Phúc lợi S1 - Nguyễn Toàn

Phúc lợi S1 - Nguyễn Toàn

Đến với cơ hội sở hữu các gói Phúc Lợi của tháng 11/2022 ngay tại VLTK - Công Thành Chiến, thân mời quý nhân sĩ cùng tham gia để nhận những tặng phẩm võ lâm sau đây nhé.

 • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 15/11 đến hết ngày 21/11/2022
 • Áp dụng:  S1 - Nguyễn Toàn
 • Lưu ý:
  • Phần thưởng đua Top dự kiến trao thưởng vào ngày 25/11/2022
  • Gói Phúc Lợi có hạn sử dụng theo sự kiện.
  • Phần thưởng sự kiện có HSD 20 ngày
  • Mật Tịch Kỹ Năng 120 Quyển (Trung & Thượng) giới hạn 20 lần/ngày (tính chung cả 2 loại)

Phúc lợi Nguyễn Toàn

EXP nhận được theo 4 cấp độ
Cấp > 169 25,000,000
Cấp 155 – 169 50,000,000
Cấp 145 – 154 100,000,000
Cấp 90  - 144 150,000,000
Gói QuàMô tả

Gói Phúc Lợi 1
 • Nguồn gốc: bán tại KTC mục Phúc Lợi
 • Giá: 1 KNB
 • Tối đa sử dụng 100 lần (sau 100 lần không nhận được Exp, chỉ nhận được phần thưởng)
 • Chắc chắn nhận được:
  • EXP (nhận theo 4 cấp độ Level)
  • 1 Mật Tịch Kỹ Năng 120 (Quyển Trung)
 • Có cơ hội nhận được:

  Phần thưởng
  1 Tinh Hồng Bảo Thạch 1 Tẩy Tủy Kinh 4
  1 Lam Thủy Tinh 1 Tẩy Tủy Kinh 5
  1 Tử Thủy Tinh 1 Tẩy Tủy Kinh 6
  1 Lục Thủy Tinh 1 Tẩy Tủy Kinh 7
  1 Cải Tính Chi Lệnh 1 Rương Chiến Mã
  1 Tín Vật Chưởng Môn 1 Rương Mặt Nạ
  1 Rương Mở Rộng 4 1 Rương Trấn Bang
  1 Rương Mở Rộng 5 1 Rương Loại 1
  1 Rương Mở Rộng 6 1 Rương Loại 2
  1 Võ Lâm Mật Tịch 1 Rương Kim Quang
  1 Tẩy Tủy Kinh 1 Thẻ Trùng Luyện 1
  1 Tẩy Tủy Kinh 2 1 Thẻ Trùng Luyện 2
  1 Tẩy Tủy Kinh 3 1 sThẻ Trùng Luyện 3

Gói Phúc Lợi 2
 • Nguồn gốc: bán tại KTC mục Phúc Lợi
 • Giá: 50 KNB
 • Tối đa sử dụng 100 lần
 • Chắc chắn nhận được:
  • EXP (nhận theo 4 cấp độ Level)
  • 5 Mật Tịch Kỹ Năng 120 (Quyển Thượng)
 • Có cơ hội nhận được:

  Phần thưởng
  1 Kim Quang Lệnh 1 Rương HKMP Ngẫu Nhiên
  1 Thẻ Trùng Luyện 1 1 Mặt Nạ-Đại Tướng Quân
  1 Thẻ Trùng Luyện 2 1 Mặt Nạ-Anh Hùng Chiến Trường
  1 Thẻ Trùng Luyện 3 1 Mặt Nạ-Vương Giả Chiến Trường
  1 Chìa Khóa Hoàng Kim 1 Mặt Nạ-Vương Giả Vô Song

Gói Phúc Lợi 3
 • Nguồn gốc: bán tại KTC mục Phúc Lợi
 • Giá: 50 KNB
 • Tối đa sử dụng 100 lần
 • Chắc chắn nhận được:
  • EXP (nhận theo 4 cấp độ Level)
  • 2000 điểm trùng phùng
 • Có cơ hội nhận được:

  Phần thưởng
  1 Kim Quang Lệnh 1 Rương HKMP Ngẫu Nhiên
  1 Thẻ Trùng Luyện 1 1 Mặt Nạ-Đại Tướng Quân
  1 Thẻ Trùng Luyện 2 1 Mặt Nạ-Anh Hùng Chiến Trường
  1 Thẻ Trùng Luyện 3 1 Mặt Nạ-Vương Giả Chiến Trường
  1 Chìa Khóa Hoàng Kim 1 Mặt Nạ-Vương Giả Vô Song

Gói Phúc Lợi 4
 • Nguồn gốc: bán tại KTC mục Phúc Lợi
 • Giá: 500 KNB
 • Tối đa sử dụng 100 lần
 • Chắc chắn nhận được:
  • EXP (nhận theo 4 cấp độ Level)
  • 1 Chìa Khóa Hoàng Kim
 • Có cơ hội nhận được:

  Phần thưởng

  1 Kim Quang Lệnh

  1 Rương HKMP Ngẫu Nhiên

  1 Thẻ Trùng Luyện 1

  1 Mặt Nạ-Đại Tướng Quân

  1 Thẻ Trùng Luyện 2

  1 Mặt Nạ-Anh Hùng Chiến Trường

  1 Thẻ Trùng Luyện 3

  1 Mặt Nạ-Vương Giả Chiến Trường

  1 Chìa Khóa Hoàng Kim

  1 Mặt Nạ-Vương Giả Vô Song

Phần thưởng Đua Top cụm Hồi Ức S1

 • Kết quả được tính từ tổng số lần mua Gói Phúc Lợi 1 tại Kỳ Trân Các đến hết ngày diễn ra sự kiện.
HạngPhần thưởng
1 1 Bộ HKMP (được chọn đường phái)
1 Ngựa Phiên Vũ
1 Mặt Nạ x3 +1 kỹ năng (30 ngày)
6 Tẩy Tuỷ Kinh (Quyển 4)
6 Tẩy Tuỷ Kinh (Quyển 5)
6 Tẩy Tuỷ Kinh (Quyển 6)
1 Vòng Sáng: Đệ Nhất Phú Hào loại 1 (30 ngày)
2 1 Ngựa Phiên Vũ 
1 Mặt Nạ x3 +1 kỹ năng (30 ngày)
4 Tẩy Tuỷ Kinh (Quyển 4)
4 Tẩy Tuỷ Kinh (Quyển 5)
4 Tẩy Tuỷ Kinh (Quyển 6)
1 Vòng Sáng: Đệ Nhất Phú Hào loại 2 (30 ngày)
3 1 Ngựa Xích Long Câu (30 ngày)
1 Mặt Nạ x3 +1 kỹ năng (30 ngày)
2 Tẩy Tuỷ Kinh (Quyển 4)
2 Tẩy Tuỷ Kinh (Quyển 5)
2 Tẩy Tuỷ Kinh (Quyển 6)

Kim Quang Lệnh 1

Vật phẩmMô tả

Kim Quang Lệnh 1
 • Nguồn gốc: nhận được từ phần thưởng Gói Phúc Lợi
 • Công dụng: chuột phải sử dụng tại khu vực chiến đấu các thành thị và thôn trấn sẽ xuất hiện Boss Kim Quang
 • Phần thưởng chắc chắn nhận được: 50,000,000 EXP/Boss (tối đa 200,000,000 EXP/nhân vật/ngày)
 • Phần thưởng có cơ hội nhận được:

  Phần thưởng
  1 Kim Quang Trích Tinh Hoàn
  1 Kim Quang Đường Nghê Giáp
  1 Kim Quang Lục Phỉ Thúy Hộ Thân Phù
  1 Kim Quang Bắc Kinh Chi Mộng
  1 Kim Quang Bạch Kim Yêu Đái
  1 Kim Quang Thiên Tàm Hộ Uyển
  1 Kim Quang Ngũ Sắc Ngọc Bội
  1 Kim Quang Thiên Tàm Ngoa
  1 Kim Quang Nhã Điển Chi Hồn
  1 Kim Quang Bôn Lôi Toàn Long Thuơng
 • Lưu ý: Khi Boss bị tiêu diệt nhân vật có mặt trong phạm vi xung quanh nhìn thấy Boss chắc chắn nhận được Exp.

Với các thắc mắc về VLTK Công Thành Chiến, quý nhân sĩ có thể gửi hỗ trợ về kênh hotro.zing.vn hoặc đường dây nóng 1900 561 558 để được giải đáp nhanh nhất.