S1CT

Thân mời quý nhân sĩ VLTK - Công Thành Chiến cùng khám phá những tặng phẩm siêu giá trị tại hoạt động Phúc Lợi Vang Danh tháng 6 này. Chi tiết nội dung sau đây, tham gia và sở hữu liền ngay nào!

 • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 24/06 đến hết ngày 30/06/2023
 • Áp dụng: S1CT
 • Nội dung:
  • Sử dụng các vật phẩm vang danh sẽ nhận được điểm tích lũy (1 KNB = 1 điểm tích lũy)
  • Khi điểm tích lũy đạt đến các mốc (1000/ 4000/ 8000) gặp NPC sự kiện để nhận thưởng mốc
  • Sử dụng đủ 4 gói phúc lợi (1-4) gặp NPC sự kiện để nhận thưởng phúc lợi
  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, tiêu phí KNB mua bất kỳ vật phẩm nào trong Bảo Vật (Kỳ Trân Các) sẽ được tính xếp hạng (xem chi tiết tại mục Đua Top Tiêu Phí)

NPC và vật phẩm liên quan

Vật phẩmMô tả


Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Biện Kinh (214/194), Phượng Tường (200/199), Tương Dương (198/201)
 • Chức năng:
  • Phần thưởng mốc 1000
  • Phần thưởng mốc 4000
  • Phần thưởng mốc 8000
  • Phần thưởng Phúc Lợi Vang Danh

Quà Vang Danh

 • Điều kiện tham gia:
  • Nhân vật đẳng cấp 230 trở lên
  • Hành trang cần 5 ô trống
Tên & Hình ảnhMô tả

Quà Vang Danh 1
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật
 • Giá: 5 KNB
 • Giới hạn: 20 lần/ngày
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng
LoạiPhần thưởng
Chắc chắn nhận 500 triệu Exp
500 vạn lượng
10 Thanh Tinh Ngọc
5 Điểm tích lũy sự kiện
Ngẫu nhiên nhận 1 Sách Lĩnh Hội (khóa)
2 Sách Lĩnh Hội (khóa)
10 Tử Tinh Ngọc (khóa)
20 Tử Tinh Ngọc (khóa)
200 Tẩy Luyện Châu (khóa)
400 Tẩy Luyện Châu (khóa)

Quà Vang Danh 2
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật
 • Giá: 50 KNB
 • Giới hạn: Tối đa nhận 200 tỉ Exp, sau đó sử dụng chỉ nhận được phần thưởng
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng
LoạiPhần thưởng
Chắc chắn nhận 2,5 tỉ Exp
100 Thanh Tinh Ngọc
5000 vạn lượng
50 Điểm tích lũy sự kiện
Ngẫu nhiên nhận 25 Tín Vật Liên Đấu
1 Độc Cô Thượng Giới +0
1 Độc Cô Hạ Giới +0
1 Vũ Khí Độc Cô +3 chọn
1 Độc Cô Thượng Giới +10 (HSD 30 ngày)
1 Độc Cô Hạ Giới +10 (HSD 30 ngày)
1 Vũ Khí Độc Cô +10 chọn (HSD 30 ngày)
 • Lưu ý: Độc Cô +10 chỉ ra mắt 1 lần duy nhất vào tháng này để người chơi trải nghiệm đánh giá sát thương và phòng thủ so với trang bị hiện tại, nhằm chuẩn bị điều chỉnh cân bằng sức mạnh lại cho cụm Cao Thủ và tài nguyên mới.

Quà Vang Danh 3
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật
 • Giá: 500 KNB
 • Giới hạn: Tối đa nhận 200 tỉ Exp, sau đó sử dụng chỉ nhận được phần thưởng
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng
LoạiPhần thưởng
Chắc chắn nhận 10 tỉ Exp
20 Tử Tinh Ngọc
20000 vạn lượng
40 Sách Lĩnh Hội
40 Tín Vật Liên Đấu
500 Điểm tích lũy sự kiện
Ngẫu nhiên nhận 1 Kim Cương Tím
1 Rương Vũ Khí Độc Cô +0 (tự chọn)
20 Tử Tinh Ngọc
100 Lam Tinh Ngọc
1000 Thanh Tinh Ngọc
1000 Tẩy Luyện Châu
1 Độc Cô Thượng Giới +0
1 Độc Cô Hạ Giới +0
1 Rương Vũ Khí Độc Cô +3 (tự chọn)
1 Độc Cô Thượng Giới +10 (HSD 30 ngày)
1 Độc Cô Hạ Giới +10 (HSD 30 ngày)
1 Vũ Khí Độc Cô +10 chọn (HSD 30 ngày)
Kim Luân Pháp Vương-Phôi Lv8
Khưu Ma Trí-Phôi Lv8
Triệu Mẫn-Phôi Lv8
Mai Siêu Phong-Phôi Lv8
Hạc Bút Ông-Phôi Lv8
Lệnh Hồ Xung-Phôi Lv8
Thành Khôn-Phôi Lv8
Dương Tiêu-Phôi Lv8
Nhậm Doanh Doanh-Phôi Lv8
Quách Tương-Phôi Lv8
Nhất Đăng Đại Sư-Phôi Lv8
Hồng Thất Công-Phôi Lv8

