S3 - HẮC ĐIỂU

S3 - HẮC ĐIỂU

Thân mời quý nhân sĩ thuộc máy chủ S3 - Hắc Điểu của cụm Hồi Ức tham gia hoạt động Phúc Lợi Vang Danh của mình nhé, chi tiết nội dung tham gia và phần thưởng như sau:

 • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 21/04 đến hết ngày 27/04/2023
 • Áp dụng: Cụm Hồi Ức - S3 Hắc Điểu
Hạng mụcMô tả
Gói Quà Vang Danh Sử dụng nhận được phần thưởng và điểm tích lũy
Phần thưởng Tích Lũy Đạt các mốc điểm tích lũy 1000/ 4000/ 8000
Gói Quà Phúc Lợi Sử dụng lần lượt theo thứ tự từ Gói 1 đến Gói 3
Đua top tiêu phí KTC Trong thời gian diễn ra sự kiện, tiêu phí KNB để mua vật phẩm trong Bảo Vật (Kỳ Trân Các) sẽ được tính xếp hạng trên toàn máy chủ.
- Top 10 cần tiêu phí ít nhất 20,000 KNB
- Top 3 cần tiêu phí ít nhất 50,000 KNB

NPC và vật phẩm liên quan

Vật phẩmMô tả


Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Biện Kinh (214/194), Phượng Tường (200/199), Tương Dương (198/201)
 • Chức năng: Phần thưởng Tích Lúy

Bảo Vật Đấu Giá I
 • Nguồn gốc: Phần thưởng khi sử dụng các gói Quà Vang Danh
 • Lưu ý: trang bị nhận được ngẫu nhiên thuộc tính
LoạiPhần thưởng
Chắc chắn nhận 5 Mảnh Nón*
5 Mảnh Nhẫn*
5 Mảnh Giày*
Ngẫu nhiên nhận 5 Mảnh Nón*
5 Mảnh Nhẫn*
5 Mảnh Giày*
1 Mảnh/1 Trang bị Hiệp Cốt
1 Mảnh/1 Trang bị Nhu Tình

Bảo Vật Đấu Giá II
 • Nguồn gốc: Phần thưởng khi sử dụng các gói Quà Vang Danh
 • Lưu ý: trang bị nhận được ngẫu nhiên thuộc tính
LoạiPhần thưởng
Chắc chắn nhận 5 Mảnh áo*
5 Mảnh Ngọc Bội*
5 Mảnh Đai Lưng*
Ngẫu nhiên nhận 5 Mảnh áo*
5 Mảnh Ngọc Bội*
5 Mảnh Đai Lưng*
1 Mảnh/1 Trang bị An Bang
1 Mảnh/1 Trang bị U Lung Kim Xà Phát Đái
1 Mảnh/1 Trang bị Minh Ảo Tà Sát Độc Nhận
1 Mảnh/1 Trang bị Băng Hàn Đơn Chỉ Phi Đao
1 Mảnh/1 Trang bị Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn
1 Mảnh/1 Trang bị Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển
1 Mảnh/1 Trang bị Địch Khái Lục Ngọc Trượng
1 Mảnh/1 Trang bị Lôi Khung Hàn Tung Băng Bạch Quan

Bảo Vật Đấu Giá III
 • Nguồn gốc: Phần thưởng khi sử dụng các gói Quà Vang Danh
 • Lưu ý: trang bị nhận được ngẫu nhiên thuộc tính
LoạiPhần thưởng
Chắc chắn nhận 5 Mảnh Vũ Khí*
5 Mảnh Dây Chuyền*
5 Mảnh Hộ Uyển*
Ngẫu nhiên nhận 5 Mảnh Vũ Khí*
5 Mảnh Dây Chuyền*
5 Mảnh Hộ Uyển*
1 Mảnh/1 Trang bị Phục Ma Tử Kim Côn
1 Mảnh/1 Trang bị Tê Hoàng Phụng Nghi Đao
1 Mảnh/1 Trang bị Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long Thương
1 Mảnh/1 Trang bị Ngự Long Lượng Ngân Bảo Đao
1 Mảnh/1 Trang bị Vô Gian ỷ Thiên Kiếm
1 Mảnh/1 Trang bị Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu
1 Mảnh/1 Trang bị Cập Phong Chân Vũ Kiếm

Kho Báo Bí Ẩn
 • Nguồn gốc: Phần thưởng khi sử dụng các gói Quà Vang Danh
Ngẫu nhiên nhận được 1 loại
1 Bảo Vật Giải Đấu I
1 Bảo Vật Giải Đấu II
1 Bảo Vật Giải Đấu III
1 Bảo Vật Huyền Thoại

