S1 – Thái Sơn - Hào Kiệt

S1 – Thái Sơn - Hào Kiệt

Thân mời quý nhân sĩ tại S1 - Thái Sơn - Hào Kiệt của VLTK - Công Thành Chiến cùng khám phá những tặng phẩm siêu giá trị tại hoạt động Phúc Lợi Tân Thủ tháng 6/2024.

 • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 27/06 đến hết ngày 30/06/2024
 • Áp dụng: S1 - Thái Sơn - Hào Kiệt
 • Nội dung: Sử dụng đủ 4 gói phúc lợi (1-4) gặp NPC sự kiện để nhận thưởng phúc lợi

NPC và vật phẩm liên quan

Vật phẩmMô tả


Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Biện Kinh (214/194), Phượng Tường (200/199), Tương Dương (198/201)
 • Chức năng: Phần thưởng Phúc Lợi

Phúc Lợi Tân Thủ

 • Tất cả phần thưởng nhận được khi sử dụng các gói Phúc Lợi Tân Thủ đều khóa, HSD 30 ngày
 • Nhân vật có sử dụng 1 trong 3 loại thẻ VIP 30/ 180/ 360 ngày mới có thể tham gia
 • Hành trang cần 4x10 ô trống
 • Hạn sử dụng các gói Phúc Lợi Tân Thủ theo sự kiện
Tên & Hình ảnhMô tả

Phúc Lợi Tân Thủ 1
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật mục Phúc Lợi
 • Giá: 500 KNB
 • Giới hạn sử dụng: Tối đa 1 lần
 • Điều kiện sử dụng: Nhân vật từ đẳng cấp 70 trở lên
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng
  • Thăng đẳng cấp 135 (đẳng cấp 135 trở lên không nhận được EXP, chỉ nhận được vật phẩm thưởng)
   • 1 Đại Thành Bí Kíp 120 (Sơ)
   • 15 Tẩy Tủy Kinh
   • 15 Võ Lâm Mật Tịch
   • 1 Vô Tự Thiên Thư
   • 1 Sách kỹ năng cấp 90
   • 1 Đại Thành Bí Kíp 90

Phúc Lợi Tân Thủ 2
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật mục Phúc Lợi
 • Giá: 500 KNB
 • Giới hạn sử dụng: Tối đa 1 lần
 • Điều kiện sử dụng:
  • Nhân vật đẳng cấp 130 trở lên
  • Đã sử dụng gói Phúc Lợi Tân Thủ 1
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng
  • Thăng đẳng cấp 150 (từ 150 trở lên không nhận được EXP, chỉ nhận được vật phẩm thưởng)
   • 1 Đại Thành Bí Kíp 120 (Trung)
   • 15 Tẩy Tủy Kinh 2
   • 15 Tẩy Tủy Kinh 3
   • 3 Sách kỹ năng cấp 90
   • 3 Đại Thành Bí Kíp 90
   • 1 Túi Tiền Vạn (tiểu)
 • Phần thưởng có cơ hội nhận thêm: HSD vĩnh viễn
  • Phi Vân
  • Bôn Tiêu
  • Phiên Vũ
  • Xích Long Câu

Phúc Lợi Tân Thủ 3
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật mục Phúc Lợi
 • Giá: 500 KNB
 • Giới hạn sử dụng: Tối đa 1 lần
 • Điều kiện sử dụng:
  • Nhân vật có đẳng cấp 130 trở lên
  • Đã sử dụng gói Phúc Lợi Tân Thủ 2
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng
  • Thăng đẳng cấp 160 (từ 160 trở lên không nhận được EXP, chỉ nhận được vật phẩm thưởng)
   • 1 Đại Thành Bí Kíp 120 (Cao)
   • 15 Tẩy Tủy Kinh 4
   • 15 Tẩy Tủy Kinh 5
   • 300 Tín Vật Liên Đấu
   • 200 Sách Lĩnh Hội
   • 1 Túi Tiền Vận (tiểu)
 • Phần thưởng có cơ hội nhận thêm:
   • 1 Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (30 ngày)
   • 1 Mặt Nạ-Vương Giả Vô Song (30 ngày)

Phúc Lợi Tân Thủ 4
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật mục Phúc Lợi
 • Giá: 500 KNB
 • Giới hạn sử dụng: Tối đa 1 lần
 • Điều kiện sử dụng:
  • Nhân vật có đẳng cấp 130 trở lên
  • Đã sử dụng gói Phúc Lợi Tân Thủ 3
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng
  • Tăng cấp 180 (từ 175 trở lên không nhận được EXP, chỉ nhận được vật phẩm thưởng)
   • 5 Chìa Khóa Hoàng Kim
   • 1 Cải Tính Chi Lệnh
   • 1 Rương bộ HKMP (tự chọn – khóa)
   • 3 Thẻ Trùng Luyện 1
   • 3 Thẻ Trùng Luyện 2
   • 3 Thẻ Trùng Luyện 3
   • 1 Tín Vật Chưởng Môn
   • 100,000 Điểm trùng phùng
   • 1 Túi Tiền Vạn (trung)
   • 300 Tín Vật Liên Đấu
   • 200 Sách Lĩnh Hội
 • Phần thưởng Phúc Lợi

  • Điều kiện nhận thưởng: Sử dụng đủ bộ Phúc Lợi Tân Thủ (1, 2, 3, 4) đến NPC Tổng Quản Sự Kiện nhận được phần thưởng tương ứng.
  • Lưu ý: Phần thưởng khóa, HSD 30 ngày
  Phần thưởng Phúc Lợi
  1 Vũ Vệ Hiệu úy
  1 Ấn Soái cấp 2 (theo phái người nhận)
  1 Binh Phù cấp 1 (theo phái người nhận)
  1 Mặt Nạ Thống Soái Mông Cổ
  1000 Tín Vật Liên Đấu
  500 Sách Lĩnh Hội
  1 Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
  100,000 Tinh Lực
  30,000 Xu
  20,000 Chân Khí

Quà Trưởng Thành

 • Điều kiện sử dụng:
  • Nhân vật có sử dụng 1 trong 3 loại thẻ VIP 30/ 180/ 360 ngày
  • Hành trang cần 4x10 ô trống
 • Lưu ý: Tất cả phần thưởng nhận được khi sử dụng các gói Quà Trưởng Thành đều khóa, HSD 30 ngày
Hình ảnhMô tả

Quà Trưởng Thành
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật mục Phúc Lợi
 • Giá: 1000 KNB
 • Giới hạn sử dụng: Tối đa 1 lần
 • Điều kiện sử dụng: Nhân vật từ đẳng cấp 100 – 180 có thể dùng
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng
  • Tăng cấp 180
  • 100,000 Điểm Trùng Phùng
  • 20,000 Chân Khí
  • 15 Tẩy Tủy Kinh 2
  • 15 Tẩy Tủy Kinh 3
  • 15 Tẩy Tủy Kinh 4
  • 15 Tẩy Tủy Kinh 5
  • 15 Tẩy Tủy Kinh 6
  • 7 Tẩy Tủy Kinh 7
  • 1 Rương bộ HKMP (tự chọn – khóa)
  • 1 Mặt Nạ Thống Soái Mông Cổ (30 ngày)
  • 1 Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
  • 1 Phiên Vũ (vĩnh viễn)
  • 1 Tín Vật Chưởng Môn
  • 1 Chìa Khóa Hoàng Kim
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.