Top

23/05: Cập nhật bảng điểm EXP 3 loại Quả

23/05: Cập nhật bảng điểm EXP 3 loại Quả

[22-05-2024]

Thông báo đến quý nhân sĩ VLTK - Công Thành Chiến,

Liên quan đến tính năng Quả Hoàng Kim, Quả Huy Hoàng, Quả Đại Hoàng Kim tại Chiến Long Động, nay Bổn Trang xin cập nhật mới bảng phần thưởng điểm kinh nghiệm đối với các loại quả này như sau. Quý nhân sĩ sắp xếp để cùng đến Chiến Long Động vào thời gian quy định để thêm cho mình những điểm số kinh nghiệm giá trị nhé.

  • Thời gian áp dụng phần thưởng: Từ sau bảo trì ngày 23/05/2024
  • Áp dụng: Tất cả các máy chủ của VLTK - Công Thành Chiến
  • Lưu ý: Sau cập nhật Bảo Vật tại máy chủ S1 – Tú Anh và S1 - Kinh Tế sẽ không còn bán các loại Quả này.

NPC và vật phẩm liên quan

Tên & hình ảnh Mô tả

Xa Phu

  • Vị trí: Đến NPC Xa Phu tại 7 thành thị, chọn đến bản đồ Chiến Long Động
  • Chức năng: Hái quả
Chuẩn bị  Diễn ra 
11h55 - 12h00 12h00 - 12h20
21h55 - 22h00 22h00 - 22h20

Quả Huy Hoàng


Quả Hoàng Kim


Quả Đại Hoàng Kim
  • Phần thưởng:
Vật phẩm Phần thưởng Server
Huy Hoàng 100 Triệu EXP S1 – Tú Anh
50 Triệu EXP S1 – Kinh Tế
3 Triệu EXP S4 – Phật Sơn
S5 - Công Thành Chiến
Hoàng Kim 200 Triệu EXP S1 – Tú Anh
100 Triệu EXP S1 – Kinh Tế
6 Triệu EXP S4 – Phật Sơn
S5 - Công Thành Chiến
Đại Hoàng Kim 400 Triệu EXP S1 – Tú Anh
200 Triệu EXP S1 – Kinh Tế
12 Triệu EXP S4 – Phật Sơn
S5 - Công Thành Chiến
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Tin tức liên quan

Dữ liệu đang cập nhật