Phần Thưởng

I. GIẢI VÒNG 1

 • Vòng 1 chỉ có thí sinh Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile tham gia.
 • Phần thưởng cho thí sinh Công Thành Chiến sẽ áp dụng từ Vòng 2.

II. GIẢI VÒNG 2

Top 10 Nam/Nữ toàn server

Thí sinh phải đạt tối thiểu 1000 điểm bình chọn mới có thể nhận các phần thưởng thuộc Top 10 Vòng 2. Trường hợp thí sinh thuộc Top 10 không đủ 1000 điểm sẽ không thể nhận thưởng nhưng vẫn có thể vào tiếp Vòng Bán Kết.
 • 1 Bộ Trang Bị Bạch Kim +5 (tự chọn)
 • 1 Càn Khôn Giới Chỉ +5

Thí sinh đạt đủ 1000 điểm bình chọn & ngoài Top 10

 • 10 tỷ điểm kinh nghiệm.

III. GIẢI BÁN KẾT

 • Căn cứ xếp hạng và trao thưởng chỉ tính riêng giữa các thí sinh của game Công Thành Chiến.
 • Top 1 & Top 2 Nam/Nữ của Công Thần Chiến sẽ được tham gia Vòng Chung Kết toàn game để xác định Quán Quân, Á Quân Công Thành Chiến và Quán Quân, Á Quân Miss & Mister Võ Lâm Truyền Kỳ 15.
 • Thí sinh phải đạt tối thiểu 2000 điểm bình chọn mới có thể nhận các phần thưởng thuộc Vòng Bán Kết.
 • Trường hợp thí sinh thuộc Top 2 không đủ 2000 điểm sẽ không thể nhận thưởng nhưng vẫn có thể vào tiếp Vòng Chung Kết.

Top 1 Bán Kết Nam/Nữ

 • Danh Hiệu: Vang Danh Thiên Hạ loại 2 (1 năm)
 • 1 Bộ Trang Bị Bạch Kim +5 (tự chọn)
 • 1 Càn Khôn Giới Chỉ +5
 • 1 Hoàng Kim Lưu Tinh Chiến Mã
 • Mặt Nạ Hoàng Kim Thiên Tử Tống
 • Bộ Quân Hàm Hoàng Đế, Ngọc Tỷ, Phù Tiết (tùy chọn)
 • 1 Bộ Hiệp Khách SS, S, A, B, C 4 sao (nếu hơn sẽ giữ lại cấp sao)

Top 2 Bán Kết Nam/Nữ

 • 1 Bộ Trang Bị Bạch Kim +5 (tự chọn)
 • 1 Càn Khôn Giới Chỉ +4
 • 1 Hãn Huyết Long Câu
 • Mặt Nạ Hoàng Kim Thiên Tử Tống
 • Bộ Quân Hàm 8+, Ấn 9, Binh 9 (tùy chọn)
 • 1 Bộ Hiệp Khách SS, S, A, B, C 3 sao (nếu hơn sẽ giữ lại cấp sao)

Thí sinh đạt 2000 điểm bình chọn & ngoài Top 2

 • 75.000 Điểm Trùng Phùng

IV. GIẢI CHUNG KẾT

Quán Quân Nam/Nữ toàn game

 • 200 triệu đồng tiền mặt
 • Quyền Trượng/Vương Miện Miss & Mister Võ Lâm Truyền Kỳ 15
 • 1 bộ POSM độc quyền thương hiệu Võ Lâm Truyền Kỳ 15.
 • Danh Hiệu: Vang Danh Thiên Hạ loại 1 (1 năm)
 • Nhân vật đạt cấp 220 (nếu hơn sẽ giữ lại cấp)
 • 1 Hoàng Kim Hãn Huyết Chiến Mã
 • 1 Bộ Trang Bị Bạch Kim +8 (tùy chọn)
 • 1 Càn Khôn Giới Chỉ +8
 • Mặt Nạ Hoàng Kim Thiên Tử Tống
 • Bộ Quân Hàm Hoàng Đế, Ngọc Tỷ, Phù Tiết (tùy chọn)
 • 1 Bộ Hiệp Khách SS, S, A, B, C 5 sao
 • 3 Đồng Hành SSS cấp tối đa (tự chọn)
 • 3.000 Tẩy Tủy Đơn

Á Quân 1 Nam/Nữ toàn game

 • 100 triệu đồng tiền mặt
 • 1 bộ POSM độc quyền thương hiệu Võ Lâm Truyền Kỳ 15.
 • Danh Hiệu: Vang Danh Thiên Hạ loại 1 (1 năm)
 • 1 Hoàng Kim Lưu Tinh Chiến Mã
 • 1 Bộ Trang Bị Bạch Kim +7 (tự chọn)
 • 1 Càn Khôn Giới Chỉ +7
 • Mặt Nạ Hoàng Kim Thiên Tử Tống
 • Bộ Quân Hàm Hoàng Đế, Ngọc Tỷ, Phù Tiết (tùy chọn)
 • 1 Bộ Hiệp Khách SS, S, A, B, C 5 sao
 • 2 Đồng Hành SSS cấp tối đa (tự chọn)
 • 2.000 Tẩy Tủy Đơn

