Top

22/6: Ra mắt máy chủ mới S2 - Tiểu Long Nữ

22/6: Ra mắt máy chủ mới S2 - Tiểu Long Nữ

[18-06-2020]

Võ công Tiểu Long Nữ đạt đến đỉnh cao khi liễu ngộ thành công với bí kíp thượng thừa là Ngọc Nữ Tâm Kinh của phái Cổ Mộ. Truyền nhân Cổ Mộ phái Tiểu Long Nữ đã kết hợp cùng đồ đệ Dương Quá, sử dụng Toàn Chân kiếm pháp mở được tầng cuối cùng của Ngọc Nữ Tâm Kinh là Ngọc Nữ tố tâm kiếm pháp, tạo thành thế liên thủ song kiếm hợp bích siêu lợi hại, đả bại luôn nhất đại tông sư của Mông Cổ - Kim Luân Pháp Vương.

Và để tất cả nhân sĩ võ lâm lĩnh thụ được những tuyệt chiêu võ học trung nguyên, nay VLTK - Công Thành Chiến chính thức khai mở máy chủ mới S2 - Tiểu Long Nữ trong 2020, tham gia và thể hiện bản lĩnh trước quần hùng nào!

Thời gian diễn ra và lưu ý 

  • Thời gian khai mở dự kiến: 09h00 - 11h00 ngày 22/06/2020.
  • Đối tượng tham gia: Tất cả nhân sĩ bôn tẩu tại máy chủ S2_Tiểu Long Nữ
  • Thời gian chuyển server đi và đến: Khi có thông báo (dự kiến 3 – 6 tháng)

Hỗ trợ Tân thủ

Phúc lợi ưu đãi máy chủ mới

 • Thời gian diễn ra: từ 22/06 đến 20/09/2020
 • Nhân vật có đẳng cấp 151 trở lên
 • Hành trang cần để trống 2x6 ô
Phúc lợiGhi chú
Gói Trùng Phùng (cấp 190)
1 lần/nhân vật
 • Nguồn gốc: Bán tại Kỳ Trân Các giá 200 KNB
 • Tính chất: Khóa, HSD 31/12/2020
 • Chức năng: đạt cấp nhận được điểm trùng phùng
  • Đạt cấp 190: 90,000 điểm
  • Đạt cấp 193: 45,000 điểm
  • Đạt cấp 196: 90,000 điểm
  • Đạt cấp 198: 45,000 điểm
  • Đạt cấp 200: 90,000 điểm
Gói Trùng Phùng
(tích lũy siêu giá trị)
 • Nguồn gốc: Bán tại Kỳ Trân Các
  • Gói 7 ngày: giá 50 KNB
  • Gói 30 ngày: giá 200 KNB
 • Chức năng: mỗi ngày nhận được 10.000 điểm trùng phùng
 • Lưu ý: Không thể kích hoạt 2 gói giống nhau nhưng có thể sử dụng 2 gói 7 ngày và 30 ngày cùng lúc.

Cửa hàng Trùng Phùng

 • Tại góc phải màn hình phía trên, tiến hành lập gia trang để mở của hàng trùng phùng:

  Công Thành Chiến

  Công Thành Chiến

 • Cập nhật một số vật phẩm mới cho máy chủ mới Tiểu Long Nữ

Hình ảnhGhi chú
Hộp Đồng Hành
10 lần/ngày
 • Nguồn gốc: Bán tại Cửa Hàng Trùng Phùng giá 10,000 điểm
 • Tính chất: Khóa, HSD 30 ngày
 • Chức năng: nhận được các vật phẩm
  • 1 Chiêu Mộ Đồng Hành Hiếm (khóa)
  • 1 Sách Exp Đồng Hành (khóa)
  • 1 Sách Kỹ Năng Đồng Hành Cấp 1 (khóa)
  • 1 Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành (khóa)
Hộp Cường Hóa
10 lần/ngày
 • Nguồn gốc: Bán tại Cửa Hàng Trùng Phùng giá 3,500 điểm
 • Tính chất: Khóa, HSD 30 ngày
 • Chức năng: nhận được các vật phẩm
  • 100 điểm chiến công
  • 1 Danh Tướng Lệnh (khóa)
  • 1 Chiêu Mộ Tiền Bối (khóa)
  • 1 Hiệp Khách Đơn (khóa)
 • Mở thêm 7 gói phúc lợi đầu năm cho máy chủ mới.

