Cụm Hồi Ức (S1 & S2)

Cụm Hồi Ức (S1 & S2)

Thân mời quý nhân sĩ VLTK - Công Thành Chiến cùng khám phá những tặng phẩm siêu giá trị tại hoạt động Phúc Lợi Vang Danh tháng 5 này. Chi tiết nội dung sau đây, tham gia và sở hữu liền ngay nào!

 • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 20/05 đến hết ngày 26/05/2023
 • Áp dụng: Cụm Hồi Ức (S1 và S2)

  Hạng mụcMô tả
  Gói Quà Vang Danh Sử dụng nhận được phần thưởng và điểm tích lũy
  Phần thưởng Tích Lũy Đạt các mốc điểm tích lũy 1000/ 4000/ 8000
  Gói Quà Phúc Lợi Sử dụng lần lượt theo thứ tự từ Gói 1 đến Gói 4
  Gói Quà Tân Thủ Hỗ trợ các nhân vật tầm thấp và trung bình
  Phần thưởng Phúc Lợi Tài khoản tạo mới trong thời gian diễn ra sự kiện
  Có nạp thẻ tại pay.zing.vn
  Đã sử dụng Gói Quà Phúc Lợi 4
  Đua top tiêu phí KTC Trong thời gian diễn ra sự kiện, tiêu phí KNB để mua vật phẩm trong Bảo Vật (Kỳ Trân Các) sẽ được tính xếp hạng trên toàn máy chủ.
  - Top 10 cần tiêu phí ít nhất 20,000 KNB
  - Top 3 cần tiêu phí ít nhất 50,000 KNB

NPC và vật phẩm liên quan

Vật phẩmMô tả


Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Biện Kinh (214/194), Phượng Tường (200/199), Tương Dương (198/201)
 • Chức năng:
  • Phần thưởng Tích Lúy
  • Phần thưởng Phúc Lợi

Quà Vang Danh

 • Điều kiện tham gia:
  • Nhân vật đẳng cấp 130 trở lên
  • Hành trang cần 5 ô trống
Tên & Hình ảnhMô tả

Quà Vang Danh 1
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật
 • Giá: 5 KNB
 • Giới hạn: 20 lần/ngày
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng
LoạiPhần thưởng
Chắc chắn nhận 50 triệu Exp
100 Điểm trùng phùng
50 vạn lượng
5 Điểm tích lũy sự kiện
Ngẫu nhiên nhận 1 Sách Lĩnh Hội (khóa)
1 Thẻ Trùng Luyện 1 (khóa)
1 Thẻ Trùng Luyện 2 (khóa)
1 Thẻ Trùng Luyện 3 (khóa)

Quà Vang Danh 2
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật
 • Giá: 50 KNB
 • Giới hạn: Tối đa nhận 20 tỉ Exp, sau đó sử dụng chỉ nhận được phần thưởng
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng
LoạiPhần thưởng
Chắc chắn nhận 250 triệu Exp
250 Điểm trùng phùng
250 vạn lượng
50 Điểm tích lũy sự kiện
Ngẫu nhiên nhận 5 Tín Vật Liên Đấu
1 Vô Danh Chỉ Hoàn
1 Vô Danh Giới Chỉ
1 Càn Khôn Giới Chỉ

Quà Vang Danh 3
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật
 • Giá: 500 KNB
 • Giới hạn: Tối đa nhận 20 tỉ Exp, sau đó sử dụng chỉ nhận được phần thưởng
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng
 • LoạiPhần thưởng
  Chắc chắn nhận 1 tỉ Exp
  3000 Điểm trùng phùng
  60 Tín Vật Liên Đấu
  60 Sách Lĩnh Hội
  500 Điểm tích lũy sự kiện
  Ngẫu nhiên nhận 1 Rương HKMP Thiếu Lâm (tự chọn)
  1 Rương HKMP Thiên Vương (tự chọn)
  1 Rương HKMP Đường Môn (tự chọn)
  1 Rương HKMP Ngũ Độc (tự chọn)
  1 Rương HKMP Nga Mi (tự chọn)
  1 Rương HKMP Thúy Yên (tự chọn)
  1 Rương HKMP Cái Bang (tự chọn)
  1 Rương HKMP Thiên Nhẫn (tự chọn)
  1 Rương HKMP Võ Đang (tự chọn)
  1 Rương HKMP Côn Lôn (tự chọn)
  1 Vô Danh Chỉ Hoàn
  1 Vô Danh Giới Chỉ
  1 Càn Khôn Giới Chỉ
  1 Bôn Tiêu
  1 Tẩy Tủy Kinh 5/6/7

Phần thưởng Tích Lũy

 • Khi đạt mốc tích lũy đến NPC Tổng Quản Sự Kiện nhận Hộp Quà (sử dụng sẽ chọn được phần thưởng tương ứng)
MốcPhần thưởng
1000

Được chọn 1 trong 4: HSD 30 ngày

 • 40 Tín Vật Liên Đấu
 • 50 Sách Lĩnh Hội
 • 1 Phiên Vũ
1 Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (30 ngày)
4000

Được chọn 1 trong 4: HSD 30 ngày

 • 1 Mặt Nạ Thống Soái Kim
 • 1 Mặt Nạ Thống Soái Tống
 • 1 Thẻ Trùng Luyện 1
1 Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
8000

Được chọn 1 trong 2: trang bị nhận được vĩnh viễn

 • 1 Rương Kim Quang (tự chọn)
1 Rương HKMP +1 Kỹ Năng (tự chọn)

