Top

Kỳ trân dị bảo đầy rương khi tận hưởng Xuân Vui

Kỳ trân dị bảo đầy rương khi tận hưởng Xuân Vui

[25-01-2021]

Mâm Vàng, Mâm Bạc với Ngũ Quả phong phú hay Đập Trứng Vàng chắc chắn sẽ mang lại một không khí Xuân Vui thật rộn ràng, vui chơi sự kiện Tết và thu thập đầy hành trang những bảo châu báu vật kỳ trân dị bảo của võ lâm trung nguyên, sẵn sàng cho những tháng ngày lãng tử chu du sơn hà xã tắc trong năm 2021 này nhé.

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 25/01 - 23h59 ngày 28/02/2021
 • Đối tượng: Nhận vật có cấp độ từ 150 trở lên.
 • Lưu ý:
  • Trống 2x6 ô hành trang để tham gia sự kiện.
  • Hạn sử dụng các vật phẩm theo sự kiện.

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnhGhi chú
VLTK - Công Thành Chiến
NPC Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Biện Kinh (214/194), Phượng Tường (200/199), Tương Dương (198/201).
 • Chức năng:
  • Đổi Giỏ Trái Cây
  • Đổi Mâm Bạc Ngũ Quả
  • Đổi Mâm Vàng Ngũ Quả
  • Đổi Cành Mai
  • Nhận Phần Thưởng Mốc
VLTK - Công Thành Chiến
Cây Ngũ Quả
 • Vị trí: Tại Phượng Tường (213/194), Tương Dương (179/195), Biện Kinh (198/203)
 • Thời gian:

  • Bắt đầu: 10h30, 12h30, 14h30, 16h30, 18h30
  • Diễn ra: Trong 15 phút (kết thúc vào các phút 45)
 • Chức năng: Mỗi ngày vào giờ bắt đầu có thể đến hái, mỗi 1 lần hái ngẫu nhiên nhận 1 trong các phần thưởng sau:
  • Ngẫu nhiên 5 quả bất kỳ
  • 1 Giỏ Trái Cây
  • 1 Mâm Bạc Ngũ Quả
  • 1 Mâm Vàng Ngũ Quả
 • Lưu ý: Khi hái xuất hiện thanh thời gian 2 giây, di chuyển hoặc bị tác động chiêu thức sẽ bị mất, mỗi 1 cây hái được tối đa 68 lần/tổng số lần hái quả của tất cả.
VLTK - Công Thành Chiến
Trứng Vàng
 • Nguồn gốc: Sử dụng Túi Trứng Vàng tại khu vực chiến đấu bên ngoài các thành thị (khi sử dụng Túi Trứng Vàng hệ thống kênh khác sẽ thông báo bằng dòng chữ màu vàng tên thành thị xuất hiện Trứng Vàng)
 • Chức năng: Đập Trứng Vàng khi tiêu diệt rơi ra khắp mặt đất vô số kỳ trân dị bảo, tất cả người chơi xung quanh đều có thể nhặt được, phải gia nhập môn phái.
 • Thời gian tồn tại: 60 phút kể từ lúc xuất hiện

Thu thập nguyên liệu

Hình ảnhGhi chú
VLTK - Công Thành ChiếnVLTK - Công Thành ChiếnVLTK - Công Thành ChiếnVLTK - Công Thành ChiếnVLTK - Công Thành Chiến
Mãng Cầu/Trái Sung/Dừa/Đu Đủ/Xoài
 • Nguồn gốc: Nhận được ngẫu nhiên khi tiêu diệt quái:
  • Nhạn Môn Quan & Tuyết Sơn Nam/Bắc: 10 trái/100 NPC
  • Bản đồ Vô Môn Quan: 20 trái/100 NPC
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250, bày bán.
 • Công dụng: Dùng đổi vật phẩm.
 • Bản đồ luyện công mới:
  • Nhạn Môn Quan
  • Tuyết Sơn Nam/Bắc
  • Vô Môn Quan 150/200


