Về trang đầu

Phần thưởng

Những tặng phẩm đặc biệt chỉ có được tại giả Tuyệt Đỉnh Sứ Quân 2018, thân chúc tất cả các Bang hội tham chiến có được những chiến lược và chiến thuật tốt nhất trên chiến trường để dứt điểm nhanh gọn và thu hoạch thật nhiều chiến lợi phẩm

Quy định chung về phần thưởng

Thuộc tính trang bịTrị số
Thời gian phục hồi Tối đa
Kháng
Thời gian giảm hiệu ứng (choáng, làm chậm, ….)
Tốc độ xuất chiêu
Kỹ năng
Thời gian gây hiệu ứng (độc, choáng, trì hoãn …) Có thể thiếu 1 - 2 điểm so với tối đa
Hỏa sát tối đa
Sát thương vật lý (% và điểm)
Băng sát ngoại công
Các thuộc tính khác Ngẫu nhiên

Phần thưởng Tuyệt Đỉnh Sứ Quân 2018

VòngHạngPhần thưởngSố lượngHSD
Chung Kết 1 Danh Hiệu Tuyệt Đỉnh Sứ Quân 50 30/04/2019
Cặp nhẫn Vô Danh Bạch Kim +3 1  
Cặp nhẫn Vô Danh Bạch Kim +0 1  
Trấn Bang Bạch Kim +3 1  
Trấn Bang Bạch Kim +0 1  
Bạch Kim loại 1 +3 1  
Bạch Kim loại 2 +3 1  
Bạch Kim loại 3 +3 1  
Phong Vân Chiến Mã 12  
Hộp Quà 2018 50 31/12/2018
Vòng Loại 1 Danh Hiệu Đệ Nhất Sứ Quân 50 30/04/2019
Cặp nhẫn Vô Danh Bạch Kim +0 1  
Trấn Bang Bạch Kim +0 1  
Bạch Kim loại 1 +0 2  
Bạch Kim loại 2 +0 2  
Bạch Kim loại 3 +0 2  
Phong Vân Chiến Mã 8  
Hộp Quà 2018 25 31/12/2018
2 Bạch Kim loại 1 +0 1  
Bạch Kim loại 2 +0 1  
Bạch Kim loại 3 +0 1  
Phong Vân Chiến Mã 4  
Hộp Quà 2018 25 31/12/2018
Showmatch
4 vs 4
Vô Địch Danh Hiệu Tứ Đại Thiên Vương   31/12/2018
Bạch Kim loại 3 +0 4  
Phong Vân Chiến Mã 4  
Hộp Quà 2018 4 31/12/2018

Trận Showmatch: Là trận biểu diễn của các cá nhân ưu tú nhất đại diện cho các Bang Hội Giải Đấu có mặt tại Vòng Chung Kết sẽ được diễn ra ngay trước thời điểm diễn ra trận Chung Kết với hình thức thi đấu lôi đài Công Bình Tử do chính các Bang chủ Giải đấu mỗi Bang hội tiến cử 4 thành viên với BTC (thông tin chi tiết sẽ được BTC công bố sau khi diễn ra 2 lượt trận Vòng Loại)

Danh hiệu và hộp quà giải đấu

HạngDanh hiệu & hào quangThuộc tính
Tuyệt Đỉnh Sứ Quân 2018

Công Thành Chiến
Tuyệt Đỉnh Sứ Quân


Sinh lực: +15%
Hạn sử dụng: 30/04/2019
Đệ Nhất Sứ Quân

Công Thành Chiến


Sinh lực: +15%

Hạn sử dụng: 30/04/2019

Tứ Đại Thiên Vương Công Thành Chiến Sinh lực: +500
Kháng tất cả 5%
Hạn sử dụng: 31/12/2018
Hộp Quà Công Thành Chiến 3 tỷ EXP
3.000 điểm chinh phạt
Giới hạn 30 ngày sử dụng 1 lần
Hạn sử dụng: 31/12/2018

Công Thành ChiếnCông Thành Chiến

Công Thành ChiếnCông Thành Chiến

Công Thành ChiếnCông Thành Chiến
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Phân loại trang bị mới nhất (cập nhật ngày 15/09/2018)

