Giáng Sinh Vui

Giáng Sinh Vui

Chào mừng Giáng Sinh về, VLTK - Công Thành Chiến cũng tưng bừng với sự kiện mới, phần thưởng hứa hẹn bao chất, tham gia và nhận những kỳ trân dị bảo trong thiên hạ nhé.

CTC

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Thời gian diễn ra: 20/12 - 23h59 ngày 31/12/2019
 • Đối tượng: Nhận vật có cấp độ từ 150 trở lên.
 • Lưu ý: Trống 2x10 ô hành trang để tham gia sự kiện.

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnhGhi chú
VLTK - Công Thành Chiến
NPC Ông Già Noel
 • Vị trí: Biện Kinh (214/194), Thành Đô (392/316), Tương Dương (198/201).
 • Chức năng:
  • Ghép vật phẩm sự kiện.
  • Nhận thưởng mốc sự kiện.
  • Gói quà kiếm khách.

Thu thập nguyên liệu

Hình ảnhGhi chú


VLTK - Công Thành Chiến
Hộp Quà Giáng Sinh

 • Nguồn gốc: 
  • Nhận được khi tiêu diệt quái tại các Bản Đồ Luyện Công Mới (Nhạn Môn Quan, Tuyết Sơn Nam/Bắc & Vô Môn Quan): 10 cái/100 NPC.
  • Đạt 3.000 tích lũy Tống Kim trở lên nhận được 50 cái (Tống Kim 21h00 nhận được 100 cái).
  • Vượt Ải qua ải 20 nhận được 50 cái.
  • Viêm Đế qua ải 10 nhận được 50 cái.
  • Hoàn thành Phong Lăng Độ nhận được 50 cái.
  • Đạt năng động 20/60/120 nhận được 25/50/100 cái.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250, bày bán.
 • Công dụng: Chuột phải nhận được 3 nguyên liệu, số lượng ngẫu nhiên (Mũ giáng sinh, Chuông giáng sinh, Vớ giáng sinh).
 • Bản đồ Luyện Công Mới:
  • Nhạn Môn Quan: mua Dao Quang Lệnh tại các tiệm tạp hóa Thành Thị đến xa phu để vào.
  • Tuyết Sơn Nam/Bắc: mua Thiên Cơ Lệnh tại Kỳ Trân Các hoặc nhận từ thẻ tháng đến xa phu để vào.
  • Vô Môn Quan: Dùng thẻ tháng Đại Hiệp có thể vào.
VLTK - Công Thành Chiến
Nón Giáng Sinh
VLTK - Công Thành Chiến
Chuông Giáng Sinh

VLTK - Công Thành Chiến
Vớ Giáng Sinh

 • Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng Hộp quà giáng sinh.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250, bày bán.
 • Công dụng: Dùng đổi vật phẩm sự kiện.
VLTK - Công Thành Chiến
Áo Giáng Sinh
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật
  • 1 Áo Giáng Sinh : 1 Kim Nguyên Bảo.
  • 1 Hộp Áo Giáng Sinh: 100 Kim Nguyên Bảo ( mở ra nhận được 100 Áo Giáng Sinh ).
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250, bày bán.
 • Công dụng: Dùng đổi vật phẩm sự kiện.

Ghép vật phẩm

Hình ảnhGhi chú


VLTK - Công Thành Chiến
Ông Già Noel Vàng

 • Nguồn gốc: Tiêu diệt Boss Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh, Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh,nhận được (bến 1 nhận được gấp đôi)
 • Công thức: 1 Nón + 1 Chuông + 1 Vớ.
 • Công dụng: Sử dụng nhận 10.000.000 EXP
 • Giới hạn: Sử dụng 25 vật phẩm/ngày


VLTK - Công Thành Chiến
Ông Già Noel Hồng

 • Nguồn gốc: Tiêu diệt Boss Đại Hoàng Kim nhận được 50 cái.
 • Công thức: 1 Ông Già Noel Vàng + 20 vạn lượng.
 • Công dụng: Sử dụng nhận 20.000.000 EXP
 • Giới hạn: Sử dụng 1.000 vật phẩm/nhân vật


VLTK - Công Thành Chiến
Ông Già Noel Đỏ

 • Nguồn gốc: Tiêu diệt Boss Ngũ Tuyệt nhận được 20 cái.
 • Công thức: 1 Ông Già Noel Hồng + 1 Áo Giáng Sinh.
 • Công dụng:
   • Sử dụng nhận được 30.000.000 EXP (cấp dưới 190 nhận được 45.000.000 EXP).
   • Có cơ hội nhận 1 phần thưởng Ông Già Noel
   • 3 điểm tích lũy sự kiện
 • Giới hạn: Sử dụng 1.500 vật phẩm/nhân vật


