Top

Cập nhật phần thưởng tính năng Viêm Đế

Cập nhật phần thưởng tính năng Viêm Đế

[26-10-2023]

Đến với Viêm Đế 2023 cùng các cập nhật sau sẽ mang lại cho nhân sĩ VLTK - Công Thành Chiến cơ hội nhận những phần thưởng hấp dẫn như Điểm trùng phùng, ngọc phôi (Chu Chỉ Nhược, Quách Tương, Tạ Tốn cấp 4)  sách kỹ năng và đột phá đồng hành cấp 2, thần bí khoáng thạch, thủy tinh trắng, đại thành bí kíp 120, kích công trợ lực hoàn, mảnh vũ khí cấp 5, mặt nạ thiên tử (Mông Cổ, Kim)

 • Thời gian áp dụng: Từ ngày 27/10/2023

NPC và vật phẩm liên quan

Tên & hình ảnh Mô tả

Bình Bình Cô Nương

 • Vị trí: 214/198 và 231/185 thành Biện Kinh
 • Điều kiện báo danh: 
  • Tổ đội tối thiểu từ 4 – 8 thành viên
  • Đẳng cấp ≥ 130
  • Đã gia nhập môn phái
  • Đã kích hoạt thẻ ngày
  • Giới hạn tối đa 3 lần/ ngày
Nội dung Thời gian
Diễn ra 9:00 – 23:30
Báo danh thẻ 180, 360 Phút 00-03 và 30-33
Báo danh các thẻ còn lại Phút 03-05 và 33-35
Bắt đầu Phút 05 và 35

Bảo Rương Viêm Đế

Viêm Đế Bí Bảo
 • Bảo Rương Viêm Đế: Người tiêu diệt Boss Lương Mi Nhi ải cuối

 • Viêm Đế Bí Bảo:
  Điểu kiện Số lượng
  Ải 3 2
  Ải 6 4
  Ải 10 10
  Ải 10 thưởng thêm 20 Đông Trùng Hạ Thảo
  Tiêu diệt Boss Lương Mi Nhi 4
 • Phần thưởng
  Lưu ý: Nhân vật có đẳng cấp từ 300 trở xuống sẽ nhận được phần thưởng của Cụm Hồi Ức
Mở 5 vạn (tối đa 25 lần/ngày)
Cấp ≤150 5 triệu Exp
Cấp 151-200 10 triệu Exp
Cấp 201-300 25 triệu Exp
Cấp >300 50 triệu Exp

Mở chìa khóa bảo rương (tối đa 50 lần/ngày)
Bao gồm số lần mở bằng tiền vạn
Cấp ≤150 10 triệu Exp
Cấp 151-200 20 triệu Exp
Cấp 201-300 50 triệu Exp
Cấp >300 100 triệu Exp

Cụm Hồi Ức
Có cơ hội nhận được (khóa hoặc không khóa)
Quyển phổ tuyệt kỹ Nhất Kỷ (1/7) ngày
Chân đơn tiểu,trung, đại Càn Khôn (1/7) ngày
Gia tăng tu luyện 1,2,3 Tẩy Tủy Kinh
Ngân lượng 10,50,100 vạn Võ Lâm Mật Tịch
Trùng phùng 100,500,1000 Dị Dung Thuật
Bảo Vật Giải Đấu I,II,III Phụng Nguyệt Quả Dung
Kho Báo Bí Ẩn Cống Nguyệt Phù Dung
Đúc Bảo Vật Giải Đấu Mảnh trang bị xanh
Tiên Thảo Lộ Rương hiệp cốt, nhu tình
Lam,Lục,Tử Thủy Tinh Rương an bang, HKMP

Cụm Cao Thủ
Có cơ hội nhận được (khóa hoặc không khóa)
Quyển phổ tuyệt kỹ Dịch Cân Kinh
Chân đơn tiểu,trung, đại Ngọc & Phôi Chỉ Nhược Lv4
Gia tăng tu luyện 1,2,3 Ngọc & Phôi Quách Tương Lv4
Ngân lượng 10,50,100 vạn Ngọc & Phôi Tạ Tốn Lv4
Trùng phùng 100,500,1000 Thần Bí Khoáng Thạch
Cửu Dương Thần Công Thủy Tinh Trắng
Cửu Âm Chân Kinh Sách Kỹ Năng Đồng Hành Lv2
Đại Thành Bí Kíp 120 Sách Đột Phá Đồng Hành Lv2
Kích Công Trợ Lực Hoàn Mặt Nạ Thiên Tử

Chìa Khóa Bảo Rương

 • Nguồn gốc: Bán tại cửa hàng Vòng Quay Vạn Phúc
 • Lưu ý: Chìa khóa này khác với chìa khóa bán tại Kỳ Trân Các.
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Tin tức liên quan

Dữ liệu đang cập nhật