Cụm Hồi Ức

Cụm Hồi Ức

Chào mừng Xuân 2023, khi quý nhân sĩ tham gia hoạt động Vui Tết Đoàn Viên tại cụm Hồi Ức sẽ có thể sở hữu những kỳ trân dị bảo của võ lâm ngay trong những ngày đầu tiên của năm mới, thêm niềm vui và may mắn đặc biệt của những ngày Xuân, cùng tham gia và sở hữu nhé!

 • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 16/01 đến hết ngày 06/02/2023
 • Áp dụng: Cụm Hồi Ức
 • Điều kiện:
  • Đã gia nhập môn phái
  • Đẳng cấp từ 90 trở lên
  • Có sử dụng thẻ VIP
  • Phần thưởng mốc có hạn sử dụng 20 ngày

NPC và vật phẩm liên quan

Vật phẩmMô tả


Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Biện Kinh (214/194), Phượng Tường (200/199), Tương Dương (198/201)
 • Chức năng:
  • Ghép Thiệp Vui Tết Đoàn Viên
  • Mốc thưởng Thiệp Vui Tết Đoàn Viên
  • Mốc thưởng Thiệp Chúc Mừng Năm Mới


Hành Hiệp Trượng Nghĩa
 • Vị trí: Tương Dương (198/200)
 • Chức năng:
  • Nộp Hành Hiệp Lệnh
  • Nhận thưởng
  • BXH Ngày
  • BXH sự kiện


Nhất Đại Bang Chủ
 • Vị trí: Tương Dương (197/200)
 • Chức năng:
  • Nộp Bang Hội Lệnh
  • Nhận thưởng mốc
  • BXH sự kiện

Hành Hiệp Lệnh
 • Nguồn gốc: Nhận từ phần thưởng mốc sử dụng Thiệp Chúc Mừng Năm Mới, dùng Rương Vượt Ải, Thủy Tặc, Viêm Đế, Tống Kim hoặc mua tại vòng quay Vạn Phúc: 1 Hành Hiệp Lệnh = 10 Đồng Vàng
 • Công dụng: nộp tại NPC Hành Hiệp Trượng Nghĩa để tham gia đua top cá nhân.

  Vật phẩmSố lượng
  Rương Vượt Ải 3 Hành Hiệp Lệnh
  Rương Tống Kim 3 Hành Hiệp Lệnh
  Bảo Rương Thủy Tặc 3 Hành Hiệp Lệnh
  Bảo Rương Viêm Đế 3 Hành Hiệp Lệnh
 • Lưu ý đặc biệt: Khi tham gia Đua Top Hành Hiệp Trượng Nghĩa, không đổi tên nhân vật để đảm bảo kết quả chung cuộc. Nếu đổi tên BĐH từ chối giải quyết khiếu kiện liên quan.

Bang Hội Lệnh
 • Nguồn gốc: Nhận từ phần thưởng mốc sử dụng Thiệp Chúc Mừng Năm Mới hoặc mua tại vòng quay Vạn Phúc: 1 Bang Hội Lệnh = 500 Đồng Vàng
 • Công dụng: nộp tại NPC Nhất Đại Bang Chủ để tham gia đua top bang hội

Quà Sự Kiện
(lục/lam/tím)
 • Nguồn gốc: phần thưởng nhận được khi sử dụng Thiệp Vui Tết Đoàn Viên
 • Tính chất: Xếp chồng, được bày bán và giao dịch, không thể ném ra (bán shop giá 0 lượng) HSD theo sự kiện
 • Công dụng: sử dụng nhận được điểm kinh nghiệm như bên dưới (không cộng dồn)
 • Giới hạn sử dụng: 500 vật phẩm/loại/nhân vật
Quà Sự KiệnEXP
Lục 1.000.000
Lam 2.000.000
Tím 4.000.000

Rương May Mắn Sự Kiện
 • Nguồn gốc: Thưởng mốc sử dụng Thiệp Chúc Mừng Năm Mới
 • Tính chất: Xếp chồng, được bày bán và giao dịch, không thể ném ra (bán shop giá 0 lượng) HSD 20 ngày tính từ lúc nhận.
 • Công dụng: chuột phải sử dụng ngẫu nhiên nhận được 1 trong các phần thưởng bên dưới

  Vật phẩm
  1 Tăng Cấp Trang Bị
   1 Mặt Nạ x3 +1 kỹ năng
  1 Phiên Vũ
  1 HKMP (được chọn) ngẫu nhiên thuộc tính

Thu thập nguyên liệu

Hình ảnhGhi chú
VLTK - Công Thành Chiến
Hộp Quà Tết Nguyên Đán
(Sử dụng nhận
Vui/Tết/Đoàn/Viên)
 • Nguồn gốc: Tham gia tính năng và đạt điểm Năng Động.

