S4 - Phật Sơn

S4 - Phật Sơn

Quý bằng hữu thân mến!

Đến hẹn lại lên, Túi May Mắn tháng 5 năm 2024 đã đến với tất cả nhân sĩ VLTK - Công Thành Chiến, thời gian mở thưởng có giới hạn, quý nhân sĩ đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu những chiến lợi phẩm cực giá trị của võ lâm nhé.

Thời gian

 • Thời gian diễn ra: Từ sau bảo trì ngày 20/05 đến hết 31/05/2024
 • Áp dụng: Máy chủ S4 – Phật Sơn

NPC và Vật phẩm liên quan

NPCThông tin

Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Biện Kinh (214/194), Phượng Tường (200/199), Tương Dương (198/201). 
 • Chức năng: Nhận thưởng mốc sử dụng Túi May Mắn.
 • Lưu ý:
  • Mỗi mốc phần thưởng chỉ nhận được 1 lần
  • Chức năng này chỉ hoạt động đến 24h00 ngày 31/05/2024

Thợ Rèn Thần Bí
 • Vị trí: Lâm An (164/199)
 • Chức năng:
   • Chế tạo trang bị Hiệp Cốt
   • Chế tạo trang bị Nhu Tình
   • Chế tạo trang bị An Bang
   • Chế tạo trang bị HKMP

Túi May Mắn

Hộp Túi May Mắn
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các
  • Túi May Mắn: 1 Kim Nguyên Bảo
  • Hộp Túi May Mắn: 100 Kim Nguyên Bảo
 • Tính chất: Xếp chồng, có thể giao dịch, bày bán, bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng.
 • Lưu ý:
  • Sau khi nhận tối đa Exp, vẫn có thể nhận được phần thưởng.
  • Hành trang cần có 5 ô trống mới có thể sử dụng vật phẩm.
 • Thời hạn sử dụng: 24h00 ngày 31/05/2024

Phần thưởng

Thưởng sử dụng Túi May Mắn
 • Lưu ý: Tối đa sử dụng 5,000 Túi có Exp. Từ 5,001 trở đi không nhận được Exp nhưng vẫn nhận được phần thưởng.
 • Sử dụng Túi May Mắn chắc chắn nhận:
  • Phần thưởng kinh nghiệm: 500,000 Exp cộng dồn
  • Phần thưởng tiền vạn: 100 vạn lượng (vui lòng không để quá 200,000 vạn trong rương trong lúc nhận thưởng để tránh mất phần thưởng ngân lượng)
 • Đồng thời có cơ hội nhận được:
Tên vật phẩmSố lượngHSD (ngày)
Không nhận được - -
Tiên Thảo Lộ 1 10/06/2024
Mảnh Vũ Khí* 1 10/06/2024
Mảnh áo* 1 10/06/2024
Mảnh Nón* 1 10/06/2024
Mảnh Dây Chuyền* 1 10/06/2024
Mảnh Ngọc Bội* 1 10/06/2024
Mảnh Nhẫn* 1 10/06/2024
Mảnh Hộ Uyển* 1 10/06/2024
Mảnh Đai Lưng* 1 10/06/2024
Mảnh Giày* 1 10/06/2024
Tăng cấp trang bị 1 10/06/2024
Tẩy Tủy Kinh 1 10/06/2024
Tẩy Tủy Kinh 2 1 10/06/2024
Tẩy Tủy Kinh 3 1 10/06/2024
Mảnh Ghép TTK 2 1 10/06/2024
Mảnh Ghép TTK 3 1 10/06/2024
Võ Lâm Mật Tịch 1 10/06/2024
Rương Hoàng Kim Đường Phái (ngẫu nhiên, hsd 30 ngày, khóa) 1 10/06/2024
Rương Hoàng Kim Đường Phái Chọn (hsd 30 ngày, khóa) 1 10/06/2024
Rương Hoàng Kim Môn Phái (ngẫu nhiên - ngẫu nhiên thuộc tính) 1 10/06/2024
Rương HKMP Boss 1 20
Rương Mảnh HKMP 1 10/06/2024
Thẻ Trùng Luyện 1 1 10/06/2024
Thưởng đạt mốc sử dụng Túi May Mắn

Sau khi sử dụng 500, 1000, 2000 lần vật phẩm Túi May Mắn có thế đến NPC Tổng Quản Sự Kiện nhận được đồng thời các phần thưởng: 

 • Phần thưởng cố định:
MốcTên vật phẩmSố lượngHSD (ngày)
500 EXP 200 Triệu -
Tiên Thảo Lộ 5 20
Thiên Sơn Bảo Lộ 2 20
Quế Hoa Tửu 2 20
Tẩy Tủy Kinh 2 20
Võ Lâm Mật Tịch 2 20
1000 EXP 500 Triệu   -
Tiên Thảo Lộ 10 20
Thiên Sơn Bảo Lộ 5 20
Quế Hoa Tửu 5 20
Tẩy Tủy Kinh 2 1 20
Mảnh Ghép TTK 2 10 20
Phiên Vũ 1 20
Rương Hoàng Kim Đường Phái (ngẫu nhiên, hsd 30 ngày, khóa) 1 20
2000 EXP 800 Triệu   -
Tiên Thảo Lộ 10 20
Thiên Sơn Bảo Lộ 5 20
Quế Hoa Tửu 5 20
Tẩy Tủy Kinh 2 2 20
Mảnh Ghép TTK 2 10 20
Rương Mảnh HKMP 5 20
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày) 1 20
Rương Hoàng Kim Đường Phái Chọn (hsd 30 ngày, khóa) 1 20
Thẻ Trùng Luyện 1 1 10/06/2024
 • Khi nhận mốc 2000 có xác suất nhận thêm:
Tên vật phẩmSố lượngHSD (ngày)
Tẩy Tủy Kinh 3 5 20
Mặt Nạ Thống Soái Kim 1
Mặt Nạ Thống Soái Mông Cổ 1
Mặt Nạ Thống Soái Tống 1
Rương Hoàng Kim Môn Phái Chọn (HSD 30 ngày) 1
Rương HKMP Boss 1

Các thắc mắc liên quan, quý nhân sĩ vui lòng liên hệ đường dây nóng 1900 561 558 hoặc liên hệ hỗ trợ website https://support.vnggames.com/ để được xử lý tốt nhất.