Lá Cờ Chiến Thắng

Lá Cờ Chiến Thắng

Tất cả quý nhân sĩ thuộc các cụm máy chủ của VLTK - Công Thành Chiến đều có thể tham gia hoạt động Lá Cờ Chiến Thắng để nhận được vô số phần thưởng giá trị kỳ này, thời gian diễn ra khoảng 7 ngày, tham gia để sở hữu các tặng phẩm đặc biệt sau.
 • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì 15h00 ngày 09/05 đến hết ngày 15/05/2023
 • Áp dụng: Toàn bộ máy chủ
 • Điều kiện:
  • Đã gia nhập môn phái
  • Đẳng cấp từ 120 trở lên đối với cụm Hồi Ức
  • Đẳng cấp từ 200 trở lên đối với cụm Cao Thủ
  • Có sử dụng thẻ VIP
 • Cách thức tham gia:
  • Tham gia các hoạt động hàng ngày thu thập mảnh
  • Đem các mảnh đến Tổng Quản Sự Kiện ghép thành vật phẩm sự kiện (khóa) giới hạn 500 lần
  • Sử dụng 500 vật phẩm sự kiện sẽ mở dòng nhận Quà Tặng Sự Kiện
  • Sử dụng vật phẩm sự kiện đạt các mốc 1000, 2000, 4000, 8000 sẽ nhận được phần thưởng mốc

Quà Tặng Sự Kiện

 • Lưu ý: chỉ có thể nhận 1 lần/nhân vật (vật phẩm khóa)
ServerTên vật phẩmSố lượng
  S1+S2 cụm Hồi Ức
S1 cụm Cao Thủ
Điểm kinh nghiệm 304,000,000
Tiền vạn 304 vạn lượng
Tín Vật Liên Đấu 1
Sách Lĩnh Hội 5
  S3 Hắc Điểu Điểm kinh nghiệm 304,000,000
Tiền vạn 304 vạn lượng
Thẻ Trùng Luyện 3 1
Bảo Vật Đấu Giá I 5

NPC và vật phẩm liên quan

Vật phẩmMô tả


Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Biện Kinh (214/194), Phượng Tường (200/199), Tương Dương (198/201)
 • Chức năng:
  • Ghép
  • Quà Tặng Sự Kiện
  • Phần Thưởng Sự Kiện Mốc 1000
  • Phần Thưởng Sự Kiện Mốc 2000
  • Phần Thưởng Sự Kiện Mốc 4000
  • Phần Thưởng Sự Kiện Mốc 8000


Nhất Đại Bang Chủ
 • Vị trí: Tương Dương (198/200)
 • Chức năng:
  • Nộp Bang Hội Lệnh
  • Nhận thưởng mốc
  • BXH Ngày
  • BXH sự kiện
 • Lưu ý: Đua top Bang Hội của sự kiện lần này không diễn ra ở máy chủ S3 Hắc Điểu


Hành Hiệp Trượng Nghĩa
 • Vị trí: Tương Dương (198/200)
 • Chức năng:
  • Nộp Hành Hiệp Lệnh
  • Nhận thưởng
  • BXH Ngày
  • BXH sự kiện

Thợ Rèn Thần Bí
 • Vị trí: Lâm An (163/199) 
 • Chức năng: Ghép Mảnh Hoàng Kim
 • Lưu ý:
  • Giới hạn ghép lần này là 100
  • Xem chi tiết cách ghép tại đây

Hành Hiệp Lệnh

Bang Hội Lệnh
  • Nguồn gốc: Nhận thưởng mốc sự kiện, mở rương tính năng và mua tại shop Vòng Quay Vạn Phúc
  • Công dụng: Nộp tại NPC Hành Hiệp Trượng Nghĩa và Nhất Đại Bang Chủ để tham gia đua top
  • Lưu ý: Bang Hội Lệnh và Hành Hiệp Lệnh nhận được là khóa
Vật phẩmMô tả
Rương Vượt Ải
 • Mở Rương bằng tiền vạn có cơ hội nhận 1 Hành Hiệp Lệnh + 1 Bang Hội Lệnh
 • Mở Rương bằng chìa khóa chắc chắn nhận 1 Hành Hiệp Lệnh + 1 Bang Hội Lệnh
Rương Tống Kim
Bảo Rương Thủy Tặc
Bảo Rương Viêm Đế
 • Bán tại Shop Vòng Quay Vạn Phúc

  Vật phẩmĐiểm Tiền Vàng
  Hộp 10 Hành Hiệp Lệnh 1000
  Hộp 100 Hành Hiệp Lệnh 10.000
  Hộp 5 Bang Hội Lệnh 500

