Top

Lãnh đạo

Nếu điểm kinh nghiệm, tiềm năng, kỹ năng đã trở nên quá quen thuộc với đồng đạo võ lâm trên bước đường bôn tẩu thì những điểm như danh vọng, phúc duyên hay lãnh đạo mấy ai nắm rõ được ngay từ đầu. Do vậy, tại mục này, Bổn Trang sẽ giới thiệu về những loại điểm này để những bước chân bôn tẩu của quý đồng đạo không quá bỡ ngỡ.

Điểm Lãnh đạo (Thống soái)

Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí
Giới thiệu
  • Muốn ngạo thị quần hùng, xưng bá một cõi thì cần phải thể hiện tài năng và bản lĩnh của mình. Trong Võ Lâm Truyền Kỳ thì đồng đạo sẽ được thể hiện tài này thông qua Điểm lãnh đạo. Điểm lãnh đạo này chỉ có được khi đồng đạo lãnh đạo nhóm (party) đả quái.
Nguyên tắc tăng điểm
  • Để điểm lãnh đạo của đồng đạo tăng được thì đồng đạo cần phải là trưởng nhóm, và thời gian của nhóm đồng đạo cùng luyện công phải lâu và thành viên trong nhóm của đồng đạo đạt mức điểm kinh nghiệm nhất định thì đồng đạo mới được lên điểm lãnh đạo.
Lợi ích
  • Đồng đạo có thể thành lập tổ đội với nhiều người hơn.
  • Đồng đạo cần điểm lãnh đạo để tạo lập Bang Phái.