S1 - Tú Anh

S1 - Tú Anh

Đến với hoạt động Mâm Lễ Vàng của VLTK - Công Thành Chiến tháng 07/2023 này, quý nhân sĩ chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều tặng phẩm giá trị từ sự kiện, thêm nguồn trợ giúp để quý nhân sĩ thăng tiến đến một cảnh giới mới trong hành trình liễu ngộ võ học trung nguyên.

 • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 14/07 đến hết ngày 31/07/2023
 • Áp dụng: S1CT
 • Điều kiện tham gia:
  • Đã gia nhập môn phái
  • Đẳng cấp từ 200 trở lên
  • Có sử dụng thẻ Vip
 • Cách thức tham gia:
  • Tham gia các hoạt động hàng ngày thu thập nguyên liệu
  • Đem các nguyên liệu đến Tổng Quản Sự Kiện ghép thành vật phẩm sự kiện (khóa) giới hạn 500 lần
  • Sử dụng 500 vật phẩm sự kiện sẽ nhận được phần thưởng Quà Tặng Sự Kiện
  • Sử dụng vật phẩm sự kiện đạt các mốc 2000/3500/5000 sẽ nhận được phần thưởng mốc
 • Quà Tặng Sự Kiện: Tối đa nhận 1 lần/nhân vật
Phần thưởng
200 tỉ Exp (không cộng dồn)
5000 vạn lượng
10 Tín Vật Liên Đấu (khóa)
10 Sách Lĩnh Hội (khóa, HSD 20 ngày)

NPC và vật phẩm liên quan

Vật phẩmMô tả


Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Biện Kinh (214/194), Phượng Tường (200/199), Tương Dương (198/201)
 • Chức năng:
  • Ghép
  • Quà Tặng Sự Kiện
  • Phần Thưởng Mốc Sự Kiện
  • Kết thúc đối thoại!


Lễ Quan
 • Vị trí: ở các thành thị
 • Chức năng: Nhận thưởng Top Hành Hiệp Trượng Nghĩa
 • Thời gian: sau bảo trì ngày 14/07 đến hết ngày 16/07/2023

Nước Suối

Ngũ Cốc

Rượu

Hoa
 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động hàng ngày nhận được
Hoạt độngNguyên liệu
Đi luyện Sa Mạc 1, 2, 3 có 1% nhận được Ngẫu nhiên 1 loại
Vượt ải 29 20 Nước Suối
Viêm Đế ải 10 20 Ngũ Cốc
Vượt Phong Lăng Độ 20 Rượu
Tống Kim đạt 3000 điểm 20 Hoa
 • Công dụng: Nguyên liệu ghép Mâm Lễ Vàng (khóa)
 • Tính chất: Xếp chồng, được bày bán và giao dịch, bán shop giá 0 lượng, HSD theo sự kiện.

 Mâm Lễ Vàng
 • Nguồn gốc: ghép ở Tổng Quản Sự Kiện hoặc mua tại Bảo Vật
  • Mâm Lễ Vàng: 1 Kim Nguyên Bảo
  • Hộp 100 Mâm Lễ Vàng: 100 Kim Nguyên Bảo
 • Tính chất: Xếp chồng, được bày bán và giao dịch, không thể ném ra (bán shop giá 0 lượng) HSD theo sự kiện
 • Công dụng:
  • Chuột phải sử dụng nhận thưởng
  • Giới hạn tối đa sử dụng 5000 lần/nhân vật
  • Sau 5000 lần, tiếp tục sử dụng chỉ nhận được phần thưởng không nhận được Exp

Phần thưởng sử dụng Mâm Lễ Vàng

 • Chắc chắn nhận:
LevelEXP
 > 380 100,000,000
350 - 380 500,000,000
330 - 349 1,000,000,000
< 330 5,000,000,000
 • Ngẫu nhiên nhận:
Phần thưởng
2 Thần Bí Khoáng Thạch 3 Sách Exp Đồng Hành
1 Thủy Tinh Trắng 1 Sách Kỹ Năng Đồng hành
1 Cửu Âm Chân Kinh 25 Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành
1 Cửu Dương Thần Công 1 Càn Khôn Giới Chỉ +5
1 Dịch Cân Kinh 15 Bạch Tinh Ngọc
1 Sử dụng thêm 15 CACK 3 Tẩy Luyện Châu
1 Sử dụng thêm 15 CDTC 1 Rương TBDH (1, 2, 3)
1 Sử dụng thêm 15 DCK 1 Mặt Nạ tự chọn 30 ngày
5 Hiệp Khách Đơn 1 Quà Bạch Kim (+6 tự chọn)
 • Phần thưởng đạt mốc:
MốcPhần thưởngHSD
2000 6 Khưu Ma Trí 20 ngày
6 Quách Tương 20 ngày
20 Rương Hiệp Khách SSS (khóa) 20 ngày
2 Rương Đồng Hành SS 20 ngày
1 Rương Đồng Hành SSS 20 ngày
100 Thanh Tinh Ngọc -
10 Ngũ Hành Dẫn -
50 Tẩy Luyện Châu -
1000 Hiệp Khách Đơn -
50 Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành -
2000 Xu -
1 Mặt Nạ Bạch Kim +5 (ngẫu nhiên)
(Mặt Nạ Nữ Hiệp/Mặt Nạ Thiếu Hiệp)
30 ngày
3500 6 Đoàn Dự 20 ngày
6 Quách Tĩnh 20 ngày
10 Rương Hiệp Khách SSS (khóa) 20 ngày
6 Rương Hiệp Khách SSS 20 ngày
2 Rương Đồng Hành SSS 20 ngày
200 Thanh Tinh Ngọc -
20 Ngũ Hành Dẫn -
100 Tẩy Luyện Châu -
1000 Sách EXP Đồng Hành -
100 Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành -
2000 Xu -
1 Rương Bạch Kim (+7 đến +10) 20 ngày
5000 6 Đông Phương Bất Bại 20 ngày
6 Trương Vô Kỵ 20 ngày
10 Rương Hiệp Khách SSS (khóa) 20 ngày
8 Rương Hiệp Khách SSS 20 ngày
3 Rương Đồng Hành SSS 20 ngày
300 Thanh Tinh Ngọc -
50 Ngũ Hành Dẫn -
200 Tẩy Luyện Châu -
1000 Sách Kỹ Năng Đồng Hành (Cấp 1) -
200 Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành -
2000 Xu -
2 Rương Bạch Kim (+7 đến +10) 20 ngày
 • Cách kiểm tra Xu của nhân vật:

Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.