Top

Nội dung

Tương Phùng Lệnh Bài được trao tặng thông qua sự kiện Offline - Đại Hội Công Thành Chiến như lời tri ân từ Ban Điều Hành (BĐH) gửi đến cộng đồng nhân sĩ. Khi sở hữu được Tương Phùng Lệnh Bài trong tay chư vị sẽ thực hiện thao tác kích hoạt vào lúc 10h00 ngày 20/05/2015 để nhận ngay các ưu đãi đặc biệt!

Lưu ý | Tính chất | NPC & vật phẩm liên quan | Hướng dẫn kích hoạt code

Thời gian diễn ra

 • Cách thức nhận: Thông qua trang nhận code.
 • Kích hoạt dự kiến: Từ 10h00 ngày 20/05/2015.
 • Hạn sử dụng: 23h59 ngày 30/06/2016
 • Máy chủ áp dụng: Áp dụng tất cả máy chủ, trừ các máy chủ cụm Thất Kiếm.

Lưu ý & Điều kiện tham gia

 • Đẳng cấp yêu cầu: Cấp 1 - 110 đã kích hoạt code Tương Phùng Lệnh Bài.
 • Cần Kích Hoạt 1 trong 3 loại thẻ VIP mới có thể sử dụng Tương Phùng Lệnh Bài.
 • Đã có nhân vật trong game.
 • Giai đoạn 1: Sau khi kích hoạt code tiến hành làm nhiệm vụ NPC Vô Danh (cấp 1 - 49)
 • Giai đoạn 2: Thăng cấp 50 mới có thể nhận Tương Phùng Lệnh Bài (cấp 50 - 110)

Lưu ý

 • Tài khoản & nhân vật được tạo mới: Cần chờ trong vòng 24h (kể từ lúc tạo) để hệ thống ghi nhận dữ liệu mới có thể kích hoạt code.
 • Mỗi tài khoản chỉ được kích hoạt & nhận 1 Tương Phùng Lệnh Bài duy nhất.
 • Chỉ có thể nhận Lệnh Bài Tương Phùng theo nhân vật & máy chủ đã lựa chọn khi kích hoạt code.
 • Sau khi Thẻ Hào Hiệp hết tác dụng: Cần kích hoạt lại mới có thể tiếp tục sử dụng Tương Phùng Lệnh Bài.

Tính chất của code Tương Phùng Lệnh Bài

 • Hạn sử dụng: Gồm 02 giai đoạn:
Giai đoạnNội dungThời hạn
1 Kể từ ngày kích hoạt code ở website 15 ngày sau nếu không kích hoạt trong game thì tài khoản này sẽ không thể nhận thưởng của chương trình.
2 Kể từ ngày kích hoạt code trong game Hạn sử dụng: 23h59 ngày 31/12/2015.
 • Sau khi nhập code, nhân vật trong tài khoản đến đối thoại với NPC để đăng ký cho nhân vật tham gia chương trình này:
  • Mỗi tài khoản chỉ được đăng ký 1 nhân vật.
  • Chỉ nhân vật đã đăng ký mới được hưởng các ưu đãi của chương trình.

Lưu ý chung

 • Hạn sử dụng lệnh bài: 23h59 ngày 31/12/2015.
 • Nếu nhân vật chưa nhận thưởng đạt mốc cấp độ thì không thể nhận nhiệm vụ mới.
 • Tất cả các vật phẩm đều ở trạng thái “Khóa vĩnh viễn”.
 • Hành trang trống 2x10 ô mới có thể hoàn thành & nhận thưởng nhiệm vụ.

NPC & Vật phẩm liên quan

Hình ảnhGhi chú

Công Thành Chiến

Vô Danh

 • Vị trí: Ba Lăng Huyện (203/198), Giang Tân Thôn (443/387), Vĩnh Lạc Trấn (206/199), Chu Tiên Trấn (202/198), Đạo Hương Thôn (213/197), Long Môn Trấn (243/281), Thạch Cổ Trấn (206/198), Long Tuyền Thôn (202/199).
 • Chức năng:
  • Nhận Tương Phùng Lệnh Bài sau khi kích hoạt tại website.
  • Trả nhiệm vụ Hướng Dẫn Tân Thủ (dành cho cấp 1 - 49).
 • Lưu ý: Chức năng chỉ hoạt động đến 23h59 ngày 31/12/2015.

Công Thành Chiến

Tương Phùng Lệnh Bài

 • Nguồn gốc: Nhận tại NPC Vô Danh sau khi kích hoạt code thành công.
 • Tính chất: Khóa vĩnh viễn.
 • Cách sử dụng: Nhấn phải để sử dụng.
 • Hạn sử dụng: 23h59 ngày 31/12/2015
 • Giới hạn:
  • Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận được 1 vật phẩm.
  • Chỉ sử dụng khi đứng ở khu vực phi chiến đấu ở 7 thành thị và 7 tân thủ thôn.
 • Tác dụng: Theo dõi & nhận thưởng nhiệm vụ.

Công Thành Chiến

Tống Kim Hoàn Thành Lệnh Bài

 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 02 Kim Nguyên Bảo/vật phẩm.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán. Không thể ném ra, xếp chồng. Không rớt khi có PK. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Cách sử dụng: Nhấn phải sử dụng lập tức hoàn thành 1 nhiệm vụ Tống Kim.
 • Hạn sử dụng: 7 ngày kể từ lúc mua.
 • Giới hạn:
  • 2 vật phẩm/ngày/nhân vật.
  • Chỉ sử dụng khi đứng ở khu vực phi chiến đấu ở 7 thành thị và 7 tân thủ thôn.

Công Thành Chiến

Đánh Quái Hoàn Thành Lệnh Bài

 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 02 Kim Nguyên Bảo/vật phẩm.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán. Không thể ném ra, xếp chồng. Không rớt khi có PK. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Cách sử dụng: Nhấn phải sử dụng hoàn thành tiêu diệt 500 quái.
 • Hạn sử dụng: 7 ngày kể từ lúc mua.
 • Giới hạn:
  • 4 vật phẩm/ngày/nhân vật.
  • Chỉ sử dụng khi đứng ở khu vực phi chiến đấu ở 7 thành thị và 7 tân thủ thôn.
Công Thành Chiến
Bí Kíp Thập Đại Phái
 • Nguồn gốc: Nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ Đại Hiệp Ký Sự 4.
 • Tính chất: Khóa vĩnh viễn.
 • Công dụng: Nhấp phải lựa chọn Bí Kíp 90 theo nhánh võ công.
 • Hạn sử dụng: 1 ngày kể từ lúc nhận.
Công Thành Chiến
Bí Kíp 90 Môn Phái
(theo nhánh võ công)
 • Nguồn gốc: Nhận được thông qua mở Bí Kíp Thập Đại Phái.
 • Tính chất: Khóa vĩnh viễn.
 • Công dụng: Nhấp phải học kỹ năng tương ứng.
 • Hạn sử dụng: 7 ngày kể từ lúc nhận.

Công Thành Chiến
Đại Thành Bí Kíp 90

 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 250 Kim Nguyên Bảo/vật phẩm.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, rao bán. Không thể xếp chồng & ném ra.
 • Công dụng: Nhấp phải lựa chọn thăng cấp 20 cho kỹ năng.
 • Hạn sử dụng: 30 ngày kể từ lúc nhận.

Hướng dẫn kích hoạt & nhận Tương Phùng Lệnh Bài

Hình ảnhGhi Chú

Công Thành Chiến

Bước 1:

Công Thành Chiến

Bước 2:

 • Chọn thông tin máy chủ & nhân vật nhận Tương Phùng Lệnh Bài
 • Tài khoản & nhân vật được tạo mới: Cần chờ trong vòng 24h (kể từ lúc tạo) để hệ thống ghi nhận dữ liệu mới có thể kích hoạt code.
Công Thành Chiến Bước 3: Nhập mã code
Công Thành Chiến Bước 4: Đăng nhập vào game, kích hoạt thẻ Hào Hiệp.

Công Thành Chiến

Công Thành Chiến

Bước 5: Đối thoại NPC Vô Danh thực hiện nhiệm vụ, thăng đến cấp 50 mới có thẻ nhận Tương Phùng Lệnh Bài.