Tài nguyên

Quý bằng hữu thân mến!

Vào tháng 10 này, Ban điều hành sẽ cập nhật một số nội dung quan trọng, hứa hẹn nhiều bất ngờ và hấp dẫn đến quý nhân sĩ đồng đạo luôn đồng hành cùng VLTK - Công Thành Chiến. Sau đây là hạng mục Tài Nguyên thuộc cụm Cao Thủ và Hồi Ức.

Tài nguyên - cụm Cao Thủ

Tên và hình ảnhMô tả

Sách Tây Vực cấp 120
 • Nguồn gốc: mua ở cửa hàng Tây Vực
 • Chức năng: Dùng nhận được 1 điểm tiềm năng (giới hạn 5 cuốn/ngày)
 • Giới hạn: 50 cuốn/nhân vật

Sách Tây Vực cấp 140
 • Nguồn gốc: mua ở cửa hàng Tây Vực
 • Chức năng: Dùng nhận được 1 điểm tiềm năng (giới hạn 5 cuốn/ngày)
 • Giới hạn: 50 cuốn/nhân vật
 • Điều kiện sử dụng: Nhân vật đã dùng 50 Sách Tây Vực (cấp 120) mới có thể sử dụng

Sách Tây Vực cấp 160
 • Nguồn gốc: mua ở cửa hàng Tây Vực
 • Chức năng: Dùng nhận được 1 điểm tiềm năng (giới hạn 5 cuốn/ngày)
 • Giới hạn: 50 cuốn/nhân vật
 • Điều kiện sử dụng: Nhân vật đã dùng 50 Sách Tây Vực (cấp 140) mới có thể sử dụng

Sách Tây Vực cấp 180
 • Nguồn gốc: mua ở cửa hàng Tây Vực
 • Chức năng: Dùng nhận được 1 điểm tiềm năng (giới hạn 5 cuốn/ngày)
 • Giới hạn: 50 cuốn/nhân vật
 • Điều kiện sử dụng: Nhân vật đã dùng 50 Sách Tây Vực (cấp 160) mới có thể sử dụng

Mảnh Bí Kíp Thượng-Ngẫu Nhiên
Thu thập đủ 10 mảnh sử dụng ngẫu nhiên nhận được Bí Kíp tương ứng

Mảnh Bí Kíp Thượng-Nhập Môn

Mảnh Bí Kíp Thượng-Sơ Cấp

Mảnh Bí Kíp Thượng-Trung Cấp

Mảnh Bí Kíp Thượng-Cao Cấp

Mảnh Bí Kíp Thượng-Trấn Phái
Quân Hàm Huyền Thoại Thời gian dự kiến đầu tháng 11
Trang Bị, Chiến Mã Mới
Ngọc & Phôi Mới

Kim Cương Tím
 • Nguồn gốc:  Nhận được khi tham gia Sự Kiện hoặc mua từ Chợ Đen
 • Công dụng:  Dùng tăng cấp Bạch Kim Độc Cô (Binh Khí, Nhẫn)

Huyết Phong Lệnh
 • Nguồn gốc: mua từ Chợ Đen
 • Công dụng: Dùng tăng cấp Bạch Kim (Chiến Mã, Mặt Nạ)

Uy Danh Lệnh
 • Nguồn gốc: mua từ Chợ Đen
 • Công dụng: Dùng tăng cấp Bạch Kim (Quân Hàm, Ngọc Tỉ, Phù Tiết)

Đá Rã Bạch Kim
 • Nguồn gốc: mua từ Chợ Đen
 • Công dụng: Dùng rã trang bị Bạch Kim  từ +1 đến +9

Rương Độc Cô +0
 • Nguồn gốc: mua từ Chợ Đen
 • Công dụng: Sử dụng ngẫu nhiên nhận được Bạch Kim Độc Cô (Binh Khí, Nhẫn)

Rương Ngựa, Mặt Nạ +0
 • Nguồn gốc: mua từ Chợ Đen
 • Công dụng: Sử dụng ngẫu nhiên nhận được Bạch Kim (Chiến Mã, Mặt Nạ)

