Top

Trang Bị Môn Phái

Trang Bị Môn Phái

Rương Hoàng Kim Môn Phái là loại cực phẩm mang trong mình hàng trăm bảo vật được đúc kết bằng tinh hoa của võ học môn phái chỉ rơi ra khi hạ gục được các Boss Hoàng Kim Môn Phái. Tuy nhiên, các bảo rương này chỉ có thể được mở ra bời Chìa Khóa Hoàng Kim.

Được biết rằng khi sở hữu được các Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái từ bảo rương, nguồn nội lực từ bên trong sẽ lập tức được thúc đẩy, khí huyết lưu thông và thân thể trở nên cường tráng. Các tầng võ học uyên thâm của môn phái từ đó mà được nâng lên tầm cao mới giúp nhân sĩ dễ dàng xông pha trận địa lập nghìn đại công & xưng bá giang hồ!

Thời gian & điều kiện

  • Thời gian áp dụng dự kiến: Sau bảo trì ngày 20/05/2015
  • Điều kiện: Phải có Rương Hoàng Kim Môn Phái & Chìa Khóa Hoàng Kim tại hành trang.

Vật phẩm liên quan

Hình ảnhGhi chú
Công Thành Chiến
Chìa Khóa Hoàng Kim
  • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 300 Kim Nguyên Bảo/vật phẩm.
  • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán. Không thể: Ném ra, xếp chồng. Rớt khi có PK.
  • Cách sử dụng: Dùng mở Rương Hoàng Kim Môn Phái.
  • Hạn sử dụng: 30 ngày kể từ lúc mua.
Công Thành Chiến
Rương Hoàng Kim Môn Phái
(Thiên Vương/Ngũ Độc/Thúy Yên/
Thiên Nhẫn/Côn Lôn)
  • Nguồn gốc: Hạ Boss Hoàng Kim Môn Phái nhận được Rương tương ứng môn phái của Boss.
  • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán. Không thể: Ném ra, xếp chồng. Rớt khi có PK.
  • Cách sử dụng: Nhấp phải sử dụng cùng Chìa Khóa Hoàng Kim sẽ ngẫu nhiên nhận được trang bị Hoàng Kim Môn Phái tương ứng.

Phần thưởng từ Rương Hoàng Kim Môn Phái

  • Dùng Chìa Khóa Hoàng Kim để mở Rương Hoàng Kim Môn Phái nhận ngẫu nhiên trang bị của Môn Phái tương ứng theo rương (ngẫu nhiên loại, chỉ số, kháng tính,...)
Rương Hoàng KimNhánhTrang bị
(ngẫu nhiên loại, chỉ số, kháng tính,...)
Thiên Vương Chùy Hám Thiên Kim Hoàn Đại Nhãn Thần Chùy
Hám Thiên Vũ Thần Tương Kim Giáp
Hám Thiên Uy Vũ Thúc yêu đái
Hám Thiên Hổ đầu Khẩn Thúc Uyển
Hám Thiên Thừa Long Chiến Ngoa
Thương Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long thương
Kế Nghiệp Huyền Vũ Hoàng Kim Khải
Kế Nghiệp Bạch Hổ Vô Song khấu
Kế Nghiệp HỏaVân Kỳ Lân Thủ 
Kế Nghiệp Chu Tước Lăng Vân Ngoa
Đao Ngự Long Lượng Ngân Bảo đao
Ngự Long Chiến Thần Phi Quải giáp
Ngự Long Thiên Môn Thúc Yêu hoàn
Ngự Long Tấn Phong Hộ yển
Ngự Long Tuyệt Mệnh Chỉ hoàn
Ngũ Độc Chưởng U Lung Kim Xà Phát đái
U Lung Xích Yết Mật trang
U Lung Thanh Ngô Triền yêu
U Lung Ngân Thềm Hộ Uyển
U Lung Mặc Thù Nhuyễn Lý 
Đao Minh ảo Tà Sát Độc Nhận
Minh ảo U Độc ám Y
Minh ảo Độc Yết Chỉ Hoàn
Minh ảo Hủ Cốt Hộ uyển
Minh ảo Song Hoàn Xà Hài
Bùa Chú Phược Phá giáp đầu hoàn
Chú Phược Diệt Lôi Cảnh Phù 
Chú Phược U ảo Chỉ Hoàn
Chú Phược Xuyên Tâm Độc Uyển
Chú Phược Băng Hỏa Thực Cốt Ngoa
Thúy Yên Đao Tê Hoàng Phụng Nghi đao
Tê Hoàng Tuệ Tâm Khinh Sa Y
Tê Hoàng Phong Tuyết Bạch Vân Thúc Đái
Tê Hoàng Băng Tung Cẩm uyển
Tê Hoàng Thúy Ngọc Chỉ Hoàn
Song Đao Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đao
Bích Hải Hoàn Châu Vũ Liên
Bích Hải Hồng Linh Kim Ti đái
Bích Hải Hồng Lăng Ba
Bích Hải Khiên Tế Chỉ hoàn
Thiên Nhẫn Mâu Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương
Ma Sát Tàn Dương ảnh Huyết Giáp
Ma Sát Xích Ký Tỏa Yêu Khấu
Ma Sát Cử Hỏa Liêu Thiên uyển
Ma Sát Vân Long Thổ Châu giới
Bùa Ma Hoàng Kim Giáp Khôi
Ma Hoàng án Xuất Hổ Hạng Khuyên
Ma Hoàng Khê Cốc Thúc yêu đái
Ma Hoàng Huyết Y Thú Trạc
Ma Hoàng Đăng Đạp Ngoa
Đao Ma Thị Liệt Diệm Quán Miện
Ma Thị Lệ Ma Phệ Tâm Liên
Ma Thị Nghiệp Hỏa U Minh Giới
Ma Thị Huyết Ngọc Thất Sát Bội
Ma Thị sơn  Hải Phi Hồng Lý 
Côn Lôn Đao Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết
Sương Tinh Ngạo Sương đạo bào
Sương Tinh Thanh Phong Lũ đái
Sương Tinh Thiên Tinh Băng Tinh thủ 
Sương Tinh Phong Bạo chỉ hoàn
Kiếm Lôi Khung Hàn Tung Băng Bạch quan
Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù 
Lôi Khung Phong Lôi Thanh Cẩm đái
Lôi Khung Linh Ngọc Uẩn Lôi
Lôi Khung Cửu Thiên Dẫn Lôi giới
Bùa Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán
Vụ ảo Ki Bán phù chú 
Vụ ảo Thúc Tâm chỉ hoàn
Vụ ảo Thanh ảnh Huyền Ngọc Bội
Vụ ảo Tung Phong Tuyết ảnh ngoa

Chắc chắn kể từ thời khắc này, toàn cõi Công Thành Chiến sẽ rúng động bởi các Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái lần đầu tiên xuất hiện từ các Boss Hoàng Kim Môn Phái. Các cuộc chiến thống lĩnh Bản Đồ Luyện Công & giang sơn từ các Bang Hội sẽ liên tục nổ ra và càng gây cấn hơn bởi Tính Năng Đổi Màu Bang Hội.

Giang sơn từ nay sẽ thuộc về ai? Thiên ấn Công Thành Chiến ai sẽ là minh vương nắm giữ? Hạ hồi phân giải!