Ấn Chiến & Đấu Giá

Ấn Chiến & Đấu Giá

n Chiến vốn là bảo vật luôn bên mình của mỗi nhân sĩ. Sở hữu một Ấn Chiến cao cấp không chỉ khẳng định vị thế của bản thân mà còn giúp tăng tiến sức mạnh, tự tin tung hoành giang hồ. Quý nhân sĩ đừng bỏ qua tính năng hấp dẫn này tại phiên bản mới!

NPC và vật phẩm liên quan

Nội dungChi tiết
Quốc Chiến Thiên Tử - Công Thành Chiến
Thợ Khắc Ấn
 • Vị trí: Đại lý (199/196)
 • Chức năng:
  • Thao tác Ấn Chiến
  • Đổi Tẩy Luyện Châu
Quốc Chiến Thiên Tử - Công Thành Chiến
Tiệm Ngân Đĩnh
 • Vị trí: Tương Dương (192/202)
Vật phẩmGiá
Thiên Cơ Lệnh 294
Tín Vật Bang 294
Thần Bí Khoáng Thạch 294
Huy Chương Tống Kim 294
Danh Tướng Lệnh 294
Bá Vương Lệnh 588
Hoàng Đế Lệnh 882
Chìa Khóa Hoàng Kim 2941
Thẻ Uy Chấn Thiên Hạ 7353
Sẽ cập nhật tiếp một số vật phẩm
Quốc Chiến Thiên Tử - Công Thành Chiến
Rương Đấu Giá
  • Nguồn gốc: Từ Sàn Đấu Giá

Quốc Chiến Thiên Tử - Công Thành Chiến

 • Điều kiện: Bang hội tiêu diệt Boss thành công
   • Boss Hoàng Kim Môn Phái
   • Boss Ngũ Tuyệt
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng
 • Mở bằng 5000 điểm trùng phùng

Chía Khóa Rương Ấn Chiến
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các giá 5 tiền đồng
 • Công dụng: Dùng để Mở Rương Ấn Chiến

Ấn Chiến
Kim/ Mộc/ Thủy/ Hỏa/ Thổ
(Công/ Thủ/ Hỗ Trợ)
 • Nguồn gốc: Chế tạo từ NPC Thợ Khắc Ấn
 • Tính chất: Không xếp chồng
 • Công dụng: Trang bị trên nhân vật

Ngũ Hành Hồn Thạch
Kim/ Mộc/ Thủy/ Hỏa/ Thổ
 • Nguồn gốc: Mở Rương Ấn Chiến bằng tiền vạn hoặc chìa khóa
 • Công dụng: Nguyên liệu chế tạo Ấn Chiến

Bạch/ Thanh/ Lam/
Tử Tinh Ngọc
 • Nguồn gốc:
  • Mở Rương Ấn Chiến bằng chìa khóa
  • Nhấp chuột phải nâng cấp theo thứ tự Bạch Tính Ngọc → Thanh Tinh Ngọc (tạm chưa mở) → Lam Tinh Ngọc (tạm chưa mở) → Tử Tinh Ngọc (tạm chưa mở)  → Hoàng Tinh Ngọc
 • Lưu ý khi ghép:
  • Bạch tinh ngọc lên thanh tinh ngọc sẽ có tỷ lệ nhận lam tinh ngọc
  • Thanh tinh ngọc lên lam tinh ngọc có tỷ lệ nhận được tử tinh ngọc

Ngũ Hành Dẫn
 • Nguồn gốc:
  • Kỳ Trân Các giá 5 tiền đồng
  • Mở Rương Đấu Giá nhận được

Tẩy Luyện Châu
 • Nguồn gốc:
  • Tính năng và sự kiện
  • Đổi Bạch Ấn tại NPC thợ khắc ấn

Gói Thỏi Vàng
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các

  GóiThỏi vàng nhận được
  20K 80
  50K 200
  100K 400
  500K 2,000
  1000K 4,000
  1500K 6,000
 • Lưu ý: Lần đầu sử dụng thưởng thêm x2.0

Rương Đấu Giá

Vật pẩmSố lượngTính chất
Danh Tướng Lệnh 50 Khóa
Bá Vương Lệnh 50 Khóa
Hoàng Đế Lệnh 50 Khóa
Điểm Chiến Công 5000 Khóa
Exp Hiệp Khách 5000 Khóa
Thần Bí Khoáng Thạch 10 Khóa
Rương Ấn Chiến 10 – 50 Khóa
Rương Trang Bị Đồng Hành 1 10 – 50 Khóa
Rương Trang Bị Đồng Hành 2 5 – 25 Khóa
Ngẫu nhiên 1 Ngọc Cấp 4 (Nhất Đăng, Âu Dương Phong, Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công, Châu Bá Thông) 1 Khóa

