Top

”NguyễnƒToàn”@1 sở hữu vật phẩm giá trị nhất Đấu Giá Đoạt Bảo

”NguyễnƒToàn”@1 sở hữu vật phẩm giá trị nhất Đấu Giá Đoạt Bảo

[28-09-2018]

Ngay khi vật phẩm giá trị nhất "1 quân hàm cấp 7 → cấp 8" đã tìm được nhân là ”NguyễnƒToàn”@1 vào ngày 27/09/2018 thì sự kiện Đấu Giá Đoạt Bảo của VLTK - Công Thành Chiến cũng đã khép lại. Bổn Trang xin được chúc mừng 6 nhân sĩ MC…°CáiƒBang…°, GANGSTER, DieuThuThuSinh, ”V~tƒLùn”@1, 2xien3que”NguyễnƒToàn”@1 đã thành công trong các lượt đấu giá để sở hữu được những bảo vật của võ lâm.

Song song đó, các phần thưởng này sẽ được trao đến tận tay quý nhân sĩ trong vòng 7 ngày tới kể từ sau bản tin này. Hy vọng các bảo vật giá trị đó sẽ hỗ trợ quý nhân sĩ thêm phần hành thông trên đường hành hiệp giang hồ.

Với tất cả những nhân vật đấu giá thành công "Đổi trang bị Hoàng Kim --> Thiên Tử +0", vui lòng gửi thông tin về email ctcvng@gmail.com với tiêu đề là “Đấu Giá Đoạt Bảo" để chọn trang bị cần đổi với nội dung gồm:

  • Tài khoản (ID):
  • Tên Nhân vật:
  • Máy chủ:
  • Tên trang bị cần đổi:

Kết quả Đấu Giá Đoạt Bảo

NgàyVật phẩm đấu giáGiá khởi điểmGiá đấu thành côngNhân vật
10/09/2018 1 Rương Hoàng Kim ngẫu nhiên (loại 2) 2.000 2.500 MC…°CáiƒBang…°
11/09/2018 1 Rương Hoàng Kim ngẫu nhiên (loại 2) 2.000  -  -
12/09/2018 1 Phong Vân Chiến Mã 5.000  -  -
13/09/2018 1 Rương Hoàng Kim ngẫu nhiên (loại 2) 2.000  -  -
14/09/2018 1 Rương Hoàng Kim ngẫu nhiên (loại 2) 2.000  -
15/09/2018 1 Phong Vân Chiến Mã 5.000  -  -
16/09/2018 1 Rương Hoàng Kim ngẫu nhiên (loại 1) 5.000 7.000  GANGSTER  
17/09/2018 1 Rương Hoàng Kim tự chọn (loại 1) 10.000  -
18/09/2018 1 Cặp Vô Danh Giới Chỉ 10.000  -  -
19/09/2018 1 Rương Hoàng Kim tự chọn (loại 1) 10.000 10.000  DieuThuThuSinh 
20/09/2018 Đổi 1 Hoàng Kim loại 2 → 1 Thiên Tử +0 (cùng loại) 10.000 23.000  ”V~tƒLùn”@1 
21/09/2018 Đổi 1 Hoàng Kim loại 1 → 1 Thiên Tử +0 (cùng loại) 25.000  - -
22/09/2018 Đổi 1 cặp nhẫn Vô Danh → 1 cặp Thiên Tử +0 (cùng loại) 25.000  30.000  2xien3que
23/09/2018 -> 27/09/2018 Đổi 1 quân hàm cấp 7 → cấp 8 (cùng loại) 50.000 54.000 NguyễnƒToàn”@1
24 - 30/09/2018

Tiến hành trao thưởng, hoàn trả hộp điểm cho hạng 1 máy chủ

Lưu ý: Vì sự cố mất kết nối máy chủ vào 23/09/2018 nên ngày đấu giá này sẽ được dời sang 27/09/2018, đây là ngày đấu giá cuối cùng của hoạt động Đấu Giá Đoạt Bảo.

Lưu ý:

  • Các loại Rương Hoàng Kim cần sử dụng Ngọc Tinh Luyện để mở.
  • Đối với các trường hợp đổi vật phẩm. Người thắng cuộc cần phải có vật phẩm đổi trong hành trang. Sau đó gửi hotro.zing.vn ghi rõ nội dung là "Đấu Giá Đoạt Bảo" - "tham gia đấu giá ngày/tháng/năm". Hỗ trợ xử lý trong vòng 48 giờ sau ngày 27/09/2018, sau thời gian quy định Bổn Trang xin từ chối giải quyết các khiếu kiện liên quan.

