Phần Thưởng

Phần thưởng hấp dẫn của giải đấu Vang Danh Thiên Hạ 2023 của VLTK - Công Thành Chiến, chúc quý nhân sĩ sở hữu trong tầm tay nhé.

CÁCH THỨC NHẬN THƯỞNG

 • Sau khi có kết quả trong vòng 48h (cá nhân/ đội trưởng chiến đội/ bang chủ bang hội) sử dụng đúng tài khoản (account) đạt được thứ hạng giải thưởng gửi về https://support.vnggames.com theo mẫu như sau:
  • Tiêu đề: GKV/GĐT-VLMC/VLTT/TDSQ (thí dụ: GKV-VLMC)
  • ID/ tên nhân vật/ môn phái 1: cá nhân/ đội trưởng chiến đội/ bang chủ bang hội
  • ID/ tên nhân vật/ môn phái 2: thành viên thứ 2 giải VLTT
  • ID/ tên nhân vật/ môn phái 3: thành viên thứ 3 giải VLTT
  • Giải thưởng đạt được: GKV/GĐT-VLMC/VLTT/TDSQ-thứ hạng
  • Định danh máy chủ: bang hội vô địch TDSQ
  • Máy chủ nhận thưởng: S1CT/ S1HU/ S2HU/ S3HU
  • Phần thưởng muốn chọn: liệt kê nếu có
 • Giải thích một số từ viết tắt:
  • S1CT: Server 1 Cao Thủ
  • S1HU, S2HU, S3HU: Server …. Hồi Ức

QUY TẮC ĐỊNH DANH MÁY CHỦ

 • Tên có 2 ký tự (thí dụ: Võ Lâm, Kiếm Thế, Phong Thần..)
 • Không đặt bất cứ tên nào có nội dung liên quan hoặc khiến người khác liên tưởng đến tên của các vĩ nhân, lãnh đạo chính quyền các cấp, những anh hùng trong lịch sử.
 • Không đặt bất cứ tên nào có nội dung liên quan đến các sự việc hay nội dung phản động, bài xích tôn giáo, khiêu dâm, quảng cáo hay phản thuần phong mỹ tục và văn hóa Việt Nam.
 • Không đặt bất cứ tên nào có nội dung xúc phạm, khích bác đến người khác dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Không đặt bất cứ tên nào có nội dung phá rối hay làm mất uy tín của Võ Lâm Truyền Kỳ cũng như của công ty phát hành.
 • Không đặt tên có thể khiến người khác hiểu lầm hay liên tưởng tên đó (khi đọc lái đọc ngược) hoặc có liên quan đến các thành viên trong công ty VNG hay bản thân công ty VNG.
 • Không đặt bất kỳ tên nào ám chỉ hoặc có ý ám chỉ đến những phần kín của cơ thể.
 • Không đặt bất kỳ tên nào đi ngược lại thuần phong mỹ tục hay truyền thống văn hóa Việt Nam.
 • Tên muốn đặt phải được thông qua sự xem xét của Ban Điều Hành, nếu tên không phù hợp BĐH có quyền từ chối và yêu cầu cung cấp lại.
 • Trường hợp không cung cấp lại, quyền đặt tên sẽ do Ban Điều Hành quyết định.

QUY ĐỊNH TRANG BỊ

 • Hoàng Kim Môn Phái, gọi tắt là HKMP. Phần thưởng Bộ HKMP 1 tối ưu có nghĩa là trong bộ đường phái đã chọn sẽ được chọn 1 món tối ưu.
 • Phần thưởng HKMP tại máy chủ Hắc Điểu được chia làm 2 loại (HKMP +1 kỹ năng và HKMP các trang bị còn lại không gồm trang bị +1 kỹ năng)
 • Phần thưởng tại Giải Đấu Trường, danh hiệu và tượng đài là mặc định theo nhân vật và bang hội, các phần thưởng khác có thể lựa chọn thứ hạng tương ứng ở máy chủ khác.
Thuộc tính trang bị tối ưuChỉ số
Thời gian phục hồi Tối đa
Kháng
Thời gian giảm hiệu ứng (choáng, làm chậm,..)
Tốc độ xuất chiêu
Kỹ năng
Thời gian gây hiệu ứng (choáng, làm chậm,...) Có thể thiếu 1 - 2 điểm
so với tối đa
Hỏa sát tối đa
Sát thương vật lý (% và điểm)
Băng sát ngoại công
Các thuộc tính khác Ngẫu nhiên

