Top

Boss Môn Phái

Boss Môn Phái

Sau khi trở về môn phái từ Đại Hội Công Thành Chiến, đột nhiên ngũ đại cao nhân của Thiên Vương Bang, Ngũ Độc Giáo, Thúy Yên Môn, Thiên Nhẫn Giáo & Côn Lôn Phái mất tích một cách bí hiểm.

Tuy nhiên với tuyệt kỹ dò la tin tức thượng thừa của Vạn Sự Thông, lão nhân đã tìm được hành tung của chính xác của các cao nhân bao gồm: Cổ Bách, Lam Y Y, Yên Hiểu Trái, Gia Luật Tị Ly & Tuyền Cơ Tử, họ đã mang theo bảo vật - Rương Hoàng Kim Môn Phái hạ sơn không biết vì mục đích gì. Chỉ biết được rằng, bất cứ ai cả gan lại gần sẽ lập tức hồn siêu phách tán!

Thời gian & điều kiện

 • Thời gian áp dụng dự kiến: Sau bảo trì ngày 20/05/2015
 • Thời gian xuất hiện Boss: 19h00 mỗi ngày (hệ thống sẽ thông báo bản đồ xuất hiện các Boss)
 • Không xuất hiện sau khi bảo trì định kỳ máy chủ.
 • Thời gian tồn tại Boss:
  • Biến mất khi bị tiêu diệt
  • Lập tức biến mất nếu không bị tiêu diệt trong vòng 60 phút (kể từ lúc xuất hiện).

Vị trí ngẫu nhiên xuất hiện

Tên BossVị trí
Công Thành Chiến
Cổ Bách
Ngẫu nhiên xuất hiện tại:
 • Sa Mạc Sơn Động 1
 • Vũ Lăng Động
 • 7 Thành Thị
Công Thành Chiến
Lam Y Y
Ngẫu nhiên xuất hiện tại:
 • Sa Mạc Địa Biểu
 • Thanh Khê Động
 • 7 Thành Thị
Công Thành Chiến
Yên Hiểu Trái
Ngẫu nhiên xuất hiện tại:
 • Mạc Cao Quật
 • Phi Thiên Động
 • 7 Thành Thị
Công Thành Chiến
Gia Luật Tị Ly
Ngẫu nhiên xuất hiện tại:
 • Trường Bạch Sơn Nam
 • Phù Dung Động
 • 7 Thành Thị
Công Thành Chiến
Tuyền Cơ Tử
Ngẫu nhiên xuất hiện tại:
 • Trường Bạch Sơn Bắc
 • Lưỡng Thủy Động
 • 7 Thành Thị

Phần thưởng chung khi hạ Boss

  • Khi Boss bị hạ gục, cá nhân/tổ đội sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng.
  • Lưu ý: Điểm kinh nghiệm không cộng dồn.
Nội dungPhần thưởng
Cá nhân/tổ đội trực tiếp hạ Boss 10.000.000 điểm kinh nghiệm/nhân vật/Boss
Nhân vật xung quanh 2.000.000 điểm kinh nghiệm/nhân vật/Boss

Phần thưởng cá nhân/tổ đội hạ Boss

  • Cá nhân hạ Boss chắc chắn nhận được: 1 Rương Hoàng Kim Môn Phái (theo môn phái của Boss, rơi trực tiếp vào hành trang).
  • Cá nhân/tổ đội hạ Boss: Nhặt được vật phẩm rơi ra từ Boss (Sau 20 giây: tất cả nhân vật có thể nhặt)
  • Phần thưởng rơi ra từ Boss
Phần thưởng (ngẫu nhiên)
2 Tẩy Tủy Kinh 6 Phi Tốc Hoàn
6 Thiết La hán 3 Tâm Tâm Tương Ảnh Phù
3 Võ Lâm Mật Tịch 2 Tinh Hồng Bảo Thạch
1 Cống Nguyệt Phù Dung 2 Tử Thuỷ Tinh
1 Phụng Nguyệt Quả Dung 2 Lam Thuỷ Tinh
3 Thiên Sơn Bảo Lộ 2 Lục Thuỷ Tinh
2 Quế Hoa Tửu 1 Bí Kíp Môn Phái 90
(ngẫu nhiên loại, theo môn phái của Boss)
1 Tiên Thảo Lộ 2 Bàn Nhược Tâm Kinh
5 Đại Lực Hoàn 2 Tiên Thảo Lộ - đặc biệt

Chắc chắn kể từ thời khắc này, toàn cõi Công Thành Chiến sẽ rúng động bởi các Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái lần đầu tiên xuất hiện từ các Boss Hoàng Kim. Các cuộc chiến thống lĩnh Bản Đồ Luyện Công & giang sơn từ các Bang Hội sẽ liên tục nổ ra và càng gây cấn hơn bởi Tính Năng Đổi Màu Bang Hội.

Giang sơn từ nay sẽ thuộc về ai? Thiên ấn Công Thành Chiến ai sẽ là minh vương nắm giữ? Hạ hồi phân giải!