S3 - HẮC ĐIỂU

S3 - HẮC ĐIỂU

Thân mời quý nhân sĩ VLTK - Công Thành Chiến cùng khám phá những tặng phẩm siêu giá trị tại hoạt động Phúc Lợi Vang Danh tháng 5 này. Chi tiết nội dung sau đây, tham gia và sở hữu liền ngay nào!

 • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 20/05 đến hết ngày 26/05/2023
 • Áp dụng: Cụm Hồi Ức - S3 Hắc Điểu

  Hạng mụcMô tả
  Gói Quà Vang Danh Sử dụng nhận được phần thưởng và điểm tích lũy
  Phần thưởng Tích Lũy Đạt các mốc điểm tích lũy 1000/ 4000/ 8000
  Gói Quà Phúc Lợi

  Sử dụng lần lượt theo thứ tự từ Gói 1 đến Gói 3

  Đua top tiêu phí KTC Trong thời gian diễn ra sự kiện, tiêu phí KNB để mua vật phẩm trong Bảo Vật (Kỳ Trân Các) sẽ được tính xếp hạng trên toàn máy chủ.
  - Top 10 cần tiêu phí ít nhất 20,000 KNB
  - Top 3 cần tiêu phí ít nhất 50,000 KNB

NPC và vật phẩm liên quan

Vật phẩmMô tả


Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Biện Kinh (214/194), Phượng Tường (200/199), Tương Dương (198/201)
 • Chức năng: Phần thưởng Tích Lúy

Bảo Vật Đấu Giá I
 • Nguồn gốc: Phần thưởng khi sử dụng các gói Quà Vang Danh
 • Lưu ý: trang bị nhận được ngẫu nhiên thuộc tính
LoạiPhần thưởng
Chắc chắn nhận 5 Mảnh Nón*
5 Mảnh Nhẫn*
5 Mảnh Giày*
Ngẫu nhiên nhận 5 Mảnh Nón*
5 Mảnh Nhẫn*
5 Mảnh Giày*
1 Mảnh/1 Trang bị Hiệp Cốt
1 Mảnh/1 Trang bị Nhu Tình

Bảo Vật Đấu Giá II
 • Nguồn gốc: Phần thưởng khi sử dụng các gói Quà Vang Danh
 • Lưu ý: trang bị nhận được ngẫu nhiên thuộc tính
LoạiPhần thưởng
Chắc chắn nhận 5 Mảnh áo*
5 Mảnh Ngọc Bội*
5 Mảnh Đai Lưng*
Ngẫu nhiên nhận 5 Mảnh áo*
5 Mảnh Ngọc Bội*
5 Mảnh Đai Lưng*
1 Mảnh/1 Trang bị An Bang
1 Mảnh/1 Trang bị U Lung Kim Xà Phát Đái
1 Mảnh/1 Trang bị Minh Ảo Tà Sát Độc Nhận
1 Mảnh/1 Trang bị Băng Hàn Đơn Chỉ Phi Đao
1 Mảnh/1 Trang bị Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn
1 Mảnh/1 Trang bị Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển
1 Mảnh/1 Trang bị Địch Khái Lục Ngọc Trượng
1 Mảnh/1 Trang bị Lôi Khung Hàn Tung Băng Bạch Quan

Bảo Vật Đấu Giá III
 • Nguồn gốc: Phần thưởng khi sử dụng các gói Quà Vang Danh
 • Lưu ý: trang bị nhận được ngẫu nhiên thuộc tính
LoạiPhần thưởng
Chắc chắn nhận 5 Mảnh Vũ Khí*
5 Mảnh Dây Chuyền*
5 Mảnh Hộ Uyển*
Ngẫu nhiên nhận 5 Mảnh Vũ Khí*
5 Mảnh Dây Chuyền*
5 Mảnh Hộ Uyển*
1 Mảnh/1 Trang bị Phục Ma Tử Kim Côn
1 Mảnh/1 Trang bị Tê Hoàng Phụng Nghi Đao
1 Mảnh/1 Trang bị Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long Thương
1 Mảnh/1 Trang bị Ngự Long Lượng Ngân Bảo Đao
1 Mảnh/1 Trang bị Vô Gian ỷ Thiên Kiếm
1 Mảnh/1 Trang bị Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu
1 Mảnh/1 Trang bị Cập Phong Chân Vũ Kiếm