Danh sách phân loại trang bị cho đấu giá

Trang bịLoại
[Trấn Bang] Mộng Long Tử Kim Bát Nhã Giới Trấn Bang
Mộng Long Chính Hồng Tăng Mão 3
Mộng Long Kim Ti Chính Hồng Cà Sa 3
Mộng Long Huyền Ti Phát đái 3
Mộng Long Phật Pháp Huyền Bội 2
Mộng Long Đạt Ma Tăng hài 3
[Trấn Bang] Phục Ma Vô Lượng Kim Cang Uyển Trấn Bang
Phục Ma Tử Kim Côn 3
Phục Ma Huyền Hoàng Cà Sa 3
Phục Ma Ô Kim Nhuyễn Điều 3
Phục Ma Phật Tâm Nhuyễn Khấu 2
Phục Ma Phổ Độ Tăng hài 3
[Trấn Bang] Tứ Không Đạt Ma Tăng Hài Trấn Bang
Tứ Không Giáng Ma Giới đao 1
Tứ Không Tử Kim Cà Sa 3
Tứ Không Hộ pháp Yêu đái 3
Tứ Không Nhuyễn Bì Hộ Uyển 1
Tứ Không Giới Luật Pháp giới 2
Hám Thiên Kim Hoàn Đại Nhãn Thần Chùy 2
Hám Thiên Vũ Thần Tương Kim Giáp 3
Hám Thiên Uy Vũ Thúc yêu đái 3
Hám Thiên Hổ đầu Khẩn Thúc Uyển 2
Hám Thiên Thừa Long Chiến Ngoa 3
Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long thương 3
Kế Nghiệp Huyền Vũ Hoàng Kim Khải 3
Kế Nghiệp Bạch Hổ Vô Song khấu 3
Kế Nghiệp Hỏa Vân Kỳ Lân Thủ 2
Kế Nghiệp Chu Tước Lăng Vân Ngoa 3
[Trấn Bang] Ngự Long Tấn Phong Phát Cơ Trấn Bang
Ngự Long Lượng Ngân Bảo đao 3
Ngự Long Chiến Thần Phi Quải giáp 3
Ngự Long Thiên Môn Thúc Yêu hoàn 3
Ngự Long Tấn Phong Hộ yển 3
Ngự Long Tuyệt Mệnh Chỉ hoàn 2
[Trấn Bang] Vô Gian Thanh Phong Nhuyễn Kịch Trấn Bang
Vô Gian ỷ Thiên Kiếm 3
Vô Gian Thanh Phong Truy Y 3
Vô Gian Phất Vân Ti đái 3
Vô Gian Cầm Vận Hộ Uyển 1
Vô Gian Bạch Ngọc Bàn Chỉ 2
[Trấn Bang] Vô Ma Thu Thủy Lưu Quang Đái Trấn Bang
Vô Ma Ma Ni quán 3
Vô Ma Tử Khâm Cà Sa 3
Vô Ma Băng Tinh Chỉ Hoàn 2
Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu 3
Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp hài 3
[Trấn Bang] Tê Hoàng Huệ Tâm Trường Sinh Khấu Trấn Bang
Tê Hoàng Phụng Nghi đao 3
Tê Hoàng Tuệ Tâm Khinh Sa Y 3
Tê Hoàng Phong Tuyết Bạch Vân Thúc Đái 3
Tê Hoàng Băng Tung Cẩm uyển 3
Tê Hoàng Thúy Ngọc Chỉ Hoàn 2
[Trấn Bang] Bích Hải Hoàn Châu Tuyên Thanh Cân Trấn Bang
Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đao 3
Bích Hải Hoàn Châu Vũ Liên 3
Bích Hải Hồng Linh Kim Ti đái 3
Bích Hải Hồng Lăng Ba 3
Bích Hải Khiên Tế Chỉ hoàn 3
U Lung Kim Xà Phát đái 3
U Lung Xích Yết Mật trang 3
U Lung Thanh Ngô Triền yêu 3
U Lung Ngân Thềm Hộ Uyển 2
U Lung Mặc Thù Nhuyễn Lý 3
[Trấn Bang] Minh ảo Song Hoàn Xà Khấu Trấn Bang
Minh ảo Tà Sát Độc Nhận 3
Minh ảo U Độc ám Y 3
Minh ảo Độc Yết Chỉ Hoàn 2
Minh ảo Hủ Cốt Hộ uyển 3
Minh ảo Song Hoàn Xà Hài 3
Băng Hàn Đơn Chỉ Phi Đao 3
Băng Hàn Huyền Y Thúc Giáp 3
Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu 3