Quà Sự Kiện
(lục/lam/tím)
 • Nguồn gốc: phần thưởng nhận được khi sử dụng Lá Cờ Chiến Thắng ở cụm Hồi Ức
 • Tính chất: Xếp chồng, được bày bán và giao dịch, không thể ném ra (bán shop giá 0 lượng) HSD theo sự kiện
 • Công dụng: sử dụng nhận được điểm kinh nghiệm như bên dưới (không cộng dồn)
 • Giới hạn sử dụng: 500 vật phẩm/loại/nhân vật
Quà Sự KiệnEXP
Lục 1.000.000
Lam 2.000.000
Tím 4.000.000
Mảnh Lá Cờ
1-2-3-4
 • Nguồn gốc: Tham gia hoạt động hàng ngày nhận được
 • Tính chất: Xếp chồng, được bày bán và giao dịch, không thể ném ra (bán shop giá 0 lượng) HSD theo sự kiện
 • Công dụng: nguyên liệu ghép vật phẩm sự kiện
 • Quà Sự KiệnMảnh 1Mảnh 2Mảnh 3Mảnh 4
  Đi luyện Sa Mạc 1, 2, 3 có 1% nhận được 1 1 1 1
  Vượt ải 29 20 - - -
  Viêm Đế ải 10 - 20 - -
  Vượt Phong Lăng Độ - - 20 -
  Tống Kim 3000 điểm - - - 20Lá Cờ
Chiến Thắng
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật
  • Lá Cờ Chiến Thắng: 1 Kim Nguyên Bảo
  • Hộp 100 Cái: 100 Kim Nguyên Bảo 
 • Tính chất: Xếp chồng, được bày bán và giao dịch, không thể ném ra (bán shop giá 0 lượng) HSD theo sự kiện

 • Công dụng:
  • Chuột phải sử dụng nhận EXP theo bảng bên dưới
  • Giới hạn tối đa sử dụng 8000 lần/nhân vật
 • S1 + S2 cụm Hồi Ức:
   • Phần thưởng chắc chắn nhận:
  LevelEXP
   > 150 10,000,000
   141 – 150 25,000,000
  131 - 140 50,000,000
  90 - 130 100,000,000
  • Phần thưởng có cơ hội nhận được:
S1 + S2 cụm Hồi Ức
Tiền vạn Mảnh Vũ Khí*
Điểm trùng phùng Mảnh Áo*
Điểm kinh nghiệm Mảnh Nón*
Tử Thủy Tinh Mảnh Dây Chuyền*
Lam Thủy Tinh Mảnh Ngọc Bội*
Lục Thủy Tinh Mảnh Nhẫn*
Tiên Thảo Lộ Mảnh Hộ Uyển*
Võ Lâm Mật Tịch Mảnh Đai Lưng*
Tẩy Tủy Kinh 1/2/3/4/5/6 Mảnh Giày*
Mảnh Ghép TTK 2/3/4/5 Phụng Nguyệt Quả Dung
Dị dung thuật (cơ bản) Cống Nguyệt Phù Dung
Rương Mảnh Hiệp Cốt Chìa Khóa Bảo Rương
Rương Mảnh Nhu Tình Thăm May Mắn
Rương Mảnh An Bang Lệnh Bài Dã Tẩu
Rương Mảnh HKMP Hoàn Thành Dã Tẩu
Năng Động Đơn Bao Dược Tốc
Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (1 ngày/7 ngày) Càn Khôn Song Tuyệt Bội (1 ngày/7 ngày)
Quà Sự Kiện (lục/lam/tím)
 • S3 Hắc Điểu
  • Phần thưởng chắc chắn nhận: Điểm kinh nghiệm: 2,000,000
  • Phần thưởng có cơ hội nhận:
S3 Hắc Điểu
Tiền vạn Mảnh Vũ Khí*
Điểm trùng phùng Mảnh Áo*
Điểm kinh nghiệm Mảnh Nón*
Tử Thủy Tinh Mảnh Dây Chuyền*
Lam Thủy Tinh Mảnh Ngọc Bội*
Lục Thủy Tinh Mảnh Nhẫn*
Tiên Thảo Lộ Mảnh Hộ Uyển*
Võ Lâm Mật Tịch Mảnh Đai Lưng*
Tẩy Tủy Kinh 1/2 Mảnh Giày*
Mảnh Ghép TTK 2 Phụng Nguyệt Quả Dung
Dị dung thuật (cơ bản) Cống Nguyệt Phù Dung
Rương Mảnh Hiệp Cốt Chìa Khóa Bảo Rương
Rương Mảnh Nhu Tình Thăm May Mắn
Rương Mảnh An Bang Lệnh Bài Dã Tẩu
Rương Mảnh HKMP Hoàn Thành Dã Tẩu
Năng Động Đơn Bao Dược Tốc
Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (1 ngày/7 ngày) Càn Khôn Song Tuyệt Bội (1 ngày/7 ngày)
Quà Sự Kiện (lục/lam/tím)
 • Cụm Cao Thủ
   • Phần thưởng chắc chắn nhận:
  LevelEXP
   > 340 100,000,000
  300 - 340 500,000,000
  250 - 299 1,000,000,000
  < 250 5,000,000,000
  • Phần thưởng có cơ hội nhận:
Cao Thủ
2 Thần Bí Khoáng Thạch 3 Sách Exp Đồng Hành
1 Thủy Tinh Trắng 1 Sách Kỹ Năng Đồng hành
1 Cửu Âm Chân Kinh 25 Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành
1 Cửu Dương Thần Công 1 Càn Khôn Giới Chỉ +5
1 Dịch Cân Kinh 15 Bạch Tinh Ngọc
1 Sử dụng thêm 15 CACK 3 Tẩy Luyện Châu
1 Sử dụng thêm 15 CDTC 1 Rương TBDH (1, 2, 3)
1 Sử dụng thêm 15 DCK 1 Mặt Nạ tự chọn 30 ngày
5 Hiệp Khách Đơn 1 Quà Bạch Kim (+6 tự chọn)
 • PHẦN THƯỞNG ĐẠT MỐC (HSD 20 ngày)
  • S1 + S2 cụm Hồi Ức:
Mốc Phần Thưởng