VLTK - Công Thành Chiến
Cây Thông Noel

 • Nguồn gốc: Tiêu diệt Boss Tần Thủy Hoàng nhận được 20 cái.
 • Công thức: 1 Ông Già Noel Đỏ + 1 Áo Giáng Sinh.
 • Công dụng:
    • Sử dụng nhận được 30.000.000 EXP (cấp dưới 190 nhận được 45.000.000 EXP).
    • Có cơ hội nhận 1 phần thưởng Ông Già Noel
    • 6 điểm tích lũy sự kiện
 • Giới hạn: Sử dụng 1.500 vật phẩm/nhân vật

Phần thưởng Ông Già Noel

Sử dụng Ông Già Noel Đỏ và Cây Thông có cơ hội nhận được
(HSD: 23h59 ngày 31/12/2019)
Nến Bát Trân Phúc Nguyệt Bánh Trung Thu
Tẩy Tủy Kinh (quyển 2/3/4) Võ Lâm Mật Tịch (quyển 2/3/4)
Thuộc Tính (sơ) Bao Dược Tốc
Thuộc Tính (trung) Đá Vô Cực
Thuộc Tính (cao) Thần Bí Khoáng Thạch
Hiệp Khách Đơn Rương AnBang/ Định Quốc/ Binh Khí(cao)
Chiêu Mộ Kiếm Khách Chiêu Mộ Tiền Bối
Dịch Cân Kinh Cửu Dương Thần Công
Cửu Âm Chân Kinh Danh Tướng Lệnh
Rương HKMP (theo phái người nhận) Rương Loại 1
Rương Loại 2 Rương Trấn Bang
Chìa Khóa Hoàng Kim Chìa Khóa Bạch Kim
Dị Dung Thuật Cao Cấp Dị Dung Thuật Vũ Khí
Ngọc Tinh Luyện Túi Trứng Vàng

Phần thưởng Túi Trứng Vàng

Phần thưởng
HSD: 31/12/2019
Phiên Vũ Chiến Mã (vĩnh viễn) Xích Long Chiến Mã (vĩnh viễn)
Vô Danh Giới Chỉ hoặc Chỉ Hoàn (vĩnh viễn) Càn Khôn Giới Chỉ (vĩnh viễn)
Thủy Tinh Trắng Ngọc Bạch Kim thường/quý
Thần Bí Khoáng Thạch Đá Vô Cực
Thuộc Tính (sơ) Danh Tướng Lệnh
Thuộc Tính (trung) Bá Vương Lệnh
Thuộc Tính (cao) Hoàng Đế lệnh
Dịch Cân Kinh Rương Loại 1
Cửu Dương Thần Công Rương Loại 2
Cửu Âm Chân Kinh Rương Trấn Bang
Nến Bát Trân Phúc Nguyệt Bánh Trung Thu
Bao Dược Tốc Túi Hành Trang
Tẩy Tủy Kinh (quyển 2/3/4) Võ Lâm Mật Tịch (quyển 2/3/4)
Đập Trứng Vàng (HSD vĩnh viễn)
Ngẫu nhiên nhận 1 phần thưởng
Sách Reset Dịch Cân Kinh/ Cửu Dương Thần Công/ Cửu Âm Chân Kinh (HSD 31/12/2019) 1 ấn soái 1/2/3/4/5/6/7/8
(Theo môn phái người hạ boss)
1 binh phù 1/2/3/4/5/6/7/8
(Theo môn phái người hạ boss)
1 quân hàm 1/2/3/4/5/6/7/8
(Ngẫu nhiên Công hoặc Thủ)

Phần thưởng Ông Già Noel Đỏ

Mốc sử dụngNgẫu nhiên 1 trong các vật phẩm
500 500.000.000 EXP (chắc chắn nhận được)
10 Hiệp Khách Đơn
1 Hiệp Khách C (khóa vĩnh viễn)
1 Hiệp Khách B (khóa vĩnh viễn)
1000. 700.000.000 EXP (chắc chắn nhận được)
15 Hiệp Khách Đơn
1 Hiệp Khách B (khóa vĩnh viễn)
1 Hiệp Khách C (khóa vĩnh viễn)
1.500 1.000.000.000 EXP (chắc chắn nhận được)
20 Hiệp Khách Đơn
1 Hiệp Khách A (khóa vĩnh viễn)
1 Hiệp Khách S (khóa vĩnh viễn)
1 Hiệp Khách SS (không khóa)