Băng Hàn Huyền Thiên Băng Hỏa Bội 2
Băng Hàn Nguyệt ảnh Ngoa 3
[Trấn Bang] Thiên Quang Địa Hành Thiên Lý  Ngoa Trấn Bang
Thiên Quang Hoa Vũ Mạn Thiên 1
Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù 3
Thiên Quang Sâm La Thúc Đái 3
Thiên Quang Song Bạo Hàn Thiết Trạc 1
Thiên Quang Thúc Thiên Phược Địa Hoàn 2
Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn 3
Sâm Hoang KimTiền Liên Hoàn Giáp 3
Sâm Hoang Hồn Giảo Yêu Thúc 3
Sâm Hoang Huyền Thiết Tương Ngọc Bội 2
Sâm Hoang Tinh Vẫn Phi Lý 3
[Trấn Bang] Đồng Cừu Ngự Long Ngọc Bội Trấn Bang
Đồng Cừu Phi Long Đầu hoàn 1
Đồng Cừu Giáng Long Cái Y 3
Đồng Cừu Tiềm Long Yêu Đái 3
Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển 3
Đồng Cừu Kiến Long Ban Chỉ 2
Địch Khái Lục Ngọc Trượng 3
Địch Khái Cửu Đại Cái Y 3
Địch Khái Triền Mãng yêu đái 3
Địch Khái Cẩu Tích Bì Hộ uyển 3
Địch Khái Thảo Gian Thạch giới 2
[Trấn Bang] Ma Sát Cử Hỏa Liêu Thiên Hoàn Trấn Bang
Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương 3
Ma Sát Tàn Dương ảnh Huyết Giáp 3
Ma Sát Xích Ký Tỏa Yêu Khấu 2
Ma Sát Cử Hỏa Liêu Thiên uyển 2
Ma Sát Vân Long Thổ Châu giới 2
[Trấn Bang] Ma Thị Lệ Ma Phệ Tâm Đái Trấn Bang
Ma Thị Liệt Diệm Quán Miện 1
Ma Thị Lệ Ma Phệ Tâm Liên 3
Ma Thị Nghiệp Hỏa U Minh Giới 2
Ma Thị Huyết Ngọc Thất Sát Bội 3
Ma Thị sơn  Hải Phi Hồng Lý 3
[Trấn Bang] Lăng Nhạc Vô Ngã Thúc Đái Trấn Bang
Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm 1
Lăng Nhạc Vô Ngã đạo bào 3
Lăng Nhạc Nộ Lôi Giới 3
Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội 1
Lăng Nhạc Thiên Địa Huyền Hoàng giới 2
[Trấn Bang] Cập Phong Thúy Ngọc Huyền Hoàng Uyển Trấn Bang
Cập Phong Chân Vũ Kiếm 3
Cập Phong Tam Thanh Phù 3
Cập Phong Huyền Ti Tam Đoạn cẩm 3
Cập Phong Thúy Ngọc Huyền Hoàng Bội 2
Cập Phong Thanh Tùng Pháp giới 2
[Trấn Bang] Sương Tinh Lưu Tinh Cản Nguyệt Khấu Trấn Bang
Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết 3
Sương Tinh Ngạo Sương đạo bào 3
Sương Tinh Thanh Phong Lũ đái 3
Sương Tinh Thiên Tinh Băng Tinh thủ 1
Sương Tinh Phong Bạo chỉ hoàn 2
[Trấn Bang] Lôi Khung Linh Ngọc ẩn Lôi Uyển Trấn Bang
Lôi Khung Hàn Tung Băng Bạch quan 3
Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù 3
Lôi Khung Phong Lôi Thanh Cẩm đái 3
Lôi Khung Linh Ngọc Uẩn Lôi 3
Lôi Khung Cửu Thiên Dẫn Lôi giới 3

Với các thắc mắc về VLTK Công Thành Chiến, quý nhân sĩ có thể gửi hỗ trợ về kênh hotro.zing.vn hoặc đường dây nóng 1900 561 558 để được giải đáp nhanh chóng nhất.

Tin tức liên quan

Dữ liệu đang cập nhật