S1 – Kinh Tế

S1 – Kinh Tế

Thân mời quý nhân sĩ VLTK - Công Thành Chiến cùng khám phá những tặng phẩm siêu giá trị tại hoạt động Phúc Lợi Tân Thủ tháng 11 này. Chi tiết nội dung sau đây, tham gia và sở hữu liền ngay nào!

 • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 20/11 đến hết ngày 30/11/2023
 • Áp dụng: S1 – Kinh Tế
 • Nội dung: Sử dụng đủ 4 gói phúc lợi (1-4) gặp NPC sự kiện để nhận thưởng phúc lợi

NPC và vật phẩm liên quan

Vật phẩmMô tả


Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Biện Kinh (214/194), Phượng Tường (200/199), Tương Dương (198/201)
 • Chức năng: Phần thưởng Phúc Lợi

Phúc Lợi Tân Thủ

 • Tất cả phần thưởng nhận được khi sử dụng các gói Phúc Lợi Tân Thủ đều khóa, HSD 30 ngày
 • Nhân vật có sử dụng 1 trong 3 loại thẻ VIP 30/ 180/ 360 ngày mới có thể tham gia
 • Hành trang cần 4x10 ô trống
 • Hạn sử dụng các gói Phúc Lợi Tân Thủ theo sự kiện
Tên & Hình ảnhMô tả

Phúc Lợi Tân Thủ 1
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật mục Phúc Lợi
 • Giá: 500 KNB
 • Giới hạn sử dụng: Tối đa 1 lần
 • Điều kiện sử dụng: Nhân vật từ đẳng cấp 90 trở lên
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng
  • Thăng đẳng cấp 135 (đẳng cấp 135 trở lên không nhận được EXP, chỉ nhận được vật phẩm thưởng)
   • 1 Đại Thành Bí Kíp 120 (Sơ)
   • 15 Tẩy Tủy Kinh
   • 15 Võ Lâm Mật Tịch

Phúc Lợi Tân Thủ 2
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật mục Phúc Lợi
 • Giá: 1000 KNB
 • Giới hạn sử dụng: Tối đa 1 lần
 • Điều kiện sử dụng:
  • Nhân vật đẳng cấp 90 trở lên
  • Đã sử dụng gói Phúc Lợi Tân Thủ 1
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng
  • Thăng đẳng cấp 150 (từ 150 trở lên không nhận được EXP, chỉ nhận được vật phẩm thưởng)
   • 1 Đại Thành Bí Kíp 120 (Trung)
   • 15 Tẩy Tủy Kinh 2
   • 15 Tẩy Tủy Kinh 3
 • Phần thưởng có cơ hội nhận thêm: HSD vĩnh viễn
  • Phi Vân
  • Bôn Tiêu
  • Phiên Vũ
  • Xích Long Câu

Phúc Lợi Tân Thủ 3
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật mục Phúc Lợi
 • Giá: 2000 KNB
 • Giới hạn sử dụng: Tối đa 1 lần
 • Điều kiện sử dụng:
  • Nhân vật có đẳng cấp 90 trở lên
  • Đã sử dụng gói Phúc Lợi Tân Thủ 2
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng
  • Thăng đẳng cấp 160 (từ 160 trở lên không nhận được EXP, chỉ nhận được vật phẩm thưởng)
   • 1 Đại Thành Bí Kíp 120 (Cao)
   • 15 Tẩy Tủy Kinh 4
   • 15 Tẩy Tủy Kinh 5
 • Phần thưởng có cơ hội nhận thêm:
   • 1 Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (30 ngày)
   • 1 Mặt Nạ-Vương Giả Vô Song (30 ngày)

Phúc Lợi Tân Thủ 4
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật mục Phúc Lợi
 • Giá: 2000 KNB
 • Giới hạn sử dụng: Tối đa 1 lần
 • Điều kiện sử dụng:
  • Nhân vật có đẳng cấp 90 trở lên
  • Đã sử dụng gói Phúc Lợi Tân Thủ 3
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng
  • Tăng cấp 170 (từ 170 trở lên không nhận được EXP, chỉ nhận được vật phẩm thưởng)
   • 5 Chìa Khóa Hoàng Kim
   • 1 Cải Tính Chi Lệnh
   • 1 Rương bộ HKMP (tự chọn – khóa)
   • 3 Thẻ Trùng Luyện 1
   • 3 Thẻ Trùng Luyện 2
   • 3 Thẻ Trùng Luyện 3
   • 1 Tín Vật Chưởng Môn
   • 1 Túi Tiền Vạn (đại)
   • 200,000 Điểm trùng phùng
   • 10,000 Chân Khí
 • Phần thưởng Phúc Lợi

  • Điều kiện nhận thưởng: Nhân vật sử dụng đủ bộ Phúc Lợi Tân Thủ (1, 2, 3, 4) có thể gửi yêu cầu chọn thưởng loại Bí Kíp Môn Phái tại đây, phần thưởng sẽ được trao sau khi kết thúc sự kiện.
  • Lưu ý: tất cả phần thưởng là khóa nên sẽ khóa tài khoản để trao trực tiếp vào nhân vật
  Phần thưởng Phúc Lợi

  1 Bộ Bí Kíp Môn Phái Đại +150 (5 cuốn, chưa đột phá lần 2)

  25 Bí Kíp Môn Phái Đại +1 (mỗi loại 5 cuốn và cùng loại với 5 Bí Kíp đã chọn)

  1500 Tín Vật Liên Đấu (HSD 30 ngày)

Quà Trưởng Thành

 • Điều kiện sử dụng:
  • Nhân vật có sử dụng 1 trong 3 loại thẻ VIP 30/ 180/ 360 ngày
  • Hành trang cần 4x10 ô trống
 • Lưu ý: Tất cả phần thưởng nhận được khi sử dụng các gói Quà Trưởng Thành đều khóa, HSD 30 ngày
Hình ảnhMô tả

Quà Trưởng Thành
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật mục Phúc Lợi
 • Giá: 2000 KNB
 • Giới hạn sử dụng: Tối đa 1 lần
 • Điều kiện sử dụng: Nhân vật từ đẳng cấp 100 – 175 có thể dùng
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng
  • 20 tỷ Điểm kinh nghiệm
  • 100,000 Điểm Trùng Phùng
  • 10,000 Chân Khí
  • 15 Tẩy Tủy Kinh 2
  • 15 Tẩy Tủy Kinh 3
  • 15 Tẩy Tủy Kinh 4
  • 15 Tẩy Tủy Kinh 5
  • 10 Tẩy Tủy Kinh 6
  • 5 Tẩy Tủy Kinh 7
  • 1 Rương bộ HKMP (tự chọn – khóa)
  • 1 Mặt Nạ Thống Soái Mông Cổ (30 ngày)
  • 1 Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
  • 1 Phiên Vũ (vĩnh viễn)
  • 1 Tín Vật Chưởng Môn
  • 1 Chìa Khóa Hoàng Kim
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.