S1 - Tú Anh

Thân mời quý nhân sĩ tại S1 - Tú Anh của VLTK - Công Thành Chiến cùng khám phá những tặng phẩm siêu giá trị tại hoạt động Phúc Lợi Tân Thủ tháng 6/2024.

 • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 27/06 đến hết ngày 30/06/2024
 • Áp dụng: S1 – Tú Anh
 • Nội dung: Sử dụng đủ 4 gói phúc lợi (1-4) gặp NPC sự kiện để nhận thưởng phúc lợi

NPC và vật phẩm liên quan

Vật phẩmMô tả


Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Biện Kinh (214/194), Phượng Tường (200/199), Tương Dương (198/201)
 • Chức năng: Phần thưởng Phúc Lợi

Phúc Lợi Tân Thủ

 • Tất cả phần thưởng nhận được khi sử dụng các gói Phúc Lợi Tân Thủ đều khóa, HSD 30 ngày
 • Nhân vật có sử dụng 1 trong 3 loại thẻ VIP 30/ 180/ 360 ngày mới có thể tham gia
 • Hành trang cần 4x10 ô trống
 • Hạn sử dụng các gói Phúc Lợi Tân Thủ theo sự kiện
Tên & Hình ảnhMô tả

Phúc Lợi Tân Thủ 1
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật mục Phúc Lợi
 • Giá: 500 KNB
 • Giới hạn sử dụng: Tối đa 1 lần
 • Điều kiện sử dụng: Nhân vật từ đẳng cấp 70 trở lên
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng
  • Thăng đẳng cấp 200 (từ 200 trở lên không nhận được EXP, chỉ nhận được vật phẩm thưởng)
  • 1 Vô Tự Thiên Thư
  • 1 Sách kỹ năng cấp 90
  • 1 Đại Thàn Bí Kíp 90
  • 1 Đại Thành Bí Kíp 120 (Sơ)
  • 15 Tẩy Tủy Kinh
  • 15 Võ Lâm Mật Tịch
  • 50,000 vạn lượng
  • 50 Tẩy Tủy Kinh (quyển 2)
  • 50 Tẩy Tủy Kinh (quyển 3)
  • 50 Tẩy Tủy Kinh (quyển 4)
  • 15 Võ Lâm Mật Tịch (quyển 2)
  • 15 Võ Lâm Mật Tịch (quyển 3)
  • 15 Võ Lâm Mật Tịch (quyển 4)
  • 30 Dịch Cân Kinh
  • 30 Cửu Dương Thần Công
  • 30 Cửu Âm Chân Kinh
  • 1 Sử dụng thêm 15 Dịch Cân Kinh
  • 1 Sử dụng thêm 15 Cửu Dương Thần Công
  • 1 Sử dụng thêm 15 Cửu Âm Chân Kinh
  • Viên Sức Mạnh (Sơ/Trung/Cao) mỗi loại 200v
  • Viên Sinh Khí (Sơ/Trung/Cao) mỗi loại 200v
  • Viên Thân Pháp (Sơ/Trung/Cao) mỗi loại 200v
  • Viên Nội Công (Sơ/Trung/Cao) mỗi loại 200v
  • 10 triệu EXP Hiệp Khách
  • 1 triệu điểm trùng phùng
  • 1 Rương Trang Bị Bích Huyết +1 (chọn - khóa)

Phúc Lợi Tân Thủ 2
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật mục Phúc Lợi
 • Giá: 500 KNB
 • Giới hạn sử dụng: Tối đa 1 lần
 • Điều kiện sử dụng:
  • Nhân vật đẳng cấp 200 trở lên
  • Đã sử dụng gói Phúc Lợi Tân Thủ 1
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng
  • Thăng đẳng cấp 250 (từ 250 trở lên không nhận được EXP, chỉ nhận được vật phẩm thưởng)
  • 3 Sách kỹ năng cấp 90
  • 3 Đại Thành Bí Kíp 90
  • 1 Đại Thành Bí Kíp 120 (Trung)
  • 50,000 vạn lượng
  • 3 Rương Đồng Hành S
  • 3 Rương Đồng Hành SS
  • 3 Rương Đồng Hành SSS
  • 6000 Sách EXP Đồng Hành
  • 6000 Sách Kỹ Năng Đồng Hành (Cấp 1)
  • 300 Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành
  • 200 Sách Đột Phá Đồng Hành (Cấp 1)
  • 1000 Điểm Tu Vi
  • 20 triệu EXP Hiệp Khách
  • 1 triệu điểm trùng phùng
  • 2 Rương Trang Bị Bích Huyết +1 (chọn - khóa)
 • Phần thưởng có cơ hội nhận thêm: Khóa, HSD vĩnh viễn
  • 1 Tuyệt ảnh Chiến Mã +0
  • 1 Lưu Tinh Chiến Mã +0
  • 1 Xích Thố Chiến Mã +0
  • 1 Truy Phong Chiến Mã +0

