S1 - Tú Anh

Thân mời quý nhân sĩ VLTK - Công Thành Chiến cùng khám phá những tặng phẩm siêu giá trị tại hoạt động Phúc Lợi Tân Thủ tháng 11 này. Chi tiết nội dung sau đây, tham gia và sở hữu liền ngay nào!

 • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 20/11 đến hết ngày 30/11/2023
 • Áp dụng: S1 – Tú Anh
 • Nội dung: Sử dụng đủ 4 gói phúc lợi (1-4) gặp NPC sự kiện để nhận thưởng phúc lợi

NPC và vật phẩm liên quan

Vật phẩmMô tả


Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Biện Kinh (214/194), Phượng Tường (200/199), Tương Dương (198/201)
 • Chức năng: Phần thưởng Phúc Lợi

Phúc Lợi Tân Thủ

 • Tất cả phần thưởng nhận được khi sử dụng các gói Phúc Lợi Tân Thủ đều khóa, HSD 30 ngày
 • Nhân vật có sử dụng 1 trong 3 loại thẻ VIP 30/ 180/ 360 ngày mới có thể tham gia
 • Hành trang cần 4x10 ô trống
 • Hạn sử dụng các gói Phúc Lợi Tân Thủ theo sự kiện
Tên & Hình ảnhMô tả

Phúc Lợi Tân Thủ 1
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật mục Phúc Lợi
 • Giá: 500 KNB
 • Giới hạn sử dụng: Tối đa 1 lần
 • Điều kiện sử dụng: Nhân vật từ đẳng cấp 90 trở lên
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng
  • Thăng đẳng cấp 200 (từ 200 trở lên không nhận được EXP, chỉ nhận được vật phẩm thưởng)
  • 1 Đại Thành Bí Kíp 120 (Sơ)
  • 15 Tẩy Tủy Kinh
  • 15 Võ Lâm Mật Tịch
  • 50,000 vạn lượng
  • 50 Tẩy Tủy Kinh (quyển 2)
  • 50 Tẩy Tủy Kinh (quyển 3)
  • 50 Tẩy Tủy Kinh (quyển 4)
  • 15 Võ Lâm Mật Tịch (quyển 2)
  • 15 Võ Lâm Mật Tịch (quyển 3)
  • 15 Võ Lâm Mật Tịch (quyển 4)
  • 30 Dịch Cân Kinh
  • 30 Cửu Dương Thần Công
  • 30 Cửu Âm Chân Kinh
  • 1 Sử dụng thêm 15 Dịch Cân Kinh
  • 1 Sử dụng thêm 15 Cửu Dương Thần Công
  • 1 Sử dụng thêm 15 Cửu Âm Chân Kinh
  • Viên Sức Mạnh (Sơ/Trung/Cao) mỗi loại 200v
  • Viên Sinh Khí (Sơ/Trung/Cao) mỗi loại 200v
  • Viên Thân Pháp (Sơ/Trung/Cao) mỗi loại 200v
  • Viên Nội Công (Sơ/Trung/Cao) mỗi loại 200v
  • 10 triệu EXP Hiệp Khách
  • 1 triệu điểm trùng phùng
  • 1 Rương Trang Bị Bích Huyết +1

Phúc Lợi Tân Thủ 2
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật mục Phúc Lợi
 • Giá: 1000 KNB
 • Giới hạn sử dụng: Tối đa 1 lần
 • Điều kiện sử dụng:
  • Nhân vật đẳng cấp 200 trở lên
  • Đã sử dụng gói Phúc Lợi Tân Thủ 1
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng
  • Thăng đẳng cấp 250 (từ 250 trở lên không nhận được EXP, chỉ nhận được vật phẩm thưởng)
  • 1 Đại Thành Bí Kíp 120 (Trung)
  • 50,000 vạn lượng
  • 3 Rương Đồng Hành S
  • 3 Rương Đồng Hành SS
  • 3 Rương Đồng Hành SSS
  • 6000 Sách EXP Đồng Hành
  • 6000 Sách Kỹ Năng Đồng Hành (Cấp 1)
  • 300 Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành
  • 200 Sách Đột Phá Đồng Hành (Cấp 1)
  • 1000 Điểm Tu Vi
  • 20 triệu EXP Hiệp Khách
  • 1 triệu điểm trùng phùng
  • 2 Rương Trang Bị Bích Huyết +1
 • Phần thưởng có cơ hội nhận thêm: Khóa, HSD vĩnh viễn
  • 1 Tuyệt ảnh Chiến Mã +0
  • 1 Lưu Tinh Chiến Mã +0
  • 1 Xích Thố Chiến Mã +0
  • 1 Truy Phong Chiến Mã +0

