Top

Cửu Niên Trùng Phùng

Cửu Niên Trùng Phùng

Tháng 6 đang nóng dần lên với các trận đấu World Cup diễn ra tại Brazil. Cả thế giới đang háo hức, cuồng nhiệt cùng các trận so tài đỉnh cao cùng trái bóng Brazuca. Và chắc hẳn, các nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ cũng không thể bỏ qua những khoảnh khắc 4 năm mới có 1 lần này.

Hòa cùng không khí đó, hãy cùng hướng đến Brazil và hòa nhập vào thế giới muôn màu cùng sự kiện Đường Đến Brazil - phiên bản Cửu Niên Trùng Phùng.

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 20/06 - 24h00 ngày 13/07/2014.
 • Đối tượng tham gia: Nhân vật đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp).

NPC liên quan

NPCGhi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ
Tổng Quản Sự Kiện

 • Vị trí: Biện Kinh (213/195), Tương Dương (198/201), Thành Đô (392/319).
 • Công dụng:
  • Ghép Trái Banh
  • Ghép Cup Vô Địch.
  • Nhận Bàn Tay Vàng.
  • Nhận Chiếc Giày Vàng.
  • Nhận Quả Bóng Vàng.
  • Chức năng này chỉ hoạt động đến: 24h00 ngày 13/07/2014.

Vật phẩm liên quan

Vật phẩmNguồn gốcGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bánh Lái 1
Đánh quái tại các bản đồ thôn trấn
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán, xếp chồng 250/250, ném ra, cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Sử dụng để ghép Trái Banh.
 • Hạn sử dụng: 24h00 ngày 13/07/2014.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bánh Lái 2
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bánh Lái 3
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bánh Lái 4
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bánh Lái 5
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bánh Lái 6
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ruột Banh Lễ Hộp
Kỳ Trân Các
giá 1 Tiền Đồng
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán, xếp chồng 250/250. Không thể ném ra, cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Sử dụng nhận được 8 Ruột Trái Banh.
 • Hạn sử dụng: 24h00 ngày 13/07/2014.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ruột Trái Banh

Đánh quái tại các bản đồ thôn trấn.

Nhận từ Ruột Banh Lễ Hộp.

 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán, xếp chồng 250/250, ném ra, cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Sử dụng để ghép Trái Banh.
 • Hạn sử dụng: 24h00 ngày 13/07/2014.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Trái Banh
Vật phẩm ghép
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán, xếp chồng 250/250, ném ra, cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Sử dụng nhận thưởng và ngẫu nhiên nhận 5 Trái Banh có 5 hệ khác nhau.
 • Giới hạn sử dụng: 2.014 Trái Banh/nhân vật.
 • Hạn sử dụng: 24h00 ngày 13/07/2014.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Banh Hệ Kim
Nhận được ngẫu nhiên khi sử dụng Trái Banh
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán, xếp chồng 250/250, ném ra, cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Sử dụng ghép Cup Vô Địch.
 • Hạn sử dụng: 24h00 ngày 13/07/2014.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Banh Hệ Mộc
Võ Lâm Truyền Kỳ
Banh Hệ Thủy
Võ Lâm Truyền Kỳ
Banh Hệ Hỏa
Võ Lâm Truyền Kỳ
Banh Hệ Thổ
Võ Lâm Truyền Kỳ
Linh Vật
Kỳ Trân Các
giá 1 Tiền Đồng
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán, xếp chồng 250/250. Không thể ném ra, cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Sử dụng ghép Cup Vô Địch.
 • Hạn sử dụng: 24h00 ngày 13/07/2014.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Cup Vô Địch
Vật phẩm ghép
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán, xếp chồng 250/250. Không thể ném ra, cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Sử dụng nhận 6.800.000 kinh nghiệm và vật phẩm.
 • Giới hạn sử dụng: 368 Cup Vô Địch/nhân vật.
 • Hạn sử dụng: 24h00 ngày 13/07/2014.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bàn Tay Vàng
Mốc sử dụng 68 Cup Vô Địch
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán, xếp chồng 250/250. Không thể ném ra, cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Sử dụng nhận thưởng:

  Phần thưởng
  3.000 điểm Chân Nguyên
  1.000 Hộ Mạch Đơn
 • Giới hạn sử dụng: 1 lần/nhân vật.
 • Hạn sử dụng: 24h00 ngày 13/07/2014.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Chiếc Giày Vàng
Mốc sử dụng 168 Cup Vô Địch
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán, xếp chồng 250/250. Không thể ném ra, cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Sử dụng nhận thưởng:

  Phần thưởng
  3.000 điểm Chân Nguyên
  1.000 Hộ Mạch Đơn
 • Giới hạn sử dụng: 1 lần/nhân vật.
  Hạn sử dụng
  : 24h00 ngày 13/07/2014.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Quả Bóng Vàng
Mốc sử dụng 368 Cup Vô Địch
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán, xếp chồng 250/250. Không thể ném ra, cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Sử dụng nhận thưởng:

  Phần thưởng
  3.000 điểm Chân Nguyên
  1.000 Hộ Mạch Đơn
 • Giới hạn sử dụng: 1 lần/nhân vật.
  Hạn sử dụng
  : 24h00 ngày 13/07/2014.

Công thức ghép

Nguyên liệuThành phẩm
06 Bánh Lái (1->6) + 01 Ruột Trái Banh 01 Trái Banh
05 Banh Hệ Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ + 01 Linh Vật 01 Cup Vô Địch

Phần thưởng

Sử dụng Trái Banh
Ngẫu nhiên kinh nghiệmNgẫu nhiên 5 loại Banh
3.800.000 Banh Hệ Kim
5.800.000 Banh Hệ Mộc
6.800.000 Banh Hệ Thủy
8.800.000 Banh Hệ Hỏa
9.800.000 Banh Hệ Thổ
Sử dụng Cup Vô Địch
 • Sử dụng nhận được 6.800.000 kinh nghiệm và vật phẩm:

  Vật phẩm
  3 Huyết Long Đằng 5 Minh Phượng Thần Thạch
  3 Huyết Long Đằng 6 Sách Kĩ năng 150 cấp 21
  3 Huyết Long Đằng 8 Chân Nguyên Đơn (trung, khóa)
  3 Huyết Long Đằng 9 Chân Nguyên Đơn (đại, khóa)
  3 Huyết Long Đằng 11 Tử Kim Chân Đơn
  3 Huyết Long Đằng 12 100 Hộ Mạch Đơn
  Minh Phượng Trùng Luyện Ngọc Kỳ Phúc Linh Dược (30 ngày)
  Mặt nạ chiến trường vương giả
  (7 ngày, 1 giờ)
  Trường Sinh Linh Dược (30 ngày)
  Thuốc Tăng Trưởng Vô Cực Linh Dược (30 ngày)
  1 Bảo Rương Xích Lân (Nón/Áo/Dây Chuyền/Hộ Uyển/Ngọc Bội/Giày/Thắt Lưng/Nhẫn Trên/Nhẫn Dưới/Vũ Khí)
  (ngẫu nhiên chỉ số, lựa chọn môn phái)
  1 Bảo Rương Minh Phượng (Nón/Áo/Dây Chuyền/Hộ Uyển/Ngọc Bội/Giày/Thắt Lưng/Nhẫn Trên/Nhẫn Dưới/Vũ Khí)
  (ngẫu nhiên chỉ số, lựa chọn môn phái)
  Long Đảm 40% (7 ngày, có thể gia hạn) 6.000.000 điểm kinh nghiệm
  Cuồng Lan 4% (7 ngày, có thể gia hạn) 8.000.000 điểm kinh nghiệm
  Cuồng Lan 5% (7 ngày, có thể gia hạn) 10.000.000 điểm kinh nghiệm
  Phi Phong 6 (hóa giải, 7 ngày) 20.000.000 điểm kinh nghiệm
  Phi Phong 7 (hóa giải, 7 ngày) 50.000.000 điểm kinh nghiệm
  Phi Phong 7 (trọng kích, 7 ngày) -