Top

22/03: Cập nhật mới tính năng Tống Kim

22/03: Cập nhật mới tính năng Tống Kim

[20-03-2024]

Tính năng Tống Kim sẽ cập nhật mới nội dung chi tiết như sau tại các máy chủ của VLTK - Công Thành Chiến, quý nhân sĩ vui lòng theo dõi để chiến trương Tống Kim diễn ra hỏa lực rợp trời, chứng kiến những pha giao tranh mãn nhãn giữa những Bang hội thiện chiến của võ lâm.

Cập nhật tính năng Tống Kim

 • Áp dụng: Toàn máy chủ
 • Thời gian bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 22/03/2024

NPC và Vật phẩm liên quan

Tên & hình ảnh Mô tả

Mộ binh quan

Kim Quốc chiêu binh quan
 • Vị trí: Khu vực báo danh phe Tống và Kim
 • Chức năng: Báo danh tham gia Tống Kim (giới hạn mỗi bên 120)
 • Điều kiện báo danh:
  • Nhân vật đẳng cấp 80 trở lên
  • Đã kích hoạt thẻ VIP
  • 1 Tống Kim Chiêu Binh Lệnh
 • Thời gian diễn ra:
Chuẩn bị Diễn ra Ưu tiên
12h20 – 12h30 12h30 – 13h00 Tự do
20h20 – 20h30 20h30 – 21h00 Tự do
22h20 – 22h30 22h30 – 23h00 Tự do
 • Lưu ý:
  • Trận Tống Kim lúc 20h30 được x2 tích lũy, xét xếp hạng tuần và cho phép đặt cược phe ta thắng bằng Huy Chương (tối đa 5) đổi thành Tống Kim Lễ Bao.
  • Kết thúc trận Tống Kim, nếu nhân vật đủ 6000 điểm tích lũy trở lên sẽ được thưởng 1 Tống Kim Chiêu Thư (Khóa).
  • Khi nhân vật đứng yên 120 giây hoặc tử vong quá nhiều lần, hệ thống sẽ tự động đưa nhân vật ra khỏi chiến trường.

Quân Nhu quan (Tống)

Kim Quốc Quân nhu quan
 • Vị trí: Khu vực báo danh phe Tống và Kim
 • Chức năng:
  • Cửa hàng Tống Kim
  • Xem điểm Tống Kim
  • Bảng xếp hạng tuần trước
  • Bảng xếp hạng tuần này
  • Nhận thưởng bảng xếp hạng tuần trước
 • Thưởng xếp hạng tuần:
Hạng Phần thưởng (Khóa, HSD 6 ngày)
1 Rương Hạng 1 Tống Kim
2 Rương Hạng 2 Tống Kim
3 Rương Hạng 3 Tống Kim
4 Rương Hạng 4 Tống Kim
5 Rương Hạng 5 Tống Kim
6 Rương Hạng 6 Tống Kim
7 Rương Hạng 7 Tống Kim
8 Rương Hạng 8 Tống Kim
9 Rương Hạng 9 Tống Kim
10 Rương Hạng 10 Tống Kim
 • Lưu ý: Điểm tích lũy sẽ reset vào lúc 00h00 thứ hai hàng tuần

Rương Tống Kim
  • Nguồn gốc: Phần thưởng khi tham gia Tống Kim
  • Tính chất: Khóa, không thể giao dịch và bày bán
Mỗi trận S1 - Tú Anh S1 – Kinh Tế, S3 –Trăng Khuyết S4 - Phật Sơn, Công Thành Chiến
Thắng 5 3 4
Thua 4 2 3
 • Chức năng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng
  • S1 - Tú Anh & [S1 – Kinh Tế&S3 –Trăng Khuyết]: 10,000,000 Exp/rương 
  • S4 - Phật Sơn, Công Thành Chiến: 1,000,000 Exp/rương 

Tống Kim Lễ Bao
  • Nguồn gốc: Đạt Top Tích lũy/PK/Liên trảm khi tham gia Tống Kim
  • Tính chất: Khóa, không thể giao dịch và bày bán
  • Chức năng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng
Hạng Số lượng Máy chủ Phần thưởng
1 3 S1 - Tú Anh 30,000,000 Exp
1 Điểm Tu Vi
2 2 S1 – Kinh Tế & S3 –Trăng Khuyết 15,000,000 Exp
1 Điểm Tu Vi
3 1 S4 - Phật Sơn, Công Thành Chiến 600,000 Exp