  Tên góiPhần thưởngLưu ý
  VLTK - Công Thành Chiến
  Gói Siêu Khuyến Mãi Năm Mới
  Giá 15,000 điểm
  10 Rương HKMP theo phái người nhận Sử dụng 10 lần/ngày
  Hành trang cần 2x6 ô khi sử dụng
  10 Chìa Khóa Bạch Kim
  Thần Bí Khoáng Thạch
  Thủy Tinh Trắng
  VLTK - Công Thành Chiến
  Gói Tiềm Năng (Sơ)
  Giá 600 điểm
  2 Tẩy Tủy Kinh 2 (khóa) Tối đa sử dụng 50 gói
  Hành trang cần 2x6 ô khi sử dụng
  4 Viên Sức Mạnh (Sơ) (khóa)
  4 Viên Sinh Khí (Sơ) (khóa)
  4 Viên Thân Pháp (Sơ) (khóa)
  4 Viên Nội Công (Sơ) (khóa)
  VLTK - Công Thành Chiến
  Gói Tiềm Năng (Trung)
  Giá 2,400 điểm
  4 Tẩy Tủy Kinh 3 (khóa) Tối đa sử dụng 36 gói
  Hành trang cần 2x6 ô khi sử dụng
  6 Viên Sức Mạnh (Trung) (khóa)
  6 Viên Sinh Khí (Trung) (khóa)
  6 Viên Thân Pháp (Trung) (khóa)
  6 Viên Nội Công (Trung) (khóa)
  VLTK - Công Thành Chiến
  Gói Tiềm Năng (Cao)
  Giá 9,600 điểm
  6 Tẩy Tủy Kinh 4 (khóa) Tối đa sử dụng 20 gói
  Hành trang cần 2x6 ô khi sử dụng
  8 Viên Sức Mạnh (Cao) (khóa)
  8 Viên Sinh Khí (Cao) (khóa)
  8 Viên Thân Pháp (Cao) (khóa)
  8 Viên Nội Công (Cao) (khóa)
  VLTK - Công Thành Chiến
  Gói Hiệp Khách (Sơ)
  Giá 3,000 điểm
  20 Mảnh Quách Tương vĩnh viễn Tối đa sử dụng 6 gói
  Cấp dưới 190 nhận được 18 tỷ
  Hành trang cần 2x6 ô khi sử dụng
  16 Tỷ EXP
  4 Hiệp Khách Đơn (khóa)
  50 Điểm Trùng Phùng (khóa)
  Chiêu mộ Tiền Bối (khóa)
  VLTK - Công Thành Chiến
  Gói Hiệp Khách (Trung)
  Giá 12,000 điểm
  80 Mảnh Quách Tương vĩnh viễn Tối đa sử dụng 60 gói
  Cấp dưới 190 nhận được 1,8 tỷ
  Hành trang cần 2x6 ô khi sử dụng
  1,6 Tỷ EXP
  4 Hiệp Khách Đơn (khóa)
  200 Điểm Trùng Phùng
  Chiêu mộ Tiền Bối (khóa)
  VLTK - Công Thành Chiến
  Gói Hiệp Khách (Cao)
  Giá 24,000 điểm
  12 Mảnh Trương Vô Kỵ vĩnh viễn Tối đa sử dụng 30 gói
  Cấp dưới 190 nhận được 3,6 tỷ
  Hành trang cần 2x6 ô khi sử dụng
  3,2 Tỷ EXP
  4 Hiệp Khách Đơn (khóa)
  100 Điểm Trùng Phùng
  Chiêu mộ Tiền Bối (khóa)

Các hoạt động đua TOP

TOP Đẳng cấp

  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 20/09/2020
  • Thời gian trao thưởng dự kiến: từ 28/09 đến 02/10/2020
  • Lưu ý:
   • Nếu đẳng cấp bằng nhau, sẽ căn cứ vào số điểm kinh nghiệm cao hơn.
   • Mỗi nhân vật chỉ được nhận thưởng 1 hạng giải duy nhất (xét từ cao xuống thấp)
TOP 1

