Xuân Tài Lộc

Xuân Tài Lộc

Tài Lộc Đầu Năm chắc chắn sẽ đem lại cho quý nhân sĩ VLTK - Công Thành Chiến những phần quà siêu giá trị từ những Mâm Vàng, Mâm Bạc, Trứng Vàng và số may mắn đặc biệt 6868... Những ngày xuân rộn ràng niềm vui, quý nhân sĩ hãy nhanh chân du xuân rinh quà hấp dẫn để bước đường phiêu lưu giang hồ thêm nhiều thú vị.

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 07/01 - 23h59 ngày 31/01/2020
 • Đối tượng: Nhận vật có cấp độ từ 150 trở lên.
 • Lưu ý:
  • Trống 2x6 ô hành trang để tham gia sự kiện.
  • Hạn sử dụng các vật phẩm theo sự kiện.

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnhGhi chú
VLTK - Công Thành Chiến
NPC Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Biện Kinh (214/194), Phượng Tường (200/199), Tương Dương (198/201).
 • Chức năng:
  • Đổi Mâm Bạc Ngũ Quả
  • Đổi Mâm Vàng Ngũ Quả
  • Đổi Cây Mai
  • Nhận Phần Thưởng Mốc
  • Gói Quà Kiếm Khách 2019
  • Gói Quà Hiệp Khách 2020
VLTK - Công Thành Chiến
Cây Ngũ Quả
 • Vị trí: Tại Phượng Tường (213/194), Tương Dương (179/195), Biện Kinh (198/203)
 • Thời gian:

  • Bắt đầu: 10h30, 12h30, 14h30, 16h30, 18h30
  • Diễn ra: Trong 15 phút (kết thúc vào các phút 45)
 • Chức năng: Mỗi ngày vào giờ bắt đầu có thể đến hái, mỗi 1 lần hái ngẫu nhiên nhận 1 trong các phần thưởng sau:
  • Ngẫu nhiên 5 quả bất kỳ
  • 1 Giỏ Trái Cây
  • 1 Mâm Bạc Ngũ Quả
  • 1 Mâm Vàng Ngũ Quả
 • Lưu ý: Khi hái xuất hiện thanh thời gian 2 giây, di chuyển hoặc bị tác động chiêu thức sẽ bị mất, mỗi 1 cây hái được tối đa 68 lần/tổng số lần hái quả của tất cả.
VLTK - Công Thành Chiến
Trứng Vàng
 • Nguồn gốc: Sử dụng Túi Trứng Vàng tại khu vực chiến đấu bên ngoài các thành thị (khi sử dụng Túi Trứng Vàng hệ thống kênh khác sẽ thông báo bằng dòng chữ màu vàng tên thành thị xuất hiện Trứng Vàng)
 • Chức năng: Đập Trứng Vàng khi tiêu diệt rơi ra khắp mặt đất vô số kỳ trân dị bảo, tất cả người chơi xung quanh đều có thể nhặt được (tương tự như tiêu diệt cây thông).
 • Thời gian tồn tại: 60 phút kể từ lúc xuất hiện

Thu thập nguyên liệu

Hình ảnhGhi chú
VLTK - Công Thành ChiếnVLTK - Công Thành ChiếnVLTK - Công Thành ChiếnVLTK - Công Thành ChiếnVLTK - Công Thành Chiến
Mãng Cầu/Trái Sung/Dừa/Đu Đủ/Xoài
 • Nguồn gốc: Nhận được ngẫu nhiên khi tiêu diệt quái:
  • Nhạn Môn Quan & Tuyết Sơn Nam/Bắc: 10 trái/100 NPC
  • Bản đồ Vô Môn Quan: 20 trái/100 NPC
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250, bày bán.
 • Công dụng: Dùng đổi vật phẩm.
 • Bản đồ luyện công mới: Nhận được ngẫu nhiên khi tiêu diệt quái:
  • Nhạn Môn Quan: Mua Dao Quang Lệnh tại các tiệm tạp hóa Thành Thị đến xa phu để vào.
  • Tuyết Sơn Nam/Bắc: Mua Thiên Cơ Lệnh tại Kỳ Trân Các hoặc nhận từ thẻ tháng đến xa phu để vào.
  • Vô Môn Quan: Dùng thẻ tháng Đại Hiệp có thể vào.