Phần thưởng Phúc lợi

Phần thưởng
1 Rương Bộ HKMP (khóa, tự chọn theo môn phái người nhận)
5 Bí Kíp Môn Phái Đại (khóa, 100 cấp, 10*)
3 Thẻ Trùng Luyện 1 (khóa)
3 Thẻ Trùng Luyện 2 (khóa)
3 Thẻ Trùng Luyện 3 (khóa)
1 Tín Vật Chưởng Môn (khóa)
200,000 Điểm Trùng Phùng
200,000 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: phải thỏa cả 3 điều kiện
  • Tài khoản tạo mới trong thời gian diễn ra sự kiện
  • Có nạp thẻ mệnh giá bất kỳ 1 lần trong thời gian diễn ra sự kiện tại pay.zing.vn
  • Đã sử dụng gói Phúc Lợi Vang Danh 4
 • Nhận thưởng: tại NPC Tổng Quản Sự Kiện, thời gian trao thưởng được thông báo tại trang chủ sau khi sự kiện kết thúc
 • Lưu ý:
  • Tất cả phần thưởng nhận được khi sử dụng các gói Phúc Lợi Vang Danh đều khóa, HSD 30 ngày
  • Nhân vật có sử dụng 1 trong 3 loại thẻ VIP 30/ 180/ 360 ngày mới có thể tham gia
  • Hành trang cần 2x6 ô trống
  • Hạn sử dụng các gói Phúc Lợi Vang Danh theo sự kiện

Tên & Hình ảnh

Mô tả


Phúc Lợi Vang Danh 1
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật mục Phúc Lợi
 • Giá: 500 KNB
 • Giới hạn sử dụng: Tối đa 1 lần
 • Điều kiện sử dụng: Nhân vật từ đẳng cấp 90 – 100 có thể dùng
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng
  • Thăng đẳng cấp 130
  • 1 Đại Thành Bí Kíp 120 (Sơ)
  • 15 Tẩy Tủy Kinh
  • 15 Võ Lâm Mật Tịch

Phúc Lợi Vang Danh 2
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật mục Phúc Lợi
 • Giá: 1000 KNB
 • Giới hạn sử dụng: Tối đa 1 lần
 • Điều kiện sử dụng:
  • Nhân vật đẳng cấp 130 trở lên có thể dùng
  • Đã sử dụng gói Phúc Lợi Vang Danh 1
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng
  • Thăng đẳng cấp 140
  • 1 Đại Thành Bí Kíp 120 (Trung)
  • 1 Phi Vân (vĩnh viễn)
  • 15 Tẩy Tủy Kinh 2
  • 15 Tẩy Tủy Kinh 3

Phúc Lợi Vang Danh 3
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật mục Phúc Lợi
 • Giá: 2000 KNB
 • Giới hạn sử dụng: Tối đa 1 lần
 • Điều kiện sử dụng:
  • Nhân vật có đẳng cấp 140 trở lên có thể dùng
  • Đã sử dụng gói Phúc Lợi Vang Danh 2
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng
  • Thăng đẳng cấp 150
  • 1 Đại Thành Bí Kíp 120 (Cao)
  • 15 Tẩy Tủy Kinh 4
  • 15 Tẩy Tủy Kinh 5
 • Phần thưởng có cơ hội nhận thêm:
  • 1 Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (30 ngày)
  • 1 Mặt Nạ-Vương Giả Vô Song (30 ngày)

Phúc Lợi Vang Danh 4
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật mục Phúc Lợi
 • Giá: 2000 KNB
 • Giới hạn sử dụng: Tối đa 1 lần
 • Điều kiện sử dụng:
  • Nhân vật có đẳng cấp 150 trở lên có thể dùng
  • Đã sử dụng gói Phúc Lợi Vang Danh 3
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng
  • 5 Chìa Khóa Hoàng Kim
  • 1 Cải Tính Chi Lệnh
  • Đạt 1 trong 3 điều kiện nhận phần thưởng Phúc Lợi
 • Phúc lợi Tân Thủ

 • Điều kiện sử dụng:
  • Nhân vật có sử dụng 1 trong 3 loại thẻ VIP 30/ 180/ 360 ngày
  • Hành trang cần 4x10 ô trống
  • Lưu ý: Tất cả phần thưởng nhận được khi sử dụng các gói Phúc Lợi Tân Thủ đều khóa, HSD 30 ngày
Hình ảnhTrước điều chỉnh

Phúc Lợi Tân Thủ 1
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật mục Phúc Lợi
 • Giá: 600 KNB
 • Giới hạn sử dụng: Tối đa 1 lần
 • Điều kiện sử dụng: Nhân vật từ đẳng cấp 100 – 150 có thể dùng
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng
  • 5000 Điểm Trùng Phùng
  • 15 Tẩy Tủy Kinh 2
  • 15 Tẩy Tủy Kinh 3
  • 3 Tẩy Tủy Kinh 4
  • 3 Tẩy Tủy Kinh 5
  • 3 Tẩy Tủy Kinh 6
  • 1 Mặt Nạ-Vương Giả Vô Song (30 ngày)
  • 1 Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (30 ngày)
  • 1 Bôn Tiêu (30 ngày)

Phúc Lợi Tân Thủ 2
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật mục Phúc Lợi
 • Giá: 2000 KNB
 • Giới hạn sử dụng: Tối đa 1 lần
 • Điều kiện sử dụng: Nhân vật từ đẳng cấp 100 – 160 có thể dùng
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng
  • 50,000 Điểm Trùng Phùng
  • 5 Tẩy Tủy Kinh 4
  • 5 Tẩy Tủy Kinh 5
  • 5 Tẩy Tủy Kinh 6
  • 1 Mặt Nạ Thống Soái Mông Cổ (30 ngày)
  • 1 Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
  • 1 Phiên Vũ (vĩnh viễn)
  • 1 Tín Vật Chưởng Môn
  • 1 Chìa Khóa Hoàng Kim
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.