Vàng Son Tháng 3

Vàng Son Tháng 3

Tháng 3 - tháng tôn vinh ngày của phái đẹp, nhân sĩ hãy cùng sánh đôi cùng người phụ nữ của mình hoặc bằng hữu tham gia sự kiện Vàng Son - Sắc Ngọc Tháng 3 với vô số các phần thưởng hấp dẫn như: Trang bị Kim Quang, Hồng Ảnh, An Bang, Động Sát,... cùng hàng trăm triệu điểm kinh nghiệm.

Hơn hết với sự xuất hiện lần đầu tiên của vật phẩm Đá Vô Cực đã làm chấn động thiên hạ với sức mạnh thay đổi thuộc tính trang bị Hoàng Kim để có thể đạt đến chỉ số tối đa mong muốn. Hãy nhanh chóng tìm kiếm kể từ ngày 01/03/2016!

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 01/03 - 24h00 ngày 15/03/2016.
 • Đối tượng: Nhận vật có đẳng cấp từ 50 trở lên tại tất cả cụm liên thông.
 • Lưu ý:
  • Trống 2x6 ô hành trang để tham gia sự kiện.
  • Cần sử dụng 2.000 Hoa Hồng Đặc Biệt mới sử dụng được Tiên Đơn tăng giới hạn nhận thưởng.

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnhGhi chú
VLTK - Công Thành Chiến
Tổng Quản Sự Kiện
VLTK - Công Thành Chiến
Ngọc Lục Bảo
 • Nguồn gốc: Nhận được khi tham gia các sự kiện.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Được giao dịch, bày bán. Không thể ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Nguyên liệu đổi vật phẩm tại Thẩm Vạn Tam.
VLTK - Công Thành Chiến/VLTK - Công Thành Chiến/VLTK - Công Thành Chiến
VLTK - Công Thành Chiến/VLTK - Công Thành Chiến
Cỏ Tươi/ Bẫy Ngựa/ Dây Thừng/ Yên Cương/ Roi Ngựa
 • Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận được khi tham gia các sự kiện.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Được giao dịch, bày bán. Không thể ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Nguyên liệu thuần hóa Ngựa Phi Vân.
VLTK - Công Thành Chiến
Hoa Hồng
 • Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận được khi hạ quái tại các bản đồ: Trường Bạch Sơn Bắc-Nam, Khỏa Lang Động, Mạc Cao Quật, Sa Mạc 1-2-3.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Được giao dịch, bày bán, ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Nguyên liệu ghép vật phẩm thưởng.
 • Hạn sử dụng: 24h00 ngày 15/03/2016.
VLTK - Công Thành Chiến
Giấy Gói Hoa
 • Nguồn gốc: Hoàn thành 01 nhiệm vụ Dã Tẩu nhận 03 Giấy Gói Hoa.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Được giao dịch, bày bán, không thể ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Nguyên liệu ghép vật phẩm thưởng.
 • Hạn sử dụng: 24h00 ngày 15/03/2016.
VLTK - Công Thành Chiến
Bó Hoa Hồng
 • Nguồn gốc: Ghép tại Tổng Quản Sự Kiện.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Được giao dịch, bày bán, không thể ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Nhấp phải ngẫu nhiên nhận thưởng.
 • Giới hạn: 2.000 vật phẩm/nhân vật.
 • Hạn sử dụng: 24h00 ngày 15/03/2016.
VLTK - Công Thành Chiến
Thiệp Hồng
 • Nguồn gốc: Ghép tại Tổng Quản Sự Kiện.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Được giao dịch, bày bán, không thể ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Nhấp phải ngẫu nhiên nhận thưởng.
 • Giới hạn: 1.500 vật phẩm/nhân vật.
 • Hạn sử dụng: 24h00 ngày 15/03/2016.
VLTK - Công Thành Chiến
Hoa Hồng Đặc Biệt
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các giá 01 Kim Nguyên Bảo/vật phẩm.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Được giao dịch, bày bán, không thể ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Nhấp phải ngẫu nhiên nhận thưởng.
 • Giới hạn: 2.000 vật phẩm/nhân vật (sử dụng Tiên Đơn để tăng giới hạn lên 3.000 vật phẩm).
 • Hạn sử dụng: 24h00 ngày 15/03/2016.
VLTK - Công Thành Chiến
Tiên Đơn
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các giá 50 Kim Nguyên Bảo/vật phẩm.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Được giao dịch, bày bán. Không thể ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Tăng giới hạn nhận thưởng Hoa Hồng Đặc Biệt lên 3.000 vật phẩm (cần sử dụng đạt 2.000 Hoa Hồng Đặc Biệt mới có thể dùng).
 • Giới hạn sử dụng: 01 lần duy nhất/nhân vật.
 • Hạn sử dụng: 24h00 ngày 15/03/2016.
VLTK - Công Thành Chiến
Hộp Hoa Hồng Đặc Biệt
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các giá 100 Kim Nguyên Bảo/vật phẩm.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Được giao dịch, bày bán. Không thể ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Nhấp phải nhận 100 Hoa Hồng Đặc Biệt.
 • Hạn sử dụng: 24h00 ngày 15/03/2016.
VLTK - Công Thành Chiến
Đá Vô Cực
 • Nguồn gốc:
  • Ngẫu nhiên nhận được khi sử dụng Hoa Hồng Đặc Biệt.
  • Chắc chắn nhận được tại mốc sử dụng 1.000, 2.000, 3.000 Hoa Hồng Đặc Biệt.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Được giao dịch, bày bán. Không thể ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Trùng Luyện Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái.
 • Hạn sử dụng: 07 ngày từ lúc nhận.
VLTK - Công Thành Chiến
Kim Quang Thạch
 • Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận được khi sử dụng Hoa Hồng Đặc Biệt.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Được giao dịch, bày bán. Không thể ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Nguyên liệu đổi Kim Quang Thần Bí Bảo Rương.
 • Hạn sử dụng: 24h00 ngày 15/03/2016.
VLTK - Công Thành Chiến
Kim Quang Thần Bí Bảo Rương
 • Nguồn gốc: Nhận được khi đổi Kim Quang Thạch.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Được giao dịch, bày bán. Không thể ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Nhấp phải ngẫu nhiên nhận thưởng.
 • Hạn sử dụng: 24h00 ngày 15/03/2016.
VLTK - Công Thành Chiến
Kim Quang Lệnh
 • Nguồn gốc: Nhận được khi mở Kim Quang Thần Bí Bảo Rương.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Được giao dịch, bày bán. Không thể ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Nhấp phải triệu hồi Boss Kim Quang.
 • Hạn sử dụng: 24h00 ngày 15/03/2016.