Mâm Bạc
 • Nguồn gốc:
  • Đạt 6.000 tích lũy Tống Kim trở lên nhận được 50 cái (Tống Kim 21h00 nhận 100 cái)
  • Vượt qua ải 10 nhận 20 cái, qua ải 15 nhận thêm 30 cái
  • Viêm đế qua ải 5 nhận 20 cái, qua ải 10 nhận thêm 30 cái
  • Hoàn thành sang bờ bên kia Phong Lăng Độ nhận 50 cái
  • Đạt năng động 20/60/120 nhận 25/50/100 cái.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250, bày bán.
 • Công dụng: Dùng đổi vật phẩm
VLTK - Công Thành Chiến
Mâm Vàng
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật
  • 1 Mâm Vàng: 2 Kim Nguyên Bảo
  • 1 Hộp Mâm Vàng (100 Mâm Vàng): 200 Kim Nguyên Bảo
 • Công dụng: Dùng đổi vật phẩm

Ghép vật phẩm

Hình ảnhGhi chú
VLTK - Công Thành Chiến
Giỏ Trái Cây
 • Công thức: 5 Cầu + 1 Sung + 2 Dừa + 1 Đủ + 1 Xoài = 1 Giỏ Trái Cây
 • Công dụng: Sử dụng nhận 16.000.000 EXP
 • Giới hạn sử dụng: 20 Giỏ Trái Cây/ngày
VLTK - Công Thành Chiến
Mâm Bạc Ngũ Quả
 • Nguồn gốc: Tiêu diệt Boss Đại Hoàng Kim nhận được 50 cái (khóa)
 • Công thức: 3 Cầu + 1 Sung + 2 Dừa + 1 Đủ + 1 Xoài + 1 Mâm Bạc = 1 Mâm Bạc Ngũ Quả
 • Công dụng: Sử dụng nhận 32.000.000 EXP (cấp dưới 190 nhận 46.000.000 EXP)
 • Giới hạn sử dụng: 2020 Mâm Bạc Ngũ Quả/nhân vật
VLTK - Công Thành Chiến
Mâm Vàng Ngũ Quả
 • Nguồn gốc: Tiêu diệt Boss Ngũ Tuyệt nhận được 25 cái (khóa)
 • Công thức: 1 Cầu + 1 Sung + 1 Dừa + 1 Đủ + 1 Xoài + 1 Mâm Vàng = 1 Mâm Vàng Ngũ Quả
 • Công dụng:
  • Sử dụng nhận được 68.000.000 EXP(cấp dưới 190 nhận được 86.000.000 EXP).
  • 6 điểm tích lũy sự kiện
  • Có cơ hội nhận 1 phần thưởng sau:
   + 6 Túi May Mắn
   + 1 Trứng Vàng
   + 1 Càn Khôn Hoàng Kim
   + 1 Đông Phương Bất Bại
 • Giới hạn sử dụng: 2020 Mâm Vàng Ngũ Quả/nhân vật
 • Phần thưởng sử dụng đạt mốc:
  • 600 cái:  
   600.000.000 EXP
   6 Hiệp Khách Đơn
   1 Hiệp Khách C (khóa vĩnh viễn)
   1 Hiệp Khách B (khóa vĩnh viễn)
  • 800 cái:     
   800.000.000 EXP
   8 Hiệp Khách Đơn
   1 Hiệp Khách B (khóa vĩnh viễn)
   1 Hiệp Khách C (khóa vĩnh viễn)   
  • 1600 cái:
   1.600.000.000 EXP
   16 Hiệp Khách Đơn
   1 Hiệp Khách A (khóa vĩnh viễn)
   1 Hiệp Khách S (khóa vĩnh viễn)
  • 2020 cái:
   2.020.000.000 EXP
   22 Hiệp Khách Đơn
   1 Hiệp Khách SS (không khóa)
 • Lưu ý: Nhận được toàn bộ phần thưởng tại từng mốc.
VLTK - Công Thành Chiến
Cây Mai
 • Nguồn gốc: Tiêu diệt Boss Ngũ Tuyệt nhận được 25 cái (khóa)
 • Công thức: 1 Mâm Vàng Ngũ Quả + 1 Mâm Vàng = 1 Cây Mai
 • Công dụng:
  • Sử dụng nhận được 68.000.000 EXP(cấp dưới 190 nhận được 86.000.000 EXP).
  • 8 điểm tích lũy sự kiện
  • Có cơ hội nhận 1 phần thưởng sau:
   + 8 Túi May Mắn
   + 1 Trứng Vàng
   + 1 Càn Khôn Hoàng Kim
   + 1 Đông Phương Bất Bại
   + 1 Trương Vô Kỵ
 • Giới hạn sử dụng: 2020 Cây Mai/nhân vật
 • Phần thưởng sử dụng đạt mốc:
  • 600 cái:  
   600.000.000 EXP
   6 Hiệp Khách Đơn
   1 Hiệp Khách C (khóa vĩnh viễn)
   1 Hiệp Khách B (khóa vĩnh viễn)
  • 800 cái:     