Kho Báo Bí Ẩn
 • Nguồn gốc: Phần thưởng khi sử dụng các gói Quà Vang Danh
Ngẫu nhiên nhận được 1 loại
1 Bảo Vật Giải Đấu I
1 Bảo Vật Giải Đấu II
1 Bảo Vật Giải Đấu III
1 Bảo Vật Huyền Thoại

Bảo Vật Huyền Thoại
 • Nguồn gốc: Phần thưởng khi sử dụng các gói Quà Vang Danh
 • Lưu ý: trang bị nhận được ngẫu nhiên thuộc tính
Ngẫu nhiên nhận được 1 loại
1 Tứ Không Ma Giới Đao
1 Hám Thiên Kim Hoàn Đại Nhãn Thần Chùy
1 Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn Đao
1 Thiên Quang Hoa Vũ Mạn Thiên
1 Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương
1 Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm
1 Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết

Ghép Mảnh Hoàng Kim
 • Nguồn gốc: Phần thưởng khi sử dụng các gói Quà Vang Danh
 • Công dụng: Ghép Bộ Mảnh Hoàng Kim
 • Tỉ lệ thành công: 80%
 • Tăng tỉ lệ thành công: 1% = 20 Đồng Vàng

Bang Hội Lệnh
 • Nguồn gốc:
 • Nhận từ phần thưởng mốc 1000 điểm Tích Lũy
 • Sử dụng Rương Vượt Ải, Thủy Tặc, Viêm Đế, Tống Kim (cập nhật sau)
 • Công dụng: nộp tại NPC Nhất Đại Bang Chủ để tham gia đua top bang hội.

Quà Vang Danh

 • Điều kiện tham gia:
  • Nhân vật đẳng cấp 100 trở lên
  • Hành trang cần 5 ô trống
Tên & Hình ảnhMô tả

Quà Vang Danh 1
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật
 • Giá: 5 KNB
 • Giới hạn: 20 lần/ngày
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng
LoạiPhần thưởng
Chắc chắn nhận 10 triệu Exp
100 Điểm trùng phùng
50 vạn lượng
5 Điểm tích lũy sự kiện
Ngẫu nhiên nhận 1 Bảo Vật Đấu Giá I (khóa)
1 Bảo Vật Đấu Giá II (khóa)
1 Bảo Vật Đấu Giá III (khóa)
1 Kho Báo Bí Ẩn (khóa)

Quà Vang Danh 2
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật
 • Giá: 50 KNB
 • Giới hạn: Tối đa nhận 2 tỉ Exp, sau đó sử dụng chỉ nhận được phần thưởng
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng
LoạiPhần thưởng
Chắc chắn nhận 50 triệu Exp
250 Điểm trùng phùng
250 vạn lượng
50 Điểm tích lũy sự kiện
Ngẫu nhiên nhận 5 Bảo Vật Đấu Giá II
5 Kho Báo Bí Ẩn
1 Ghép Mảnh Hoàng Kim
1 Bảo Vật Huyền Thoại

Quà Vang Danh 3
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật
 • Giá: 250 KNB
 • Giới hạn: Tối đa nhận 2 tỉ Exp, sau đó sử dụng chỉ nhận được phần thưởng
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng
 • LoạiPhần thưởng
  Chắc chắn nhận 250 triệu Exp
  3000 Điểm trùng phùng
  10 Kho Báo Bí Ẩn
  250 Điểm tích lũy sự kiện
  Ngẫu nhiên nhận 10 Bảo Vật Đấu Giá III
  10 Kho Báo Bí Ẩn
  1 Ghép Mảnh Hoàng Kim
  1 Bảo Vật Huyền Thoại

