Top

563 nhân vật bị khóa vĩnh viễn lần 2

563 nhân vật bị khóa vĩnh viễn lần 2

[18-04-2018]

VLTK - Công Thành Chiến tiếp tục thực hiện Chiến dịch Bàn Tay Sắt, khóa vĩnh viễn đối với các tài khoản có hành vi phá game. Hy vọng quý nhân sĩ cùng BĐH chung tay xây dựng trò chơi giải trí của chúng ta thật vui vẻ và văn minh. Cuộc sống ngoài kia vốn khá nhiều khắc nghiệt, mong rằng khi tham gia vui chơi, giải trí tại VLTK - Công Thành Chiến, ai ai cũng được tận hưởng niềm vui trọn vẹn.

Lưu ý:

  • Các tài khoản chưa bị khóa đợt này nếu có liên quan đến việc trùng IP với các tài khoản phá game, vui lòng cung cấp các bằng chứng cho sự việc và nêu lý do chính đáng trước khi BĐH áp dụng các biện pháp nặng cho các nhân vật trùng IP này trong đợt kiểm soát lần 3 kế tiếp. 
  • Thông tin xin gửi về Ban Điều Hành qua email: ctcvng@gmail.com
Danh sách 563 nhân vật khóa vĩnh viễn
caytientb02  nhomchancong17  21Ngockem 
caytientb03  nhomchancong17  23Ngockem 
caytientb04  nhomchancong18  24fyjkkj 
caytientb05  nhomchancong18  25hgjkg 
caytientb06  nhomchancong19  26ghjfg 
caytientb07  nhomchancong19  28drhfhg 
caytientb09  nhomchancong2  2channui1 
caytientb10  nhomchancong2  3channui1 
caytientb11  nhomchancong20  4channui1 
caytientb12  nhomchancong20  5channui1 
caytientb13  nhomchancong21  5 ka ka 
caytientb14  nhomchancong21  6channui1 
caytientb21  nhomchancong22  7channui1 
caytientb22  nhomchancong22  8channui1 
caytientb30  nhomchancong23  Bát kaka 
caytientb31  nhomchancong23  Bia Lon 1 
caytientb302  nhomchancong24  Bia Lon 10  
caytientb33  nhomchancong24  Bia Lon 10 
caytientb34  nhomchancong25  Bia Lon 11  
caytientb35  nhomchancong25  Bia Lon 12  
caytientb36  nhomchancong26  Bia Lon 12 
caytientb37  nhomchancong26  Bia Lon 13  
caytientb38  nhomchancong27  Bia Lon 13 
caytientb39  nhomchancong27  Bia Lon 14  
caytientb40  nhomchancong28  Bia Lon 14 
caytientb41  nhomchancong28  Bia Lon 15
caytien42@1  nhomchancong29  Bia Lon 2 
caytientb43  nhomchancong29  Bia Lon 3 
caytientb44  nhomchancong3  Bia Lon 31 
caytientb45  nhomchancong3  Bia Lon 32 
caytientb46  nhomchancong30  Bia Lon 33 
caytientb47  nhomchancong30  Bia Lon 34 
caytientb48  nhomchancong31  Bia Lon 35 
caytientb49  nhomchancong31  Bia Lon 350  
caytientb50  nhomchancong32  Bia Lon 36 
caytientb51  nhomchancong32  Bia Lon 37  
caytientb52  nhomchancong33  Bia Lon 38  
caytientb53  nhomchancong33  Bia Lon 39  
caytientb54  nhomchancong34  Bia Lon 40  
caytientb55  nhomchancong34  Bia Lon 41  
caytientb56  nhomchancong35  Bia Lon 42  
caytientb57  nhomchancong35  Bia Lon 43  
caytientb58  nhomchancong36  Bia Lon 44  
CayTien100  nhomchancong36  Bia Lon 45  
CayTien101  nhomchancong37  Bia Lon 46  
CayTien103  nhomchancong37  Bia Lon 48  
CayTien104  nhomchancong38  Bia Lon 49  
CayTien105  nhomchancong38  Bia Lon 5 