   800.000.000 EXP
   8 Hiệp Khách Đơn
   1 Hiệp Khách B (khóa vĩnh viễn)
   1 Hiệp Khách C (khóa vĩnh viễn)

  • 1600 cái:

   1.600.000.000 EXP
   16 Hiệp Khách Đơn
   1 Hiệp Khách A (khóa vĩnh viễn)
   1 Hiệp Khách S (khóa vĩnh viễn)

  • 2020 cái:

   2.020.000.000 EXP
   22 Hiệp Khách Đơn
   1 Hiệp Khách SS (không khóa)

 • Lưu ý: Nhận được toàn bộ phần thưởng tại từng mốc.

Phần thưởng Túi Trứng Vàng

Phần thưởng
HSD: 31/01/2020
Phiên Vũ Chiến Mã (vĩnh viễn) Xích Long Chiến Mã (vĩnh viễn)
Vô Danh Giới Chỉ hoặc Chỉ Hoàn (vĩnh viễn) Càn Khôn Giới Chỉ (vĩnh viễn)
Thủy Tinh Trắng Ngọc Bạch Kim thường/quý
Thần Bí Khoáng Thạch Đá Vô Cực
Thuộc Tính (sơ) Danh Tướng Lệnh
Thuộc Tính (trung) Bá Vương Lệnh
Thuộc Tính (cao) Hoàng Đế lệnh
Dịch Cân Kinh Rương Loại 1
Cửu Dương Thần Công Rương Loại 2
Cửu Âm Chân Kinh Rương Trấn Bang
Nến Bát Trân Phúc Nguyệt Bánh Trung Thu
Bao Dươc Tốc Túi Hành Trang
Tẩy Tủy Kinh (quyển 2/3/4) Võ Lâm Mật Tịch (quyển 2/3/4)

 

Đập Trứng Vàng (HSD vĩnh viễn)
Ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng
Sách Reset Dịch Cân Kinh/ Cửu Dương Thần Công/Cửu Âm Chân Kinh (HSD 31/01/2020) 1 ấn soái 1/2/3/4/5/6/7/8
(Theo môn phái người hạ boss)
1 binh phù 1/2/3/4/5/6/7/8
(Theo môn phái người hạ boss)
1 quân hàm 1/2/3/4/5/6/7/8
(Ngẫu nhiên Công hoặc Thủ)