  Hoạt động

  Hộp

  Vui

  Tết

  Đi luyện Sa Mạc 1, 2, 3 có 1% nhận được 1  -  -
  Tống Kim 3000 điểm 10  -  -
  Vượt ải 29 10 10  -
  Vượt Phong Lăng Độ 10  - 10
  Viêm Đế ải 10 10 10 10
  Độ năng động đạt 60 điểm 5  -  -
  Độ năng động đạt 80 điểm 10  -  -
  Độ năng động đạt 100 điểm 15  -  -
  Độ năng động đạt 120 điểm 20  -  -
 • Tính chất: Xếp chồng, được bày bán và giao dịch, không thể ném ra (bán shop giá 0 lượng) HSD theo sự kiện
 • Công dụng: Sử dụng ngẫu nhiên nhận được
  Vật phẩmSố lượng
  Vui 1 -5
  Tết
  Đoàn
  Viên
VLTK - Công Thành Chiến
Thiệp Vui Tết Đoàn Viên
 • Nguồn gốc: Làm Thiệp Vui Tết Đoàn Viên với công thức 1 Vui + 1 Tết + 1 Đoàn + 1 Viên
 • Tính chất: Xếp chồng, được bày bán và giao dịch, không thể ném ra (bán shop giá 0 lượng) HSD theo sự kiện
 • Công dụng:
  • Chuột phải sử dụng nhận EXP theo bảng bên dưới
  • Giới hạn tối đa sử dụng 500 lần/nhân vật
 • Phần thưởng chắc chắn nhận được:

  LevelEXP
   > 150 500,000
   141 – 150 5,000,000
  131 - 140 10,000,000
  90 - 130 20,000,000
 • Phần thưởng có cơ hội nhận được:
  Phần thưởng
  Tiền vạn Tinh Hồng Bảo Thạch
  Mảnh trang bị xanh Thiết La Hán
  Tử Thủy Tinh Quế Hoa Tửu
  Lam Thủy Tinh Thiên Sơn Bảo Lộ
  Lục Thủy Tinh Bàn Nhược Tâm Kinh
  Bách Quả Lộ Tẩy Tủy Kinh
  Bạch Cầu Hoàn Võ Lâm Mật Tịch
   Điểm trùng phùng
 • Phần thưởng đạt mốc sử dụng:

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, sử dụng vật phẩm đạt mốc tương ứng có thể đến Tổng Quản Sự Kiện dùng Đồng Vàng để nhận Buff
  • Mỗi ngày nhận 1 lần (reset vào 24h00 hàng ngày)
  MốcCấp BuffĐồng Vàng
  50 1 1
  150 2 2
  300 3 3
  500 4 5


VLTK - Công Thành Chiến
Thiệp Chúc Mừng Năm Mới
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật
  • Thiệp Chúc Mừng Năm Mới: 1 Kim Nguyên Bảo
  • Hộp Thiệp Chúc Mừng Năm Mới: 100 Kim Nguyên Bảo (hộp 100 cái)
 • Tính chất: Xếp chồng, được bày bán và giao dịch, không thể ném ra (bán shop giá 0 lượng) HSD theo sự kiện

 • Công dụng:
  • Chuột phải sử dụng nhận EXP theo bảng bên dưới
  • Giới hạn tối đa sử dụng 5000 lần/nhân vật
 • Phần thưởng chắc chắn nhận được:

  LevelEXP
   > 150 25.000.000
   141 – 150 100.000.000
  131 - 140 150.000.000
  90 - 130 200.000.000
 • Phần thưởng có cơ hội nhận được:
Phần thưởng ngẫu nhiên
Tiền vạn Mảnh Vũ Khí*
Tử Thủy Tinh Mảnh Áo*
Lam Thủy Tinh Mảnh Nón*
Lục Thủy Tinh Mảnh Dây Chuyền*
Tinh Hồng Bảo Thạch Mảnh Ngọc Bội*
Thiên Sơn Bảo Lộ Mảnh Nhẫn*
Tiên Thảo Lộ Mảnh Hộ Uyển*
Quế Hoa Tửu Mảnh Đai Lưng*
Bạch Câu Hoàn Mảnh Giày*
Nến Vui Vẻ Phụng Nguyệt Quả Dung
Rương Mảnh Hiệp Cốt Cống Nguyệt Phù Dung
Rương Mảnh Nhu Tình Quà Sự Kiện (lục)
Rương Mảnh An Bang Quà Sự Kiện (lam)
Rương Mảnh HKMP Quà Sự Kiện (tím)
 • Phần thưởng mốc:
Mốc Phần thưởng
500

5 Tiên Thảo Lộ
5 Thiên Sơn Bảo Lộ
5 Quế Hoa Tửu
1 Tăng Cấp Trang Bị
1 Phi Vân
50 Hành Hiệp Lệnh
1 Bang Hội Lệnh (khóa)

1500

10 Tiên Thảo Lộ
5 Thiên Sơn Bảo Lộ
5 Quế Hoa Tửu
1 Tăng Cấp Trang Bị
1 Thẻ Tẩy Luyện 2
3 Rương Hoàn Mỹ
150 Hành Hiệp Lệnh

3000

15 Tiên Thảo Lộ
5 Thiên Sơn Bảo Lộ
5 Quế Hoa Tửu
1 Tăng Cấp Trang Bị
1 Thẻ Tẩy Luyện 1
3 Rương Hoàn Mỹ
300 Hành Hiệp Lệnh