Bảo Vật Huyền Thoại
 • Nguồn gốc: Phần thưởng khi sử dụng các gói Quà Vang Danh
 • Lưu ý: trang bị nhận được ngẫu nhiên thuộc tính
Ngẫu nhiên nhận được 1 loại
1 Tứ Không Ma Giới Đao
1 Hám Thiên Kim Hoàn Đại Nhãn Thần Chùy
1 Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn Đao
1 Thiên Quang Hoa Vũ Mạn Thiên
1 Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương
1 Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm
1 Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết

Ghép Mảnh Hoàng Kim
 • Nguồn gốc: Phần thưởng khi sử dụng các gói Quà Vang Danh
 • Công dụng: Ghép Bộ Mảnh Hoàng Kim
 • Tỉ lệ thành công: 80%
 • Tăng tỉ lệ thành công: 1% = 20 Đồng Vàng

Thợ Rèn Thần Bí
 • Vị trí: Lâm An (163/199)
 • Chức năng: Ghép Mảnh Hoàng Kim
 • Lưu ý: Giới hạn ghép lần này là 500.
 • Xem chi tiết cách ghép tại đây

Hộp Bảo Rương Tính Năng
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật giá 20 KNB
 • Công dụng:
  • Sử dụng nhận các vật phẩm bên dưới
  • Giới hạn mỗi ngày sử dụng 1 lần
Vật phẩmSố lượngHSD
Rương Vượt Ải (khóa) 5 1 ngày
Rương Tống Kim (khóa) 5 1 ngày
Bảo Rương Viêm Đế (khóa) 5 1 ngày
Bảo Rương Thủy Tặc (khóa) 5 1 ngày

 

Quà Vang Danh

 • Điều kiện tham gia:
  • Nhân vật đẳng cấp 100 trở lên
  • Hành trang cần 5 ô trống
Tên & Hình ảnhMô tả

Quà Vang Danh 1
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật
 • Giá: 5 KNB
 • Giới hạn: 20 lần/ngày
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng
LoạiPhần thưởng
Chắc chắn nhận 5 triệu Exp
50 Điểm trùng phùng
50 vạn lượng
5 Điểm tích lũy sự kiện
Ngẫu nhiên nhận 1 Bảo Vật Đấu Giá I (khóa)
1 Bảo Vật Đấu Giá II (khóa)
1 Bảo Vật Đấu Giá III (khóa)
1 Kho Báo Bí Ẩn (khóa)

Quà Vang Danh 2
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật
 • Giá: 50 KNB
 • Giới hạn: Tối đa nhận 2 tỉ Exp, sau đó sử dụng chỉ nhận được phần thưởng
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng
LoạiPhần thưởng
Chắc chắn nhận 50 triệu Exp
250 Điểm trùng phùng
250 vạn lượng
50 Điểm tích lũy sự kiện
Ngẫu nhiên nhận 5 Bảo Vật Đấu Giá II
5 Kho Báo Bí Ẩn
1 Ghép Mảnh Hoàng Kim
1 Bảo Vật Huyền Thoại

Quà Vang Danh 3
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật
 • Giá: 250 KNB
 • Giới hạn: Tối đa nhận 2 tỉ Exp, sau đó sử dụng chỉ nhận được phần thưởng
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng
 • LoạiPhần thưởng
  Chắc chắn nhận 250 triệu Exp
  2500 Điểm trùng phùng
  10 Kho Báo Bí Ẩn
  250 Điểm tích lũy sự kiện
  Ngẫu nhiên nhận 10 Bảo Vật Đấu Giá III
  10 Kho Báo Bí Ẩn
  1 Ghép Mảnh Hoàng Kim
  1 Bảo Vật Huyền Thoại

Phần thưởng Tích Lũy

 • Khi đạt mốc tích lũy đến NPC Tổng Quản Sự Kiện nhận Hộp Quà có HSD 1 ngày (sử dụng sẽ chọn được phần thưởng tương ứng)
MốcPhần thưởng
1000

Được chọn 1 trong 4: HSD 30 ngày

 • 1 Tăng Cấp Trang Bị
 • 100 Bang Hội Lệnh
 • 1 Mặt Nạ-Vương Giả Vô Song
 • 1 Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (30 ngày)
4000

Được chọn 1 trong 4: HSD 30 ngày

 • 1 Mặt Nạ Thống Soái Kim
 • 1 Mặt Nạ Thống Soái Tống
 • 1 Mặt Nạ Thống Soái Mông Cổ
 • 1 Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
8000

