Túi May Mắn tháng 11

Túi May Mắn tháng 11

Quý bằng hữu thân mến!

Túi May Mắn tháng 11 đến sớm với tất cả nhân sĩ VLTK - Công Thành Chiến, thời gian mở thưởng có giới hạn, quý nhân sĩ đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu những chiến lợi phẩm cực giá trị của võ lâm nhé.

Thời gian

 • Thời gian diễn ra: Từ sau bảo trì ngày 03/11 đến hết 09/11/2023
 • Điều kiện tham gia: Nhân vật cấp 120 trở lên tại tất cả các máy chủ.
 • Lưu ý:
  • Để trống 5 ô hành trang để tham gia sự kiện.
  • Phần thưởng có HSD 30 ngày (riêng Kim Cương Tím là vĩnh viễn)
  • Khi sử dụng Rương Vũ Khí, Rương HKMP… nhận được trang bị vĩnh viễn
 • Trao thưởng Túi May Mắn
  • Thời gian trao thưởng: Từ sau bảo trì ngày 05/11 đến hết ngày 07/11/2023
  • NPC trao thưởng: Lễ Quan tại các thành thị
  • Túi May Mắn nhận thưởng từ sự kiện Quà Tặng Nạp Thẻ có HSD đến ngày 30/11/2023 và dùng để tham gia ở sự kiện Túi May Mắn tháng 11, hết thời gian diễn ra sự kiện mặc dù Túi còn HSD nhưng sẽ không còn tác dụng và không thể sử dụng.

Vật phẩm liên quan

NPC Thông tin

Túi May Mắn
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các
  • 1 Túi May Mắn: 2 KNB
  • 1 Hộp (100 Túi May Mắn): 200 KNB
 • Lưu ý:
  • Sau khi nhận tối đa Exp, vẫn có thể nhận được phần thưởng
  • Khi nhận được thông báo nhận được Bí Kíp Đại, chụp hình câu thông báo gửi kèm đến https://support.vnggames.com/ để chọn lựa loại Bí Kíp.
 • Chức năng: Sử dụng nhận được phần thưởng theo bên dưới:
 • Phần thưởng S1 - Kinh Tế:
  • Chắc chắn nhận được:
   25 triệu Exp (tối đa 125 tỷ)
   25 vạn
  • Có cơ hội nhận được:
   1 - 10 Sách Lĩnh Hội
   1 - 10 Tín Vật Liên Đấu
   1 Rương Bộ HKMP (tự chọn)

   1 Rương HKMP tự chọn (ngẫu nhiên thuộc tính)
   1 Rương HKMP ngẫu nhiên (ngẫu nhiên thuộc tính)
   1 Bí Kíp Đại (tự chọn, +100, 10*)
   1 Càn Khôn Giới Chỉ
   1 Vô Danh Giới Chỉ
   1 Vô Danh Chỉ Hoàn

 • Phần thưởng S3 - Trăng Khuyết:
  • Chắc chắn nhận được:

   50 triệu Exp (tối đa 250 tỷ)
   50 vạn

  • Có cơ hội nhận được:

   50-200 Điểm Trùng Phùng
   50-200 Điểm Tinh Lực
   1 Rương HKMP (Ngẫu nhiên - ngẫu nhiên thuộc tính)
   1 Rương HKMP (Tự chọn - ngẫu nhiên thuộc tính)
   1 - 3 Sách Lĩnh Hội
   1 - 3 Tín Vật Liên Đấu

   1 Bí Kíp Đại (tự chọn, +100, 10*)

 • Phần thưởng S1 - Tú Anh:
  • Chắc chắn nhận được:
   250 triệu Exp (tối đa 1,250 tỷ)
   50 vạn
  • Có cơ hội nhận được:

   1-10 Sách Lĩnh Hội
   1-10 Tín Vật Liên Đấu
   1 Rương Vũ Khí Độc Cô +0 (tự chọn)
   1 Kim Cương Tím
   1 Rương Vũ Khí Độc Cô +3 (tự chọn - vĩnh viễn)
   1 Rương Vũ Khí Độc Cô +3 (30 ngày)
   1 Độc Cô Cầu Bại Hạ Giới
   1 Độc Cô Cầu Bại Thượng Giới
   1 Bí Kíp Đại (tự chọn, +100, 10*)