CayTien106  nhomchancong39  Bia Lon 51  
CayTien107  nhomchancong39  Bia Lon 52  
CayTien108  nhomchancong4  Bia Lon 53  
CayTien109  nhomchancong4  Bia Lon 54  
CayTien110  nhomchancong40  Bia Lon 55  
CayTien111  nhomchancong40  Bia Lon 57  
CayTien112  nhomchancong41  Bia Lon 6
CayTien113  nhomchancong41  Bia Lon 7
CayTien180  nhomchancong42  Bia Lon 7   
CayTien185  nhomchancong42  Bia Lon 8  
CayTien186  nhomchancong43  Bia Lon 8 
CayTien187  nhomchancong43  Bia Lon 9  
CayTien188  nhomchancong44  Bia Lon 9 
CayTien189  nhomchancong44  Công chúa Ariel 
CayTien190  nhomchancong45  CayTien100
CayTien191  nhomchancong45  CayTien69
CayTien192  Xin Mời Reportt46  CayTien70
CayTien193  Xin Mời Reportt46  CayTien71
CayTien194  Xin Mời Reportt47  CayTien72
CayTien195  Xin Mời Reportt47  CayTien73
CayTien197  Xin Mời Reportt48  CayTien74
CayTien198  Xin Mời Reportt48  CayTien75
CayTien199  Xin Mời Reportt49  CayTien76
CayTien200  Xin Mời Reportt49  CayTien77
CayTien51  nhomchancong5  CayTien78
CayTien52z  nhomchancong5  CayTien79
CayTien54  Xin Mời Reportt50  CayTien80
CayTien55  Xin Mời Reportt50  CayTien81
CayTien56  Xin Mời Reportt51  CayTien82
CayTien57  Xin Mời Reportt51  CayTien83
CayTien58  Xin Mời Reportt54  CayTien84
CayTien59  Xin Mời Reportt54  CayTien85
CayTien60  Xin Mời Reportt55  CayTien86
CayTien61  Xin Mời Reportt55  CayTien87
CayTien62  Xin Mời Reportt56  CayTien88
CayTien63  Xin Mời Reportt56  CayTien89
CayTien64  Xin Mời Reportt57  CayTien90
CayTien65  Xin Mời Reportt57  CayTien91
CayTien66  Xin Mời Reportt58  CayTien92
CayTien67  Xin Mời Reportt58  CayTien93
CayTien68  Xin Mời Reportt59  CayTien94
CayTien69  Xin Mời Reportt59  CayTien95
CayTien70  nhomchancong6  CayTien96
CayTien71  nhomchancong6  CayTien97
CayTien72  Xin Mời Reportt60  CayTien98
CayTien74  Xin Mời Reportt60  CayTien99
CayTien75  Xin Mời Reportt61  caytientb02
CayTien76  Xin Mời Reportt61  caytientb03
CayTien77  Xin Mời Reportt62  caytientb04
CayTien78  Xin Mời Reportt62  caytientb05
CayTien79  Xin Mời Reportt63  caytientb06
CayTien80  Xin Mời Reportt63  caytientb07
CayTien81  Xin Mời Reportt64  caytientb08
CayTien82  Xin Mời Reportt64  caytientb09
CayTien83  Xin Mời Reportt65  caytientb10
CayTien84  Xin Mời Reportt65  caytientb11
CayTien85  Xin Mời Reportt66  caytientb12
CayTien86  Xin Mời Reportt66  caytientb51 
CayTien87  Xin Mời Reportt67  caytientb52 
CayTien88  Xin Mời Reportt67  caytientb53 
CayTien89  Xin Mời Reportt68  caytientb55 
CayTien90  Xin Mời Reportt68  caytientb56 
CayTien91  Xin Mời Reportt69  caytientb57 
CayTien92  Xin Mời Reportt69  caytientb58 
CayTien93  nhomchancong7  caytientb59 
CayTien95  nhomchancong7  caytientb60 
CayTien96  nhomchancong8  caytientb61  
CayTien97  nhomchancong8  caytientb62  
CayTien98  nhomchancong9  caytientb63  
CayTien99  nhomchancong9  caytientb64  