Rương Ấn Chiến

Mở miễn phí
Ngẫu nhiên 1/5Số lượngTính chất
Kim Hồn Thạch 1 Khóa
Mộc Hồn Thạch 1 Khóa
Thủy Hồn Thạch 1 Khóa
Hỏa Hồn Thạch 1 Khóa
Thổ Hồn Thạch 1 Khóa
Mở bằng Chìa Khóa nhận được 2 - 3 vật phẩm
Ngẫu nhiênNgẫu nhiên 1/5Số lượng
1/5 Kim Hồn Thạch 2 (khóa)
Mộc Hồn Thạch 2 (khóa)
Thủy Hồn Thạch 2 (khóa)
Hỏa Hồn Thạch 2 (khóa)
Thổ Hồn Thạch 2 (khóa)
1/6 Bạch Tinh Ngọc 1
Bạch Tinh Ngọc 2
Bạch Tinh Ngọc 4
Bạch Tinh Ngọc 6
Bạch Tinh Ngọc 8
Ngũ Hành Dẫn 2
1/7 Bạch Tinh Ngọc 5
Bạch Tinh Ngọc 10
Bạch Tinh Ngọc 20
Bạch Tinh Ngọc 30
Bạch Tinh Ngọc 40
Ngũ Hành Dẫn 30
Không nhận được

Các vấn đề liên quan Ấn Chiến

Chế tạo
 • Bước 1: Đến NPC Thợ Khắc Ấn đối thoại chế tạo Ấn Chiến
 • Bước 2: Chọn thao tác

Quốc Chiến Thiên Tử - Công Thành Chiến

 • Bước 3: Chọn chế tác gồm: Ngũ Hành và loại của Ấn Chiến
  • Nguyên liệu chế tác:
   + Ngũ hành dẫn
   + Hồn thạch ( kim/mộc/thủy/hỏa/thổ) mỗi loại 1 cái
   + Ngân lượng: 1.000 vạn lượng

Quốc Chiến Thiên Tử - Công Thành Chiến

Tẩy Luyện
 • Dựa theo phẩm chất (màu) Ấn Chiến khi tẩy sẽ tốn Tẩy Luyện Châu Khác nhau
Loại ẤnTẩy Luyện Châu
Bạch 2
Thanh 4
Lam 6
Tử 8
Hoàng 10
 • Tẩy luyện thành công tất cả các thuộc tính cơ bản xuất hiện ngẫu nhiên thuộc tính mới
 • Chỉ tẩy loại thuộc tính, cấp thuộc tính không thay đổi

Quốc Chiến Thiên Tử - Công Thành Chiến

Điêu Khắc
 • Làm gia tăng chỉ số thuộc tính.

Quốc Chiến Thiên Tử - Công Thành Chiến

Cấp điêu khắc
thuộc tính
Cấp Ngũ Hành ẤnTiền vạn
BạchThanhLamTửHoàng
Cấp 2 50 30 10 - - 1000
Cấp 3 50 30 10 - - 1000
Cấp 4 50 30 10 - - 1000
Cấp 5 50 30 10 - - 1000
Cấp 6 50 30 10 - - 1000
Cấp 7 50 30 10 - - 1000
Cấp 8 50 30 10 - - 1000
Cấp 9 50 30 10 - - 1000
Cấp 10 50 30 10 - - 1000
Cấp 11 50 30 10 - - 2000
Cấp 12 50 30 10 - - 2000
Cấp 13 50 30 10 - - 2000
Cấp 14 50 30 10 - - 2000
Cấp 15 50 30 10 - - 2000
Cấp 16 50 30 10 - - 2000
Cấp 17 50 30 10 - - 2000
Cấp 18 50 30 10 - - 2000
Cấp 19 50 30 10 - - 2000
Cấp 20 50 30 10 - - 2000
Cấp 21 - 30 10 - - 3000
Cấp 22 - 30 10 - - 3000
Cấp 23 - 30 10 - - 3000
Cấp 24 - 30 10 - - 3000
Cấp 25 - 30 10 - - 3000
Cấp 26 - 30 10 - - 3000
Cấp 27 - 30 10 - - 3000
Cấp 28 - 30 10 - - 3000
Cấp 29 - 30 10 - - 3000
Cấp 30 - 30 10 - - 3000
Cấp 31 - - 10 - - 4000
Cấp 32 - - 10 - - 4000
Cấp 33 - - 10 - - 4000
Cấp 34 - - 10 - - 4000
Cấp 35 - - 10 - - 4000
Cấp 36 - - 10 - - 4000
Cấp 37 - - 10 - - 4000
Cấp 38 - - 10 - - 4000
Cấp 39 - - 10 - - 4000
Cấp 40 - - 10 - - 4000
Cấp 41 - - - 5 - 5000
Cấp 42 - - - 5 - 5000
Cấp 43 - - - 5 - 5000
Cấp 44 - - - 5 - 5000
Cấp 45 - - - 5 - 5000
Cấp 46 - - - 5 - 5000
Cấp 47 - - - 5 - 5000
Cấp 48 - - - 5 - 5000
Cấp 49 - - - 5 - 5000
Cấp 50 - - - 5 - 5000
Cấp 51 - - - - 2 10000
Cấp 52 - - - - 2 10000
Cấp 53 - - - - 2 10000
Cấp 54 - - - - 2 10000
Cấp 55 - - - - 2 10000
Cấp 56 - - - - 2 10000
Cấp 57 - - - - 2 10000
Cấp 58 - - - - 2 10000
Cấp 59 - - - - 2 10000
Cấp 60 -  -  - 2 10000
Tăng cấp
 • Điều kiện Điêu Khắc Ấn Chiến đạt tối đa chỉ số thuộc tính mới có thể Tăng Cấp Ấn Chiến