Lưu ý: S1CT sẽ mở rộng tăng cấp Ngựa, Vũ Khí và Nhẫn Độc Cô sau giải đấu

GKV – VLMC, VLTT

HẠNGS1CTS1,S2HUS3HU

Vô Địch


Danh Hiệu VLMC, VLTT (60 ngày)
Các danh hiệu này chỉ áp dụng cho S3HU
1 Vũ Khí Độc Cô +3 1 Nhẫn Càn Khôn 1 HKMP tối ưu
(được chọn)
1 Xích Thố +8 1 Siêu Quang
(GTST kỹ năng 20%)
1 Phiên Vũ
1 Bộ Quân Hàm +2 1 Bộ HKMP
(1 món tối ưu)
1 HKMP theo phái
(được chọn)
4 Kim Cương Tím 200k điểm trùng phùng 200k điểm trùng phùng

Hạng 2

1 Vũ Khí Độc Cô +2 1 Nhẫn Càn Khôn
(60 ngày)
1 HKMP tối ưu
(được chọn, 60 ngày)
1 Xích Thố +8
(60 ngày)
1 Siêu Quang
(60 ngày)
1 Phiên Vũ
(60 ngày)
1 Bộ Quân Hàm +1 1 Bộ HKMP
(1 món tối ưu)
1 HKMP theo phái
(được chọn)
2 Kim Cương Tím 100k điểm trùng phùng 100k điểm trùng phùng

Hạng 3 - 4

1 Vũ Khí Độc Cô +1 1 Nhẫn Càn Khôn
(45 ngày)
1 HKMP tối ưu
(được chọn, 45 ngày)
1 Xích Thố +8
(45 ngày)
1 Siêu Quang
(45 ngày)
1 Phiên Vũ
(45 ngày)
1 Kim Cương Tím 50k điểm trùng phùng 50k điểm trùng phùng

Hạng 5 - 8

1 Vũ Khí Độc Cô +0 1 Nhẫn Càn Khôn
(30 ngày)
1 HKMP tối ưu
(được chọn, 30 ngày)
1 Xích Thố +8
(30 ngày)
1 Siêu Quang
(30 ngày)
1 Phiên Vũ
(30 ngày)

GKV – TDSQ

HẠNGS1CTS1,S2HUS3HU

Vô Địch


8 Danh Hiệu TĐSQ (60 ngày)
Danh hiệu này chỉ áp dụng cho S3HU
2 Vũ Khí Độc Cô +3 2 Nhẫn Càn Khôn 2 HKMP tối ưu
(được chọn)
2 Xích Thố +8 2 Siêu Quang
(GTST kỹ năng 20%)
2 Phiên Vũ
2 Bộ Quân Hàm +2 2 Bộ HKMP
(1 món tối ưu)
2 HKMP theo phái
(được chọn)
8 Kim Cương Tím 400k điểm trùng phùng 400k điểm trùng phùng

Hạng 2

1 Vũ Khí Độc Cô +3 1 Nhẫn Càn Khôn 1 HKMP tối ưu
(được chọn)
1 Vũ Khí Độc Cô +2 1 Nhẫn Càn Khôn
(60 ngày)
1 HKMP tối ưu
(được chọn, 60 ngày)
1 Xích Thố +8 1 Siêu Quang
(GTST kỹ năng 20%)
1 Phiên Vũ
1 Xích Thố +8
(60 ngày)
1 Siêu Quang
(60 ngày)
1 Phiên Vũ
(60 ngày)
2 Bộ Quân Hàm +2 2 Bộ HKMP
(1 món tối ưu)
2 HKMP theo phái
(được chọn)
4 Kim Cương Tím 200k điểm trùng phùng 200k điểm trùng phùng

Hạng 3 - 4

2 Vũ Khí Độc Cô +1 2 Nhẫn Càn Khôn
(45 ngày)
2 HKMP tối ưu
(được chọn, 45 ngày)
2 Xích Thố +8
(45 ngày)
2 Siêu Quang
(45 ngày)
2 Phiên Vũ
(45 ngày)
2 Kim Cương Tím 100k điểm trùng phùng 100k điểm trùng phùng

Hạng 5 - 8

2 Vũ Khí Độc Cô +0 2 Nhẫn Càn Khôn
(30 ngày)
2 HKMP tối ưu
(được chọn, 30 ngày)
2 Xích Thố +8
(30 ngày)
2 Siêu Quang
(30 ngày)
2 Phiên Vũ
(30 ngày)

