Nhất Đại Bang Hội

Nhất Đại Bang Hội

Đua Top Nhất Đại Bang Chủ dành cho tất cá thành viên thuộc các máy chủ của VLTK - Công Thành Chiến, đừng ngần ngại đua top để sở hữu các bảo vật võ lâm trong tầm tay nhé.
 • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 12/10 đến hết ngày 31/10/2023
 • Áp dụng: Toàn bộ máy chủ
 • Điều kiện:
  • Đẳng cấp 200 trở lên đối với cụm Cao Thủ
  • Đẳng cấp 120 trở lên đối với cụm Hồi Ức
  • Nhân vật gia nhập bang hội mới có thể tham gia nộp
  • Có sử dụng thẻ VIP (30/180/360 ngày)
 • Cách thức tham gia:
  • Thu thập Bảo Rương sử dụng để nhận Bang Hội Lệnh
  • Nhân vật đã gia nhập bang hội có thể tới NPC Nhất Đại Bang Chủ tham gia nộp Bang Hội Lệnh.
  • Kết thúc sự kiện căn cứ tổng số lượng Bang Hội Lệnh đã nộp tại BXH để nhận được phần thưởng sự kiện.
 • Lưu ý
   • Bang hội cần nộp ít nhất 100,000 Bang Hội Lệnh mới được xét hạng nhận thưởng
   • Bí kíp được chọn tối đa: là chỉ được chọn các loại cùng tên nhau không quá số tối đa cho phép

NPC và vật phẩm liên quan

Vật phẩmMô tả


Nhất Đại Bang Chủ
 • Vị trí: Tương Dương (198/200)
 • Chức năng:
  • Nộp Bang Hội Lệnh
  • Xem BXH Bang Hội Lệnh

Bang Hội Lệnh
  • Nguồn gốc: Sử dụng Bảo Rương Vượt Ải, Thủy Tặc, Viêm Đế, Tống Kim
  • Công dụng: Nộp tại NPC Nhất Đại Bang Chủ để tham gia đua top Bang Hội
Vật phẩmSố lượngMô tả
Rương Vượt Ải 5
 • Mở bằng tiền vạn có cơ hội nhận được
 • Mở bằng chìa khóa chắc chắn nhận được
Rương Tống Kim 10
Bảo Rương Thủy Tặc 15
Bảo Rương Viêm Đế 20
 • Tăng giới hạn sử dụng Rương

  Vật phẩmHiện tạiSau điều chỉnh
  Tiền vạn 10 lần 12 lần
  Chìa khóa Bảo Rương 15 lần 24 lần

Phần thưởng

 • Lưu ý: S3 không được được trang bị +1 kỹ năng
Phần thưởng S1 – Tú Anh
HạngPhần thưởng
1

1 Hãn Huyết +5
1 Siêu Quang +5
2 Nhẫn Độc Cô +0
2 Vũ Khí Độc Cô +3
40 Bí Kíp Đại (được chọn tối đa 4 loại)
3000 Tín Vật Liên Đấu

2

1 Siêu Quang +5
1 Nhẫn Độc Cô +0
1 Vũ Khí Độc Cô +3
1 Vũ Khí Độc Cô +2
30 Bí Kíp Đại (được chọn tối đa 3 loại)
2000 Tín Vật Liên Đấu

3

1 Truy Phong +5
1 Vũ Khí Độc Cô +1
20 Bí Kíp Đại (được chọn tối đa 2 loại)
1000 Tín Vật Liên Đấu

4

1 Tuyệt Ảnh +5
1 Vũ Khí Độc Cô +0
10 Bí Kíp Đại (được chọn tối đa 1 loại)
500 Tín Vật Liên Đấu

Phần thưởng S1 – Kinh Tế
HạngPhần thưởng
1

1 Hãn Huyết
1 Siêu Quang GTST Kỹ năng 20%
2 Nhẫn Càn Khôn
2 Trang bị HKMP tối ưu
40 Bí Kíp Đại (được chọn tối đa 4 loại)
3000 Tín Vật Liên Đấu

2

1 Siêu Quang GTST Kỹ năng 20%
1 Nhẫn Càn Khôn
1 Trang bị HKMP tối ưu
30 Bí Kíp Đại (được chọn tối đa 3 loại)
2000 Tín Vật Liên Đấu

3

1 Siêu Quang
1 Cặp Vô Danh
1 Trang bị HKMP tối ưu
20 Bí Kíp Đại (được chọn tối đa 2 loại)
1000 Tín Vật Liên Đấu

4

1 Siêu Quang
1 Nhẫn Vô Danh (được chọn)
10 Bí Kíp Đại (được chọn tối đa 1 loại)
500 Tín Vật Liên Đấu

Phần thưởng S3 – Trăng Khuyết
HạngPhần thưởng
1

1 Phiên Vũ
1 Bôn Tiêu
1 Trang Bị HKMP tối ưu (tự chọn)
3 Rương HKMP (tự chọn, ngẫu nhiên thuộc tính)
2 Bộ An Bang (tối đa thuộc tính)
2 Bộ Định Quốc (tối đa thuộc tính)

2

1 Bôn Tiêu
2 Rương HKMP (tự chọn, ngẫu nhiên thuộc tính)
1 Bộ An Bang (tối đa thuộc tính)
1 Bộ Định Quốc (tối đa thuộc tính)

3

1 Bôn Tiêu
1 Rương HKMP (tự chọn, ngẫu nhiên thuộc tính)
1 Dây chuyền An Bang KTC 20
1 Bộ An Bang (ngẫu nhiên thuộc tính)
1 Bộ Định Quốc (tối đa thuộc tính)

4

1 Phi Vân
1 Rương HKMP (tự chọn, ngẫu nhiên thuộc tính)
1 Bộ An Bang (ngẫu nhiên thuộc tính)
1 Bộ Định Quốc (tối đa thuộc tính)

Với các thắc mắc về VLTK Công Thành Chiến, quý nhân sĩ có thể gửi hỗ trợ về kênh https://support.vnggames.com/ hoặc đường dây nóng 1900 561 558 để được giải đáp nhanh nhất.