Phần thưởng mốc Cây Thông Noel

Mốc sử dụngNgẫu nhiên 1 trong các vật phẩm
500 1.000.000.000 EXP (chắc chắn nhận được)
10 Hiệp Khách Đơn
15 Hiệp Khách Đơn
20 Hiệp Khách Đơn
1000. 1.500.000.000 EXP (chắc chắn nhận được)
2 Hiệp Khách C (khóa vĩnh viễn)
2 Hiệp Khách B (khóa vĩnh viễn)
2 Hiệp Khách A (khóa vĩnh viễn)
2 Hiệp Khách S (khóa vĩnh viễn)
1 Hiệp Khách SS (không khóa)
1.500 Gia tăng thời gian tích lũy gói quà Kiếm Khách đến 31/01/2020  (chắc chắn nhận được)
1 Túi Trứng Vàng
2 Túi Trứng Vàng

Gói quà Kiếm Khách

 • Tổng số lần sử dụng vật phẩm sự kiện sẽ được tích lũy thành điểm tăng dần.
 • Các vật phẩm sự kiện của các tháng tiếp theo vẫn được tiếp tục tích lũy cho đến hết ngày 31/12/2019.
 • Khi đạt các mốc tích lũy có thể dùng điểm Trùng Phùng để Mua Gói Quà Kiếm Khách, mỗi gói quà chỉ được phép mua 1 lần.
 • Sử dụng 1500 cây thông Noel nhận được mốc gia hạn thêm thời gian tích lũy gói quà Kiếm Khách.
Mốc tích lũyKiếm KháchPhần thưởngĐiểm Trùng Phùng
6 1 1 Chiêu mộ Kiếm Khách
1 Hiệp Khách Đơn
5 Hoàn Thành Nhiệm Vụ
VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến
500
36 2 2 Chiêu mộ Kiếm Khách
2 Hiệp Khách Đơn
8 Hoàn Thành Nhiệm Vụ
VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến
1,000
96 3 3 Chiêu mộ Kiếm Khách
3 Hiệp Khách Đơn
10 Hoàn Thành Nhiệm Vụ
VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến
2,000
204 4 6 Chiêu mộ Kiếm Khách
5 Hiệp Khách Đơn
4 Bộ thuộc tính (sơ)
VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến
3,500
360 5 10 Chiêu mộ Tiền Bối
6 Hiệp Khách Đơn
6 Bộ thuộc tính (sơ)
VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến
7,000
684 6 20 Chiêu mộ Tiền Bối
8 Hiệp Khách Đơn
4 Bộ thuộc tính (trung)
VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến
14,000
1260 7 5 Mảnh Dương Tiêu
25 Chiêu mộ Tiền Bối
10 Hiệp Khách Đơn
6 Bộ thuộc tính (trung)
VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến
21,000
2400 8 Danh Hiệu Uy Trấn Thiên Hạ (31/12/2019), Danh Hiệu không thể nhận lại sau khi kích hoạt Danh Hiệu khác 
Hiệu ứng hào quang +10% công kích kỹ năng
1 Quách Tương
20 Hiệp Khách Đơn
10 Bộ thuộc tính (trung)
VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến
45,000
4800 9 Danh Hiệu Ngạo Thế Vô Song (31/12/2019), Danh Hiệu không thể nhận lại sau khi kích hoạt Danh Hiệu khác 
Hiệu ứng hào quang +15% công kích kỹ năng
2 Quách Tương
25 Hiệp Khách Đơn
20 Bộ thuộc tính (trung)
VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành ChiếnVLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến
50,000
10,200 10 Danh Hiệu Cửu Ngũ Chí Tôn (31/12/2019), Danh Hiệu không thể nhận lại sau khi kích hoạt Danh Hiệu khác 
Hiệu ứng hào quang +20% công kích kỹ năng
7 Quách Tương
25 Hiệp Khách Đơn
4 Bộ thuộc tính (cao)
VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến
80,000
20,400 11 10 Khưu Ma Trí
30 Hiệp Khách Đơn
6 Bộ thuộc tính (cao)
VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến
160,000
40,000 12 20 Khưu Ma Trí
60 Hiệp Khách Đơn
10 Bộ thuộc tính (cao)
VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến
240,000
70,000 13 Chọn 1 trong 2: 10 Đoàn Dự hoặc 10 Quách Tĩnh
60 Hiệp Khách Đơn
10 Bộ thuộc tính (cao)
VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến
280,000
100,000 14 Chọn 1 trong 2: 20 Đoàn Dự hoặc 20 Quách Tĩnh
60 Hiệp Khách Đơn
10 Bộ thuộc tính (cao)
VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến
280,000

Với các thắc mắc liên quan VLTK Công Thành Chiến, quý nhân sĩ vui lòng gửi hỗ trợ về kênh hotro.zing.vn hoặc đường dây nóng 1900 561 558 để được giải đáp nhanh chóng nhất.