Nhân vật có đẳng cấp cao nhất tại máy chủ S2 Tiểu Long Nữ

Phần thưởngHình ảnh
 • Danh hiệu Nhất Đại Tông Sư loại 2
 • 1 Bộ Bạch Kim +5 (tối đa thuộc tính)
 • 1 Quân Hàm cấp 8+ (Đại Đô Đốc/Đại Tướng Quân)
 • 1 Ấn Soái cấp 9 (được chọn)
 • 1 Binh Phù cấp 9 (được chọn)
 • 1 Càn Khôn Bạch Kim +5
 • 1 Mặt Nạ Hoàng Kim Thiên Tử Tống
 • 1 Hoàng Kim Lưu Tinh Chiến Mã
 • 10 Thẻ Trương Vô Kỵ
 • 10 Thẻ Đông Phương Bất Bại
 • Lưu ý:
  • Nhận thưởng tiêu hao 250,000 điểm trùng phùng
  • Danh hiệu HSD 31/12/2020
  • Bộ bạch kim được chọn bất kỳ (Thiếu Lâm Đao, Đường Môn Nõ, Nga Mi Kiếm, Võ Đang Khí …)
  • Mặt nạ HSD 6 tháng
VLTK - Công Thành Chiến
VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành ChiếnVLTK - Công Thành ChiếnVLTK - Công Thành ChiếnVLTK - Công Thành Chiến
VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến
TOP 2

Nhân vật có đẳng cấp hạng 1 và hạng 2 của các phe phái:

  • Chia làm 2 phe, trong đó tà phái và trung lập được tính chung là 1 phe.
  • Chính phái: Thiếu Lâm, Nga Mi, Cái Bang, Võ Đang
  • Tà phái & trung lập: Ngũ Độc, Thiên Nhẫn, Thiên Vương Bang, Đường Môn, Thúy Yên, Côn Lôn
  • Tổng cộng có 4 hạng giải, mỗi phe chọn ra hạng 1 và 2 (không tính Top 1)
Phần thưởng 1Hình ảnh
 • 1 Bộ Bạch Kim +4 (tối đa thuộc tính)
 • 1 Quân Hàm cấp 8+ (được chọn)
 • 1 Ấn Soái cấp 9 (theo phái)
 • 1 Binh Phù cấp 9 (theo phái)
 • 1 Cặp Vô Danh Bạch Kim +3
 • 1 Mặt Nạ Hoàng Kim Thiên Tử Kim
 • 1 Hãn Huyết Long Câu
 • 7 Thẻ Trương Vô Kỵ
 • Lưu ý:
  • Nhận thưởng tiêu hao 200,000 điểm trùng phùng
  • Bộ bạch kim theo đường phái người nhận
  • Mặt nạ HSD 6 tháng

VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành ChiếnVLTK - Công Thành ChiếnVLTK - Công Thành ChiếnVLTK - Công Thành Chiến
VLTK - Công Thành Chiến
Phần thưởng 2Hình ảnh
 • 1 Bộ Bạch Kim +3 (tối đa thuộc tính)
 • 1 Quân Hàm cấp 8 (được chọn)
 • 1 Ấn Soái cấp 8 (theo phái)
 • 1 Binh Phù cấp 8 (theo phái)
 • 1 Mặt Nạ Hoàng Kim Thiên Tử Mông Cổ
 • 7 Thẻ Đông Phương Bất Bại
 • Lưu ý:
  • Nhận thưởng tiêu hao 150,000 điểm trùng phùng
  • Bộ bạch kim theo đường phái người nhận
  • Mặt nạ HSD 6 tháng

VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành ChiếnVLTK - Công Thành ChiếnVLTK - Công Thành Chiến
VLTK - Công Thành Chiến
TOP 3
 • Nhân vật có đẳng cấp cao nhất mỗi môn phái
 • Tổng cộng có 10 hạng giải (không tính Top 1 và 2)
Phần thưởngHình ảnh
 • 1 Bộ Bạch Kim +3 (tối đa thuộc tính)
 • 1 Quân Hàm cấp 7 (được chọn)
 • 1 Ấn Soái cấp 7 (theo phái)
 • 1 Binh Phù cấp 7 (theo phái)
 • 5 Thẻ Đông Phương Bất Bại
 • Lưu ý:
  • Nhận thưởng tiêu hao 100,000 điểm trùng phùng
  • Bộ bạch kim theo đường phái người nhận
VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành ChiếnVLTK - Công Thành Chiến
VLTK - Công Thành Chiến

