Event tháng 6

Event tháng 6

Đập Trứng Vàng, Túi Trứng Vàng, Bánh Tro, Bánh Ú Thượng Hạng, Rương Thượng Hạng sẽ là những nơi cất giữ bảo vật võ lâm, truy tầm ngay để sở hữu vô số kỳ trân dị bảo vạn người mong ước... Tần số thế giới của VLTK - Công Thành Chiến sẽ thông báo chúc mừng nhân sĩ nhận được bảo vật trân quý, tham gia và nhận thưởng ngay!

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Thời gian diễn ra: 16/06 - 23h59 ngày 30/06/2020
 • Đối tượng: Nhận vật có cấp độ từ 151 trở lên tại các máy chủ.
 • Lưu ý: Trống 2x6 ô hành trang để tham gia sự kiện.

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnhGhi chú
VLTK - Công Thành Chiến
NPC Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Biện Kinh (213/194), Phượng Tường (200/199), Tương Dương (198/201).
 • Chức năng:
  • Đổi Bánh Tro
  • Đổi Bánh Ú Thượng Hạng
  • Phần thưởng Mốc
VLTK - Công Thành Chiến
Trứng Vàng
 • Nguồn gốc: Sử dụng Túi Trứng Vàng tại khu vực chiến đấu bên ngoài các thành thị (khi sử dụng Túi Trứng Vàng hệ thống kênh khác sẽ thông báo bằng dòng chữ màu vàng tên thành thị xuất hiện Trứng Vàng)
 • Điều kiện: Nhân vật cấp 90 trở lên và đã gia nhập môn phái.
 • Chức năng: Đập Trứng Vàng khi tiêu diệt rơi ra khắp mặt đất vô số kỳ trân dị bảo, tất cả người chơi xung quanh đều có thể nhặt được.
 • Thời gian tồn tại: 60 phút kể từ lúc xuất hiện

Thu thập nguyên liệu

Hình ảnhGhi chú
VLTK - Công Thành Chiến
Gạo Nếp
 • Nguồn gốc: Nhận được ngẫu nhiên khi tiêu diệt quái:
  • Bản đồ 9x và đặc biệt [Nhạn Môn Quan, Tuyết Sơn (Bắc, Nam), Trường Bạch Sơn (Bắc, Nam), Sa Mạc 1, 2, 3, Khỏa Lang Động, Mạc Cao Quật]: 1 Gạo Nếp/50 NPC
  • Bản đồ Vô Môn Quan: 20 Gạo Nếp/50 NPC
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250, bày bán.
 • Công dụng: Dùng đổi vật phẩm.

VLTK - Công Thành Chiến
Bột Tro


 • Nguồn gốc:
  • Đạt 6.000 tích lũy Tống Kim trở lên nhận được 50 cái (Tống Kim 21h00 nhận 100 cái)
  • Vượt qua ải 10 nhận 20 cái, qua ải 15 nhận thêm 30 cái
  • Viêm đế qua ải 5 nhận 20 cái, qua ải 10 nhận thêm 30 cái
  • Hoàn thành sang bờ bên kia Phong Lăng Độ nhận 50 cái
  • Đạt năng động 20/60/120 nhận 25/50/100 cái.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250, bày bán.
 • Công dụng: Dùng đổi vật phẩm
VLTK - Công Thành Chiến
Nhân Bánh
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật
  • 1 cái: 2 Kim Nguyên Bảo
  • 1 Hộp 100 cái: 200 Kim Nguyên Bảo
 • Công dụng: Dùng đổi vật phẩm

Ghép vật phẩm

Hình ảnhGhi chú
VLTK - Công Thành Chiến
Bánh Tro
 • Công thức:
  VLTK - Công Thành Chiến
 • Công dụng: Sử dụng nhận ngẫu nhiên 20.000.000 EXP (cấp dưới 190 nhận 30.000.000 EXP).
 • Giới hạn sử dụng: 2000 cái.
VLTK - Công Thành Chiến
Bánh Ú Thượng Hạng
 • Công thức:
  VLTK - Công Thành Chiến
  hoặc mua tại Bảo Vật: 1 Hộp 10 cái: 30 Kim Nguyên Bảo
 • Giới hạn sử dụng: 2000 cái
 • Công dụng: Sử dụng nhận 1 trong 2 phần thưởng:
  • Sử dụng nhận 50.000.000 EXP (cấp dưới 190 nhận 70.000.000 EXP).
  • Có cơ hội nhận 1 phần thưởng sau:
   + 1 Túi Trứng Vàng
   + 1 Càn Khôn Hoàng Kim
   + 1 Đông Phương Bất Bại
   + 1 Trương Vô Kỵ
 • Phần thưởng sử dụng đạt mốc: (lưu ý được nhận toàn bộ phần thưởng tại từng mốc).