Phần thưởng Tích Lũy

 • Khi đạt mốc tích lũy đến NPC Tổng Quản Sự Kiện nhận Hộp Quà (sử dụng sẽ chọn được phần thưởng tương ứng)
MốcPhần thưởng
1000

Được chọn 1 trong 4: HSD 30 ngày

 • 1 Tăng Cấp Trang Bị
 • 100 Bang Hội Lệnh
 • 1 Phi Vân (vĩnh viễn)
 • 1 Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (30 ngày)
4000

Được chọn 1 trong 4: HSD 30 ngày

 • 1 Mặt Nạ Thống Soái Kim
 • 1 Mặt Nạ Thống Soái Tống
 • 1 Thẻ Trùng Luyện 1
 • 1 Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
8000

Được chọn 1 trong 2: HSD 30 ngày

 • 1 Kim Quang Bắc Kinh Chi Mộng
1 Kim Quang Nhã Điển Chi Hồn

Phúc lợi Vang Danh

 • Nhân vật đẳng cấp 100 trở lên có thể sử dụng
 • Có sử dụng 1 trong 3 loại thẻ VIP 30/ 180/ 360
 • Hành trang cần 2x6 ô trống
 • Hạn sử dụng các gói Phúc Lợi Vang Dang theo sự kiện
Tên & Hình ảnhMô tả

Phúc Lợi Vang Danh 1
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật mục Phúc Lợi
 • Giá: 100 KNB
 • Giới hạn sử dụng: 5 lần/nhân vật
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng, HSD 30 ngày
 • Phần thưởng chắc chắn nhận được:

  • 100 triệu Exp (cộng dồn)
  • 20 Quế Hoa Tửu
  • 20 Nến Bát Trân phúc nguyệt
  • 20 Tiên Thảo Lộ
  • 20 Thiên Sơn Bảo Lộ
 • Phần thưởng có cơ hội nhận được:

  • 5 Bảo Vật Đấu Giá II
  • 5 Kho Báo Bí Ẩn
  • 1 Ghép Mảnh Hoàng Kim
  • 1 Bảo Vật Huyền Thoại

Phúc Lợi Vang Danh 2
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật mục Phúc Lợi
 • Giá: 200 KNB
 • Giới hạn sử dụng: Tối đa 1 lần
 • Điều kiện sử dụng: Đã sử dụng gói Phúc Lợi Vang Danh 1
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng, HSD 30 ngày, ngẫu nhiên thuộc tính
 • Phần thưởng chắc chắn nhận được:
  • 200 triệu Exp (cộng dồn)
  • 1 Động Sát Bạch Kim Điêu Long Giới
  • 1 Động Sát Bạch Ngọc Càn Khôn Bội
  • 1 Động Sát Bạch Kim Tú Phụng Giới
  • 1 Động Sát Phỉ Thúy Ngọc Hạng Khuyên
 • Phần thưởng có cơ hội nhận được:

  • 5 Bảo Vật Đấu Giá II
  • 5 Kho Báo Bí Ẩn
  • 1 Ghép Mảnh Hoàng Kim
  • 1 Bảo Vật Huyền Thoại

Phúc Lợi Vang Danh 3
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật mục Phúc Lợi
 • Giá: 300 KNB
 • Giới hạn sử dụng: Tối đa 1 lần
 • Điều kiện sử dụng: Đã sử dụng gói Phúc Lợi Vang Danh 2
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng, HSD 30 ngày, ngẫu nhiên thuộc tính
 • Phần thưởng chắc chắn nhận được:
  • 300 triệu Exp (cộng dồn)
  • Hồng ảnh Thẩm Viên Uyển
  • Hồng ảnh Kiếm Bài
  • Hồng ảnh Mục Túc
  • Hồng ảnh Tụ Chiêu
 • Phần thưởng có cơ hội nhận được:

  • 5 Bảo Vật Đấu Giá II
  • 5 Kho Báo Bí Ẩn
  • 1 Ghép Mảnh Hoàng Kim
  • 1 Bảo Vật Huyền Thoại
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.