Á Quân 2 Nam/Nữ toàn game

 • 50 triệu đồng tiền mặt
 • 1 bộ POSM độc quyền thương hiệu Võ Lâm Truyền Kỳ 15.
 • Danh Hiệu: Vang Danh Thiên Hạ loại 1 (1 năm)
 • 1 Hoàng Kim Lưu Tinh Chiến Mã
 • 1 Bộ Trang Bị Bạch Kim +6 (tự chọn)
 • 1 Càn Khôn Giới Chỉ +6
 • Mặt Nạ Hoàng Kim Thiên Tử Tống
 • Bộ Quân Hàm Hoàng Đế, Ngọc Tỷ, Phù Tiết (tùy chọn)
 • 1 Bộ Hiệp Khách SS, S, A, B, C 5 sao
 • 1 Đồng Hành SSS cấp tối đa (tự chọn)
 • 1.000 Tẩy Tủy Đơn

Quán Quân Nam/Nữ của Công Thành Chiến

 • 30 triệu đồng tiền mặt
 • 1 bộ POSM độc quyền thương hiệu Võ Lâm Truyền Kỳ 15.

Á Quân Nam/Nữ của Công Thành Chiến

 • 10 triệu đồng tiền mặt
 • 1 bộ POSM độc quyền thương hiệu Võ Lâm Truyền Kỳ 15.

Khuyến Khích

 • Danh Hiệu: Vang Danh Thiên Hạ loại 1 (1 năm)
 • 1 Bộ Trang Bị Bạch Kim +6 (tự chọn)
 • 1 Càn Khôn Giới Chỉ +6
 • 1 Hoàng Kim Lưu Tinh Chiến Mã
 • Mặt Nạ Hoàng Kim Thiên Tử Tống
 • Bộ Quân Hàm Hoàng Đế, Ngọc Tỷ, Phù Tiết (tùy chọn)
 • 1 Bộ Hiệp Khách SS, S, A, B, C 5 sao
 • 1 Đồng Hành SSS cấp tối đa (tự chọn)

V. GIẢI TẶNG HOA (BÌNH CHỌN)

Không chỉ thí sinh tham gia, tất cả người xem tham gia bình chọn tặng Hoa Hồng cũng sẽ nhận được vô số phần thưởng quý giá.

Lưu ý: Phần thưởng tặng hoa chỉ áp dụng cho Hoa Hồng từ Vòng Bán Kết.

Mỗi lần nộp 1 Hoa Hồng sẽ nhận 1 trong số phần thưởng sau..

Phần thưởng ngẫu nhiên
100.000.000 kinh nghiệm 50 điểm Chiến Công
50 điểm Trùng Phùng -

Thưởng nộp Hoa Hồng tối đa mỗi nhân vật chỉ nhận 300 tỷ kinh nghiệm, 100.000 điểm Chiến Công và 100.000 điểm Trùng Phùng.

Kết thúc Vòng Bán Kết, Top 3 đại hiệp tặng hoa (dùng Hoa Hồng để bình chọn cho các thí sinh khác) nhiều nhất trên Bảng Xếp Hạng sẽ nhận thêm phần thưởng dưới đây.

Top 3 đại hiệp tặng hoa (sử dụng Hoa Hồng để bình chọn cho các thí sinh) nhiều nhất và phải tặng từ 2000 hoa trở lên mới có thể nhận thưởng xếp hạng.

Nếu xảy ra trường hợp nhiều nhân vật có số lượng tặng hoa bằng nhau thì hệ thống ưu tiên nhân vật đạt số lượng sớm nhất sẽ giành chiến thắng.

Top 1 tặng hoa

 • Danh Hiệu: Vang Danh Thiên Hạ loại 1 (1 năm)
 • 1 Bộ Trang Bị Bạch Kim +6 (tự chọn)
 • 1 Càn Khôn Giới Chỉ +6
 • 1 Hoàng Kim Lưu Tinh Chiến Mã
 • Mặt Nạ Hoàng Kim Thiên Tử Tống
 • Bộ Quân Hàm Hoàng Đế, Ngọc Tỷ, Phù Tiết (tùy chọn)
 • 1 Bộ Hiệp Khách SS, S, A, B, C 5 sao
 • 1 Đồng Hành SSS cấp tối đa (tự chọn)

Top 2 tặng hoa

 • 1 Bộ Trang Bị Bạch Kim +5 (tự chọn)
 • 1 Càn Khôn Giới Chỉ +3
 • 1 Hãn Huyết Long Câu
 • Mặt Nạ Hoàng Kim Thiên Tử Kim
 • Bộ Quân Hàm 8+, Ấn 9, Binh 9 (tùy chọn)
 • 1 Bộ Hiệp Khách SS, S, A, B, C 3 sao

Top 3 tặng hoa

 • 1 Bộ Trang Bị Bạch Kim +5 (tự chọn)
 • 1 Càn Khôn Giới Chỉ +3
 • 1 Siêu Quang
 • Mặt Nạ Hoàng Kim Thiên Tử Mông Cổ
 • Bộ Quân Hàm 8, Ấn 9, Binh 9 (tùy chọn)
 • 1 Bộ Hiệp Khách SS, S, A, B, C 1 sao