Quà Vang Danh 4
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật
 • Giá: 300 KNB
 • Giới hạn: Tối đa 1 lần
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng
LoạiPhần thưởng
Chắc chắn nhận 10 tỉ Exp
20 Tử Tinh Ngọc
20000 vạn lượng
40 Sách Lĩnh Hội
40 Tín Vật Liên Đấu
500 Điểm tích lũy sự kiện
Ngẫu nhiên nhận 1 Kim Cương Tím
1 Rương Vũ Khí Độc Cô +0 (tự chọn)
20 Tử Tinh Ngọc
100 Lam Tinh Ngọc
1000 Thanh Tinh Ngọc
1000 Tẩy Luyện Châu
1 Độc Cô Thượng Giới +0
1 Độc Cô Hạ Giới +0
1 Rương Vũ Khí Độc Cô +3 (tự chọn)
1 Độc Cô Thượng Giới +10 (HSD 30 ngày)
1 Độc Cô Hạ Giới +10 (HSD 30 ngày)
1 Vũ Khí Độc Cô +10 chọn (HSD 30 ngày)
Kim Luân Pháp Vương-Phôi Lv8
Khưu Ma Trí-Phôi Lv8
Triệu Mẫn-Phôi Lv8
Mai Siêu Phong-Phôi Lv8
Hạc Bút Ông-Phôi Lv8
Lệnh Hồ Xung-Phôi Lv8
Thành Khôn-Phôi Lv8
Dương Tiêu-Phôi Lv8
Nhậm Doanh Doanh-Phôi Lv8
Quách Tương-Phôi Lv8
Nhất Đăng Đại Sư-Phôi Lv8
Hồng Thất Công-Phôi Lv8

Phần thưởng Tích Lũy

 • Khi đạt mốc tích lũy đến NPC Tổng Quản Sự Kiện nhận Hộp Quà (sử dụng sẽ chọn được phần thưởng tương ứng)
MốcPhần thưởng
1000

Được chọn 1 trong 4: HSD 30 ngày

 • 40 Tín Vật Liên Đấu
 • 50 Sách Lĩnh Hội
 • 1 Mặt Nạ +8 (ngẫu nhiên 1 trong 3 loại mặt nạ: Thiên Tử Tống, Thiên Tử Kim, Thiên Tử Mông Cổ)
1 Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
4000

Được chọn 1 trong 4: HSD 30 ngày

 • 1 Mặt Nạ Thiên Tử Kim +9
 • 1 Mặt Nạ Thiên Tử Tống +9
 • 1 Mặt Nạ Thiên Tử Mông Cổ +9
1 Mặt Nạ Thiếu Hiệp +9
8000

Được chọn 1 trong 4:

 • 1 Độc Cô Cầu Bại Thượng Giới +3 (30 ngày)
 • 1 Độc Cô Cầu Bại Hạ Giới +3 (30 ngày)
 • 1 Tuyệt Ảnh Chiến Mã +4 (vĩnh viễn)
1 Lưu Tinh Chiến Mã +4 (vĩnh viễn)

Quà Phúc Lợi

 • Tất cả phần thưởng nhận được khi sử dụng các gói Phúc Lợi Vang Danh đều khóa, HSD 30 ngày
 • Nhân vật có sử dụng 1 trong 3 loại thẻ VIP 30/ 180/ 360 ngày mới có thể tham gia
 • Hành trang cần 4x10 ô trống
 • Hạn sử dụng các gói Phúc Lợi Vang Danh theo sự kiện
Tên & Hình ảnhMô tả