Mâm Bạc
 • Nguồn gốc:
  • Đạt 6.000 tích lũy Tống Kim trở lên nhận được 50 cái (Tống Kim 21h00 nhận 100 cái)
  • Vượt qua ải 10 nhận 20 cái, qua ải 15 nhận thêm 30 cái
  • Viêm đế qua ải 5 nhận 20 cái, qua ải 10 nhận thêm 30 cái
  • Hoàn thành sang bờ bên kia Phong Lăng Độ nhận 50 cái
  • Đạt năng động 20/60/120 nhận 25/50/100 cái.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250, bày bán.
 • Công dụng: Dùng đổi vật phẩm
VLTK - Công Thành Chiến
Mâm Vàng
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật
  • 1 Mâm Vàng: 2 Kim Nguyên Bảo
  • 1 Hộp Mâm Vàng (120 Mâm Vàng): 200 Kim Nguyên Bảo
 • Công dụng: Dùng đổi vật phẩm

Ghép vật phẩm

Hình ảnhGhi chú
VLTK - Công Thành Chiến
Giỏ Trái Cây
 • Công thức: 5 Cầu + 1 Sung + 2 Dừa + 1 Đủ + 1 Xoài = 1 Giỏ Trái Cây
 • Công dụng: Sử dụng nhận 20.000.000 EXP
 • Giới hạn sử dụng: 21 Giỏ Trái Cây/ngày
VLTK - Công Thành Chiến
Mâm Bạc Ngũ Quả
 • Nguồn gốc:
  • Tiêu diệt Boss Đại Hoàng Kim nhận được 50 cái (khóa)
  • Công thức: 3 Cầu + 1 Sung + 2 Dừa + 1 Đủ + 1 Xoài + 1 Mâm Bạc = 1 Mâm Bạc Ngũ Quả
 • Công dụng: Sử dụng nhận 40.000.000 EXP (cấp dưới 200 nhận 50.000.000 EXP)
 • Giới hạn sử dụng: 2021 Mâm Bạc Ngũ Quả/nhân vật
VLTK - Công Thành Chiến
Mâm Vàng Ngũ Quả
 • Nguồn gốc:
  • Tiêu diệt Boss Ngũ Tuyệt nhận được 25 cái (khóa)
  • Công thức: 1 Cầu + 1 Sung + 1 Dừa + 1 Đủ + 1 Xoài + 1 Mâm Vàng = 1 Mâm Vàng Ngũ Quả
 • Công dụng:
  • Sử dụng nhận được 80.000.000 EXP(cấp dưới 200 nhận được 100.000.000 EXP).
  • Có cơ hội nhận 1 phần thưởng sau:
   + 3 Thần Bí Khoáng Thạch
   + 1 Trứng Vàng
   + 1 Đông Phương Bất Bại
   + 1 Càn Khôn Bạch Kim +5
 • Giới hạn sử dụng: 2021 Mâm Vàng Ngũ Quả/nhân vật
 • Phần thưởng sử dụng đạt mốc Mâm Vàng Ngũ Quả:
  • 600 cái:  

   600.000.000 EXP
   6 Mảnh Đồng hành SSS
   3 Rương Trang Bị Đồng Hành Bích Huyết 1

  • 800 cái:     

   800.000.000 EXP
   8 Mảnh Đồng hành SSS
   4 Rương Trang Bị Đồng Hành Bích Huyết 1

  • 1600 cái:

   1.600.000.000 EXP
   16 Mảnh Đồng hành SSS
   8 Rương Trang Bị Đồng Hành Bích Huyết 1

  • 2021 cái:

   2.021.000.000 EXP
   21 Mảnh Đồng hành SSS
   12 Rương Trang Bị Đồng Hành Bích Huyết 1

 • Lưu ý: Nhận được toàn bộ phần thưởng tại từng mốc.
VLTK - Công Thành Chiến
Cành Mai
 • Nguồn gốc:
  • Tiêu diệt Boss Tần Thủy Hoàng nhận được 25 cái (khóa)
  • Công thức: 1 Mâm Vàng Ngũ Quả + 1 Mâm Vàng = 1 Cành Mai
 • Công dụng:
  • Sử dụng nhận được 80.000.000 EXP(cấp dưới 200 nhận được 100.000.000 EXP).
  • Có cơ hội nhận 1 phần thưởng sau:
   + 5 Thần Bí Khoáng Thạch
   + 2 Trứng Vàng
   + 1 Trương Vô Kỵ

   + 1 Rương Trang bị Bạch Kim +5
 • Giới hạn sử dụng: 2021 Cành Mai/nhân vật
 • Phần thưởng sử dụng đạt mốc:
  • 600 cái:  

   600.000.000 EXP
   6 Mảnh Ngọc Cấp 5
   6 Sách Kỹ Năng Đồng Hành Cấp 2
   1 Rương Trang Bị Đồng Hành Bích Huyết 2

  • 800 cái:     

   800.000.000 EXP
   8 Mảnh Ngọc Cấp 5
   8 Sách Kỹ Năng Đồng Hành Cấp 2
   2 Rương Trang Bị Đồng Hành Bích Huyết 2

  • 1600 cái:

   1.600.000.000 EXP
   16 Mảnh Ngọc Cấp 5
   16 Sách Kỹ Năng Đồng Hành Cấp 2
   3 Rương Trang Bị Đồng Hành Bích Huyết 2

  • 2021 cái:

   2.021.000.000 EXP
   21 Mảnh Ngọc Cấp 5
   21 Sách Kỹ Năng Đồng Hành Cấp 2
   5 Rương Trang Bị Đồng Hành Bích Huyết 2

 • Lưu ý: Nhận được toàn bộ phần thưởng tại từng mốc.

Phần thưởng Túi Trứng Vàng

Phần thưởng
HSD: 28/02/2021
Siêu Quang (vĩnh viễn) Siêu Quang Sát Thương Kỹ Năng (vĩnh viễn)
Vô Danh Giới Chỉ hoặc Chỉ Hoàn Bạch Kim+3 (vĩnh viễn) Càn Khôn Bạch Kim +3 (vĩnh viễn)
Thủy Tinh Trắng Ngọc Bạch Kim thường/quý
Thần Bí Khoáng Thạch Ngọc Bạch Kim Vô Danh/Càn Khôn
Thuộc Tính (sơ) Danh Tướng Lệnh
Thuộc Tính (trung) Bá Vương Lệnh
Thuộc Tính (cao) Hoàng Đế lệnh
Dịch Cân Kinh Rương Trang Bị Đồng Hành Bích Huyết 1
Cửu Dương Thần Công Chìa Khóa Rương Đồng Hành
Cửu Âm Chân Kinh Mảnh Đồng Hành SSS
Nến Bát Trân Phúc Nguyệt Bánh Trung Thu
Bao Dươc Tốc Túi Hành Trang
Tẩy Tủy Kinh (quyển 2/3/4) Mảnh Ngọc Cấp 5

 

Đập Trứng Vàng (HSD vĩnh viễn)
Ngẫu nhiên 1 trong các phần thưởng
Sách Reset Dịch Cân Kinh/ Cửu Dương Thần Công/Cửu Âm Chân Kinh (HSD 28/02/2020) 1 ấn soái 1/2/3/4/5/6/7/8/9
(Theo môn phái người hạ boss)
1 binh phù 1/2/3/4/5/6/7/8/9
(Theo môn phái người hạ boss)
1 quân hàm 1/2/3/4/5/6/7/8/9
(Ngẫu nhiên Công hoặc Thủ)
Ngọc Tỷ Phù Tiết

Với các thắc mắc liên quan VLTK Công Thành Chiến, quý nhân sĩ vui lòng gửi hỗ trợ về kênh hotro.zing.vn hoặc đường dây nóng 1900 561 558 để được giải đáp nhanh chóng nhất.

Tin tức liên quan

Dữ liệu đang cập nhật