Trang chủ

Về trang đầu

Uy Danh Đoạt Tước Hàm

Tính năng Uy Danh Đoạt Tước Hàm của VLTK - Công Thành Chiến sẽ chính thức được áp dụng kể từ 15/09/2017. Quý nhân sĩ chú ý thu thập Quân Hàm Lệnh, Binh Phù Lệnh và Ấn Soái Lệnh. Nhớ lưu ý tùy loại Công Thủ mà sẽ có những phẩm hàm khác nhau. Sau đây là nội dung chi tiết:

Uy Danh Đoạt Tước Hàm

 • Thời gian diễn ra: 15/09 - 31/12/2017.
 • Điều kiện: Gia nhập môn phái.
 • Hướng dẫn tham gia:
  • Sử dụng 1 trong 3 vật phẩm Quân Hàm Lệnh, Binh Phù Lệnh, Ấn Soái Lệnh sẽ nhận được điểm Chiến Công và có cơ hội may mắn nhận được vật phẩm tương ứng.
  • Điểm Chiến Công sẽ được tích lũy tại NPC Quốc Công dùng để đổi Quân Hàm, Binh Phù và Ấn Soái.
  • Quân Hàm, Binh Phù và Ấn Soái có thể thăng cấp cao hơn khi ghép 3 vật phẩm cùng loại và cùng cấp +14.000 vạn.
 • Lưu ý: Đối với trang bị Binh Phù và Ấn Soái người chơi thuộc môn phái nào sẽ đổi được vật phẩm môn phái tương ứng.
 • Chức năng NPC Quốc Công liên quan:
  • Nha môn Tương Dương, Biện Kinh và Phượng Tường
  • Hiển thị tích lũy điểm Chiến Công.
  • Đổi Quân Hàm, Binh Phù và Ấn Soái.
  • Thăng cấp Quân Hàm, Binh Phù và Ấn Soái.
  • Nhận năng động Binh Đoàn

Công Thành Chiến

Quân Hàm

 • Quân Hàm bao gồm 9 phẩm hàm tương đương 9 cấp, mỗi cấp cần phải có uy danh của Binh Phù + Ấn Soái để kích hoạt thuộc tính ẩn.
 • Binh Phù/Ấn Soái: Mỗi môn phái gồm 9 cấp, mỗi cấp có thêm chỉ số uy danh để kích hoạt Quân Hàm
Công Thành ChiếnCông Thành Chiến

Công Thành Chiến
Cách thức kích hoạt Quân Hàm

Lưu ý: Hiện tại, Binh Phù và Ấn Soái chỉ cho phép tối đa cấp 6

MẫuLoại phẩm hàmChi tiết
Công Thành Chiến Loại Thủ

 • Từ cấp 3 trở lên có kỹ năng chủ động “Đại Diệp Khí Tráo”
 • Từ cấp 5 trở lên có thêm kỹ năng bị động “Đại Diệp Khí Tráo”

Công Thành ChiếnCông Thành Chiến

 • Kiến Nghị Hiệu Úy (cấp 1)
 • Trung Nghĩa Hiệu Úy (cấp 2)
 • Tỳ Tướng Quân (cấp 3)
 • Bình Đông Tướng Quân (cấp 4)
 • An Bắc Tướng Quân (cấp 5)
 • Trấn Bắc Tướng Quân (cấp 6)
 • Chinh Đông Tướng Quân (cấp 7)
 • Xa Kỵ Tướng Quân (cấp 8)
 • Đại Đô Đốc (cấp 9)

Lưu ý: Hiện tại, Quân Hàm chỉ cho phép tối đa cấp 5

Loại Công

 • Từ cấp 3 trở lên có kỹ năng “Trọng Kích Tuyệt Đối”
 • Từ cấp 5 trở lên có thêm kỹ năng bị động “Mê Ảnh Tung”

Công Thành ChiếnCông Thành Chiến
Công Thành ChiếnCông Thành Chiến

 • Vũ Vệ Hiệu Úy (cấp 1)
 • Phấn Uy Hiệu Úy (cấp 2)
 • Thiên Tướng Quân (cấp 3)
 • Bình Tây Tướng Quân (cấp 4)
 • An Nam Tướng Quân (cấp 5)
 • Trấn Nam Tướng Quân (cấp 6)
 • Chinh Tây Tướng Quân (cấp 7)
 • Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân (cấp 8)
 • Đại Tướng Quân (cấp 9)

Lưu ý: Hiện tại, Quân Hàm chỉ cho phép tối đa cấp 5

Phần thưởng

Hình ảnhLoại LệnhPhần thưởng (ngẫu nhiên 1)
Công Thành Chiến Quân Hàm Lệnh
 • 10 điểm chiến công.
 • Quân Hàm cấp 1 → 5
Binh Phù Lệnh
 • 10 điểm chiến công.
 • Binh Phù Môn Phái cấp 1 → 6
Ấn Soái Lệnh
 • 10 điểm chiến công.
 • Ấn Soái Môn Phái cấp 1 → 6

Vật phẩm kích hoạt

Loại Hình ảnhChức năng
Công Thành Chiến
Chiến Bào
Công Thành Chiến Kích hoạt ngoại trang áo choàng của Quân Hàm (tùy theo cấp) HSD 30 ngày
Công Thành Chiến
Tước Hiệu
Kích hoạt thuộc tính tước hiệu của Quân Hàm (tùy theo cấp) HSD 30 ngày

Các thắc mắc liên quan đến VLTK - Công Thành Chiến, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.