Trang bịLoại
[Trấn Bang] Mộng Long Tử Kim Bát Nhã Giới Trấn Bang
Mộng Long Chính Hồng Tăng Mão 3
Mộng Long Kim Ti Chính Hồng Cà Sa 3
Mộng Long Huyền Ti Phát đái 3
Mộng Long Phật Pháp Huyền Bội 2
Mộng Long Đạt Ma Tăng hài 3
[Trấn Bang] Phục Ma Vô Lượng Kim Cang Uyển Trấn Bang
Phục Ma Tử Kim Côn 3
Phục Ma Huyền Hoàng Cà Sa 3
Phục Ma Ô Kim Nhuyễn Điều 3
Phục Ma Phật Tâm Nhuyễn Khấu 2
Phục Ma Phổ Độ Tăng hài 3
[Trấn Bang] Tứ Không Đạt Ma Tăng Hài Trấn Bang
Tứ Không Giáng Ma Giới đao 1
Tứ Không Tử Kim Cà Sa 3
Tứ Không Hộ pháp Yêu đái 3
Tứ Không Nhuyễn Bì Hộ Uyển 1
Tứ Không Giới Luật Pháp giới 2
Hám Thiên Kim Hoàn Đại Nhãn Thần Chùy 2
Hám Thiên Vũ Thần Tương Kim Giáp 3
Hám Thiên Uy Vũ Thúc yêu đái 3
Hám Thiên Hổ đầu Khẩn Thúc Uyển 2
Hám Thiên Thừa Long Chiến Ngoa 3
Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long thương 3
Kế Nghiệp Huyền Vũ Hoàng Kim Khải 3
Kế Nghiệp Bạch Hổ Vô Song khấu 3
Kế Nghiệp Hỏa Vân Kỳ Lân Thủ 2
Kế Nghiệp Chu Tước Lăng Vân Ngoa 3
[Trấn Bang] Ngự Long Tấn Phong Phát Cơ Trấn Bang
Ngự Long Lượng Ngân Bảo đao 3
Ngự Long Chiến Thần Phi Quải giáp 3
Ngự Long Thiên Môn Thúc Yêu hoàn 3
Ngự Long Tấn Phong Hộ yển 3
Ngự Long Tuyệt Mệnh Chỉ hoàn 2
[Trấn Bang] Vô Gian Thanh Phong Nhuyễn Kịch Trấn Bang
Vô Gian ỷ Thiên Kiếm 3
Vô Gian Thanh Phong Truy Y 3
Vô Gian Phất Vân Ti đái 3
Vô Gian Cầm Vận Hộ Uyển 1
Vô Gian Bạch Ngọc Bàn Chỉ 2
[Trấn Bang] Vô Ma Thu Thủy Lưu Quang Đái Trấn Bang
Vô Ma Ma Ni quán 3
Vô Ma Tử Khâm Cà Sa 3
Vô Ma Băng Tinh Chỉ Hoàn 2
Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu 3
Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp hài 3
[Trấn Bang] Tê Hoàng Huệ Tâm Trường Sinh Khấu Trấn Bang
Tê Hoàng Phụng Nghi đao 3
Tê Hoàng Tuệ Tâm Khinh Sa Y 3
Tê Hoàng Phong Tuyết Bạch Vân Thúc Đái 3
Tê Hoàng Băng Tung Cẩm uyển 3
Tê Hoàng Thúy Ngọc Chỉ Hoàn 2
[Trấn Bang] Bích Hải Hoàn Châu Tuyên Thanh Cân Trấn Bang
Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đao 3
Bích Hải Hoàn Châu Vũ Liên 3
Bích Hải Hồng Linh Kim Ti đái 3
Bích Hải Hồng Lăng Ba 3
Bích Hải Khiên Tế Chỉ hoàn 3
U Lung Kim Xà Phát đái 3
U Lung Xích Yết Mật trang 3
U Lung Thanh Ngô Triền yêu 3
U Lung Ngân Thềm Hộ Uyển 2
U Lung Mặc Thù Nhuyễn Lý 3
[Trấn Bang] Minh ảo Song Hoàn Xà Khấu Trấn Bang
Minh ảo Tà Sát Độc Nhận 3
Minh ảo U Độc ám Y 3
Minh ảo Độc Yết Chỉ Hoàn 2
Minh ảo Hủ Cốt Hộ uyển 3
Minh ảo Song Hoàn Xà Hài 3
Băng Hàn Đơn Chỉ Phi Đao 3
Băng Hàn Huyền Y Thúc Giáp 3
Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu 3