1000

2 tỷ EXP
2 Thẻ Trùng Luyện 2
10 Tẩy Tủy Kinh 4
10 Mảnh Ghép TTK 4
150 Hành Hiệp Lệnh
150 Bang Hội Lệnh

2000

4 tỷ EXP
1 Thẻ Trùng Luyện 1
10 Tẩy Tủy Kinh 5
10 Mảnh Ghép TTK 5
300 Hành Hiệp Lệnh
300 Bang Hội Lệnh

4000

4 tỷ EXP
10 Tín Vật Liên Đấu
10 Sách Kĩnh Hội
2 Thẻ Trùng Luyện 1
5 Tẩy Tủy Kinh 6
1 Dị Dung Thuật (cao cấp)
1 Nhất Kỹ Càn Khôn Phù (30 ngày)
500 Hành Hiệp Lệnh
500 Bang Hội Lệnh

8000

10 tỷ EXP
30 Tín Vật Liên Đấu
30 Sách Kĩnh Hội
5 Thẻ Trùng Luyện 1
2 Tẩy Tủy Kinh 7
2 Dị Dung Thuật (cao cấp)
1 Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
1000 Hành Hiệp Lệnh
1000 Bang Hội Lệnh

  • S3 Hắc Điểu
Mốc Phần Thưởng

1000

200 triệu EXP
2 Thẻ Trùng Luyện 2
4 Tẩy Tủy Kinh 2
4 Mảnh Ghép TTK 2
150 Hành Hiệp Lệnh

2000

400 triệu EXP
1 Thẻ Trùng Luyện 1
4 Tẩy Tủy Kinh 3
4 Mảnh Ghép TTK 3
300 Hành Hiệp Lệnh

4000

400 triệu EXP
5 Kho Báo Bí Ẩn
5 Tăng Cấp Trang Bị
2 Thẻ Trùng Luyện 1
1 Chìa Khóa Hoàng Kim 
1 Dị Dung Thuật (cao cấp)
1 Nhất Kỹ Càn Khôn Phù (30 ngày)
500 Hành Hiệp Lệnh

8000

1 tỷ EXP
20 Kho Báo Bí Ẩn
20 Tăng Cấp Trang Bị
5 Thẻ Trùng Luyện 1
4 Tẩy Tủy Kinh 3
2 Dị Dung Thuật (cao cấp)
1 Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
1000 Hành Hiệp Lệnh

  • Cụm Cao Thủ:
Mốc Phần Thưởng

1000

30 Rương Hiệp Khách SS
14 Rương Hiệp Khách SSS (khóa)
1 Rương Đồng Hành SS
190 Thanh Tinh Ngọc
85 Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành
20 Tẩy Luyện Châu
60 Hiệp Khách Đơn
1 Rương Mặt Nạ Hoàng Kim (ngẫu nhiên)
150 Hành Hiệp Lệnh
150 Bang Hội Lệnh