Được chọn 1 trong 2: HSD 30 ngày

 • 1 Nhu Tình Cân Quốc Nghê Thường
 • 1 Kim Quang Ngũ Sắc Ngọc Bội

Phần thưởng Phúc lợi Vang Danh

 • Nhân vật đẳng cấp 100 trở lên có thể sử dụng
 • Có sử dụng 1 trong 3 loại thẻ VIP 30/ 180/ 360
 • Hành trang cần 2x6 ô trống
 • Hạn sử dụng các gói Phúc Lợi Vang Dang theo sự kiện
Tên & Hình ảnhMô tả

Phúc Lợi Vang Danh 1
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật mục Phúc Lợi
 • Giá: 100 KNB
 • Giới hạn sử dụng: Tối đa 1 lần
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng, HSD 14 ngày
  • 250 triệu Exp (cộng dồn)
  • 5 Quế Hoa Tửu
  • 5 Nến Bát Trân phúc nguyệt
  • 5 Tiên Thảo Lộ
  • 5 Thiên Sơn Bảo Lộ

Phúc Lợi Vang Danh 2
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật mục Phúc Lợi
 • Giá: 200 KNB
 • Giới hạn sử dụng: Tối đa 1 lần
 • Điều kiện sử dụng: Đã sử dụng gói Phúc Lợi Vang Danh 1
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng, HSD 14 ngày, ngẫu nhiên thuộc tính
  • 500 triệu Exp (cộng dồn)
  • 1 Động Sát Bạch Kim Điêu Long Giới
  • 1 Động Sát Bạch Ngọc Càn Khôn Bội
  • 1 Động Sát Bạch Kim Tú Phụng Giới
  • 1 Động Sát Phỉ Thúy Ngọc Hạng Khuyên

Phúc Lợi Vang Danh 3
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật mục Phúc Lợi
 • Giá: 300 KNB
 • Giới hạn sử dụng: Tối đa 1 lần
 • Điều kiện sử dụng: Đã sử dụng gói Phúc Lợi Vang Danh 2
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng, HSD 14 ngày, ngẫu nhiên thuộc tính
  • 500 triệu Exp (cộng dồn)
  • Hồng ảnh Thẩm Viên Uyển
  • Hồng ảnh Kiếm Bài
  • Hồng ảnh Mục Túc
  • Hồng ảnh Tụ Chiêu
 • Phần thưởng có cơ hội nhận thêm:
  • 1 Bôn Tiêu (14 ngày)
  • 1 Phi Vân (14 ngày)

Đua Top Tiêu Phí

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, hệ thống sẽ ghi nhận thông tin tiêu phí Kim Nguyên Bảo (KNB) để mua vật phẩm trong Kỳ Trân Các.
 • Điều kiện tham gia:
  • Nhân vật cấp 100 trở lên
  • Top 10 cần tiêu phí mua vật phẩm ít nhất 20,000 KNB
  • Top 3 cần tiêu phí mua vật phẩm ít nhất 50,000 KNB
 • Lưu ý:
  • Mỗi ngày, danh sách Top 10 nhân vật có tiêu phí KNB nhiều nhất trong Kỳ Trân Các tại các máy chủ tham gia sẽ được cập nhật trên trang chủ (riêng thứ 7 và chủ nhật sẽ được cập nhật trong ngày thứ 2 tiếp theo)
  • Kết thúc thời gian diễn ra sự kiện, dựa theo kết quả Top 10 nhân vật tiêu phí nhiều KNB nhất t sẽ được phân định thứ hạng và trao phần thưởng tương ứng
HạngCụm Hồi Ức
1 1 Trang Bị HKMP (tự chọn)
1 Bộ An Bang (ngẫu nhiên)
1 Bộ Định Quốc (ngẫu nhiên)
1 Bôn Tiêu (90 ngày)
1 Mặt Nạ x3 Tống Kim +2 cấp (90 ngày)
 (chọn 1 trong 3 loại mặt nạ: Thống Soái Tống, Thống Soái Kim, Thống Soái Mông Cổ)
2 1 Rương HKMP (tự chọn)
1 Bộ An Bang (ngẫu nhiên)
1 Bôn Tiêu (60 ngày)
1 Mặt Nạ x3 Tống Kim +2 cấp (60 ngày)
(chọn 1 trong 3 loại mặt nạ: Thống Soái Tống, Thống Soái Kim, Thống Soái Mông Cổ)
3 1 Bộ Định Quốc (ngẫu nhiên)
1 Phi Vân (60 ngày)
1 Mặt Nạ x3 Tống Kim +2 cấp (60 ngày)
(chọn 1 trong 3 loại mặt nạ: Thống Soái Tống, Thống Soái Kim, Thống Soái Mông Cổ)
4 - 10 1 Phi Vân (30 ngày)
1 Mặt Nạ x3 Tống Kim +2 cấp (30 ngày)
(chọn 1 trong 3 loại mặt nạ: Thống Soái Tống, Thống Soái Kim, Thống Soái Mông Cổ)

