Top

Điều chỉnh hơn 10 tính năng kể từ 18/01

Điều chỉnh hơn 10 tính năng kể từ 18/01

[17-01-2019]

Thông báo đến quý nhân sĩ VLTK - Công Thành Chiến,

Hơn 10 tính năng sẽ được điều chỉnh nội dung vào sau bảo trì ngày 18/01/2019. Quý nhân sĩ vui lòng cùng xem qua chi tiết những cập nhật này để thuận đường bôn tẩu giang hồ, hành hiệp tứ phương.

Trao thưởng giải đấu & Top 50 Đẳng cấp Liên server

NPCThông tin
VLTK Công Thành Chiến
 • Vị trí: Ba Lăng Huyện (203/200)
 • Chức năng:
  • Nhận thưởng Tuyệt Đỉnh Bang 5 (thông báo thời gian nhận sau)
  • Nhận thưởng Top 50 Đẳng cấp
NPCThông tin
VLTK - Công Thành Chiến
TiểuƒTàƒThần

Phượng Tường (199/199)
Nhận thưởng Võ Lâm Minh Chủ 3

Kích công trợ lực hoàn

 • Lực công kích hệ nội công tăng1,000 điểm
 • Độ chính xác tăng1,000 điểm

Giám định tại Âu Dã Tử

 • Khi giám định ngẫu nhiên nhận được 1 trang bị từ cấp 1 → cấp 5 (theo bảng bên dưới).

  Trang bị giám định
  + 1 Huyền Tinh (cấp 1)
   Nhận 1 trang bị cùng loại
  (ngẫu nhiên cấp)
  [Cực phẩm] Định Quốc Thanh Sa Phát Quán Hoàng Kim Định Quốc Phát Quán
  [cấp 1 → 5]
  Hoàng Kim Định Quốc Phát Quán [cấp 1 & 2]
  [Cực phẩm] Định Quốc Thanh Sa Trường Sam Hoàng Kim Định Quốc Trường Sam
  [cấp 1 → 5]
  Hoàng Kim Định Quốc Trường Sam [cấp 1 & 2]
  [Cực phẩm] Định Quốc Ngân Tàm Yêu Đái Hoàng Kim Định Quốc Yêu Đái
  [cấp 1 → 5]
  Hoàng Kim Định Quốc Yêu Đái [cấp 1 & 2]
  [Cực phẩm] Định Quốc Xích Quyên Nhuyễn Ngoa Hoàng Kim Định Quốc Ngoa
  [cấp 1 → 5]
  Hoàng Kim Định Quốc Ngoa [cấp 1 & 2]
  [Cực phẩm] Định Quốc Tử Đằng Hộ Uyển Hoàng Kim Định Quốc Hộ Uyển
  [cấp 1 → 5]
  Hoàng Kim Định Quốc Hộ Uyển [cấp 1 & 2]
  [Hoàn Mỹ] An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên Hoàng Kim An Bang Hạng Liên
  [cấp 1 → 5]
  Hoàng Kim An Bang Hạng Liên [cấp 1 & 2]
  [Hoàn Mỹ] An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ Hoàn Hoàng Kim An Bang Giới Chỉ
  [cấp 1 → 5] thủy
  Hoàng Kim An Bang Giới Chỉ [cấp 1 & 2] thủy
  [Hoàn Mỹ] An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội Hoàng Kim An Bang Ngọc Bội
  [cấp 1 → 5]
  Hoàng Kim An Bang Ngọc Bội [cấp 1 & 2]
  [Hoàn Mỹ] An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ Hoàng Kim An Bang Giới Chỉ
  [cấp 1 → 5] hỏa
  Hoàng Kim An Bang Giới Chỉ [cấp 1 & 2] hỏa
  Hoàng Kim Môn Phái (loại 3) Nhân được 1 trang bị
  (ngẫu nhiên loại & cấp)