  Đạt mốcPhần thưởng 
  100 cái

  1.000.000.000 EXP
  10 Hiệp Khách Đơn 
  1 Hiệp Khách C    
  1 Hiệp Khách B  

  250 cái

  2.500.000.000 EXP
  25 Hiệp Khách Đơn 
  1 Hiệp Khách C   
  1 Hiệp Khách B  

  500 cái

  5.000.000.000 EXP
  50 Hiệp Khách Đơn 
  1 Hiệp Khách A    
  1 Hiệp Khách S  

  750 cái

  7.500.000.000 EXP
  75 Hiệp Khách Đơn 
  1 Hiệp Khách SS  

  1000 cái

  10.000.000.000 EXP
  10 Sách EXP Đồng Hành (Khóa) 
  1 Chiêu Mộ Đồng Hành (Sơ) (Khóa) 
  1 Chiêu Mộ Đồng Hành (Cao) (Khóa)       

  1500 cái

  15.000.000.000 EXP
  15 Sách EXP Đồng Hành (Khóa) 
  1 Chiêu Mộ Đồng Hành (Trung) (Khóa)  

  2000 cái

  20.000.000.000 EXP
  20 Sách EXP Đồng Hành (Khóa) 
  1 Chiêu Mộ Đồng Hành (Hiếm) (Khóa)  
  1 Rương Thượng Hạng
  VLTK - Công Thành Chiến

Phần thưởng sử dụng Bánh Ú Thượng Hạng

Vật phẩm thưởng
(ngẫu nhiên)
(HSD: 23h59 ngày 30/06/2020)
VLTK - Công Thành Chiến
Pháo Đoan Ngọ
 • Tính chất: Không xếp chồng, được giao dịch
 • Chức năng: Tăng giới hạn sử dụng Bánh Ú Thượng Hạng thêm 250 lần và nhận 1.000.000.000 EXP.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 8 vật phẩm/nhân vật.
VLTK - Công Thành ChiếnVLTK - Công Thành Chiến
Túi Trứng Vàng
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250, được giao dịch
 • Chức năng: Sử dụng có cơ hội nhận
  • Hồng Bao: Nhận được phần thưởng
  • Túi Trứng Vàng: Ra Trứng Vàng
VLTK - Công Thành Chiến
Dịch Cân Kinh
Cửu Dương Thần Công
Cửu Âm Chân Kinh


 

 • Tính chất: Không xếp chồng, được giao dịch
 • Chức năng: Sử dụng có cơ hội nhận
  • Dịch Cân Kinh: Sử dụng được 20 điểm tiềm năng
  • Cửu Dương Thần Công: Sử dụng được 15 điểm tiềm năng
  • Cửu Âm Chân Kinh: Sử dụng được 10 điểm tiềm năng
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 15 vật phẩm/loại/nhân vật.
Thuộc tính Sơ/Trung/Cao VLTK - Công Thành Chiến/VLTK - Công Thành Chiến/VLTK - Công Thành Chiến
Siêu Quang VLTK - Công Thành Chiến

Phần thưởng sử dụng Rương Thượng Hạng

Vật phẩm
VLTK - Công Thành Chiến
VLTK - Công Thành Chiến
Mặt Nạ Hoàng Kim Tiểu Thiếu Hiệp
Mặt Nạ Hoàng Kim Tiểu Nữ Hiệp
HSD: 90 ngày
VLTK - Công Thành Chiến
Càn Khôn Giới Chỉ
VLTK - Công Thành Chiến
Vô Danh Chỉ Hoàn
VLTK - Công Thành Chiến
Vô Danh Giới Chỉ
VLTK - Công Thành Chiến
Truy Điện
(HSD 90 ngày)
VLTK - Công Thành Chiến
Quân Hàm (ngẫu nhiên 1, 2, 3, 4, 5, 6) Thủ/Công
VLTK - Công Thành Chiến
Thủy Tinh Trắng
VLTK - Công Thành Chiến
Danh Tướng Lệnh

Phần thưởng sử dụng Hồng Bao

(HSD: 23h59 ngày 30/06/2020)
VLTK - Công Thành Chiến
Nến Bát Trân Phúc Nguyệt
VLTK - Công Thành Chiến
Bá Vương Lệnh (vĩnh viễn)
VLTK - Công Thành Chiến
Bánh Trung Thu
VLTK - Công Thành Chiến
Danh Tướng Lệnh (vĩnh viễn)
VLTK - Công Thành Chiến
Võ Lâm Mật Tịch và Tẩy Tủy Kinh (quyển 2/3/4)
VLTK - Công Thành Chiến
Hoàng Đế Lệnh (vĩnh viễn)
VLTK - Công Thành Chiến
Thuộc Tính (sơ)
VLTK - Công Thành Chiến
Túi Hành Trang
VLTK - Công Thành Chiến
Thuộc Tính (trung)
VLTK - Công Thành Chiến
Đá Vô Vực
VLTK - Công Thành Chiến
Thuộc Tính (cao)
VLTK - Công Thành Chiến
Thần Bí Khoáng Thạch
VLTK - Công Thành Chiến
Bao Dược Tốc
VLTK - Công Thành Chiến
Rương An Bang/ Định Quốc/ Binh Khí (cao)

Phần thưởng Túi Trứng Vàng

 • Bộ phần thưởng chắc chắn nhận với số lượng khác nhau.
Phần thưởng 
VLTK - Công Thành Chiến
Phiên Vũ Chiến Mã
VLTK - Công Thành Chiến
Xích Long Chiến Mã
VLTK - Công Thành Chiến
Vô Danh Giới Chỉ hoặc Chỉ Hoàn
VLTK - Công Thành Chiến
Càn Khôn Giới Chỉ
VLTK - Công Thành Chiến
Thủy Tinh Trắng
VLTK - Công Thành Chiến
Ngọc Bạch Kim (thường/quý)
VLTK - Công Thành Chiến
Mảnh Loại 1
VLTK - Công Thành Chiến
Mảnh Trấn Bang
VLTK - Công Thành Chiến
Mảnh Loại 2
VLTK - Công Thành Chiến
Danh Tướng Lệnh
VLTK - Công Thành Chiến
Bá Vương Lệnh 
VLTK - Công Thành Chiến
Hoàng Đế Lệnh 
VLTK - Công Thành Chiến
1 Rương Hoàng Kim Loại 1 (mở bằng Ngọc Tinh Luyện)
VLTK - Công Thành Chiến
Dịch Cân Kinh/ Cửu Dương Thần Công/Cửu Âm Chân Kinh (HSD 30/06/2020)
VLTK - Công Thành Chiến
Nến Bát Trân Phúc Nguyệt (HSD 30/06/2020)
VLTK - Công Thành Chiến
Bao Dược Tốc (HSD 30/06/2020)
VLTK - Công Thành Chiến
Bánh Trung Thu (HSD 30/06/2020)
VLTK - Công Thành Chiến
Túi Hành Trang (HSD 30/06/2020)
VLTK - Công Thành Chiến
Tẩy Tủy Kinh (quyển 2/3/4) (HSD 30/06/2020)
VLTK - Công Thành Chiến
Đá Vô Vực (HSD 30/06/2020)
VLTK - Công Thành Chiến
Thuộc Tính (sơ) (HSD 30/06/2020)
VLTK - Công Thành Chiến
Thần Bí Khoáng Thạch (HSD 30/06/2020)
VLTK - Công Thành Chiến
Thuộc Tính (trung) (HSD 30/06/2020)
VLTK - Công Thành Chiến
Rương An Bang/Định Quốc/Binh Khí (cao) (HSD 30/06/2020)
VLTK - Công Thành Chiến
Thuộc Tính (cao) (HSD 30/06/2020)
VLTK - Công Thành Chiến
1 Rương Trấn Bang Chi Bảo (mở bằng Ngọc Tinh Luyện)

Phần thưởng Đập Trứng Vàng

 • Ngẫu nhiên nhận được 1 phần thưởng (vật phẩm quý sẽ thông báo tần số thế giới)
Đập Trứng Vàng (HSD Vĩnh Viễn)
VLTK - Công Thành Chiến
Sách reset Dịch Cân Kinh/ Cửu Dương Thần Công/Cửu Âm Chân Kinh (HSD 30/06/2020)
VLTK - Công Thành Chiến
1 Binh Phù cấp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
(theo phái người hạ boss)
VLTK - Công Thành Chiến
Ngọc Vô Danh/Càn Khôn
Ngọc Bạch Kim (thường/quý) (HSD 30/06/2020)
VLTK - Công Thành Chiến
1 Quân Hàm cấp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
(ngẫu nhiên)
VLTK - Công Thành Chiến
1 Ấn Soái cấp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
(theo phái người hạ boss)

Với các thắc mắc liên quan VLTK Công Thành Chiến, quý nhân sĩ vui lòng gửi hỗ trợ về kênh hotro.zing.vn hoặc đường dây nóng 1900 561 558 để được giải đáp nhanh chóng nhất.