2000

7 Rương Hiệp Khách SSS (khóa)
6 Rương Hiệp Khách SSS
1 Rương Đồng Hành SSS
85 Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành
3 Sách Đột Phá Đồng Hành (Cấp 2)
150 Thanh Tinh Ngọc
1 Rương Bạch Kim (+7 đến +10)
300 Hành Hiệp Lệnh
300 Bang Hội Lệnh

4000

7 Rương Hiệp Khách SSS (khóa)
6 Rương Hiệp Khách SSS
2 Rương Đồng Hành SSS
85 Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành
5 Sách Đột Phá Đồng Hành (Cấp 2)
150 Thanh Tinh Ngọc
1 Rương Bạch Kim (+7 đến +10)
500 Hành Hiệp Lệnh
500 Bang Hội Lệnh

8000

1 Rương Đồng Hành SSS
85 Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành
50 Tín Vật Liên Đấu
50 Sách Lĩnh Hội
300 Thanh Tinh Ngọc
1000 Hành Hiệp Lệnh
1000 Bang Hội Lệnh

Hành Hiệp Trượng Nghĩa

Cách thức tham gia
 • Mỗi ngày từ 00:00 đến 19:59:59 nhân vật có thể tới NPC Hành Hiệp Trượng Nghĩa tham gia nộp Hành Hiệp Lệnh
 • Trong 2 phút, từ 19:55:00 đến 19:56:59 hệ thống sẽ mở chế độ nộp x2 cho những người chơi đã nộp từ 100 Hành Hiệp Lệnh trở lên trong ngày (từ 19:57:00 đến 19:59:59 chế độ nộp sẽ như bình thường)
 • Người chơi có thể đứng gần NPC trước thời gian x2 để thấy được nhắc nhở từ hệ thống.
 • Từ 20:01 đến 23:59 mỗi ngày là thời gian xếp hạng và nhận thưởng (qua ngày mới Bảng Xếp Hạng Ngày sẽ được làm mới)
Xếp hạng Hàng Ngày
 • Phần thưởng khóa và có HSD 20 ngày.
 • Nhận thưởng xếp hạng Ngày trong thời gian quy định, nếu quên nhận dẫn đến mất phần thưởng BĐH từ chối giải quyết.
 HạngPhần thưởng
S1 + S2 cụm Hồi Ức 1 1 Cặp Vô Danh (HSD 3 ngày)
5 Sách Lĩnh Hội
Rương HKMP (Boss)
2 1 Cặp Vô Danh (HSD 2 ngày)
5 Sách Lĩnh Hội
3 1 Cặp Vô Danh (HSD 1 ngày)
3 Sách Lĩnh Hội
4-10 1 Sách Lĩnh Hội
 HạngPhần thưởng
S3 Hắc Điểu 1 1 Rương HKMP (Boss)
1 Thẻ Trùng Luyện 1
3 Tăng Cấp Trang Bị
2 1 Thẻ Trùng Luyện 1
3 Tăng Cấp Trang Bị
3 2 Tăng Cấp Trang Bị
4-10 1 Tăng Cấp Trang Bị
 HạngPhần thưởng
cụm Cao Thủ 1 1 Vũ Khí Độc Cô +3 (HSD 1 ngày)
5 Sách Lĩnh Hội
Có cơ hội nhận 1 Rương Hiệp Khách (A, S, SS, SSS)
2 1 Vũ Khí Độc Cô +2 (HSD 1 ngày)
5 Sách Lĩnh Hội
3 1 Vũ Khí Độc Cô +1 (HSD 1 ngày)
5 Sách Lĩnh Hội
4-10 1 Sách Lĩnh Hội
Xếp hạng Chung Cuộc
 • Kết quả được tính từ tổng số lượng nộp Hành Hiệp Lệnh trong thời gian diễn ra sự kiện

   