Rương Quân Hàm +0
 • Nguồn gốc: mua từ Chợ Đen
 • Công dụng: Sử dụng ngẫu nhiên nhận được Bạch Kim (Quân Hàm, Ngọc Tỉ, Phù Tiết)

Rương Thẻ Đồng Hành 4S
 • Nguồn gốc: mua từ Chợ Đen
 • Công dụng:  Dùng ngẫu nhiên nhận được 1 mảnh Đồng Hành (từ 1 đến 7)

Rương Thẻ Hiệp Khách 4S
 • Nguồn gốc: mua từ Chợ Đen
 • Công dụng:  Dùng ngẫu nhiên nhận được 1 mảnh Hiệp Khách (từ 1 đến 7)

Bản Đồ Vô Môn Quan 150
 • Nguồn gốc: mua ở cửa hàng Tây Vực
 • Công dụng:  Dùng vào bản đồ Vô Môn Quan 150 (yêu cầu cấp từ 150 trở lên)

Bản Đồ Vô Môn Quan 300
 • Nguồn gốc: mua từ Chợ Đen
 • Công dụng:  Dùng vào bản đồ Vô Môn Quan 200 (yêu cầu cấp từ 300 trở lên)

Lực Phá Quân Tinh
 • Nguồn gốc: mua ở cửa hàng Tây Vực
 • Công dụng:  Tăng sát thương tấn công Boss +50%

Tài nguyên - cụm Hồi Ức

Tên và hình ảnhMô tả

Sách Tây Vực cấp 120
 • Nguồn gốc: mua ở cửa hàng Tây Vực
 • Chức năng: Dùng nhận được 1 điểm tiềm năng (giới hạn 5 cuốn/ngày)
 • Giới hạn: 50 cuốn/nhân vật

Sách Tây Vực cấp 140
 • Nguồn gốc: mua ở cửa hàng Tây Vực
 • Chức năng: Dùng nhận được 1 điểm tiềm năng (giới hạn 5 cuốn/ngày)
 • Giới hạn: 50 cuốn/nhân vật
 • Điều kiện sử dụng: Nhân vật đã dùng 50 Sách Tây Vực (cấp 120) mới có thể sử dụng

Sách Tây Vực cấp 160
 • Nguồn gốc: mua ở cửa hàng Tây Vực
 • Chức năng: Dùng nhận được 1 điểm tiềm năng (giới hạn 5 cuốn/ngày)
 • Giới hạn: 50 cuốn/nhân vật
 • Điều kiện sử dụng: Nhân vật đã dùng 50 Sách Tây Vực (cấp 140) mới có thể sử dụng

Sách Tây Vực cấp 180
 • Nguồn gốc: mua ở cửa hàng Tây Vực
 • Chức năng: Dùng nhận được 1 điểm tiềm năng (giới hạn 5 cuốn/ngày)
 • Giới hạn: 50 cuốn/nhân vật
 • Điều kiện sử dụng: Nhân vật đã dùng 50 Sách Tây Vực (cấp 160) mới có thể sử dụng

Mảnh Bí Kíp Thượng-Ngẫu Nhiên
Thu thập đủ 10 mảnh sử dụng ngẫu nhiên nhận được Bí Kíp tương ứng

Mảnh Bí Kíp Thượng-Nhập Môn

Mảnh Bí Kíp Thượng-Sơ Cấp

Mảnh Bí Kíp Thượng-Trung Cấp

Mảnh Bí Kíp Thượng-Cao Cấp

Mảnh Bí Kíp Thượng-Trấn Phái

Bản Đồ Vô Môn Quan 150
 • Nguồn gốc: mua ở cửa hàng Tây Vực
 • Công dụng:  Dùng vào bản đồ Vô Môn Quan 150 (yêu cầu cấp từ 150 trở lên)

Lực Phá Quân Tinh
 • Nguồn gốc: mua ở cửa hàng Tây Vực
 • Công dụng:  Tăng sát thương tấn công Boss +50%

Các thắc mắc liên quan, quý nhân sĩ vui lòng liên hệ đường dây nóng 1900 561 558 hoặc liên hệ hỗ trợ website https://support.vnggames.com/ để được xử lý tốt nhất.