Top

27/06: Khuyến mãi hấp dẫn tại Kỳ Trân Các

27/06: Khuyến mãi hấp dẫn tại Kỳ Trân Các

[26-06-2024]

Thân gửi quý nhân sĩ VLTK – Công Thành Chiến,

Kỳ Trân Các sẽ giảm giá nhiều vật phẩm sau, quý nhân sĩ ai có nhu cầu hãy nhanh chân đến ngay Kỳ Trân Các trong thời gian đại khuyến mãi, để chuẩn bị sẵn sàng cho hành trang đầy đủ trong những ngày hành hiệp sắp tới.

 • Thời gian giảm giá và bán vật phẩm mới: Từ sau bảo trì 27/06 đến 24h00 ngày 30/06/2024
 • Áp dụng:
  • Cụm Hồi Ức: S1- Thái Sơn - Hào Kiệt, S4 - Phật Sơn, S5 - Công Thành Chiến
  • Cụm Cao Thủ: S1 – Tú Anh
 • Lưu ý: Sau thời gian khuyến mãi, giá sẽ trở lại bình thường.

Cụm Hồi Ức

S5 – Công Thành Chiến
Vật phẩm Công dụng Giá thường (KNB) Giá khuyến mãi (KNB)
Đại Thành Bí Kíp 90 200 100
 • Bán vật phẩm (mục Hot):
Vật phẩm Công dụng Giá (KNB)
Cải Tính Chi Lệnh
(HSD 23:59 ngày 07/07/2024)
100
Quà Trưởng Thành - Sơ
(HSD 23:59 ngày 07/07/2024)
200
Quà Trưởng Thành - Sơ cấp 100 (cấp 90 - 99 mới có thể sử dụng)
(HSD 23:59 ngày 07/07/2024)
150
Quế Hoa Tửu
(HSD 23:59 ngày 07/07/2024)
5
S4 – Phật Sơn
Vật phẩm Công dụng Giá thường (KNB) Giá khuyến mãi (KNB)
Gói Trùng Phùng 20K 20 16
Gói Trùng Phùng 50K 50 40
Gói Trùng Phùng 100K 100 80
Gói Trùng Phùng 500K 500 400
Gói Trùng Phùng 1000K 1000 800
Gói Trùng Phùng 1500K 1500 1200
Chìa Khóa Hoàng Kim 500 350
 • Bán vật phẩm mới (mục Tính Năng):
Vật phẩm Công dụng Giá (KNB)
Tín Vật Chưởng Môn
(HSD 23:59 ngày 07/07/2024)
500
Cải Tính Chi Lệnh
(HSD 23:59 ngày 07/07/2024)
100
S1 – Thái Sơn Hào Kiệt
Vật phẩm Công dụng Giá thường (KNB) Giá khuyến mãi (KNB)
Gói Trùng Phùng 20K 20 16
Gói Trùng Phùng 50K 50 40
Gói Trùng Phùng 100K 100 80
Gói Trùng Phùng 500K 500 200
Gói Trùng Phùng 1000K 1000 400
Gói Trùng Phùng 1500K 1500 600
Tín Vật Chưởng Môn 500 400
Thần Bí Khoáng Thạch 100 80
Thủy Tinh Trắng 200 160
Đại Thành Bí Kíp 90 300 240
Đại Thành Bí Kíp 120 (Cao) 200 160
Vô Tự Thiên Thư 50 40
 • Bán vật phẩm mới (mục Tính Năng):
Vật phẩm Công dụng Giá (KNB)
Thẻ Trùng Luyện 1
(HSD 23:59 ngày 07/07/2024)
100
Thẻ Trùng Luyện 2
(HSD 23:59 ngày 07/07/2024)
50
Thẻ Trùng Luyện 3
(HSD 23:59 ngày 07/07/2024)
30
Tẩy Luyện Châu
(HSD 23:59 ngày 07/07/2024)
5

Cụm Cao Thủ

S1 – Tú Anh
Vật phẩm Công dụng Giá thường (KNB) Giá khuyến mãi (KNB)
Tín Vật Chưởng Môn 500 400
 • Bán vật phẩm mới (mục Tính Năng):

  Lưu ý: Vật phẩm mới mua từ Kỳ Trân Các có HSD đến 23:59 ngày 07/07/2024

Vật phẩm Công dụng Giá (KNB)
Hộp Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành
 • Sử dụng nhận 1000 Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành (HSD 23:59 ngày 07/07/2024)
150
Hộp Hiệp Khách SSS
 • Sử dụng nhận 100 Rương Hiệp Khách SSS (Khóa, HSD 23:59 ngày 07/07/2024)
200
Hộp Hiệp Khách SS Sử dụng nhận 100 Rương Hiệp Khách SS (Khóa, HSD 23:59 ngày 07/07/2024) 100
Hộp Hiệp Khách S Sử dụng nhận 100 Rương Hiệp Khách S (Khóa, HSD 23:59 ngày 07/07/2024) 100
Hộp Hiệp Khách A Sử dụng nhận 100 Rương Hiệp Khách A (Khóa, HSD 23:59 ngày 07/07/2024) 100
Hộp Hiệp Khách B Sử dụng nhận 100 Rương Hiệp Khách B (Khóa, HSD 23:59 ngày 07/07/2024) 100
Hộp Hiệp Khách C Sử dụng nhận 100 Rương Hiệp Khách C (Khóa, HSD 23:59 ngày 07/07/2024) 100
Túi Hiệp Khách SS (loại 1)
 • Sử dụng nhận 50 thẻ hiệp khách Đông Phương Bất Bại (Khóa, HSD 23:59 ngày 07/07/2024)
70
Túi Hiệp Khách SS (loại 2)
 • Sử dụng nhận 50 thẻ hiệp khách Trương Vô Kỵ (Khóa, HSD 23:59 ngày 07/07/2024)
70
Túi Hiệp Khách S (loại 1)
 • Sử dụng nhận 50 thẻ hiệp khách Đoàn Dự (Khóa, HSD 23:59 ngày 07/07/2024)
70
Túi Hiệp Khách S (loại 2)
 • Sử dụng nhận 50 thẻ hiệp khách Quách Tĩnh (Khóa, HSD 23:59 ngày 07/07/2024)
70
Túi Hiệp Khách A (loại 1)
 • Sử dụng nhận 50 thẻ hiệp khách Khưu Ma Trí (Khóa, HSD 23:59 ngày 07/07/2024)
70
Túi Hiệp Khách A (loại 2)
 • Sử dụng nhận 50 thẻ hiệp khách Quách Tương (Khóa, HSD 23:59 ngày 07/07/2024)
70
Túi Exp Hiệp Khách (tiểu)
 • Sử dụng nhận 1.000.000 Exp Hiệp Khách
15
Túi Exp Hiệp Khách (trung)
 • Sử dụng nhận 10.000.000 Exp Hiệp Khách
150
Túi Tu Vi (tiểu)
 • Sử dụng nhận 1000 Điểm Tu Vi
 • Tối đa sử dụng 2 túi/nhân vật
1200
Túi Tu Vi (trung)
 • Sử dụng nhận 5000 Điểm Tu Vi
 • Tối đa sử dụng 1 túi/nhân vật
6000

Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Tin tức liên quan

Dữ liệu đang cập nhật