Phúc Lợi Vang Danh 1
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật mục Phúc Lợi
 • Giá: 500 KNB
 • Giới hạn sử dụng: Tối đa 1 lần
 • Điều kiện sử dụng: Nhân vật từ đẳng cấp 90 trở lên
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng
  • Thăng đẳng cấp 200 (từ 200 trở lên không nhận được EXP, chỉ nhận được vật phẩm thưởng)
  • 1 Đại Thành Bí Kíp 120 (Sơ)
  • 15 Tẩy Tủy Kinh
  • 15 Võ Lâm Mật Tịch
  • 50,000 vạn lượng
  • 50 Tẩy Tủy Kinh (quyển 2)
  • 50 Tẩy Tủy Kinh (quyển 3)
  • 50 Tẩy Tủy Kinh (quyển 4)
  • 15 Võ Lâm Mật Tịch (quyển 2)
  • 15 Võ Lâm Mật Tịch (quyển 3)
  • 15 Võ Lâm Mật Tịch (quyển 4)
  • 30 Dịch Cân Kinh
  • 30 Cửu Dương Thần Công
  • 30 Cửu Âm Chân Kinh
  • 1 Sử dụng thêm 15 Dịch Cân Kinh
  • 1 Sử dụng thêm 15 Cửu Dương Thần Công
  • 1 Sử dụng thêm 15 Cửu Âm Chân Kinh
  • Viên Sức Mạnh (Sơ/Trung/Cao) mỗi loại 200v
  • Viên Sinh Khí (Sơ/Trung/Cao) mỗi loại 200v
  • Viên Thân Pháp (Sơ/Trung/Cao) mỗi loại 200v
  • Viên Nội Công (Sơ/Trung/Cao) mỗi loại 200v
  • 10 triệu EXP Hiệp Khách
  • 1 triệu điểm trùng phùng
  • 1 Rương Trang Bị Bích Huyết +1

Phúc Lợi Vang Danh 2
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật mục Phúc Lợi
 • Giá: 1000 KNB
 • Giới hạn sử dụng: Tối đa 1 lần
 • Điều kiện sử dụng:
  • Nhân vật đẳng cấp 200 trở lên
  • Đã sử dụng gói Phúc Lợi Vang Danh 1
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng
  • Thăng đẳng cấp 250 (từ 250 trở lên không nhận được EXP, chỉ nhận được vật phẩm thưởng)
  • 1 Đại Thành Bí Kíp 120 (Trung)
  • 50,000 vạn lượng
  • 3 Rương Đồng Hành S
  • 3 Rương Đồng Hành SS
  • 3 Rương Đồng Hành SSS
  • 6000 Sách EXP Đồng Hành
  • 6000 Sách Kỹ Năng Đồng Hành (Cấp 1)
  • 300 Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành
  • 200 Sách Đột Phá Đồng Hành (Cấp 1)
  • 1000 Điểm Tu Vi
  • 20 triệu EXP Hiệp Khách
  • 1 triệu điểm trùng phùng
  • 2 Rương Trang Bị Bích Huyết +1
 • Phần thưởng có cơ hội nhận thêm: Khóa, HSD vĩnh viễn
  • 1 Tuyệt ảnh Chiến Mã +0
  • 1 Lưu Tinh Chiến Mã +0
  • 1 Xích Thố Chiến Mã +0
  • 1 Truy Phong Chiến Mã +0

Phúc Lợi Vang Danh 3
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật mục Phúc Lợi
 • Giá: 2000 KNB
 • Giới hạn sử dụng: Tối đa 1 lần
 • Điều kiện sử dụng:
  • Nhân vật có đẳng cấp 200 trở lên
  • Đã sử dụng gói Phúc Lợi Vang Danh 2
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng
  • Thăng đẳng cấp 300 (từ 300 trở lên không nhận được EXP, chỉ nhận được vật phẩm thưởng)
  • 1 Đại Thành Bí Kíp 120 (Cao)
  • 100,000 vạn lượng
  • 300 Rương Hiệp Khách SSS
  • 300 Rương Hiệp Khách SS
  • 300 Rương Hiệp Khách S
  • 300 Rương Hiệp Khách A
  • 300 Rương Hiệp Khách B
  • 300 Rương Hiệp Khách C
  • 6000 Sách EXP Đồng Hành
  • 6000 Sách Kỹ Năng Đồng Hành (Cấp 1)
  • 300 Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành
  • 200 Sách Đột Phá Đồng Hành (Cấp 1)
  • 2000 Điểm Tu Vi
  • 40 triệu EXP Hiệp Khách
  • 1 triệu điểm trùng phùng
  • 3 Rương Trang Bị Bích Huyết +1
 • Phần thưởng có cơ hội nhận thêm: HSD 30 ngày
  • 1 Càn Khôn Song Tuyệt Bội
  • 1 Mặt Nạ +8 ngẫu nhiên