Hướng dẫn tham gia

 • Tham gia hạ quái tại các bản đồ thu thập Hoa Hồng, sử dụng kết hợp với Tiền Vạn hoặc Giấy Gói Hoa các loại bên dưới để ghép Bó Hoa Hồng/Thiệp Hồng:
Công thứcThành phẩm
05 Hoa Hồng  + 05 Vạn lượng 01 Bó Hoa Hồng
05 Hoa Hồng  + 01 Giấy Gói Hoa 01 Thiệp Hồng

Phần thưởng dùng Bó Hoa Hồng/ Thiệp Hồng & Hoa Hồng Đặc Biệt

 • Phần thưởng nhận được là ngẫu nhiên.
 • Điểm kinh nghiệm Không cộng dồn.
Bó Hoa Hồng
Phần thưởng
30.000 điểm kinh nghiệm
Thiệp Hồng
Phần thưởng (ngẫu nhiên)
30.000 điểm kinh nghiệm 40.000 điểm kinh nghiệm
50.000 điểm kinh nghiệm
Hoa Hồng Đặc Biệt
Phần thưởng (ngẫu nhiên)
Tiên Thảo Lộ 
(HSD: 30 ngày từ lúc nhận)
Thiết La Hán
(HSD: 30 ngày từ lúc nhận)
Thiết La Hán - lễ bao
(HSD: 30 ngày từ lúc nhận)
Tiên Thảo Lộ - đặc biệt
(HSD: 30 ngày từ lúc nhận)
Thiên Cơ Lệnh
(HSD: 07 ngày từ lúc nhận)
Dao Quang Lệnh
(HSD: 07 ngày từ lúc nhận)
70.000 điểm kinh nghiệm 100.000 điểm kinh nghiệm
150.000 điểm kinh nghiệm 200.000 điểm kinh nghiệm
300.000 điểm kinh nghiệm Định Quốc Thanh Sa Trường Sam
Định Quốc Thanh Sa Phát Quán Định Quốc Xích Quyên Nhuyễn Ngoa
Định Quốc Tử Đằng Hộ Uyển Định Quốc Ngân Tầm Yêu Đái
An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội
An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ Hoàn
Động Sát Bạch Kim Điêu Long Giới Động Sát Bạch Ngọc Càn Khôn Bội
Động Sát Bạch Kim Tú Phụng Giới Động Sát Phỉ Thúy Ngọc Hạng Khuyên
Hồng Ảnh Thẩm Viên Uyển Hồng Ảnh Kiếm Bài
Hồng Ảnh Mục Túc Hồng Ảnh Tụ Chiêu
Đá Vô Cực
(HSD: 07 ngày từ lúc nhận, sử dụng Trùng Luyện Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái)
Kim Quang Thạch
(HSD: 24h00 ngày 15/03/2016, tham gia Đổi Kim Quang Thần Bí Bảo Rương)
Huyền Kim Thạch/Hoàng Kim Thạch
(HSD: 24h00 ngày 15/03/2016, tham gia Nhận Hoàng Kim Bảo Rương)
Ngẫu nhiên nhận Thiên Niên/Cửu Thiên Linh Dược
(HSD: 30 ngày từ lúc nhận, dùng trong tính năng Thiên Chi Quả)
Ngẫu nhiên 5/6/7/8 Ngọc Lục Bảo
(Công dụng: Đổi vật phẩm giới hạn tại Thẩm Vạn Tam)
Ngẫu nhiên Cỏ Tươi/Bẫy Ngựa/Dây Thừng/Yên Cương/Roi Ngựa
(Công dụng: Đổi Phi Vân Chiến Mã)

Phần thưởng đạt mốc sử dụng

 • Đạt mốc sử dụng Thiệp Hồng:
MốcPhần thưởng
1.000 20.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)
1.500 25.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)
 • Đạt mốc sử dụng Hoa Hồng Đặc Biệt:
MốcPhần thưởng
500 40.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)
1.000 Chắc chắn nhận được 01 Đá Vô Cực (HSD: 07 ngày từ lúc nhận) & ngẫu nhiên nhận 01 phần thưởng theo danh sách:
 • Hoàn Mỹ - An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên (Ngẫu nhiên chỉ số, không khóa, không hạn sử dụng).
 • 50.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn).
 • Phụng Nguyệt Quả Dung (HSD: 30 ngày từ lúc nhận).
 • Cống Nguyệt Phù Dung (HSD: 30 ngày từ lúc nhận).
2.000 Chắc chắn nhận được 02 phần thưởng:
 • 100.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn).
 • 01 Đá Vô Cực (HSD: 07 ngày từ lúc nhận).
3.000 Chắc chắn nhận được 02 phần thưởng:
 • 150.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn).
 • 01 Đá Vô Cực (HSD: 07 ngày từ lúc nhận).