Top

Phần thưởng

Phần thưởng

Tuyết Trà, Hồng Trà, Lục Trà là loại Tuyệt Đỉnh Danh Trà vốn nổi tiếng khắp thiên hạ được rất nhiều cao nhân ưa chuộng bởi nhiều công dụng tốt cho gân cốt, nâng cao khả năng luyện võ.

Được biết để có thể sử dụng trọn vẹn hương vị của các loại danh trà nêu trên, Quý đồng đạo cần tìm gặp Tổng Quản Sự Kiện học cách thưởng trà & có cơ hội nhận được các phần thưởng hấp dẫn trong lúc đàm đạo.

Phần thưởng sử dụng Hồng Trà

 • Giới hạn: 3.000 vật phẩm/nhân vật.
 • Sử dụng ngẫu nhiên nhận được 1 phần thưởng như bảng dưới.
 • Lưu ý: Điểm kinh nghiệm Không cộng dồn.
Phần thưởng (ngẫu nhiên)
20.000 điểm kinh nghiệm 50.000 điểm kinh nghiệm
70.000 điểm kinh nghiệm 100.000 điểm kinh nghiệm
Tuyết Trà
(Hạn sử dụng: 24h00 ngày 19/07/2015.)

Phần thưởng sử dụng Tuyết Trà

 • Ngẫu nhiên có được khi sử dụng Hồng Trà hoặc mua tại Kỳ Trân Các giá 01 Kim Nguyên Bảo/vật phẩm.
 • Giới hạn: 1.000 vật phẩm/nhân vật.
 • Hành trang cần trống 2x6 ô mới có thể sử dụng.
 • Lưu ý:
  • Chỉ có thể sử dụng tại 7 thành thị.
  • Điểm kinh nghiệm: Không cộng dồn.
  • Trang bị: Nhận được ngẫu nhiên loại, kháng tính & chỉ số. Không khóa.
Phần thưởng (ngẫu nhiên)
Tiên Thảo Lộ 
(HSD: 30 ngày kể từ lúc nhận)
Thiết La Hán
(HSD: 30 ngày kể từ lúc nhận)
Thiết La Hán - lễ bao
(HSD: 30 ngày kể từ lúc nhận)
Tiên Thảo Lộ - đặc biệt
(HSD: 30 ngày kể từ lúc nhận)
Thiên Cơ Lệnh
(HSD: 07 ngày kể từ lúc nhận)
Dao Quang Lệnh
(HSD: 07 ngày kể từ lúc nhận)
20.000 điểm kinh nghiệm 50.000 điểm kinh nghiệm
100.000 điểm kinh nghiệm 200.000 điểm kinh nghiệm
300.000 điểm kinh nghiệm Định Quốc Thanh Sa Trường Sam
(Cực Phẩm)
Định Quốc Thanh Sa Phát Quán
(Cực Phẩm)
Định Quốc Xích Quyên Nhuyễn Ngoa
(Cực Phẩm)
Định Quốc Tử Đằng Hộ Uyển
(Cực Phẩm)
Định Quốc Ngân Tầm Yêu Đái
(Cực Phẩm)
An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên
(Hoàn Mỹ)
An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội
(Hoàn Mỹ)
An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ
(Hoàn Mỹ)
An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ Hoàn
(Hoàn Mỹ)
Ngẫu nhiên 5/6/7/8 Ngọc Lục Bảo
(Công dụng: Đổi vật phẩm giới hạn tại Thẩm Vạn Tam)
Cỏ Tươi/Bẫy Ngựa/Dây Thừng/Yên Cương/Roi Ngựa
(Công dụng: Đổi Phi Vân Chiến Mã)

Phần thưởng đạt mốc sử dụng

 • Phần thưởng đạt mốc sử dụng Hồng Trà:
MốcPhần thưởng
1.000 10.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)
2.000 15.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)
3.000 20.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)
 • Phần thưởng đạt mốc sử dụng Tuyết Trà:
MốcPhần thưởng
500 30.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)
1.000 40.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)