Phúc Lợi Vang Danh 4
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật mục Phúc Lợi
 • Giá: 2000 KNB
 • Giới hạn sử dụng: Tối đa 1 lần
 • Điều kiện sử dụng:
  • Nhân vật có đẳng cấp 200 trở lên
  • Đã sử dụng gói Phúc Lợi Vang Danh 3
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng
  • Tăng cấp 350 (từ 350 trở lên không nhận được EXP, chỉ nhận được vật phẩm thưởng)
  • 1 Cải Tính Chi Lệnh
  • 1 Túi Tiền Vạn (trung)
  • 1 Túi Tiền Vạn (đại)
  • 6000 Sách EXP Đồng Hành
  • 6000 Sách Kỹ Năng Đồng Hành (Cấp 1)
  • 3000 Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành
  • 200 Sách Đột Phá Đồng Hành (Cấp 1)
  • 3000 Điểm Tu Vi
  • 5000 Bạch Tinh Ngọc
  • 50 Ngũ Hành Dẫn
  • 1 Kim Hồn Thạch
  • 1 Mộc Hồn Thạch
  • 1 Thủy Hồn Thạch
  • 1 Hỏa Hồn Thạch
  • 1 Thổ Hồn Thạch
  • 300 Tẩy Luyện Châu
  • 300 Rương Hiệp Khách SSS
  • 300 Rương Hiệp Khách SS
  • 300 Rương Hiệp Khách S
  • 300 Rương Hiệp Khách A
  • 300 Rương Hiệp Khách B
  • 300 Rương Hiệp Khách C
  • 60 triệu EXP Hiệp Khách
  • 1 triệu điểm trùng phùng
  • 4 Rương Trang Bị Bích Huyết +1

Phần thưởng Phúc Lợi

 • Điều kiện nhận thưởng: Sử dụng đủ bộ Phúc Lợi Vang Danh (1, 2, 3, 4) đến NPC Tổng Quản Sự Kiện nhận được phần thưởng tương ứng.
Phần thưởng Phúc Lợi
1 Rương Bộ Bạch Kim Môn Phái +10
(tự chọn, khóa, HSD 30 ngày, khui ra vĩnh viễn)
1 Quân Hàm 9 (tự chọn)
1 Ngọc Tỉ (tự chọn)
1 Phù Tiết (tự chọn)
1 Mặt Nạ +8 ngẫu nhiên (khóa, HSD 30 ngày)
10 Hộp Ngọc +6 (tự chọn, khóa)

Phúc lợi Tân Thủ

 • Điều kiện sử dụng:
  • Nhân vật có sử dụng 1 trong 3 loại thẻ VIP 30/ 180/ 360 ngày
  • Hành trang cần 4x10 ô trống
  • Lưu ý: Tất cả phần thưởng nhận được khi sử dụng các gói Phúc Lợi Tân Thủ đều khóa, HSD 30 ngày
Hình ảnhMô tả

Phúc Lợi Tân Thủ 1
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật mục Phúc Lợi
 • Giá: 600 KNB
 • Giới hạn sử dụng: Tối đa 1 lần
 • Điều kiện sử dụng: Nhân vật từ đẳng cấp 200 – 300 có thể dùng
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng
  • 20 Triệu Exp Hiệp Khách
  • 6000 Sách EXP Đồng Hành
  • 6000 Sách Kỹ Năng Đồng Hành (Cấp 1)
  • 200 Sách Đột Phá Đồng Hành (Cấp 1)
  • 1000 Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành
  • 20 Rương Hiệp Khách SSS
  • 200 Rương Hiệp Khách SS
  • 200 Rương Hiệp Khách S
  • 200 Rương Hiệp Khách A
  • 200 Rương Hiệp Khách B
  • 200 Rương Hiệp Khách C
  • 1 Rương Trang Bị Bích Huyết +1 (khóa)

Phúc Lợi Tân Thủ 2
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật mục Phúc Lợi
 • Giá: 2000 KNB
 • Giới hạn sử dụng: Tối đa 1 lần
 • Điều kiện sử dụng: Nhân vật từ đẳng cấp 200 – 360 có thể dùng
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng
  • 20 Triệu Exp Hiệp Khách
  • 10,000 Sách EXP Đồng Hành
  • 10,000 Sách Kỹ Năng Đồng Hành (Cấp 1)
  • 300 Sách Đột Phá Đồng Hành (Cấp 1)
  • 5000 Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành
  • 50 Rương Hiệp Khách SSS
  • 100 Đông Phương Bất Bại
  • 100 Trương Vô Kỵ
  • 100 Đoàn Dự
  • 100 Quách Tĩnh
  • 100 Khưu Ma Trí
  • 100 Quách Tương
  • 1 Rương Bộ Bạch Kim Môn Phái +10 (tự chọn)
  • 2 Rương Trang Bị Bích Huyết +1 (khóa)
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.