Top

28/06: Xem ngay Phúc Lợi tháng 7

28/06: Xem ngay Phúc Lợi tháng 7

[27-06-2021]

Quý nhân sĩ VLTK - Công Thành Chiến thân mến, Phúc Lợi tháng 7 đã đến với anh hùng hảo hữu, tất cả đều chứa bảo vật võ lâm, đừng ngần ngại sở hữu trong tầm tay khi cơ hội đã mở nhé.

  • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 28/06 đến 23h59 ngày 31/07/2021
  • Điều kiện: Cấp 150 trở lên
  • Lưu ý: Hành trang cần để trống 2x6 ô trống

Phúc Lợi tháng 07/2021

Gói quàPhần thưởngKNB

Cơm No Áo Ấm
Chắc chắn nhận được:
333,333,333 EXP
1 Rương Hiệp Khách SS
1 Rương Hiệp Khách S
1 Rương Hiệp Khách A
1 Rương Hiệp Khách B
1 Rương Hiệp Khách C
Ngẫu nhiên nhận được 1 phần thưởng:
100,000 EXP Hiệp Khách
200,000 EXP Hiệp Khách
1,000,000 EXP Hiệp Khách
10,000,000 EXP Hiệp Khách
1 Đông Phương Bất Bại
1 Trương Vô Kỵ
Lưu ý: Sử dụng tối đa 20 cái/nhân vật - tất cả vật phẩm đều có HSD 31/08/2021
30

Vinh Hoa Phú Quý
Chắc chắn nhận được:
500,000,000 EXP (Tối đa 30 Tỷ)
1 Rương Hiệp Khách SS
1 Rương Hiệp Khách S
1 Rương Hiệp Khách A
1 Rương Hiệp Khách B
1 Rương Hiệp Khách C
Ngẫu nhiên nhận được 1 phần thưởng:
100,000 EXP Hiệp Khách
200,000 EXP Hiệp Khách
1,000,000 EXP Hiệp Khách
10,000,000 EXP Hiệp Khách
1 Đông Phương Bất Bại
1 Trương Vô Kỵ
Lưu ý:  Đạt giới hạn EXP sử dụng tiếp sẽ nhận các phần thưởng còn lại - tất cả vật phẩm đều có HSD 31/08/2021
60

Kim Ngọc Mãn Đường
Chắc chắn nhận được:
333,333,333 EXP
100 Sách EXP Đồng Hành (cấp 1) (Khóa)
100 Sách Kỹ Năng Đồng Hành (cấp 1) (Khóa)
100 Đồng Hành Tẩy Tủy Đơn (Khóa)
1 Sách Đột Phá Đồng Hành (cấp 1) (Khóa)
Ngẫu nhiên nhận được 1 phần thưởng:
10 Mảnh Đồng Hành SSS (Khóa)
20 Mảnh Đồng Hành SSS (Khóa)
100 Mảnh Đồng Hành SSS (Khóa)
200 Mảnh Đồng Hành SSS (Khóa)
10 Đồng Hành Tẩy Tủy Đơn (Khóa)
Rương TBĐH Bích Huyết 2 (Khóa)
Lưu ý: Sử dụng tối đa 20 cái/nhân vật - tất cả vật phẩm đều có HSD 31/08/2021
110

Phú Giáp Nhất Phương
Chắc chắn nhận được:
500,000,000 EXP (Tối đa 30 Tỷ)
100 Sách EXP Đồng Hành (cấp 1)
100 Sách Kỹ Năng Đồng Hành (cấp 1)
100 Đồng Hành Tẩy Tủy Đơn
1 Sách Đột Phá Đồng Hành (cấp 1)
Ngẫu nhiên nhận được 1 phần thưởng:
10 Mảnh Đồng Hành SSS
20 Mảnh Đồng Hành SSS
100 Mảnh Đồng Hành SSS
200 Mảnh Đồng Hành SSS
10 Đồng Hành Tẩy Tủy Đơn
Rương TBĐH Bích Huyết 2
Lưu ý:  Đạt giới hạn EXP sử dụng tiếp sẽ nhận các phần thưởng còn lại - tất cả vật phẩm đều có HSD 31/08/2021
220

Với các thắc mắc về VLTK Công Thành Chiến, quý nhân sĩ có thể gửi hỗ trợ về kênh hotro.zing.vn hoặc đường dây nóng 1900 561 558 để được giải đáp nhanh nhất.

Tin tức liên quan

Dữ liệu đang cập nhật