Phần thưởng Túi May Mắn

 • Đợt 1: Diễn ra từ 07/01 đến 23h59 ngày 31/01/2020
 • Đợt 2: Diễn ra từ 01/02 đến 23h59 ngày 29/02/2020
 • Tìm số 6868:
   • Sử dụng Túi May Mắn VLTK - Công Thành Chiến đi tìm dãy số may mắn 6868 nhận GIẢI ĐẶC BIỆT.
   • Nếu cùng lúc có nhiều người nhận được dãy số may mắn 6868, thì việc phân định nhận giải sẽ căn cứ vào thời gian người trúng giải, gửi hỗ trợ đến sớm nhất tính trên toàn bộ các máy chủ.
   • Giải đặc biệt bao gồm 2 giải duy nhất được tính trên toàn bộ các máy chủ, những người trúng giải từ thứ 3 trở đi sẽ nhận được giải khuyến khích
   • Nếu đợt 1 không tìm ra được người trúng giải đặc biệt thì đợt 2 sẽ tăng số lượng giải lên thành 4 người đầu tiên và người trúng giải từ thứ 5 trở đi sẽ nhận được giải khuyến khích.
   • Trường hợp người trúng giải đặc biệt vào các ngày nghỉ Tết Nguyên Đán thì sau tết BĐH sẽ căn cứ vào việc gửi hỗ trợ sớm hơn qua hotro.zing.vn để trao thưởng.
 • Chọn số may mắn:
   • Mỗi ngày khi sử dụng Túi May Mắn, trong lần đầu tiên hệ thống sẽ ngẫu nhiên chọn ra 1 dãy số từ 1111 cho đến 9999 để ghi nhận, nếu dãy số đầu tiên này tương ứng với kết quả vào lúc 17h00 cùng ngày thì sẽ nhận được 1 phần Quà May Mắn.
    • Dãy số lần thứ 1: Tương ứng với giải Nhất - phần thưởng Hiệp Khách SS (không khóa)
    • Dãy số lần thứ 2: Tương ứng với giải Nhì - phần thưởng Hiệp Khách S (không khóa)
    • Dãy số lần thứ 3: Tương ứng với giải Ba - phần thưởng Hiệp Khách A (không khóa)
   • Từ lần thứ 4 trở đi nếu tiếp tục sử dụng Túi May Mắn, hệ thống sẽ không ghi nhận các dãy số cho phần thưởng hàng ngày, nhưng vẫn ghi nhận kết quả nếu người chơi tìm được dãy số may mắn 6868.
   • 17h00 mỗi ngày, hệ thống sẽ tiến hành thông báo kết quả và đến 23h59 làm mới lại từ đầu.
GiảiĐiều kiệnPhần thưởng
Giải Đặc Biệt (6868) 2 người đầu tiên VLTK - Công Thành Chiến
Danh hiệu Đệ Nhất Phú Hào (3 tháng)
VLTK - Công Thành Chiến
1 Quân Hàm (cấp 8+) Đại Đô Đốc hoặc Đại Tướng Quân
VLTK - Công Thành Chiến 
1 Càn Khôn Bạch Kim +3
VLTK - Công Thành Chiến
VLTK - Công Thành Chiến
1 Mặt Nạ Tiểu Nữ Hiệp hoặc Thiếu Hiệp (3 tháng)
VLTK - Công Thành Chiến
1 [Hoàng Kim] Lưu Tinh Chiến Mã
Giải Khuyến Khích (6868) Từ người thứ 3 trở đi VLTK - Công Thành Chiến
VLTK - Công Thành Chiến
1 Mặt Nạ Tiểu Nữ Hiệp hoặc Thiếu Hiệp (3 tháng)

Với các thắc mắc liên quan VLTK Công Thành Chiến, quý nhân sĩ vui lòng gửi hỗ trợ về kênh hotro.zing.vn hoặc đường dây nóng 1900 561 558 để được giải đáp nhanh chóng nhất.