Băng Hàn Huyền Thiên Băng Hỏa Bội 2
Băng Hàn Nguyệt ảnh Ngoa 3
[Trấn Bang] Thiên Quang Địa Hành Thiên Lý  Ngoa Trấn Bang
Thiên Quang Hoa Vũ Mạn Thiên 1
Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù 3
Thiên Quang Sâm La Thúc Đái 3
Thiên Quang Song Bạo Hàn Thiết Trạc 1
Thiên Quang Thúc Thiên Phược Địa Hoàn 2
Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn 3
Sâm Hoang KimTiền Liên Hoàn Giáp 3
Sâm Hoang Hồn Giảo Yêu Thúc 3
Sâm Hoang Huyền Thiết Tương Ngọc Bội 2
Sâm Hoang Tinh Vẫn Phi Lý 3
[Trấn Bang] Đồng Cừu Ngự Long Ngọc Bội Trấn Bang
Đồng Cừu Phi Long Đầu hoàn 1
Đồng Cừu Giáng Long Cái Y 3
Đồng Cừu Tiềm Long Yêu Đái 3
Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển 3
Đồng Cừu Kiến Long Ban Chỉ 2
Địch Khái Lục Ngọc Trượng 3
Địch Khái Cửu Đại Cái Y 3
Địch Khái Triền Mãng yêu đái 3
Địch Khái Cẩu Tích Bì Hộ uyển 3
Địch Khái Thảo Gian Thạch giới 2
[Trấn Bang] Ma Sát Cử Hỏa Liêu Thiên Hoàn Trấn Bang
Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương 3
Ma Sát Tàn Dương ảnh Huyết Giáp 3
Ma Sát Xích Ký Tỏa Yêu Khấu 2
Ma Sát Cử Hỏa Liêu Thiên uyển 2
Ma Sát Vân Long Thổ Châu giới 2
[Trấn Bang] Ma Thị Lệ Ma Phệ Tâm Đái Trấn Bang
Ma Thị Liệt Diệm Quán Miện 1
Ma Thị Lệ Ma Phệ Tâm Liên 3
Ma Thị Nghiệp Hỏa U Minh Giới 2
Ma Thị Huyết Ngọc Thất Sát Bội 3
Ma Thị sơn  Hải Phi Hồng Lý 3
[Trấn Bang] Lăng Nhạc Vô Ngã Thúc Đái Trấn Bang
Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm 1
Lăng Nhạc Vô Ngã đạo bào 3
Lăng Nhạc Nộ Lôi Giới 3
Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội 1
Lăng Nhạc Thiên Địa Huyền Hoàng giới 2
[Trấn Bang] Cập Phong Thúy Ngọc Huyền Hoàng Uyển Trấn Bang
Cập Phong Chân Vũ Kiếm 3
Cập Phong Tam Thanh Phù 3
Cập Phong Huyền Ti Tam Đoạn cẩm 3
Cập Phong Thúy Ngọc Huyền Hoàng Bội 2
Cập Phong Thanh Tùng Pháp giới 2
[Trấn Bang] Sương Tinh Lưu Tinh Cản Nguyệt Khấu Trấn Bang
Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết 3
Sương Tinh Ngạo Sương đạo bào 3
Sương Tinh Thanh Phong Lũ đái 3
Sương Tinh Thiên Tinh Băng Tinh thủ 1
Sương Tinh Phong Bạo chỉ hoàn 2
[Trấn Bang] Lôi Khung Linh Ngọc ẩn Lôi Uyển Trấn Bang
Lôi Khung Hàn Tung Băng Bạch quan 3
Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù 3
Lôi Khung Phong Lôi Thanh Cẩm đái 3
Lôi Khung Linh Ngọc Uẩn Lôi 3
Lôi Khung Cửu Thiên Dẫn Lôi giới 3

Bất kỳ thắc mắc liên quan đến VLTK Công Thành Chiến, nhân sĩ hãy nhanh chóng liên hệ kênh hotro.zing.vn hoặc tổng đài 1900 561 558 để được hỗ trợ kịp thời.