S1 - Tú Anh

S1 - Tú Anh

Cùng VLTK - Công Thành Chiến đến với tháng 5 bằng hoạt động Vào Hạ tại 4 máy chủ, thân mời quý nhân sĩ thu thập thật nhiều Diều Kim Phượng và Diều Hỏa Long, rồi từ đó, vùng trời ngày hè lồng lộng gió sẽ đưa những chiếc diều lên cao và đồng thời nhân sĩ sở hữu liền ngay các vật phẩm thưởng khá hấp dẫn.

 • Thời gian diễn ra: Từ sau bảo trì ngày 02/05 đến hết ngày 31/05/2024
 • Áp dụng: Máy chủ S1 - Tú Anh
 • Đồng thời cập nhật chức năng hủy trang bị khóa vĩnh viễn: Có thể hủy bất kỳ lúc nào trong tuần

NPC và vật phẩm liên quan

Vật phẩm Mô tả


Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Biện Kinh (214/194), Phượng Tường (200/199), Tương Dương (198/201).
 • Chức năng:
  • Đổi Diều Kim Phượng 
  • Nhân thưởng hằng ngày mốc sử dụng Diều Hỏa Long
  • Nhận thưởng sử dụng đạt mốc Diều Hỏa Long
  • Xem số lần sử dụng Diều Hỏa Long


Diều Hỏa Long
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật
  • 1 Diều Hỏa Long: 1 Kim Nguyên Bảo
  • Hộp 100 Diều Hỏa Long: 100 Kim Nguyên Bảo
 • Tính chất: Xếp chồng 200/ô, được bày bán và giao dịch, bán shop giá 1 lượng
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng
 • Giới hạn: 5000 Diều Hỏa Long/nhân vật

Hộp Nguyên Liệu
 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động hàng ngày nhận được
Hoạt động
Điểm Năng Động
Hộp Nguyên Liệu (khóa)
60 1
80 2
100 4
120 10
Tính năng Nhận được
Vượt ải cao cấp (qua ải 29) 10 Hộp Nguyên Liệu
Hoàn thành Phong Lăng Độ 10 Hộp Nguyên Liệu
Hoàn thành Viêm Đế 10 Hộp Nguyên Liệu

Đánh quái bản đồ Sa Mạc 1, 2, 3, Trường Bạch Sơn Nam/Bắc có 1% tỉ lệ nhận được

1 Hộp Nguyên Liệu
 • Công dụng: Nguyên liệu ghép Diều Kim Phượng
 • Tính chất: Xếp chồng 200/ô, được bày bán và giao dịch, bán shop giá 1 lượng


Thanh Trúc/Kim Chỉ
 • Nguồn gốc: Mở Hộp Nguyên Liệu
 • Tính chất: Xếp chồng 200/ô, được bày bán và giao dịch, bán shop giá 1 lượng
 • Công dụng: Dùng làm Diều Kim Phượng

Diều Kim Phượng
 • Nguồn gốc: Ghép tại Tổng Quản Sự Kiện theo công thức: 1 Thanh Trúc + 1 Kim Chỉ + 20 vạn = 1 Diều Kim Phượng
 • Tính chất: Xếp chồng 200/ô, được bày bán và giao dịch, bán shop giá 1 lượng
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng
 • Giới hạn:
  • 500 Diều Kim Phượng/nhân vật
  • Nhân vật phải có thẻ VIP mới có thể sử dụng

Phần thưởng sử dụng Diều Kim Phượng

 • Nhận 35,000,000 EXP
 • Và nhận ngẫu nhiên 1 phần thưởng sau:
Phần thưởng Số lượng HSD
EXP (không cộng dồn) 20 Triệu -
EXP (không cộng dồn) 50 Triệu -
EXP (không cộng dồn) 60 Triệu -
Vạn lượng 500 vạn -
Vạn lượng 1000 vạn -
Hiệp Khách Đơn 1 31/05/2024
Tín Vật Liên Đấu 1 -
Sách Lĩnh Hội 1 31/05/2024
Rương Trang Bị Đồng Hành Bích Huyết 1 1 31/05/2024
Rương Trang Bị Đồng Hành Bích Huyết 2 1 31/05/2024
Rương Trang Bị Đồng Hành Bích Huyết 3 1 31/05/2024
Thủy Tinh Trắng 1 31/05/2024
Thần Bí Khoáng Thạch 1 31/05/2024
Sách EXP Đồng Hành 5 31/05/2024
Sách Kỹ Năng Đồng Hành (Cấp 1) 1 31/05/2024
Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành 1 31/05/2024