Tống Kim Chiêu Binh Lệnh
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các và nhận thưởng khi đạt 6000 tích lũy Tống Kim
 • Giá: 1 Kim Nguyên Bảo
 • Tính chất: Xếp chồng, được giao dịch và bày bán
 • Chức năng: Dùng để báo danh tham gia tính năng Tống Kim

Cách thức tính điểm tích lũy

-

Binh sĩ Hiệu úy Thống lĩnh Phó tướng Đại tướng
Binh sĩ 250 300 350 400 500
Hiệu úy 200 250 300 350 400
Thống lĩnh 150 200 250 300 350
Phó tướng 100 150 200 250 300
Đại tướng 50 100 150 200 250
Mốc liên trảm Điểm thưởng
5 25
10 50
15 75
20 100
25 125
30 150
35 175
40 200
45 225
50 250
Trên 50 cứ tiêu diệt thêm 5 250
 • Cấp bậc chiến trường

Cấp bậc Điểm tích lũy
Binh sĩ 0 – 999
Hiệu uý 1,000
Thống lĩnh 3,000
Phó tướng 6,000
Đại tướng 10,000
 • Phần thưởng Rương xếp hạng tuần

Cụm Cao Thủ : S1 - Tú Anh
Rương Vòng sáng Tống Kim Thuộc tính
Rương Hạng 1 Tống Kim Sinh lực tối đa 10,000
Kháng tất cả 10%
Tốc độ di chuyển 10%
Giảm sát thương 10%
Rương Hạng 2 Tống Kim Sinh lực tối đa 8,000
Kháng tất cả 10%
Tốc độ di chuyển 10%
Giảm sát thương 8%
Rương Hạng 3 Tống Kim Sinh lực tối đa 6,000
Kháng tất cả 10%
Tốc độ di chuyển 10%
Giảm sát thương 6%
Rương Hạng 4 Tống Kim Sinh lực tối đa 6,000
Tốc độ di chuyển 10%
Giảm sát thương 4%
Rương Hạng 5 Tống Kim Sinh lực tối đa 6,000
Tốc độ di chuyển 10%
Giảm sát thương 4%
Rương Hạng 6 Tống Kim Sinh lực tối đa 6,000
Tốc độ di chuyển 10%
Rương Hạng 7 Tống Kim Sinh lực tối đa 6,000
Tốc độ di chuyển 10%
Rương Hạng 8 Tống Kim Sinh lực tối đa 6,000
Rương Hạng 9 Tống Kim Sinh lực tối đa 6,000
Rương Hạng 10 Tống Kim Sinh lực tối đa 6,000
Cụm Hồi Ức: S1 – Kinh Tế&S3 –Trăng Khuyết, S4 - Phật Sơn, Công Thành Chiến
Rương Vòng sáng Tống Kim Thuộc tính
Rương Hạng 1 Tống Kim Sinh lực tối đa 1,000
Kháng tất cả 5%
Tốc độ di chuyển 10%
Tăng công kích kỹ năng 10%
Rương Hạng 2 Tống Kim Sinh lực tối đa 800
Kháng tất cả 5%
Tốc độ di chuyển 10%
Tăng công kích kỹ năng 8%
Rương Hạng 3 Tống Kim Sinh lực tối đa 600
Kháng tất cả 5%
Tốc độ di chuyển 10%
Tăng công kích kỹ năng 6%
Rương Hạng 4 Tống Kim Sinh lực tối đa 500
Tốc độ di chuyển 10%
Tăng công kích kỹ năng 6%
Rương Hạng 5 Tống Kim Sinh lực tối đa 500
Tốc độ di chuyển 10%
Tăng công kích kỹ năng 4%
Rương Hạng 6 Tống Kim Sinh lực tối đa 500
Tốc độ di chuyển 10%
Rương Hạng 7 Tống Kim Sinh lực tối đa 500
Tốc độ di chuyển 10%
Rương Hạng 8 Tống Kim Sinh lực tối đa 500
Rương Hạng 9 Tống Kim Sinh lực tối đa 500
Rương Hạng 10 Tống Kim Sinh lực tối đa 500

Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Tin tức liên quan

Dữ liệu đang cập nhật