Kim Cương Tím
 • Nguồn gốc: sử dụng Túi May Mắn tại cụm cao thủ
 • Lưu ý: khi nâng cấp thất bại sẽ bị mất nguyên liệu Kim Cương Tím

 • Chức năng: tăng 1 cấp Vũ Khí Độc Cô (vĩnh viễn)
  Sử dụng xuất hiện khung giao nộp đặt các trang bị vào như sau:
Trang bị đặt vào Cấp Vũ Khí nhận
2 Vũ Khí Độc Cô (+0) + 2 Kim Cương Tím +1
2 Vũ Khí Độc Cô (+1) + 4 Kim Cương Tím +2
2 Vũ Khí Độc Cô (+2) + 8 Kim Cương Tím +3
2 Vũ Khí Độc Cô (+3) + 16 Kim Cương Tím
Tỉ lệ thành công 75%
+4
2 Vũ Khí Độc Cô (+4) + 32 Kim Cương Tím
Tỉ lệ thành công 50%
+5
2 Vũ Khí Độc Cô (+5) + 32 Kim Cương Tím +6
2 Vũ Khí Độc Cô (+6) + 32 Kim Cương Tím +7
2 Vũ Khí Độc Cô (+7) + 32 Kim Cương Tím +8
2 Vũ Khí Độc Cô (+8) + 32 Kim Cương Tím +9
2 Vũ Khí Độc Cô (+9) + 32 Kim Cương Tím
Tỉ lệ thành công 50%
+10

Phần thưởng đạt mốc sử dụng Túi May Mắn

 • Nhận tại NPC Tổng Quản Sự Kiện
 • Phần thưởng có HSD 30 ngày
 • Kim Cương Tím không có HSD
 • Hành trang cần 2x5 ô trống
 • Nhân vật đạt mốc 5,000/10,000 ở S3 - Trăng Khuyết gửi thêm yêu cầu để chọn loại Bí Kíp, sẽ được trao sau qua GM
Mốc S1 - Kinh Tế S3 - Trăng Khuyết S1 - Tú Anh
5000
 •  Mặt Nạ +2 kỹ năng ngẫu nhiên
  [Thống Soái Tống, Kim, Mông Cổ]
 • 2 Chân Đơn (Đại)
 • 3 Thẻ Trùng Luyện 3
 •  Mặt Nạ +2 kỹ năng ngẫu nhiên
  [Thống Soái Tống, Kim, Mông Cổ]
 • 2 Chân Đơn (Đại)
 • 3 Thẻ Trùng Luyện 3
 • 1 Bí Kíp Đại (tự chọn, +100, 10*)
 • 1 Tín Vật Chưởng Môn
 • 2 Chân Đơn (Đại)
 • 3 Kim Cương Tím
10.000
 • 1 Rương bộ HKMP (tự chọn)
 • 50 Sách Lĩnh Hội
 • 50 Tín Vật Liên Đấu
 • 50,000 Điểm Tinh Lực
 • 3 Chân Đơn (Thượng)
 • 3 Thẻ Trùng Luyện 2
 • 3 Thẻ Trùng Luyện 1
 • 1 Rương HKMP (tự chọn - ngẫu nhiên thuộc tính)
 • 50 Sách Lĩnh Hội
 • 50 Tín Vật Liên Đấu
 • 50,000 Điểm Tinh Lực
 • 3 Chân Đơn (Thượng)
 • 3 Thẻ Trùng Luyện 2
 • 3 Thẻ Trùng Luyện 1
 • 1 Bí Kíp Đại
  (tự chọn, +100, 10*)
 • 1 Vũ Khí Độc Cô +0
  (tự chọn)
 • 6 Kim Cương Tím
 • 50 Sách Lĩnh Hội
 • 50 Tín Vật Liên Đấu
 • 50,000 Điểm Tinh Lực
 • 3 Chân Đơn (Thượng)