  Hoàng Kim Huyền Thiết Kiếm
  [cấp 1 → 5]
  Hoàng Kim Lãnh Nguyệt Bảo Đao
  [cấp 1 → 5]
  Hoàng Kim Phụng Thiên Họa Kích
  [cấp 1 → 5]
  Hoàng Kim Lục Ngọc Trượng
  [cấp 1 → 5]
  Hoàng Kim Phá Thiên Chùy
  [cấp 1 → 5]
  Hoàng Kim Băng Phách Ngân Châm [cấp 1 → 5]
  Hoàng Kim Toái Nguyệt Đao
  [cấp 1 → 5]
  Hoàng Kim Khổng Tước Linh
  [cấp 1 → 5]
  Hoàng Kim ỷ Thiên Kiếm
  [cấp 1 → 5]
  Hoàng Kim Đồ Long Đao
  [cấp 1 → 5]
  Hoàng Kim Huyền Thiết Kiếm [cấp 1 & 2]
  Hoàng Kim Lãnh Nguyệt Bảo Đao [cấp 1 & 2]
  Hoàng Kim Phụng Thiên Họa Kích [cấp 1 & 2]
  Hoàng Kim Lục Ngọc Trượng [cấp 1 & 2]
  Hoàng Kim Phá Thiên Chùy [cấp 1 & 2]
  Hoàng Kim Băng Phách Ngân Châm [cấp 1 & 2]
  Hoàng Kim Toái Nguyệt Đao [cấp 1 & 2]
  Hoàng Kim Khổng Tước Linh [cấp 1 & 2]
  Hoàng Kim ỷ Thiên Kiếm [cấp 1 & 2]
  Hoàng Kim Đồ Long Đao [cấp 1 & 2]

Độ năng động

 • Bổ sung thêm 5 hoạt động:

  • Sử dụng thăm may mắn
  • Sử dụng Tống Kim Lể Bao
  • Quốc Chiến
  • Boss Danh Tướng
  • Boss Tần Thủy Hoàng
 • Cập nhật thêm mốc 120, tăng EXP và thêm phần thưởng:
  • Đạt đến 20 điểm: 20 triệu EXP
  • Đạt đến 40 điểm: 40 triệu EXP (20 điểm chinh phạt & 20 độ năng động binh đoàn)
  • Đạt đến 60 điểm: 60 triệu EXP
  • Đạt đến 80 điểm: 80 triệu EXP (30 điểm chinh phạt & 30 độ năng động binh đoàn)
  • Đạt đến 100 điểm: 100 triệu EXP
  • Đạt đến 120 điểm: 120 triệu EXP (50 điểm chinh phạt & 50 độ năng động binh đoàn)

   VLTK Công Thành Chiến

Quả Hoàng Kim

 • Thiên Niên Chi Quả: 10 triệu EXP

Vượt Ải

 • Tăng EXP các vật phẩm:

  • Thiên Niên Linh Dược: 50 triệu EXP (mỗi ngày sử dụng tối đa 3 lần & được giao dịch)
  • Đại Bổ Thần Đan: 100 triệu EXP (mỗi ngày sử dụng tối đa 3 lần)
  • Thập Toàn Đại Bổ Thần Đan: 200 triệu EXP (mỗi ngày sử dụng tối đa 3 lần)
 • Phần thưởng ải đặc biệt (ải 30):
  • Người tiêu diệt Boss: 10 Bảo Rương Vượt Ải
  • Tổ đội tiêu diệt Boss: 20 triệu EXP (có cơ hội nhận thêm 30, 50, 80 triệu EXP)

Bảo Rương Tính Năng (Tống Kim, Vượt Ải, Thủy Tặc, Viêm Đế)

 • Mỗi ngày sử dụng tối đa 50 rương/mỗi loại (bao gồm mở bằng tiền vạn và chìa khóa bạc)
 • Mở bằng tiền vạn 5 vạn/1 lần tối đa 25 rương: nhận được 5 triệu EXP và có cơ hội nhận được 1 vật phẩm.
 • Mở bằng chìa khóa bạc (2 knb/1 chìa): nhận được 10 triệu EXP và có cơ hội nhận được 1 vật phẩm quý:

  Bảo Rương Viêm ĐếBảo Rương Thủy Tặc
  Danh Tướng Lệnh Đá Vô Cực
  Bá Vương Lệnh Mã Bài
  Hoàng Đế Lệnh Phong Vân Bạch Mã
  Thần bí khoáng thạch Xích Long Câu
  Viên Sức Mạnh (Sơ) Mật Tịch Kỹ Năng 120 (Quyển Thượng)
  Viên Sức Mạnh (Trung) Viên Thân Pháp (Sơ)
  Viên Sức Mạnh (Cao) Viên Thân Pháp (Trung)
  Mảnh Trấn Bang Viên Thân Pháp (Cao)
  Rương Trấn Bang Chi Bảo Mảnh Loại 2
Bảo Rương Tống KimBảo Rương Vượt Ải
Mặt Nạ Thống Soái Mông Cổ Đại bổ thần đan
Tẩy Tủy Kinh (quyển 2) Thập Toàn Đại Bổ Thần Đan
Tẩy Tủy Kinh (quyển 3) Viên Nội Công (Sơ)
Tẩy Tủy Kinh (quyển 4) Viên Nội Công (Trung)
Viên Sinh Khí (Sơ) Viên Nội Công (Cao)
Viên Sinh Khí (Trung) Hồng ảnh Thẩm Viên Uyển
Viên Sinh Khí (Cao) Hồng ảnh Kiếm Bài
Mảnh Loại 1 Hồng ảnh Mục Túc
Rương Hoàng Kim Loại 1 Hồng ảnh Tụ Chiêu

