Trang chủ

Đầu trang

Điều chỉnh Tính Năng

Song hành cùng các cập nhật hấp dẫn như: Hệ thống Thẻ VIP, Boss Đại Hoàng Kim mới, Thất Thành Đại Chiế, Cập nhật/điều chỉnh Chiến Trường Tống Kim. VLTK Công Thành Chiến sẽ tiến hành điều chỉnh & cập nhật các tính năng để cân bằng môn phái, hỗ trợ luyện công mới như: Loại Bỏ Thuộc Tính Dương, hiệu quả trang bị Hồng Ảnh tại bản đồ luyện công mới, tính năng giới hạn giờ chơi.

Cục diện Thập Đại Môn Phái sẽ chính thức thay đổi từ đây, liệu truyền nhân của đại phái nào sẽ phát dương quan đại thanh thế của môn phái mình? Hạ hồi phân giải!

  • Thời gian áp dụng dự kiến: Sau bảo trì ngày 28/09/2015.
  • Đối tượng tham gia: Tất cả nhân sĩ tham gia VLTK Công Thành Chiến.

Điều chỉnh môn Phái | Giới hạn 5 giờ chơi | Hiệu quả trang bị Hồng Ảnh

Hiệu quả trang bị Hồng Ảnh

 • Tất cả trang bị Hồng Ảnh có được từ các sự kiện tính năng sẽ được áp dụng trên toàn bản đồ luyện công bao gồm bản đồ luyện công mới.

Giới hạn 5 giờ chơi/mỗi ngày

 • Khi nhân vật đã đăng nhập và tham gia game trực tuyến đạt đến 5 giờ chơi sẽ lập tức bị giới hạn các tính năng sau:
  • Không nhận được điểm kinh nghiệm từ các hoạt động đánh quái đơn lẻ (tổ đội),
  • Không hoàn thành được các nhiệm vụ.
  • Không sử dụng được các kỹ năng.
  • Không thực hiện được việc: Đối thoại với các NPC, sử dụng vật phẩm, rao bán, bày bán, giao dịch, truyền âm tầng số thế giới.
 • Lưu ý:
  • Thoát game, về thành & trở lại điểm cũ, chuyển thành hoặc sau thời gian bảo trì sẽ KHÔNG THỂ làm mới cột thời gian.
  • Cột thời gian chỉ được làm mới sau 23h59 mỗi ngày hoặc sử dụng 1 trong 3 loại Thẻ VIP để nhận đặc quyền bỏ qua giới hạn giờ chơi.

Điều chỉnh môn phái - loại bỏ thuộc tính Dương

 • Tất cả các trang bị có thuộc tính Dương sẽ chỉ còn lại thuộc tính cơ bản duy nhất (không còn dòng chỉ số <dương>).
 • Tất cả chiêu thức có thuộc tính <dương> của 10 Phái sẽ được loại bỏ & điều chỉnh như sau:
Thiên Vương Bang
Hiện tạiSau khi cập nhật
Thiên Vương Chiến Ý
VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến
Thiếu Lâm
Hiện tạiSau khi cập nhật
Như Lai Thiên Điệp
VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến
Đường Môn
Hiện tạiSau khi cập nhật
Tâm Nhãn
VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến
Ngũ Độc
Hiện tạiSau khi cập nhật
Ngũ Độc Kỳ Kinh
VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến
Thúy Yên
Hiện tạiSau khi cập nhật
Băng Cốt Tuyết Tâm
VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến
Nga My
Hiện tạiSau khi cập nhật
Phổ Độ Chúng Sinh, Phật Tâm Từ Hữu, Phật Pháp Vô Biên
VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến
VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến
VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến
Thiên Nhẫn
Hiện tạiSau khi cập nhật
Bi Tô Thanh Phong, Thiên Ma Giải Thể, Nhiếp Hồn Loạn Tâm
VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến
VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến
VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến
Cái Bang
Hiện tạiSau khi cập nhật
Túy Điệp Cuồng Vũ
VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến
Võ Đang
Hiện tạiSau khi cập nhật
Thái Cực Thần Công
VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến
Côn Lôn
Hiện tạiSau khi cập nhật
Sương Ngạo Côn Lôn
VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến