Quà Thất Tịch

Quà Thất Tịch

Quà Thất Tịch là hoạt động riêng cho quý nhân sĩ VLTK - Công Thành Chiến ngay trong tháng 8 này, cùng đến Tổng Quản Sự Kiện để tham gia sự kiện nhé.

 • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 17/08 đến hết ngày 31/08/2023
 • Điều kiện tham gia:
  • Đã gia nhập môn phái
  • Đẳng cấp từ 100 trở lên
  • Hành trang cần để trống 2x6 ô

NPC liên quan

NPCMô tả


Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Tương Dương (198/201)
 • Chức năng:
  • Đổi Mảnh Dược Liệu
  • Đổi Mảnh Bạch Kim Hồng Ảnh
  • Đổi Mảnh Bạch Kim Vô Danh
  • Đổi Mảnh Bạch Kim Càn Khôn
  • Thưởng mở 5 lần gói quà 50 mỗi ngày
  • Thưởng mở 5 lần gói quà 100 mỗi ngày
  • Thưởng mở đủ bộ 6 gói quà

Các gói Quà Thất Tịch

Vật phẩmMô tả


Gói Quà 50/100
 • Nguồn gốc: Mua tại KTC
  • Gói Quà 50: Giá 50 KNB
  • Gói Quà 100: Giá 100 KNB
  • Gói Quà 200: Giá 200 KNB
  • Gói Quà 500: Giá 500 KNB
  • Gói Quà 1000: Giá 1000 KNB
  • Gói Quà 2000: Giá 2000 KNB
 • Giới hạn:
  • Mỗi ngày sử dụng 5 lần/ 1 nhân vật/1 loại (Gói Quà 50, Gói Quà 100)
  • Sử dụng 10 lần/1 nhân vật/loại (Gói Quà 200, Gói Quà 500)
  • Sử dụng duy nhất 1 lần/1 loại (Gói Quà 1000, Gói Quà 2000)

Gói Quà 200/500

Gói Quà 1000/2000

Vật phẩm liên quan

Vật phẩmMô tả

Mảnh Dược Liệu
 • Nguồn gốc: nhận được khi mở các gói quà
 • Giời hạn: mỗi ngày đổi 24 lần
 • Công thức:
  100 Linh Chi
  100 Nhân Sâm
  100 Thất Tinh Thảo
  100 Đông Trùng Hạ Thảo
  10 Mảnh Dược Liệu
 • Nhận được:
  • S1 – Tú Anh: 100 triệu Exp
  • S1 – Kinh Tế: 20 triệu Exp
  • S3 – Trăng Khuyết: 10 triệu Exp

Mảnh Bạch Kim
Hồng Ảnh
 • Nguồn gốc: nhận được khi mở các gói quà
 • Công thức:
  • 2 trang bị Hoàng Kim Hồng Ảnh giống nhau
  • 10 Mảnh Bạch Kim Hồng Ảnh
 • Nhận được: 1 trang bị Bạch Kim Hồng Ảnh thuộc tính ngẫu nhiên

Mảnh Bạch Kim
Vô Danh
 • Nguồn gốc: nhận được khi mở các gói quà
 • Công thức:
  • 2 trang bị Hoàng Kim Vô Danh giống nhau
  • 10 Mảnh Bạch Kim Vô Danh
 • Nhận được: 1 trang bị Bạch Kim Vô Danh

Mảnh Bạch Kim
Càn Khôn
 • Nguồn gốc: nhận được khi mở các gói quà
 • Công thức:
  • 2 trang bị Hoàng Kim Càn Khôn giống nhau
  • 10 Mảnh Bạch Kim Càn Khôn
 • Nhận được: 1 trang bị Bạch Kim Càn Khôn

Hình ảnh liên quan

Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.