Phúc Lợi Tân Thủ 3
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật mục Phúc Lợi
 • Giá: 500 KNB
 • Giới hạn sử dụng: Tối đa 1 lần
 • Điều kiện sử dụng:
  • Nhân vật có đẳng cấp 200 trở lên
  • Đã sử dụng gói Phúc Lợi Tân Thủ 2
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng
  • Thăng đẳng cấp 320 (từ 320 trở lên không nhận được EXP, chỉ nhận được vật phẩm thưởng)
  • 1 Đại Thành Bí Kíp 120 (Cao)
  • 100,000 vạn lượng
  • 300 Rương Hiệp Khách SSS
  • 300 Rương Hiệp Khách SS
  • 300 Rương Hiệp Khách S
  • 300 Rương Hiệp Khách A
  • 300 Rương Hiệp Khách B
  • 300 Rương Hiệp Khách C
  • 6000 Sách EXP Đồng Hành
  • 6000 Sách Kỹ Năng Đồng Hành (Cấp 1)
  • 300 Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành
  • 200 Sách Đột Phá Đồng Hành (Cấp 1)
  • 1000 Điểm Tu Vi
  • 40 triệu EXP Hiệp Khách
  • 1 triệu điểm trùng phùng
  • 3 Rương Trang Bị Bích Huyết +1 (chọn - khóa)
 • Phần thưởng có cơ hội nhận thêm: Khóa, HSD 30 ngày
  • 1 Càn Khôn Song Tuyệt Bội
  • 1 Mặt Nạ +8 ngẫu nhiên

Phúc Lợi Tân Thủ 4
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật mục Phúc Lợi
 • Giá: 500 KNB
 • Giới hạn sử dụng: Tối đa 1 lần
 • Điều kiện sử dụng:
  • Nhân vật có đẳng cấp 200 trở lên
  • Đã sử dụng gói Phúc Lợi Tân Thủ 3
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng
  • Tăng cấp 370 (từ 370 trở lên không nhận được EXP, chỉ nhận được vật phẩm thưởng)
  • 1 Cải Tính Chi Lệnh
  • 1 Túi Tiền Vạn (trung)
  • 1 Túi Tiền Vạn (đại)
  • 6000 Sách EXP Đồng Hành
  • 6000 Sách Kỹ Năng Đồng Hành (Cấp 1)
  • 3000 Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành
  • 200 Sách Đột Phá Đồng Hành (Cấp 1)
  • 1000 Điểm Tu Vi
  • 5000 Bạch Tinh Ngọc
  • 50 Ngũ Hành Dẫn
  • 1 Kim Hồn Thạch
  • 1 Mộc Hồn Thạch
  • 1 Thủy Hồn Thạch
  • 1 Hỏa Hồn Thạch
  • 1 Thổ Hồn Thạch
  • 300 Tẩy Luyện Châu
  • 300 Rương Hiệp Khách SSS
  • 300 Rương Hiệp Khách SS
  • 300 Rương Hiệp Khách S
  • 300 Rương Hiệp Khách A
  • 300 Rương Hiệp Khách B
  • 300 Rương Hiệp Khách C
  • 60 triệu EXP Hiệp Khách
  • 1 triệu điểm trùng phùng
  • 4 Rương Trang Bị Bích Huyết +1 (chọn - khóa)

Phần thưởng Phúc Lợi

 • Điều kiện nhận thưởng: Sử dụng đủ bộ Phúc Lợi Tân Thủ (1, 2, 3, 4) đến NPC Tổng Quản Sự Kiện nhận được phần thưởng tương ứng.
Phần thưởng Phúc Lợi
1 Rương Bộ Bạch Kim Môn Phái +10
(tự chọn, khóa, HSD 30 ngày, khui ra vĩnh viễn)
1 Quân Hàm 9 (tự chọn)
1 Ngọc Tỉ (tự chọn)
1 Phù Tiết (tự chọn)
1 Mặt Nạ +8 ngẫu nhiên (khóa, HSD 30 ngày)
10 Ngọc cấp 5 (tự chọn)

Quà Trưởng Thành

 • Điều kiện sử dụng:
  • Nhân vật có sử dụng 1 trong 3 loại thẻ VIP 30/ 180/ 360 ngày
  • Hành trang cần 4x10 ô trống
  • Lưu ý: Tất cả phần thưởng nhận được khi sử dụng các gói Quà Trưởng Thành đều khóa, HSD 30 ngày
Hình ảnhMô tả

Quà Trưởng Thành
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật mục Phúc Lợi
 • Giá: 1000 KNB
 • Giới hạn sử dụng: Tối đa 1 lần
 • Điều kiện sử dụng: Nhân vật từ đẳng cấp 200 – 370 có thể dùng
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng
  • 70 Triệu Exp Hiệp Khách
  • 15,000 Sách EXP Đồng Hành
  • 15,000 Sách Kỹ Năng Đồng Hành (Cấp 1)
  • 500 Sách Đột Phá Đồng Hành (Cấp 1)
  • 5000 Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành
  • 100 Rương Hiệp Khách SSS
  • 200 Rương Hiệp Khách SS
  • 200 Rương Hiệp Khách S
  • 200 Rương Hiệp Khách A
  • 200 Rương Hiệp Khách B
  • 200 Rương Hiệp Khách C
  • 100 Đông Phương Bất Bại
  • 100 Trương Vô Kỵ
  • 100 Đoàn Dự
  • 100 Quách Tĩnh
  • 100 Khưu Ma Trí
  • 100 Quách Tương
  • 1 Rương Bộ Bạch Kim Môn Phái +10 (tự chọn)
  • 2 Rương Trang Bị Bích Huyết +1 (chọn - khóa)
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.