Phần thưởng hàng ngày Diều Hỏa Long

 • Nhân vật sử dụng Diều Hỏa Long thỏa điều kiện, đối thoại NPC Tổng Quản Sự Kiện để nhận thưởng hàng ngày.
 • Mỗi ngày nhận tối đa 01 lần/nhân vật (qua 24h00 hệ thống tự động reset số lần nhận thưởng).
Mốc sử dụng Phần thưởng hàng ngày
1000 – 1999 1 Năng Động Đơn (1 ngày, Khóa vĩnh viễn)
2000 2 Năng Động Đơn (1 ngày, Khóa vĩnh viễn)

Phần thưởng sử dụng Diều Hỏa Long

 • Nhận 70,000,000 EXP
 • Và nhận ngẫu nhiên 1 phần thưởng sau:
Vật phẩm Số lượng HSD
EXP (không cộng dồn) 40 Triệu -
EXP (không cộng dồn) 50 Triệu -
EXP (không cộng dồn) 60 Triệu -
Vạn lượng 500 vạn -
Vạn lượng 1000 vạn -
Chân Đơn (Tiểu) 1 31/05/2024
Chân Đơn (Trung) 1 31/05/2024
Chân Đơn (Đại) 1 31/05/2024
Hiệp Khách Đơn 10 31/05/2024
Tín Vật Liên Đấu 1 -
Sách Lĩnh Hội 1 31/05/2024
Rương Hiệp Khách SS 1 31/05/2024
Rương Hiệp Khách SSS 1 31/05/2024
Rương Đồng Hành SS 1 31/05/2024
Rương Đồng Hành SSS 1 31/05/2024
Thủy Tinh Trắng 1 31/05/2024
Thần Bí Khoáng Thạch 1 31/05/2024
Thanh Tinh Ngọc (khóa) 1 -
Sách EXP Đồng Hành 5 31/05/2024
Sách Kỹ Năng Đồng Hành (Cấp 1) 10 31/05/2024
Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành 10 31/05/2024
Sách Tu Vi - Sơ 1 31/05/2024
Quà Bạch Kim +6 1 31/05/2024
Rương Bạch Kim (+7 đến +10) 1 31/05/2024
Càn Khôn Giới Chỉ +5 1 -
Kim Cương Tím 1 -
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (7 ngày) 1 7
Rương Vũ Khí Độc Cô +0 (tự chọn) 1 31/05/2024
Độc Cô Cầu Bại Thượng Giới 1 -
Độc Cô Cầu Bại Hạ Giới 1 -
Rương Vũ Khí Độc Cô +3 (tự chọn - vĩnh viễn) 1 31/05/2024

Phần thưởng đạt mốc sử dụng Diều Hỏa Long

Mốc Phần thưởng Số lượng HSD (ngày)
1000 EXP 10 Tỷ -
Xu 10,000 -
Ngọc Cấp 8 (tự chọn) 2 20
3000 EXP 15 Tỷ -
Xu 15,000 -
Ngọc Cấp 8 (tự chọn) 2 20
Rương Phôi +8 (ngẫu nhiên) 1 20
Quân Hàm +6 loại thủ 1 20
Ngọc Tỉ +6 (theo phái người nhận) 1 20
Phù Tiết+6 (theo phái người nhận) 1 20
5000 EXP 20 Tỷ -
Xu 25,000 -
Kim Cương Tím 5 -
Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành 5,000 -
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày) 1 20
Mặt Nạ +8 Tống, Kim, Mông Cổ (ngẫu nhiên) 1 20
Hãn Huyết +4 1 20

Lưu ý: Khi nhận mốc 5000 có xác suất nhận thêm.

Phần thưởng Số lượng HSD (ngày)
Mảnh Bí Kíp Thượng-Ngẫu Nhiên 10 -
Mảnh Bí Kíp Thượng-Nhập Môn 10 -
Mảnh Bí Kíp Thượng-Sơ Cấp 10 -
Mảnh Bí Kíp Thượng-Trung Cấp 10 -
Mảnh Bí Kíp Thượng-Cao Cấp 10 -
Mảnh Bí Kíp Thượng-Trấn Phái 10 -
Rương Vũ Khí Độc Cô +0 (tự chọn) 1 31/05/2024
Độc Cô Cầu Bại Thượng Giới +0 1 -
Độc Cô Cầu Bại Hạ Giới +0 1 -
Rương Vũ Khí Độc Cô +3 (tự chọn - vĩnh viễn) 1 31/05/2024
Quân Hàm +10 loại thủ 1 20
Ngọc Tỉ +10 (ngẫu nhiên) 1 20
Phù Tiết +10 (ngẫu nhiên) 1 20

Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.