5000

15 Tiên Thảo Lộ
5 Thiên Sơn Bảo Lộ
5 Quế Hoa Tửu
1 Thẻ Tẩy Luyện 1
1 Rương May Mắn Sự Kiện
1 Ghép Mảnh Hoàng Kim (S1 không nhận vật phẩm này)
6 Rương Hoàn Mỹ
500 Hành Hiệp Lệnh

Hành Hiệp Trượng Nghĩa

Xếp hạng hàng ngày Hành Hiệp Trượng Nghĩa
 • Mỗi ngày từ 00:00 đến 19:59:59 nhân vật có thể tới NPC Hành Hiệp Trượng Nghĩa tham gia nộp Hành Hiệp Lệnh
 • Trong 2 phút, từ 19:55:00 đến 19:56:59 hệ thống sẽ mở chế độ nộp x2 cho những người chơi đã nộp từ 100 Hành Hiệp Lệnh trở lên trong ngày (từ 19:57:00 đến 19:59:59 chế độ nộp sẽ như bình thường)
 • Người chơi có thể đứng gần NPC trước thời gian x2 để thấy được nhắc nhở từ hệ thống.
 • Từ 20:01 đến 23:59 mỗi ngày là thời gian xếp hạng và nhận thưởng (qua ngày mới Bảng Xếp Hạng Ngày sẽ được làm mới)
HạngPhần thưởng
1 Rương HKMP (Boss)
5 Sách Lĩnh Hội
1 Cặp Vô Danh (HSD 3 ngày)
2 5 Sách Lĩnh Hội
1 Cặp Vô Danh (HSD 2 ngày)
3 3 Sách Lĩnh Hội
1 Cặp Vô Danh (HSD 1 ngày)
4-10 1 Sách Lĩnh Hội
 • Lưu ý:
  • Phần thưởng khóa và có HSD 20 ngày.
  • Nhận thưởng xếp hạng Ngày trong thời gian quy định, nếu quên nhận dẫn đến mất phần thưởng BĐH từ chối giải quyết.
Xếp hạng chung cuộc Hành Hiệp Trượng Nghĩa
 • Kết quả được tính từ tổng số lượng nộp Hành Hiệp Lệnh trong thời gian diễn ra sự kiện
 • Phần thưởng vật phẩm và danh hiệu đều có HSD 30 ngày
HạngPhần thưởngHSD
1 1 Cặp Vô Danh 90 ngày
1 Siêu Quang 90 ngày
1 HKMP tối ưu 90 ngày
1 Mặt Nạ +2 cấp x3 90 ngày
2 1 Nhẫn Vô Danh (chọn) 60 ngày
1 Siêu Quang 60 ngày
1 HKMP tối ưu 60 ngày
1 Mặt Nạ +2 cấp x3 60 ngày
3 1 Nhẫn Vô Danh (chọn) 30 ngày
1 Siêu Quang 30 ngày
1 HKMP tối ưu 30 ngày
1 Mặt Nạ +2 cấp x3 30 ngày

Đua Top Nhất Đại Bang Chủ

 • Đạt mốc nhận thưởng
  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi đã gia nhập bang hội có thể tới NPC Nhất Đại Bang Chủ tham gia nộp Bang Hội Lệnh.
  • Bang Hội đạt mốc nộp Bang Hội Lệnh, thành viên Bang sẽ nhận được phần thưởng
  • Phần thưởng đạt mốc là khóa và có HSD 20 ngày

   MốcPhần thưởng
   25 1 Sách Lĩnh Hội
   50 3 Sách Lĩnh Hội
   75 5 Sách Lĩnh Hội
   100 10 Sách Lĩnh Hội
  • Lưu ý: thành viên đã nộp Bang Hội Lệnh mới có tư cách nhận thưởng, mỗi nhân vật chỉ nhận thưởng 1 lần/mốc
Xếp hạng chung cuộc Bang Hội
 • Kết quả được tính từ tổng số lượng Bang Hội Lệnh mà các thành viên của Bang đã nộp tại NPC trong thời gian diễn ra sự kiện
 • Bang Hội đạt tích lũy từ 100 Bang Hội Lệnh trở lên mới được tính xếp hạng chung cuộc

  HạngPhần thưởngHSD
  1 1 Cặp Vô Danh 90 ngày
  1 Siêu Quang 90 ngày
  1 HKMP tối ưu 90 ngày
  1 Mặt Nạ +2 cấp x3 90 ngày
  2 1 Nhẫn Vô Danh (chọn) 60 ngày
  1 Siêu Quang 60 ngày
  1 HKMP tối ưu 60 ngày
  1 Mặt Nạ +2 cấp x3 60 ngày
  3 1 Nhẫn Vô Danh (chọn) 30 ngày
  1 Siêu Quang 30 ngày
  1 HKMP tối ưu 30 ngày
  1 Mặt Nạ +2 cấp x3 30 ngày

Với các thắc mắc về VLTK Công Thành Chiến, quý nhân sĩ có thể gửi hỗ trợ về kênh hotro.zing.vn hoặc đường dây nóng 1900 561 558 để được giải đáp nhanh nhất.