S4 - Phật Sơn

S4 - Phật Sơn

Hoạt động Bánh Chưng - Bánh Dày ngay tại VLTK - Công Thành Chiến nhân mừng ngày Giỗ tổ Hùng Vương sẽ đem đến cho tất cả quý nhân sĩ nhiều tặng phẩm giá trị. Tham gia và sử hữu ngay, gia tăng sức mạnh năng lực bản thân đến tầm cao mới...

 • Thời gian diễn ra: Từ sau bảo trì ngày 02/04 đến hết ngày 30/04/2024
 • Áp dụng: Máy chủ S4 - Phật Sơn
 • Lưu ý: Hiện tại không thể nhận thưởng mốc Năng Động, sẽ được cập nhật trong thời gian tới

NPC và vật phẩm liên quan

Vật phẩmMô tả


Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Biện Kinh (214/194), Phượng Tường (200/199), Tương Dương (198/201).
 • Chức năng:
  • Đổi Bánh Dày 
  • Nhân thưởng hằng ngày mốc sử dụng Bánh Chưng
  • Nhận thưởng sử dụng đạt mốc Bánh Chưng
  • Xem số lần sử dụng Bánh Chưng


Bánh Chưng
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật
  • 1 Bánh Chưng: 1 Kim Nguyên Bảo
  • Hộp 100 Bánh Chưng: 100 Kim Nguyên Bảo
 • Tính chất: Xếp chồng 200/ô, được bày bán và giao dịch, bán shop giá 1 lượng
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng
 • Giới hạn: 2000 Bánh Chưng/nhân vật

Hộp Nguyên Liệu
 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động hàng ngày nhận được
Hoạt động
Điểm Năng Động
Hộp Nguyên Liệu (khóa)
60 1
80 2
100 4
120 10
Tính năngNhận được
Vượt ải cao cấp (qua ải 29) 10 Hộp Nguyên Liệu
Hoàn thành Phong Lăng Độ 10 Hộp Nguyên Liệu
Hoàn thành Viêm Đế 10 Hộp Nguyên Liệu

Đánh quái bản đồ Sa Mạc 1, 2, 3, Trường Bạch Sơn Nam/Bắc có 1% tỉ lệ nhận được

1 Hộp Nguyên Liệu
 • Công dụng: Nguyên liệu ghép Bánh Dày
 • Tính chất: Xếp chồng 200/ô, được bày bán và giao dịch, bán shop giá 1 lượng


Gạo Nếp/Lá Bánh
 • Nguồn gốc: Mở Hộp Nguyên Liệu
 • Tính chất: Xếp chồng 200/ô, được bày bán và giao dịch, bán shop giá 1 lượng
 • Công dụng: Dùng làm Bánh Dày

Bánh Dày
 • Nguồn gốc: Ghép tại Tổng Quản Sự Kiện theo công thức: 1 Gạo Nếp + 1 Lá Bánh + 10 vạn = 1 Bánh Dày
 • Tính chất: Xếp chồng 200/ô, được bày bán và giao dịch, bán shop giá 1 lượng
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng
 • Giới hạn:
  • 500 Bánh Dày/nhân vật
  • Nhân vật phải có thẻ VIP mới có thể sử dụng

Quà Sự Kiện
(lục/lam/tím)
 • Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng Bánh Chưng
 • Tính chất: Xếp chồng, được bày bán và giao dịch, không thể ném ra (bán shop giá 0 lượng) HSD theo sự kiện
 • Giới hạn sử dụng: Tối đa 500 vật phẩm/loại/nhân vật
 • Công dụng: Sử dụng nhận được điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)
Quà Sự KiệnEXP
Lục 200.000
Lam 500.000
Tím 1.000.000

Phần thưởng sử dụng Bánh Dày

 • Nhận 250,000 EXP
 • Và nhận ngẫu nhiên 1 phần thưởng sau:
Phần thưởngSố lượngHSD
Vạn lượng 10 vạn -
Vạn lượng 20 vạn -
Bàn Nhược Tâm Kinh 1 30/04/2024
Thiết La Hán 1 30/04/2024
Tiên Thảo Lộ 1 30/04/2024
Thiên Sơn Bảo Lộ 1 30/04/2024
Bạch Câu Hoàn 1 30/04/2024
Quế Hoa Tửu 1 30/04/2024
Tử Thủy Tinh 1 30/04/2024
Lam Thủy Tinh 1 30/04/2024
Lục Thủy Tinh 1 30/04/2024
Tinh Hồng Bảo Thạch 1 30/04/2024
Mảnh Vũ Khí* 1 30/04/2024
Mảnh áo* 1 30/04/2024
Mảnh Nón* 1 30/04/2024
Mảnh Dây Chuyền* 1 30/04/2024
Mảnh Ngọc Bội* 1 30/04/2024
Mảnh Nhẫn* 1 30/04/2024
Mảnh Hộ Uyển* 1 30/04/2024
Mảnh Đai Lưng* 1 30/04/2024
Mảnh Giày* 1 30/04/2024
Lệnh Bài Dã Tẩu 1 30/04/2024