 HạngPhần thưởngHSD
S1 + S2 cụm Hồi Ức 1 1 Cặp Vô Danh 90 ngày
1 Siêu Quang 90 ngày
1 HKMP tối ưu 90 ngày
1 Mặt Nạ +2 cấp x3 90 ngày
2 1 Nhẫn Vô Danh 60 ngày
1 Siêu Quang 60 ngày
1 HKMP tối ưu 60 ngày
1 Mặt Nạ +2 cấp x3 60 ngày
3 1 Nhẫn Vô Danh 30 ngày
1 Siêu Quang 30 ngày
1 HKMP tối ưu 30 ngày
1 Mặt Nạ +2 cấp x3 30 ngày
 HạngPhần thưởngHSD
S3 Hắc Điểu
(Không được chọn +1 kỹ năng)
1 1 Trang Bị HKMP (tự chọn)  
1 Phiên Vũ  
1 Bộ An Bang Max  
1 Mặt Nạ +2 cấp x3 60 ngày
2-3 1 Rương HKMP (tự chọn)  
1 Phiên Vũ 60 ngày
1 Bộ An Bang ngẫu nhiên  
1 Mặt Nạ +2 cấp x3 30 ngày
 HạngPhần thưởngHSD
Cụm Cao Thủ 1 2 Nhẫn Độc Cô +0 90 ngày
1 Ngựa Xích Thố +8 90 ngày
1 Bộ Quân Hàm +2 90 ngày
1 Mặt Nạ +8 90 ngày
2 1 Nhẫn Độc Cô +0 60 ngày
1 Ngựa Xích Thố +8 60 ngày
1 Bộ Quân Hàm +2 60 ngày
1 Mặt Nạ +8 60 ngày
3 1 Nhẫn Độc Cô +0 30 ngày
1 Ngựa Xích Thố +8 30 ngày
1 Bộ Quân Hàm +2 30 ngày
1 Mặt Nạ +8 30 ngày

Đua Top Nhất Đại Bang Chủ

Cách thức tham gia
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi đã gia nhập bang hội có thể tới NPC Nhất Đại Bang Chủ tham gia nộp Bang Hội Lệnh.
 • Bang Hội đạt mốc nộp Bang Hội Lệnh, thành viên Bang sẽ nhận được phần thưởng
Xếp hạng Hàng Ngày
 • Phần thưởng đạt mốc là khóa và có HSD 20 ngày
 • Thành viên đã nộp100 Bang Hội Lệnh mới có tư cách nhận thưởng, mỗi nhân vật chỉ nhận thưởng 1 lần/mốc
 MốcPhần thưởng
S1 + S2 cụm Hồi Ức 2500 1 Sách Lĩnh Hội
5000 3 Sách Lĩnh Hội
7500 10 Sách Lĩnh Hội
10000 20 Sách Lĩnh Hội
 MốcPhần thưởng
S1 cụm Cao Thủ 2500 1 Sách Lĩnh Hội
5000 3 Sách Lĩnh Hội
7500 10 Sách Lĩnh Hội
10000 20 Sách Lĩnh Hội
Xếp hạng Chung Cuộc
 • Kết quả được tính từ tổng số lượng Bang Hội Lệnh mà các thành viên của Bang đã nộp tại NPC trong thời gian diễn ra sự kiện
 • Bang Hội đạt tích 20,000 Bang Hội Lệnh trở lên mới được tính xếp hạng chung cuộc
 HạngPhần thưởngHSD
S1 + S2 cụm Hồi Ức 1 2 Nhẫn Càn Khôn 90 ngày
1 HKMP tối ưu 90 ngày
1 Xích Long Câu 90 ngày
1 Mặt Nạ +2 cấp x3 90 ngày
1 Rương HKMP (chọn - ngẫu nhiên thuộc tính 30 ngày
2 2 Nhẫn Vô Danh 60 ngày
1 HKMP tối ưu 60 ngày
1 Siêu Quang 60 ngày
1 Mặt Nạ +2 cấp x3 60 ngày
3 2 Nhẫn Vô Danh 30 ngày
1 HKMP tối ưu 30 ngày
1 Siêu Quang 30 ngày
1 Mặt Nạ +2 cấp x3 30 ngày
 HạngPhần thưởngHSD
Cụm Cao Thủ 1 2 Nhẫn Độc Cô +0 90 ngày
1 Hãn Huyết Chiến Mã +4 90 ngày
1 Bộ Quân Hàm +2 90 ngày
1 Thanh Ấn (max cấp, tuỳ chọn dòng thuộc tính) -
3 Ngọc Cấp 10 (được chọn) -
2 2 Nhẫn Độc Cô +0 60 ngày
1 Hãn Huyết Chiến Mã +4 60 ngày
1 Bộ Quân Hàm +2 60 ngày
1 Vũ Khí Độc Cô +2 60 ngày
2 Ngọc Cấp 10 (được chọn) -
3 2 Nhẫn Độc Cô +0 30 ngày
1 Hãn Huyết Chiến Mã +4 30 ngày
1 Bộ Quân Hàm +2 30 ngày
1 Vũ Khí Độc Cô +2 30 ngày
1 Ngọc Cấp 10 (được chọn) -

Với các thắc mắc về VLTK Công Thành Chiến, quý nhân sĩ có thể gửi hỗ trợ về kênh https://support.vnggames.com/ hoặc đường dây nóng 1900 561 558 để được giải đáp nhanh nhất.