Phần thưởng Top 10 sử dụng Túi May Mắn toàn máy chủ

 • Top 10 cần sử dụng tối thiểu 5,000 Túi May Mắn
 • Top 3 cần sử dụng tối thiểu 10,000 Túi May Mắn
 • Sử dụng 50,000 Túi May Mắn trở lên nhận được phần thưởng Đặc Biệt
  Phần thưởng S1 - Kinh Tế

  Top Ghi chú
  1 1 Rương Bộ HKMP (1 món tối ưu)

  100 Tín Vật Liên Đấu (Không HSD)
  100 Sách Lĩnh Hội (HSD 30 ngày)
  100,000 Điểm Tinh Lực

  (chọn 1 trong 3 phần thưởng)
  2-3 1 Trang Bị HKMP tối ưu (tự chọn)

  50 Tín Vật Liên Đấu (Không HSD)
  50 Sách Lĩnh Hội (HSD 30 ngày)
  50,000 Điểm Tinh Lực

  (chọn 1 trong 3 phần thưởng)
  4-10 1 Rương HKMP tự chọn (ngẫu nhiên thuộc tính)

  30 Tín Vật Liên Đấu (Không HSD)
  30 Sách Lĩnh Hội (HSD 30 ngày)
  30,000 Điểm Tinh Lực

  (chọn 1 trong 3 phần thưởng)
  Đặc biệt 1 Nhẫn Càn Khôn
  1 Bí Kíp Đại (tự chọn, +200, +2 cấp)
  Phần thưởng S3 - Trăng Khuyết
  • Không được chọn trang bị HKMP +1 kỹ năng

  Top Ghi chú
  1 1 Trang Bị HKMP tự chọn (tối ưu)

  100 Tín Vật Liên Đấu (Không HSD)
  100 Sách Lĩnh Hội (HSD 30 ngày)
  100,000 Điểm Tinh Lực

  (chọn 1 trong 3 phần thưởng)
  2-3 1 Rương HKMP tự chọn (ngẫu nhiên thuộc tính)

  50 Tín Vật Liên Đấu (Không HSD)
  50 Sách Lĩnh Hội (HSD 30 ngày)
  50,000 Điểm Tinh Lực

  (chọn 1 trong 3 phần thưởng)
  4-10 1 Rương HKMP ngẫu nhiên (ngẫu nhiên thuộc tính)

  30 Tín Vật Liên Đấu (Không HSD)
  30 Sách Lĩnh Hội (HSD 30 ngày)
  30,000 Điểm Tinh Lực

  (chọn 1 trong 3 phần thưởng)
  Đặc biệt

  1 Nhẫn Vô Danh (tự chọn)
  1 Bí Kíp Đại (tự chọn, +200, +2 cấp)

  Phần thưởng S1 - Tú Anh

  Top Ghi chú
  1 1 Vũ Khí Độc Cô +3
  6 Kim Cương Tím

  100 Tín Vật Liên Đấu (Không HSD)
  100 Sách Lĩnh Hội (HSD 30 ngày)
  100,000 Điểm Tinh Lực

  (chọn 1 trong 3 phần thưởng)
  2-3 1 Vũ Khí Độc Cô +2
  3 Kim Cương Tím

  50 Tín Vật Liên Đấu (Không HSD)
  50 Sách Lĩnh Hội (HSD 30 ngày)
  50,000 Điểm Tinh Lực

  (chọn 1 trong 3 phần thưởng)
  4-10 1 Vũ Khí Độc Cô +1
  1 Kim Cương Tím

  30 Tín Vật Liên Đấu (Không HSD)
  30 Sách Lĩnh Hội (HSD 30 ngày)
  30,000 Điểm Tinh Lực

  (chọn 1 trong 3 phần thưởng)
  Đặc biệt 1 Ấn Chiến 5 dòng tự chọn
  6 Kim Cương Tím
  1 Bí Kíp Đại (tự chọn, +200, +2 cấp)

  Các thắc mắc liên quan, quý nhân sĩ vui lòng liên hệ đường dây nóng 1900 561 558 hoặc liên hệ hỗ trợ website https://support.vnggames.com/ để được xử lý tốt nhất.