Phần thưởng hàng ngày Bánh Chưng

 • Nhân vật sử dụng Bánh Chưng thỏa điều kiện, đối thoại NPC Tổng Quản Sự Kiện để nhận thưởng hàng ngày.
 • Mỗi ngày nhận tối đa 01 lần/nhân vật (qua 24h00 hệ thống tự động reset số lần nhận thưởng).
Mốc sử dụng Phần thưởng hàng ngày
1000 – 1999 1 Năng Động Đơn (1 ngày, Khóa vĩnh viễn)
2000 2 Năng Động Đơn (1 ngày, Khóa vĩnh viễn)

Phần thưởng sử dụng Bánh Chưng

 • Nhận 500,000 EXP
 • Và nhận ngẫu nhiên 1 phần thưởng sau:
Vật phẩmSố lượngHSD
Vạn lượng 10 vạn -
Vạn lượng 20 vạn -
Bàn Nhược Tâm Kinh 1 30/04/2024
Thiết La Hán 1 30/04/2024
Tiên Thảo Lộ 1 30/04/2024
Thiên Sơn Bảo Lộ 1 30/04/2024
Bạch Câu Hoàn 1 30/04/2024
Quế Hoa Tửu 1 30/04/2024
Tử Thủy Tinh 1 30/04/2024
Lam Thủy Tinh 1 30/04/2024
Lục Thủy Tinh 1 30/04/2024
Tinh Hồng Bảo Thạch 1 30/04/2024
Mảnh Vũ Khí* 1 30/04/2024
Mảnh áo* 1 30/04/2024
Mảnh Nón* 1 30/04/2024
Mảnh Dây Chuyền* 1 30/04/2024
Mảnh Ngọc Bội* 1 30/04/2024
Mảnh Nhẫn* 1 30/04/2024
Mảnh Hộ Uyển* 1 30/04/2024
Mảnh Đai Lưng* 1 30/04/2024
Mảnh Giày* 1 30/04/2024
Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (1 ngày) 1 7
Phụng Nguyệt Quả Dung 1 30/04/2024
Cống Nguyệt Phù Dung 1 30/04/2024
Lệnh Bài Dã Tẩu 1 30/04/2024
Hoàn Thành Dã Tẩu 1 30/04/2024
Bao Dược Tốc 1 30/04/2024
Rương Mở Rộng 2 1 7
Rương Mở Rộng 3 1 7
Quà Sự Kiện (lục) 1 30/04/2024
Quà Sự Kiện (lam) 1 30/04/2024
Quà Sự Kiện (tím) 1 30/04/2024
Rương Mảnh Hiệp Cốt 1 30/04/2024
Rương Mảnh Nhu Tình 1 30/04/2024
Rương Mảnh An Bang 1 30/04/2024
Rương HKMP Boss 1 20

Phần thưởng đạt mốc sử dụng Bánh Chưng

MốcPhần thưởngSố lượngHSD (ngày)
500 EXP 200 Triệu -
Tiên Thảo Lộ 5 20
Thiên Sơn Bảo Lộ 2 20
Quế Hoa Tửu 2 20
Tẩy Tủy Kinh 2 20
Võ Lâm Mật Tịch 2 20
1000 EXP 500 Triệu -
Tiên Thảo Lộ 10 20
Thiên Sơn Bảo Lộ 5 20
Quế Hoa Tửu 5 20
Tẩy Tủy Kinh 2 1 20
Mảnh Ghép TTK 2 10 20
Phiên Vũ 1 20
Rương Hoàng Kim Đường Phái (Ngẫu nhiên nhận 1 món theo Đường Phái)(Khóa, 30 ngày) (khóa) 1 20
2000 EXP 800 Triệu -
Tiên Thảo Lộ 10 20
Thiên Sơn Bảo Lộ 5 20
Quế Hoa Tửu 5 20
Tẩy Tủy Kinh 2 2 20
Mảnh Ghép TTK 2 10 20
Rương Mảnh HKMP 5 20
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày) 1 20
Rương Hoàng Kim Đường Phái (Tùy chọn 1 món Hoàng Kim theo Đường Phái) (Khóa, 30 ngày) (khóa) 1 20

Lưu ý: Khi nhận mốc 2000 có xác suất nhận thêm.

Phần thưởngSố lượngHSD (ngày)
Tẩy Tủy Kinh 3 1 20
Mặt Nạ Thống Soái Kim 1 20
Mặt Nạ Thống Soái Mông Cổ 1 20
Mặt Nạ Thống Soái Tống 1 20
Rương Hoàng Kim Đường Phái (Tùy chọn 1 món Hoàng Kim theo Đường Phái) (HSD 30 ngày) 1 20
Rương HKMP Boss 1 20

Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.