Đua TOP Bang hội năng động

 • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 20/09/2020
 • Thời gian trao thưởng dự kiến: từ 28/09 đến 02/10/2020
 • Phần thưởng sẽ được trao cho Bang Chủ đại diện
 • Lưu ý: Nếu số Lệnh bằng nhau, căn cứ vào bang hội nộp trước để phân thứ hạng.
Bang Hội LệnhNhận thưởng Độ Năng ĐộngNhận
Công Thành Chiến
Nhạc Phi
 • Vị trí: Trung tâm Tương Dương
 • Chức năng:
  • Nộp Bang hội Lệnh
  • Bảng xếp hạng đua Top Bang Hội
Công Thành Chiến
Bang Hội Lệnh
HSD 20/09/2020
Đạt đến 20 điểm 5 Lệnh
Đạt đến 40 điểm 10 Lệnh
Đạt đến 60 điểm 20 Lệnh
Đạt đến 80 điểm 40 Lệnh
Đạt đến 100 điểm 80 Lệnh
Đạt đến 120 điểm 160 Lệnh
 • Thất Thành Đại Chiến tính điểm Bang Hội Lệnh (28/08, 04/09, 11/09, 18/09/2020)
  • Tổng Bang Hội Lệnh = Số Bang Hội Lệnh nộp tại NPC Nhạc Phi + Số Bang Hội Lệnh Chiếm Thất Thành
  • Kết thúc thời gian đua top, các bang hội chiếm lĩnh thành thị gửi thông tin về hotro.zing.vn để BTC cập nhật tổng điểm Bang Hội Lệnh.
Thành chiếmNhận được Bang Hội Lệnh
Tương Dương 20.000
Đại Lý 20.000
Thành Đô 15.000
Biện Kinh 15.000
Lâm An 5.000
Dương Châu 5.000
Phượng Tường 5.000

 • Phần thưởng Top Bang hội:
TopPhần thưởng Thủ lĩnhPhần thưởng Tinh anh
1 1 Bộ Bạch Kim +5 (tối đa thuộc tính)
1 Quân Hàm cấp 8+ (được chọn)
1 Ấn Soái cấp 9 (theo phái)
1 Binh Phù cấp 9 (theo phái)
1 Siêu Quang Công Kích (khóa)
100 Chiêu Mộ Tiền Bối
100 Hiệp Khách Đơn
100 Bá Vương Lệnh
100 Rương Định Quốc (Cao)
100 Rương An Bang (Cao)
2 1 Bộ Bạch Kim +3 (tối đa thuộc tính)
1 Quân Hàm cấp 8 (được chọn)
1 Ấn Soái cấp 8 (theo phái)
1 Binh Phù cấp 8 (theo phái)
1 Phiên Vũ Công Kích (khóa)
50 Chiêu Mộ Tiền Bối
50 Hiệp Khách Đơn
50 Bá Vương Lệnh
50 Rương Định Quốc (Cao)
50 Rương An Bang (Cao)
3 1 Bộ Bạch Kim +3 (tối đa thuộc tính)
1 Quân Hàm cấp 8 (được chọn)
1 Ấn Soái cấp 8 (theo phái)
1 Binh Phù cấp 8 (theo phái)
1 Phiên Vũ Công Kích (khóa)
30 Chiêu Mộ Tiền Bối
30 Hiệp Khách Đơn
30 Bá Vương Lệnh
30 Rương Định Quốc (Cao)
30 Rương An Bang (Cao)

Các bộ Trang bị Bạch Kim

Các hình ảnh minh họa

Công Thành Chiến

Công Thành Chiến

Công Thành Chiến

Công Thành Chiến

Công Thành Chiến

Công Thành Chiến

Công Thành Chiến

Công Thành Chiến

Công Thành Chiến

Các thắc mắc liên quan, quý nhân sĩ vui lòng liên hệ đường dây nóng 1900 561 558 hoặc liên hệ hỗ trợ website hotro.zing.vn để được xử lý tốt nhất.

Tin tức liên quan

Dữ liệu đang cập nhật