Rương Hoàng Kim Môn Phái

 • Bổ sung thêm trang bị Trấn Bang Chi Bảo, thêm chức năng mở chìa khóa bạch kim
 • Chìa khóa Hoàng Kim (giá 50 KNB): tỉ lệ các vật phẩm quý mặc định là 1%
 • Chìa khóa Bạch Kim (giá 777 KNB): tỉ lệ tất cả vật phẩm trong rương là như nhau

Đóng các NPC

 • Thương Nhân Trang Bị tại 193/203 Phượng Tường
 • Dương Châu Tả Sứ tại 220/188 Dương Châu

Ngưng bán các vật phẩm

 • Sinh Tử Kim Bài
 • Nhật Thông Lệnh
 • Huyền Tinh (cấp 1)
 • Tinh Thạch (cấp 1)
 • Sinh Tử Lệnh Bài (tiệm tạp hóa)

Điểm Liên Đấu & Ngọc Lục Bảo

 • 1 Vô Danh Hồn Thạch: 35.000 Ngọc Lục Bảo (đổi tại NPC Thẩm Vạn Tam trung tâm thành Biện Kịnh)
 • 1 Vô Danh Giới Chỉ (hoặc Chỉ Hoàn):  8.000 điểm vinh dự + 1 Vô Danh Hồn Thạch
 • 1 Vinh Dự Bạch Kim: 600 điểm vinh dự
 • 1 Vinh Dự Hoàng Kim: 400 điểm vinh dự
 • 1 Vinh Dự Bạch Ngân: 120 điểm vinh dự

Tu Luyện Châu & Tu Luyện Đơn

VLTK Công Thành Chiến

Vật phẩmThông tin
VLTK Công Thành Chiến
Tu Luyện Châu
 • Nguồn gốc: Đổi tại Sứ Giả Trao Thưởng Liên Đấu 500 điểm vinh dự
 • Công dụng:
  • Xem thời gian tích lũy và kích hoạt tu luyện của nhân vật
  • Mỗi lần kích hoạt được 30 phút tu luyện (tiêu diệt quái x4.0 EXP)
  • Mặc định ban đầu khi đổi, nhận được 60 phút tu luyện
  • Mỗi ngày vào lúc 0h00 tự động nhận được 60 phút tu luyện
 • Lưu ý: Khi kích hoạt thời gian tu luyện, hệ thống tự động xóa bỏ trạng thái các loại Tiền Thảo Lộ, Nến và Bánh Trung Thu.
 • Gợi ý: Kích hoạt tu luyện châu sau đó mới sử dụng Tiền Thảo Lộ
VLTK Công Thành Chiến
Tu Luyện Đơn
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật giá 20 KNB
 • Công dụng:
  • Sử dụng nhận được 60 phút tu luyện
  • Mỗi ngày giới hạn sử dụng tối đa 8 lần

 

Phần Thưởng Thất Thành & Quốc Chiến

Tính năngĐiều kiệnSố lượngPhần thưởng
Công Thành Lễ Bao
(Giới hạn 3 Bao/ tuần)
Tương Dương 240 250 triệu EXP/1 Bao
Biện Kinh 180
Lâm An 180
Thành Đô 120
Dương Châu 120
Đại Lý 80
Phượng Tường 80
Quốc Chiến Lễ Bao
Giới hạn 40 Bao (gồm cả 2 loại)
Tiền vạn: 20 bao/ tuần
Chìa Khóa Bạc: số lần còn lại
Thiên Tử 40 25 triệu EXP/1 Bao
Quốc Gia 20

Với các thắc mắc về VLTK Công Thành Chiến, quý nhân sĩ có thể gửi hỗ trợ về kênh hotro.zing.vn hoặc đường dây nóng 1900 561 558 để được giải đáp nhanh nhất.

Tin tức liên quan

Dữ liệu đang cập nhật