 Kim Nguyên Bảo 100

Công thức ghép thành phẩm

Hình ảnhGhi chú
VLTK - Công Thành Chiến
Đồ Gốm
 • Nguồn gốc:
  1 Đồ Gốm + 10 vạn lượng
  VLTK - Công Thành Chiến+VLTK - Công Thành Chiến
 • Sử dụng nhận: 1.000.000 EXP
 • Có tỉ lệ nhận thưởng Ngẫu nhiên 1/5:
  • Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt
  • Nến Bát Trân Phúc Nguyệt
  • Bánh Trung Thu
  • Quà Tặng Hoàng Đế
  • Thần Bí Khoáng Thạch
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 2.000 Đồ Gốm/nhân vật.
VLTK - Công Thành Chiến
Đồ Đồng
 • Nguồn gốc: Ghép tại NPC Tổng Quản Sự Kiện
  1 Đồng Khối + 1 Nghệ Nhân
  VLTK - Công Thành Chiến+VLTK - Công Thành Chiến
 • Phần thưởng:
  • EXP: 3.000.000
  • Vật phẩm (cơ hội nhận 1/5):
   + Tiền Thảo Lộ Đặc Biệt
   + Nến Bát Trân Phúc Nguyệt
   + Bánh Trung Thu
   + Quà Tặng Hoàng Đế
   + Thần Bí Khoáng Thạch
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 1.000 Đồ Đồng/nhân vật.
 • Phần thưởng mốc sử dụng Đồ Đồng:
  Mốc Nhận thưởng
  250
  • 500 vạn
  • 200 điểm chinh phạt
  • 1 Kim Quang Lệnh
  • 2 Hộp mật tịch kỹ năng (quyển thượng)
  • 1 Mặt nạ cổ truyền (HSD 30/08/2018)
  • 25 Nến Bát Trân Phúc Nguyệt
  500
  • 500 vạn
  • 2 Kim Quang Lệnh
  • 3 Hộp mật tịch kỹ năng (quyển thượng)
  • 1 Thần Bí Khoáng Thạch
  • 25 Nến Bát Trân Phúc Nguyệt
  750
  • 500 vạn
  • 1 Kim Quang Lệnh
  • 2 Hộp mật tịch kỹ năng (quyển thượng)
  • 25 Nến Bát Trân Phúc Nguyệt
  1000
  • 500 vạn
  • 500 triệu EXP
  • 1 Kim Quang Lệnh
  • 2 Hộp mật tịch kỹ năng (quyển thượng)
  • 1 Thần Bí Khoáng Thạch
  • 25 Nến Bát Trân Phúc Nguyệt
VLTK - Công Thành Chiến
Bộ Đồ Cổ
 • Nguồn gốc: Ghép tại NPC Tổng Quản Sự Kiện
  1 Đồ Gốm + 1 Đồ Đồng
  VLTK - Công Thành Chiến+VLTK - Công Thành Chiến
 • Phần thưởng:
  • EXP: 5.000.000
  • Vật phẩm (cơ hội nhận 1/5):
   + Tiền Thảo Lộ Đặc Biệt
   + Nến Bát Trân Phúc Nguyệt
   + Bánh Trung Thu
   + Quà Tặng Hoàng Đế
   + Thần Bí Khoáng Thạch
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 1.000 Bộ Đồ Cổ/nhân vật.
 • Phần thưởng mốc sử dụng Bộ Đồ Cổ:
  Mốc Nhận thưởng
  250
  • 500 Ngọc Lục Bảo
  • 1 Chế tạo Định Quốc
  • 1 Chế tạo An Bang
  • 1 Chế tạo Binh Khí
  • 25 Bánh Trung Thu
  500
  • 500 Ngọc Lục Bảo
  • 2 Chế tạo Định Quốc
  • 2 Chế tạo An Bang
  • 2 Chế tạo Binh Khí
  • 1 Thần Bí Khoáng Thạch
  • 25 Bánh Trung Thu
  750
  • 500 Ngọc Lục Bảo
  • 1 Chế tạo Định Quốc
  • 1 Chế tạo An Bang
  • 1 Chế tạo Binh Khí
  • 25 Bánh Trung Thu
  1000
  • 1.000 Ngọc Lục Bảo
  • 1 Chế tạo Định Quốc
  • 1 Chế tạo An Bang
  • 1 Chế tạo Binh Khí
  • 1 Thần Bí Khoáng Thạch
  • 25 Bánh Trung Thu
VLTK - Công Thành Chiến
Bộ Đặc Biệt
 • Nguồn gốc: Ghép tại NPC Tổng Quản Sự Kiện:
  1 Đồ Gốm + 1 Đồ Đồng + 1 Nghệ Nhân
  VLTK - Công Thành Chiến+VLTK - Công Thành Chiến+VLTK - Công Thành Chiến
 • Phần thưởng:
  • EXP: 7.000.000
  • Vật phẩm (cơ hội nhận 1/5):
   + Tiền Thảo Lộ Đặc Biệt
   + Nến Bát Trân Phúc Nguyệt
   + Bánh Trung Thu
   + Quà Tặng Hoàng Đế
   + Thần Bí Khoáng Thạch
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 1.000 Bộ Đặc Biệt/nhân vật.
 • Phần thưởng mốc sử dụng Bộ Đặc Biệt:
  MốcNhận thưởng
  250
  • 500 triệu EXP
  • 1 Danh Tướng Lệnh
  • 1 Tinh Thạch cấp 3
  • 1 Đá Vô Cực
  • 25 Nến Bát Trân Phúc Nguyệt
  500
  • 500 triệu EXP
  • 1 Danh Tướng Lệnh
  • 1 Tinh Thạch cấp 3
  • 1 Đá Vô Cực
  • 25 Nến Bát Trân Phúc Nguyệt
  750
  • 750 triệu EXP
  • 1 Danh Tướng Lệnh
  • 1 Tinh Thạch cấp 3
  • 1 Thần Bí Khoáng Thạch
  • 1 Xích Long Câu (HSD 30/08/2018)
  • 25 Bánh Trung Thu
  1000
  • 750 triệu EXP
  • 1 Danh Tướng Lệnh
  • 1 Tinh Thạch cấp 3
  • 1 Thần Bí Khoáng Thạch
  • 25 Bánh Trung Thu

Với các thắc mắc liên quan VLTK Công Thành Chiến, quý nhân sĩ vui lòng gửi hỗ trợ về kênh hotro.zing.vn hoặc đường dây nóng 1900 561 558 để được giải đáp nhanh chóng nhất.