Quốc Chiến Thiên Tử - Công Thành Chiến

 • Tăng cấp thành công nhận được thuộc thêm 1 thuộc tính cơ bản cấp 1
 • Cấp và loại thuộc tính cơ bản trước khi tăng cấp không thay đổi
Tăng cấp ẤnTiêu haoLợi ích
Ngũ Hành DẫnTinh NgọcTiền vạn
Bạch → Thanh 50 150 Thanh 5,000 Tăng ngẫu nhiên 1 thuộc tính cơ bản (tổng cộng 4), cấp điêu khắc max là 30
Thanh → Lam 100 100 Lam 10,000 Tăng ngẫu nhiên 1 thuộc tính cơ bản (tổng cộng  5), cấp điêu khắc max là 40
Lam → Tử 150 30 Tử 20,000 Tăng ngẫu nhiên 1 thuộc tính ẩn 1, cấp điêu khắc max là 50
Tử → Hoàng 200 10 Hoàng 50,000 Tăng ngẫu nhiên 1 thuộc tính ẩn 2, cấp điêu khắc max là 60
Hoàng Ấn điêu khắc đến Cấp 60 Tăng cố định 1 thuộc tính ẩn 3
 • Các thuộc tính ẩn:
Thuộc tính ẩn 1Thuộc tính ẩn 2Thuộc tính ẩn 3
Kháng tất cả (%) Tăng sát thương kỹ năng (%) Kỹ năng vốn có + 3 cấp
Hóa giải sát thương Tỉ lệ chí tử (%) Kỹ năng vốn có + 2 cấp
Bỏ qua kháng tất cả Kỹ năng vốn có + 1 cấp
Bỏ qua hóa giải sát thương Gia tăng Sát thương (điểm)
Kháng trọng kích (%) Sát thương vật lý (điểm)
Triệt tiêu sát thương (điểm) Thời gian độc phát giảm (%)
Phòng thủ vật lý Hút sinh lực
Kháng lôi Bỏ qua kháng lôi
Kháng băng Bỏ qua kháng băng
Kháng hoả Bỏ qua kháng hỏa
Kháng độc Bỏ qua kháng độc
Sinh lực tối đa (%) Bỏ qua phòng thủ
Kháng thọ thương Tăng thời gian làm chậm (%)
Giảm thời gian thọ thương Tỉ lệ gây thọ thương
Giảm thời gian làm chậm (%) Thời gian gây thọ thương
Sức mạnh Thời gian làm choáng
Sinh khí Tỉ lệ choáng (%)
Thân pháp Băng Sát nội công
Giảm tỉ lệ choáng (%) Hỏa sát nội công
Nội công Lôi Sát nội công
Giảm thời gian choáng (%) Độc Sát nội công (điểm/lần)
Sinh lực tối đa (điểm)
Nội lực tối đa (điểm)
Nội lực tối đa (%)
Kích hoạt
 • Cấp bậc Tử (tím) trở lên mới mở thêm thuộc tính ẩn
 • Thuộc tính ẩn cần phải kích hoạt

Quốc Chiến Thiên Tử - Công Thành Chiến

Tẩy luyện thuộc tính ẩn

Quốc Chiến Thiên Tử - Công Thành Chiến

Đúc lại
 • Ấn chính thấp nhất phải là Thanh Ấn
 • Ấn phụ cố định là Bạch Ấn
 • Trùng luyện thành công sẽ mất đi ấn phụ đồng thời thay đổi thuộc tính chính Ấn Chiến
 • Thuộc tính cơ bản, cấp điêu khắc thuộc tính ẩn (có hoặc chưa kích hoạt) đều không ảnh hưởng .
 • Trùng luyện cần có ngũ hành dẫn nhất định

  Trùng chúThanh ẤnLam ẤnTử ẤnHoàng Ấn
  Ngũ hành dẫn tiêu hao 20 30 40 50

Quốc Chiến Thiên Tử - Công Thành Chiến

Đổi Tẩy luyện châu
 • Dùng 1 Bạch Ấn đổi 1 Tẩy Luyện Châu

Quốc Chiến Thiên Tử - Công Thành Chiến

Bất kỳ thắc mắc liên quan đến VLTK Công Thành Chiến, nhân sĩ hãy nhanh chóng liên hệ kênh hotro.zing.vn hoặc tổng đài 1900 561 558 để được hỗ trợ kịp thời.