GDT – VLMC, VLTT

HẠNGS1CTS1,S2HUS3HU

Vô Địch


Danh Hiệu VLMC, VLTT 60 ngày)
Các danh hiệu này chỉ áp dụng cho S3HU
1 Vũ Khí Độc Cô +3 1 Nhẫn Càn Khôn 1 HKMP tối ưu
(được chọn)
1 Hãn Huyết +8 1 Hãn Huyết 1 Xích Long Câu
1 Bộ Quân Hàm +2 1 Bộ HKMP
(1 món tối ưu)
1 HKMP theo phái
(được chọn)
4 Kim Cương Tím 200k điểm trùng phùng 200k điểm trùng phùng

Hạng 2

1 Vũ Khí Độc Cô +2 1 Nhẫn Càn Khôn
(60 ngày)
1 HKMP tối ưu
(được chọn, 60 ngày)
1 Hãn Huyết +8
(60 ngày)
1 Hãn Huyết
(60 ngày)
1 Xích Long Câu
(60 ngày)
1 Bộ Quân Hàm +1 1 Bộ HKMP
(1 món tối ưu)
1 HKMP theo phái
(được chọn)
2 Kim Cương Tím 100k điểm trùng phùng 100k điểm trùng phùng

Hạng 3 - 4

1 Vũ Khí Độc Cô +1 1 Nhẫn Càn Khôn
(45 ngày)
1 HKMP tối ưu
(được chọn, 45 ngày)
1 Hãn Huyết +8
(45 ngày)
1 Hãn Huyết
(45 ngày)
1 Xích Long Câu
(45 ngày)
1 Kim Cương Tím 50k điểm trùng phùng 50k điểm trùng phùng

Hạng 5 - 8

1 Vũ Khí Độc Cô +0 1 Nhẫn Càn Khôn
(30 ngày)
1 HKMP tối ưu
(được chọn, 30 ngày)
1 Hãn Huyết +8
(30 ngày)
1 Hãn Huyết
(30 ngày)
1 Xích Long Câu
(30 ngày)

GDT – TDSQ

HẠNGS1CTS1,S2HUS3HU

Vô Địch


Danh Hiệu TDSQ (60 ngày)
Danh hiệu này chỉ áp dụng cho S3HU
2 Vũ Khí Độc Cô +3 2 Nhẫn Càn Khôn 2 HKMP tối ưu
(được chọn)
2 Hãn Huyết +8 2 Hãn Huyết 2 Xích Long Câu
2 Bộ Quân Hàm +2 2 Bộ HKMP
(1 món tối ưu)
2 HKMP theo phái
(được chọn)
8 Kim Cương Tím 400k điểm trùng phùng 400k điểm trùng phùng

Hạng 2

1 Vũ Khí Độc Cô +3 1 Nhẫn Càn Khôn 1 HKMP tối ưu
(được chọn)
1 Vũ Khí Độc Cô +2 1 Nhẫn Càn Khôn
(60 ngày)
1 HKMP tối ưu
(được chọn, 60 ngày)
1 Hãn Huyết +8 1 Hãn Huyết 1 Xích Long Câu
1 Hãn Huyết +8
(60 ngày)
1 Hãn Huyết
(60 ngày)
1 Xích Long Câu
(60 ngày)
2 Bộ Quân Hàm +2 2 Bộ HKMP
(1 món tối ưu)
2 HKMP theo phái
(được chọn)
4 Kim Cương Tím 200k điểm trùng phùng 200k điểm trùng phùng

Hạng 3 - 4

2 Vũ Khí Độc Cô +1 2 Nhẫn Càn Khôn
(45 ngày)
2 HKMP tối ưu
(được chọn, 45 ngày)
2 Hãn Huyết +8
(45 ngày)
2 Hãn Huyết
(45 ngày)
2 Xích Long Câu
(45 ngày)
2 Kim Cương Tím 100k điểm trùng phùng 100k điểm trùng phùng

Hạng 5 - 8

2 Vũ Khí Độc Cô +0 2 Nhẫn Càn Khôn
(30 ngày)
2 HKMP tối ưu
(được chọn, 30 ngày)
2 Hãn Huyết +8
(30 ngày)
2 Hãn Huyết
(30 ngày)
2 Xích Long Câu
(30 ngày)

Hình ảnh minh họa

Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.