Top

Đổi Màu Bang Hội

Đổi Màu Bang Hội

Sau khi nắm rõ được huyền cơ sắc thái (màu sắc) của các đại môn phái, các Bang Chủ & Trưởng Lão dày dặn kinh nghiệm đã tìm được cốt lõi để dễ dàng Đổi Màu Bang Hội trong "tích tắc". Theo đó, kinh nghiệm đổi màu Bang Hội đã được lan truyền khắp chốn võ lâm.

Ngay sau đây Bổn Trang sẽ hướng dẫn cách thức Đổi Màu Bang Hội để quý Bang Chủ & Trưởng Lão các Bang Hội có thể dễ dàng đổi màu xông pha chiến trận, thao lược binh pháp nhằm chuẩn bị cho các sự kiện lớn nhỏ sau này!

Thời gian & điều kiện

 • Thời gian áp dụng dự kiến: Sau bảo trì ngày 20/05/2015.
 • Đối tượng: Bang Chủ/Trưởng Lão của các Bang Hội.
 • Điều kiện:
  • Dùng Tiền Vạn để thao tác đổi bằng chức năng Bang Hội.
  • Dùng Tín Vật Bang Hội để đổi màu nhanh chóng.

Đổi màu bằng chức năng Bang Hội - Dùng Tiền Vạn

  • Mỗi lần thực hiện thao tác, sẽ tiêu hao số Tiền Vạn trong hành trang Bang Chủ hoặc Trưởng Lão theo số lần tương ứng:
Lần đổi Phe (màu)Tiền Vạn
1 100
2 200
3 400
4 600
5 800
6 1.000
7 2.000
8 4.000
9 6.000
10 8.000
11 trở đi 10.000 Vạn /lần
  • Thao tác thực hiện:
Hình ảnhGhi chú
Công Thành Chiến Bước 1: Bang Chủ/Trưởng Lão mở giao diện Bang Hội, Chọn "Sử Dụng Chức Năng"
Công Thành Chiến Bước 2: Chọn "Đổi Phe" & tùy chọn phe muốn đổi.

Đổi màu nhanh - Dùng Tín Vật Bang Hội

  • Nhấp phải vào Tín Vật Bang Hội tại hành trang Bang Chủ hoặc Trưởng Lão sẽ nhanh chóng thực hiển thao tác Đổi Màu Bang Hội.
  • Thao tác thực hiện & Vật phẩm liên quan:
Hình ảnhGhi chú
Công Thành Chiến
Tín Vật Bang Hội
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 03 Kim Nguyên Bảo/vật phẩm.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250 .Có thể giao dịch, bày bán. Không thể ném ra. Rớt khi có PK. Có thể đặt tại ô phím tắt (như các loại máu).
 • Công dụng: Đổi màu Bang Hội nhanh chóng.
Công Thành Chiến Hướng dẫn sử dụng: Bang Chủ/Trưởng Lão nhấp phải để tùy chọn đồi Phe muốn đổi.

Chắc chắn kể từ thời khắc này, toàn cõi Công Thành Chiến sẽ rúng động bởi các Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái lần đầu tiên xuất hiện từ các Boss Hoàng Kim Môn Phái. Các cuộc chiến thống lĩnh Bản Đồ Luyện Công & giang sơn từ các Bang Hội sẽ liên tục nổ ra và càng gây cấn hơn bởi Tính Năng Đổi Màu Bang Hội.

Giang sơn từ nay sẽ thuộc về ai? Thiên ấn Công Thành Chiến ai sẽ là minh vương nắm giữ? Hạ hồi phân giải!