Phúc Lợi Tân Thủ 3
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật mục Phúc Lợi
 • Giá: 2000 KNB
 • Giới hạn sử dụng: Tối đa 1 lần
 • Điều kiện sử dụng:
  • Nhân vật có đẳng cấp 200 trở lên
  • Đã sử dụng gói Phúc Lợi Tân Thủ 2
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng
  • Thăng đẳng cấp 300 (từ 300 trở lên không nhận được EXP, chỉ nhận được vật phẩm thưởng)
  • 1 Đại Thành Bí Kíp 120 (Cao)
  • 100,000 vạn lượng
  • 300 Rương Hiệp Khách SSS
  • 300 Rương Hiệp Khách SS
  • 300 Rương Hiệp Khách S
  • 300 Rương Hiệp Khách A
  • 300 Rương Hiệp Khách B
  • 300 Rương Hiệp Khách C
  • 6000 Sách EXP Đồng Hành
  • 6000 Sách Kỹ Năng Đồng Hành (Cấp 1)
  • 300 Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành
  • 200 Sách Đột Phá Đồng Hành (Cấp 1)
  • 2000 Điểm Tu Vi
  • 40 triệu EXP Hiệp Khách
  • 1 triệu điểm trùng phùng
  • 3 Rương Trang Bị Bích Huyết +1
 • Phần thưởng có cơ hội nhận thêm: HSD 30 ngày
  • 1 Càn Khôn Song Tuyệt Bội
  • 1 Mặt Nạ +8 ngẫu nhiên

Phúc Lợi Tân Thủ 4
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật mục Phúc Lợi
 • Giá: 2000 KNB
 • Giới hạn sử dụng: Tối đa 1 lần
 • Điều kiện sử dụng:
  • Nhân vật có đẳng cấp 200 trở lên
  • Đã sử dụng gói Phúc Lợi Tân Thủ 3
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng
  • Tăng cấp 350 (từ 350 trở lên không nhận được EXP, chỉ nhận được vật phẩm thưởng)
  • 1 Cải Tính Chi Lệnh
  • 1 Túi Tiền Vạn (trung)
  • 1 Túi Tiền Vạn (đại)
  • 6000 Sách EXP Đồng Hành
  • 6000 Sách Kỹ Năng Đồng Hành (Cấp 1)
  • 3000 Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành
  • 200 Sách Đột Phá Đồng Hành (Cấp 1)
  • 3000 Điểm Tu Vi
  • 5000 Bạch Tinh Ngọc
  • 50 Ngũ Hành Dẫn
  • 1 Kim Hồn Thạch
  • 1 Mộc Hồn Thạch
  • 1 Thủy Hồn Thạch
  • 1 Hỏa Hồn Thạch
  • 1 Thổ Hồn Thạch
  • 300 Tẩy Luyện Châu
  • 300 Rương Hiệp Khách SSS
  • 300 Rương Hiệp Khách SS
  • 300 Rương Hiệp Khách S
  • 300 Rương Hiệp Khách A
  • 300 Rương Hiệp Khách B
  • 300 Rương Hiệp Khách C
  • 60 triệu EXP Hiệp Khách
  • 1 triệu điểm trùng phùng
  • 4 Rương Trang Bị Bích Huyết +1

Phần thưởng Phúc Lợi

 • Điều kiện nhận thưởng: Sử dụng đủ bộ Phúc Lợi Tân Thủ (1, 2, 3, 4) đến NPC Tổng Quản Sự Kiện nhận được phần thưởng tương ứng.
Phần thưởng Phúc Lợi
1 Rương Bộ Bạch Kim Môn Phái +10
(tự chọn, khóa, HSD 30 ngày, khui ra vĩnh viễn)
1 Quân Hàm 9 (tự chọn)
1 Ngọc Tỉ (tự chọn)
1 Phù Tiết (tự chọn)
1 Mặt Nạ +8 ngẫu nhiên (khóa, HSD 30 ngày)
10 Hộp Ngọc +6 (tự chọn, khóa)

Quà Trưởng Thành

 • Điều kiện sử dụng:
  • Nhân vật có sử dụng 1 trong 3 loại thẻ VIP 30/ 180/ 360 ngày
  • Hành trang cần 4x10 ô trống
  • Lưu ý: Tất cả phần thưởng nhận được khi sử dụng các gói Quà Trưởng Thành đều khóa, HSD 30 ngày
Hình ảnhMô tả

Quà Trưởng Thành
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật mục Phúc Lợi
 • Giá: 2000 KNB
 • Giới hạn sử dụng: Tối đa 1 lần
 • Điều kiện sử dụng: Nhân vật từ đẳng cấp 200 – 360 có thể dùng
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng
  • 70 Triệu Exp Hiệp Khách
  • 15,000 Sách EXP Đồng Hành
  • 15,000 Sách Kỹ Năng Đồng Hành (Cấp 1)
  • 500 Sách Đột Phá Đồng Hành (Cấp 1)
  • 5000 Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành
  • 100 Rương Hiệp Khách SSS
  • 200 Rương Hiệp Khách SS
  • 200 Rương Hiệp Khách S
  • 200 Rương Hiệp Khách A
  • 200 Rương Hiệp Khách B
  • 200 Rương Hiệp Khách C
  • 100 Đông Phương Bất Bại
  • 100 Trương Vô Kỵ
  • 100 Đoàn Dự
  • 100 Quách Tĩnh
  • 100 Khưu Ma Trí
  • 100 Quách Tương
  • 1 Rương Bộ Bạch Kim Môn Phái +10 (tự chọn)
  • 2 Rương Trang Bị Bích Huyết +1 (khóa)
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.