Kencong01  qweasd61  caytientb65  
kencong002  qweasd61  caytientb66  
chancongst3  qweasd62  caytientb67  
chancongst04  qweasd62  caytientb68  
chancongst05  qweasd63  caytientb69 
chancongst06  qweasd63  caytientb70  
chancngst08  qweasd64  caytientb71  
chancngst10  qweasd64  caytientb72  
chancngst07  qweasd65  caytientb73  
LVThiênNhẫn1  qweasd65  caytientb74  
LVThiênNhẫn2  qweasd66  caytientb75  
LVThiênNhẫn10  qweasd66  caytientb76  
LVThiênNhẫn11  qweasd67  caytientb77
LVThiênNhẫn12  qweasd67  caytientb78
LVThiênNhẫn13  qweasd68  caytientb78 
LVThiênNhẫn14  qweasd68  chóđẽ7 
LVThiênNhẫn15  qweasd69  chóđẽ8 
LVThiênNhẫn16  qweasd69  Cr7 kaka 
LVThiênNhẫn17  qweasd71  GietTaode 
LVThiênNhẫn18  qweasd71  HOA TAC 
LVThiênNhẫn3  qweasd72  lục ka 
LVThiênNhẫn21  qweasd72  Nhị Ca 
LVThiênNhẫn23  qweasd73  TNIamsky116  
LVThiênNhẫn28  qweasd73  TNIamsky117  
LVThiênNhẫn29  qweasd74  TNIamsky119  
LVThiênNhẫn4  qweasd74  TNIamsky120  
LVThiênNhẫn30  qweasd75  TNIamsky121  
LVThiênNhẫn36  qweasd75  TNIamsky125  
LVThiênNhẫn38  qweasd76  TNIamsky126
LVThiênNhẫn5  qweasd76  TNIamsky127  
LVThiênNhẫn41  qweasd77  TNIamsky128  
LVThiênNhẫn42  qweasd77  TNIamsky129  
LVThiênNhẫn43  qweasd78  TNIamsky131  
LVThiênNhẫn49  qweasd78  TN Baocaoxu Nu1 
LVThiênNhẫn6  qweasd80  Tứ ka ka 
LVThiênNhẫn50  qweasd80    Tam Ca   
LVThiênNhẫn8  qweasd81  Xin Mời Report46  
LVThiênNhẫn9  qweasd81  Xin Mời Report47  
qwewqdasd  qweasd82  Xin Mời Report48  
qwewqdasd  qweasd82  Xin Mời Report49  
sdsaawdas  qweasd83  Xin Mời Report50
sdsaawdas  qweasd83  Xin Mời Report51  
sdsadasda  qweasd84  TNCaytienNo10
sdsadasda  qweasd84  TNCaytienNo11
sdsdfsdf  qweasd85  TNCaytienNo2
sdsdfsdf  qweasd85  TNCaytienNo3
sadsadasfg  qweasd86  TNCaytienNo4
sadsadasfg  qweasd86  TNCaytienNo5
sadasdxzc  qweasd87  TNCaytienNo6
sadasdxzc  qweasd87  TNCaytienNo7
sadasdawed  qweasd88  TNCaytienNo8
sadasdawed  qweasd88  TNCaytienNo9
sdsadaxc  qweasd89  TNCaytienNo3 
sdsadaxc  qweasd89  TNCaytienNo10 
sdsdsada  qweasd90  TNCayTienNo15 
sdsdsada  qweasd90  TNCayTienNo16 
sadasfd  Đại Ca  TNCaytienNo2 
sadasfd  09 dthjkk  TNCaytienNo4 
nhomchancong1  10 fjyjed  TNCaytienNo5 
nhomchancong1  11 tjhfg  TNCaytienNo6 
nhomchancong11  12 hfgfs  TNCaytienNo7 
nhomchancong11  13 ghjdty  TNCaytienNo8 
nhomchancong12  14 fyjdfy  TNCaytienNo11 
nhomchancong12  15 uklkk  TNCaytienNo13 
nhomchancong13  16fthdfgh  TNCayTienNo14 
nhomchancong13  17fghjdfg  NuSkin16
nhomchancong14  18dhfgfd  NuSkin19
nhomchancong14  1channui1  NuSkin20
nhomchancong15  20thfghgf  NuSkin21
nhomchancong15  21fhjgfhj  -

Và các thắc mắc liên quan đến VLTK - Công Thành Chiến, quý nhân sĩ hãy gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến tổng đài 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Tin tức liên quan

Dữ liệu đang cập nhật