Phần thưởng đua top BANG HỘI LỆNH

  • Thời gian ghi nhận nộp: Từ sau bảo trì ngày 22/04 đến hết 26/05/2023
  • Điều kiện tham gia:
   • Đẳng cấp 100 trở lên
   • Có sử dụng 1 trong 3 loại thẻ VIP 30/ 180/ 360 ngày
   • Nhân vật gia nhập bang hội mới có thể tham gia nộp
Tên & Hình ảnhMô tả

Nhất Đại Bang Chủ
 • Vị trí: Tương Dương trung tâm
 • Chức năng:
  • Nộp Bang Hội Lệnh
  • Xem BXH Bang Hội Lệnh

Bang Hội Lệnh
 • Nguồn gốc: Nhận từ phần thưởng mốc 1000 điểm Tích Lũy, dùng Rương Vượt Ải, Thủy Tặc, Viêm Đế, Tống Kim
 • Công dụng: nộp tại NPC Nhất Đại Bang Chủ để tham gia đua top Bang Hội.
Vật phẩmMô tả
Rương Vượt Ải - Mở Rương bằng tiền vạn có cơ hội nhận 1 Bang Hội Lệnh
- Mở Rương bằng chìa khóa chắc chắn nhận 1 Bang Hội Lệnh
Rương Tống Kim
Bảo Rương Thủy Tặc
Bảo Rương Viêm Đế

Tăng giới hạn sử dụng Rương Tính Năng:

Vật phẩmHiện tạiSau điều chỉnh
Tiền vạn 10 lần 12 lần
Chìa khóa Bảo Rương 15 lần 24 lần
 • Lưu ý: Bang Hội cần nộp ít nhất 20,000 Bang Hội Lệnh được tính xếp hạng
 • Kết quả được tính dựa theo bảng xếp hạng trong game
 • Chọn trang bị HKMP: Trang bị HKMP gồm 23 đường phái được chọn theo quy tắc sau:
  • Không được chọn trang bị có kỹ năng môn phái +1 cấp
  • Bang hội xếp hạng cao hơn được ưu tiên chọn trước
  • Mỗi 1 đường phái chỉ được chọn 1 trang bị duy nhất
  • Các Bang hội xếp hạng thấp hơn không được chọn trùng đường phái với các Bang hội đã chọn trước
 • Ví dụ:
  • Bang hạng 1 có thể chọn 1 món Võ Đang chưởng và 1 món Võ Đang kiếm nhưng không được chọn 2 món Võ Đang chưởng trùng đường phái với nhau
  • Bang hạng 2 không được chọn Võ Đang chưởng và Võ Đang kiếm mà Bang hạng 1 đã chọn và tiếp tục như vậy cho các bang xếp hạng thấp hơn
HạngPhần thưởng
1 4 Trang Bị HKMP (tự chọn)
4 Rương HKMP (tự chọn)
1 Ngựa Phiên Vũ
8 Ngựa Bôn Tiêu (90 ngày)
1 Bộ An Bang (tối đa thuộc tính)
8 Bộ An Bang (ngẫu nhiên)
8 Mặt Nạ x3 Tống Kim +2 kỹ năng (90 ngày)
2 2 Trang Bị HKMP (tự chọn)
2 Rương HKMP (tự chọn)
1 Ngựa Phiên Vũ (90 ngày)
4 Ngựa Bôn Tiêu (90 ngày)
4 Bộ An Bang (ngẫu nhiên)
4 Mặt Nạ x3 Tống Kim +2 kỹ năng (90 ngày)
3 1 Trang Bị HKMP (tự chọn)
1 Rương HKMP (tự chọn)
1 Ngựa Phiên Vũ (60 ngày)
2 Ngựa Bôn Tiêu (60 ngày)
2 Bộ An Bang (ngẫu nhiên)
2 Mặt Nạ x3 Tống Kim +2 kỹ năng (60 ngày)
4 1 Rương HKMP (tự chọn)
1 Ngựa Bôn Tiêu (60 ngày)
1 Bộ An Bang (ngẫu nhiên)
1 Mặt Nạ x3 Tống Kim +2 kỹ năng (60 ngày)

Với các thắc mắc về VLTK Công Thành Chiến, quý nhân sĩ có thể gửi hỗ trợ về kênh hotro.zing.vn hoặc đường dây nóng 1900 561 558 để được giải đáp nhanh nhất.